Pomladni volivci: vodilno vlogo na desni sredini naj prevzameta Anže Logar in Matej Tonin

Anže Logar in Matej Tonin v oddaji Tarča (vir: arhiv RTV SLO)

Nova Slovenija v iskanju novih volivcev spreminja strategijo in se opravlja proti sredini. V SDS vztrajajo pri statusu quo, hkrati pa so ostri do potez nazorsko in programsko sorodne stranke. 

Podobno je tudi s podporniki enih in drugih. Naša anketa med bralci Domovine pritrjuje hipotezi, da so proti potezam NSi nastrojeni predvsem tisti, ki sicer te stranke ne volijo, temveč Janševo SDS. Sodelujoči volivci NSi pa v potezah vodstva stranke vidijo predvsem legitimen poskus širjenja volilne baze in vodstvu zaupajo, da počne pravo stvar.

Med podporniki obeh parlamentarnih strank pomladnega izvora tako zeva jasna vrzel tako glede dojemanja obstoječega stanja desno od sredine kot vizije, kako naj pomladna politična opcija deluje v prihodnje. 

Bližje pa so si v oceni, da so politiki, ki morajo zavzeti glavne vloge, predvsem Anže Logar, Matej Tonin, Romana Tomc, Žiga Turk in Jožef Horvat. 

V anketi, ki smo jo na Domovini objavili prejšnji teden, je sodelovalo 412 bralcev, ki so označili, da so na zadnjih državnozborskih volitvah junija lani volili bodisi SDS bodisi NSi. Seveda so v anketi sodelovali tudi volivci drugih strank, a tokrat posebno pozornost posvečamo prav tema dvema skupinama naših bralcev. Glede na to ali so podporniki SDS ali NSi, so se razdelili skorajda na polovico.

Tako volivci SDS kot NSi imajo skupno nezadovoljstvo nad razmerji politične moči v Sloveniji. Razlika je v intenzivnosti nezadovoljstva, saj je kar dve tretjini sodelujočih podpornikov SDS-a “zelo nezadovoljnih”, nadaljnjih 30 odstotkov pa “nezadovoljnih”, medtem ko je “zelo nezadovoljnih” dobrih 37 odstotkov volivcev NSi, “nezadovoljnih” pa dobra polovica.

In kako so sodelujoči zadovoljni s politiko posameznih strank? S politiko SDS je “zelo zadovoljnih” 30 odstotkov njihovih volivcev, nadaljnjih 43 odstotkov pa “zadovoljnih”. Zgolj 13 odstotkov volivcev SDS je s politiko svoje stranka bodisi nezadovoljnih, oziroma zelo nezadovoljnih.

S politiko Janševe stranke je hkrati “zelo zadovoljnih” 3,8 % volivcev NSi, nadaljnjih 14 % pa je “zadovoljnih”. Hkrati pa je 55 odstotkov volivcev NSi s politiko SDS “nezadovoljnih”, oziroma “zelo nezadovoljnih”.

Glede politike NSi pa je zadovoljnih dobra polovica sodelujočih privržencev te stranke, naslednjih 22 odstotkov pa je “zelo zadovoljnih”. Volivci SDS-a so do politike NSi pričakovano bolj kritični: približno polovica jih je zelo nezadovoljnih in nezadovoljnih, zadovoljnih in zelo zadovoljnih pa približno petina.

NSi v politično sredino?

Nadalje nas je zanimalo, kako privrženci posameznih strank vidijo nameravano umestitev NSi v politično sredino.

Kot “legitimen poskus pridobivanja novih volivcev” takšno odločitev vidi skoraj tri četrtine vseh sodelujočih, ki so na zadnjih parlamentarnih volitvah obkrožili Novo Slovenijo. Desetina jih meni, da s to odločitvijo ne bo ne koristi ne škode, 15 odstotkov pa jih meni, da gre za politično napako.

Precej drugače pa na potezo sorodne stranke gledajo privrženci SDS. Več kot polovica jih meni, da gre pri novi strategiji NSi za politično napako, četrtina to vidi kot legitimen poskus pridobivanja novih volivcev, petina volivcev SDS-a pa v tem ne vidi ne koristi ne škode za krščanske demokrate.

Levo odgovori volivcev SDS in desno odgovori volivcev NSi

Janša garant ali ovira za uspeh pomladne desnice?

V anketi med bralci Domovine nas je še zanimalo, kako privrženci posameznih strank razumejo delovanje Janeza Janše.

Najprej smo jih vprašali, kako razumejo oster Janšev odziv na odločitev NSi po obratu proti sredini.

57 odstotkov volivcev SDS-a v tem vidi “dobronamerno svarilo”, petina “nezadovoljstvo nad samosvojo politiko NSi”, slaba desetina “izraz strahu pred izgubo primata v pomladnem bloku”, ostali pa ne vedo, oziroma ne poznajo Janševega odziva.

Podporniki Nove Slovenije seveda stvari vidijo nekoliko drugače. Dobronamerno svarilo jih v Janševih ostrih besedah prepozna zgolj 7 odstotkov. Kar 80 odstotkov pa jih v tem vidi “izraz nezadovoljstva nad samosvojo politiko NSi”, oziroma “izraz strahu pred izgubo primata v pomladnem bloku”. Pri tem so med odgovoroma razdeljeni praktično na pol.

Da ne vedo, oziroma ne poznajo Janševega odziva, je odgovorilo dobrih 12 odstotkov volivcev NSi.

Kaj torej Janez Janša pomeni za pomladni blok?

71 odstotkov privržencev SDS meni, da “pomembno doprinaša k uspehu pomladnega bloka”. Med privrženci NSi je tako prepričanih le 13 odstotkov.

Da Janša na uspeh bloka nima večjega vpliva, meni 18 odstotkov volivcev SDS in 12,5 odstotkov volivcev NSi.

Da je Janez Janša ovira za uspeh pomladnega bloka pa meni desetina tistih, ki je za SDS glasovala na zadnjih državnozborskih volitvah ter skoraj tri četrtine tistih, ki so glasovali za Novo Slovenijo.

V treh levih stolpcih odgovori volivcev SDS, v treh desnih pa odgovori privržencev NSi

To so politiki prihodnosti pomladne desne sredine

Zelo zanimivi pa so odgovori na naslednje vprašanje. Zanimalo nas je namreč, kako pomembno vlogo v političnem prostoru si v naslednjih petih letih naši bralci želijo od kopice politikov, ki smo jih navedli (pomembnost so rangirali na lestvici od 1 do 5).

In kar se podpornikov SDS tiče, so stvari jasne. Najpomembnejšo vlogo, s povprečno oceno 4.5, si privrženci te stranke želijo od Anžeta Logarja. Sledi Janez Janša s povprečno oceno 4.3, Romana Tomc s 4.1 in Jelka Godec s 4.0. Žan Mahnič je prejel povprečno oceno 3.6, nato prvi politik NSi, Jožef Horvat, 3.4, Aleš Hojc 3.3 in Žiga Turk 3.2.

Med podporniki Nove Slovenije pa je med pomladnimi politiki, ki jih v naslednjih letih želijo videti v središču, prepričljivo na prvem mestu Matej Tonin (4.2). Presenetljivo ali ne, volivci NSi izjemno cenijo tudi politika druge stranke, Anžeta Logarja (4.1). Že na tretjem mestu je s 3.9 Žiga Turk, nato s 3.8 Jožef Horvat, s 3.7 Romana Tomc in 3.5 Jernej Vrtovec. Nekdanja predsednica Ljudmila Novak sledi z oceno 3.4.

Desno rang podpornikov stranke SDS, levo podpornikov stranke NSi (klik za povečavo)

Volivci strank ne bi pretirano menjavali

Na koncu nas je še zanimalo, ali bi sodelujoči v anketi ob volitvah, če bi bile naslednjo nedeljo, volili drugače kot so volili junija lani, na volitvah v državni zbor.

79 odstotkov takratnih volivcev SDS bi tudi zdaj najverjetneje volilo to stranko. 8,5 odstotka bi jih prebegnilo k Novi Sloveniji, 6,7 odstotka pa k Domovinski ligi.

Enako kot pred dobrim letom dni bi volilo tudi 85 % volivcev Nove Slovenije. Slaba desetina bi se sicer odločila za SDS, 2 odstotka pa za SLS.

Kaj pa DOM?

Ob zadnjih razprtijah v Domovinski ligi (intervju na to temo z Lucijo Šikovec Ušaj na Domovini objavljamo jutri) pa je zanimivo pogledati še, kaj o premikih desno od sredine menijo sodelujoči, ki so označili, da bi na prihajajočih volitvah najverjetneje podprli Domovinsko ligo.

Ti so od vseh sodelujočih skupin anketirancev z razmerjem političnih sil v Sloveniji najbolj nezadovoljni – tri četrtine jih je izbralo “zelo nezadovoljen”.

Daleč najbolj zadovoljni so s politiko stranke DOM (povprečna ocena 4.3), nato SDS (3.3) in Stranka za otroke in družine (2.8). SLS in NSi so dali povprečno oceno 2.2.

Slaba polovica jih meni, da Janez Janša pomembno doprinaša k uspehu pomladnega bloka, dobra petina pa, da je Janša za to ovira.

Najpomembnejšo vlogo v naslednjih letih si želijo od Anžeta Logarja, nato Bernarda Brščiča, Jelke Godec in Lucije Šikovec Ušaj. Šele nato je na vrsti Janez Janša.

Sodelujoči podporniki Domovinske lige so v povprečju nekoliko mlajši od podpornikov SDS in nekoliko starejši od podpornikov NSi. 60 odstotkov jih je z višjo, oziroma visoko izobrazbo, kar je primerljivo s sodelujočimi volivci SDS, medtem ko je med podporniki NSi tistih z višjo in visoko izobrazbo čez 70 odstotkov.

Razlika v vizijah med volivci NSi in SDS je očitna

Najprej je treba poudariti, da naša anketa ni povsem reprezentativen vzorec podpornikov SDS in NSi. V njej namreč sodeluje nadpovprečen delež visoko izobraženih in družbeno-angažiranih volivcev ene in druge stranke.

Kljub vsemu pa rezultati ankete jasno sporočajo, da med aktivnejšimi spremljevalci politike, kakršni so bralci našega portala, glede stanja na pomladni desni sredini in vizije prihodnosti le-te obstajajo velike razlike. Te se v veliki meri – praktično v 80 odstotkih, ujemajo glede volilne preference posamezne stranke – bodisi SDS, bodisi NSi.

Naša anketa pritrjuje hipotezi, da praktično ves prah okrog strateške odločitve NSi, da dodano vrednost sebi in pomladnemu bloku išče na sredini, ne dvigujejo volivci te stranke, temveč privrženci Janševe SDS. Obenem pa sodelujoči volivci Nove Slovenije v veliki večini trdno stojijo za odločitvami svojega vodstva po repozicioniranju stranke. Zaradi tega ne menijo, da zapušča svojo krščansko-demokratsko podstat ali pomladne vrednote, temveč manever vidijo kot legitimno priložnost za povečanje strankinega volilnega dosega.

Iz odgovorov privržencev ene in druge stranke jasno izhaja globok razkol v ocenah, kaj je za pomladno politiko in Slovenijo na splošno koristno in kaj škodljivo.

Približno tri četrtine volivcev SDS trdno stoji za Janezom Janšo in mu zaupa, ne glede na to, kaj počne. Kljub vsemu pa si podporniki te stranke večinsko želijo, da bi v naslednjih petih letih najpomembnejši politik pomladnega bloka postal Anže Logar.

Po drugi strani pa je podpora predsedniku NSi med privrženci te stranke odločna in nedvoumna. Zanje je Matej Tonin prva oseba naslednjih petih let na pomladni desni sredini. Zelo pa cenijo tudi Anžeta Logarja in Romano Tomc. To je širina izven strankarskih okvirov, ki je volivci SDS-a ne premorejo, saj ti v ospredje postavljajo izključno člane svoje stranke.

Najpomenljivejše je nedvomno razhajanje pri oceni, ali Janša pomembno doprinaša ali je ovira za naskok pomladnega bloka na oblast. Tukaj so si privrženci SDS in NSi močno vsaksebi in situacija priča, da pat položaj v tem razmerju ne bo kar tako hitro presežen.

24 komentarjev

 1. Pričakovati bi bilo, da pomakne svoj vpliv v sredini SDS. Mogoče ima ta namen in ga ne razglaša. Še ne, sicer pa sedaj, ko je privabila oi n pri sebi utrdila pripadnost (v devetdesetih letih) razočaranih volilcev iz krščanskega volilnega telesa, mora nagovoriti še sredino, ki razume, kaj je evropska socialdemokracija ne slovenska komunistična levica s tem imenom… Tukaj sploh ni pomemmbno r4azburjati se nad NSi, ker se tisto volilno telo, ki je sedaj umetno pasivizirano in ne razume, kaj je socialdemokracija, ne odziva. Morali bodo pač v njih mišljenju prebuditi zavest, kam sodijo. V tem primeru pa se bo sredina sposobn apostaviti v resen boj za zmago na volitvah oz. prispevati odločilno večino demokratično prepoznavni koaliciji v parlamentu.
  katere osebe so tega sposobne? Prav te in janša tukaj ni ovira, ampak politik, ki ve, kdaj in kako to narediti. Tudi v NSi imajo potencial za tak vrh in gotovo je tukaj Horvat, Vrtovec vreden pomika k vrhu.
  SDS ima vodjo poslanske skupine Danijela Krivca. Zakaj o njem molčite? Tudi on ima neko vlogo v pogovorih med parlamentarci in da je uspešen, bi se moralo kaj reči pa nič? Zakaj?

 2. Sam sem sodeloval v anketi iz samega “firbca”,kaj se bo “rodilo”. Nisem presenečen ! To ,kar ste zapisali v analizi ankete,bi lahko napisali brez izvedbe ankete. Sami ste zapisali,da “vzorec” ni “reprezentativen”. To je res,res pa je tudi,da tega pojasnila ne bo prav razumelo mnogo bralcev. Nezavedno se bo zgodilo,kar ste načrtovali : propagando ! Lahko se razume na več načinov.
  Fiat lux je v svojem komentarju povedal dve resnice : velika razlika med strankami in kdo je pomladni blok.
  Domovino cenim in berem,ne gre pa mi v “pamet” primerjava,ki jo delate med “levom in mravljo”. To ne gre skupaj. Nevede (?) se dela škoda “pomladnemu bloku” in predvsem NSI.Vidim,da se ne zavedate nevarnosti intenzivnega “kocbekijanstva” in se ne zavedate,da še vedno Slovenija ni polno demokratična država in da je njeno volilno telo delno “pokvarjeno”.Zato večina slovenskih strank manipulira in se v javnosti predstavlja namerno napačno.
  Po drugi strani pa NSI “rine” v “sredino”,ki je ni. In je ne more biti,ker jo volilno telo ne “pripozna”. Torej, NSI gre v resnici na levo stran.To je Tonin nakazal z besedami o članstvu NSI. Ja,je legitimno,če gre na levo.Vendar naj to tudi tako pove.
  NSI ni krščansko demokratska stranka . To je dejstvo,ki izhaja iz dokumentov in ravnanj. To,da se piše in uporablja besedi “krščanska demokracija” je premalo in preveč naivno.Če že, potem je NSI bližje neki posebno oblikovani “krščansko socialistični” stranki. In to pa je smer v “kocbekijanstvo”. V tej “smeri” bi lahko bilo nekaj volivcev,ki se opredeljujejo kot “krščanski socialisti”, “pragmatični kristjani”, ateisti,ki jih ne moti “krščanska tradicija” in tudi svojevrstni “sekularci”,ki po komunizmu iščejo svoj “prostor”.
  Koliko je to skupaj,bodo pokazale volitve. Seveda,če pa bo Tonin z NSI naredil še večji obrat ,potem pa bo slika drugačna in “kocbek” bo v polnosti “oživel”.
  Levičarji Toninu ne bodo dali miru,dokler ne bo “čisto” njihov.Navadni ljudje znajo reči : s “hudičem” ni dobro poslov sklepati!
  Nazven, formalno ne bo “vidno nič posebnega”,se bo pa poznalo,ko bo prepozno.
  Nisem član ne SDS niti NSI niti DOMa,sem pa desničar!

  • Levičar in krščanski socialist Tonin ne razume, z njim pa tudi večina v NSi, ki odloča, da bo NSi zanimiva za levico le tako dolgo, dokler bo z njeno pomočjo lahko rušila desnico in nevtralizirala najuspešnejšo slovensko stranko.

   Ko se bo NSi v tem smislu odslužila in ko bo postala sestavni del plenilske ter sleparske levice, jo bodo zavrgli kot toaletni papir po uporabi.

   Še prej pa jo bodo zavrgli volivci.

   Da ne bomo Toninu pripisovali vseh zaslug za stran pota krščanske demokracije, je treba velikodušno priznati, da je sedanja drža NSi že od vsega začetka le posledica tradicionalne drže krščanskega socialista Lojzeta Peterleta, ki jo je intenzivirala Ljudmila Novak po ponovni vrnitvi NSi v državni zbor in na njenih tadicionalnih 7 % volilne podpore.

 3. Tako nakladanje, kdo naj prevzame vodstvo na pomladni strani politike v Sloveniji, ni vredno resnega medija, ki bi lahko pričakoval izraze kredibilnosti. Le kako vam pade taka abotnost na vašo spletno stran??!! Na tak način razgaljate , da ste prazni, brezvsebinski, oz. poskušate begati volivce na najbolj banalen način. Vodstvo NSi naj se končno zresni, se prešteje in spravi svoj “visoki EGO na razumni nivo. Če ne gre drugače, naj se že enkrat preštejejo in analizirajo, zakaj se že ne morejo dokopati do navdušenja slovenskih volivcev. Po vseh teh manevrih, ki jih zganjajo, bodo še bolj maloštevilni, kot so sedaj. Nikar ne mislite, da moraš biti član SDS, da vam ponujamo vzeti pamet v roke. Tu je potrebno samo s pametjo in zdravim odnosom do DOMOVINE UVIDETI, KJE SO VZROKI ZA TAKO IHTAVO VAŠO POLITIKO. Povejte, kdo vas ima v krempljih, da upate na izboljšanje volivnih rezultatov !!! Tonin in njemu enaki niste še dovolj zreli, da bi o teh stvareh znali trezno razsojati………

 4. Nekateri rinejo v sredino, v slovensko “skrajno sredino”. Tudi prav. Kaj pa je pri nas sredina? Sociološka ali ideološka dihotomija levica – desnica je za naše razmere povsem neustrezna. Saj desnice dejansko nimamo, zato tudi skrajne desnice ni. Še najbližje bi bili desnici v tradicionalnem sociološkem pomenu naši tovarišijski kapitalisti, pa so po ideološkem prepričanju in izvoru skoraj vsi zapriseženi levičarji. Ustrezneje bi bilo govoriti o totalitaristih in demokratih z vsemi možnimi niansami. Ne moreš pa biti malo totalitarista in malo demokrata, ali pa enkrat eno in drugič drugo – malo čudno vsegliharstvo. Sredine torej ni oziroma je to dokaj imaginaren, izmišljen pojem. Pri nas pa bi bili radi vsi v njej. Saj bo v njej takšna gneča, da se bodo med seboj pomendrali.
  Torej je tale nereprezentativna anketa, še bolj analiziranje na njeni osnovi (beri: bolj nakladanje), brca v prazno. Kdo bo na čelu te ali one opcije pa bodo povedali volilci, kakršni koli so že.

 5. Anže Logar nima…tistega nekaj (recimo kar je imel Drnovšek, pa tudi Kučan, pa Stanovnik), kar bi potegnilo volivce. Saj tudi JJ nima. Janša kot Logar imata pa nekaj kar odganjata volivce – neki žolč, ki je težko prebavljiv za slovensko dušo. Vem da bo kdo rekel oni pa so taki in taki, res je , vendar je treba vedeti, da je volilna dirka čist makrketing, prodaja če hočete. Se oproščam, upam da se uveljavi sprememba volilne zakonodaje s prednostnim glasom.

  Bi/bo pa v prihodnost zmagal tisti, ki bo na volišča spravil tiste, ki so do sedaj niso volitev udeleževali..60 %;

  torej brezveze se je ukvarjati z levimi in desnimi verniki, IZZIV bi morali biti ti

 6. Mediji sortirajo volilce, toda, če te ne plačaš, jih ne dobiš v svojo medijsko hišo in je to zgolj mala šola za demokratične novinarje, ne pa za prepričevanje volilcev- premalo profesionalno, ampak boljše kot nič, da ohraniš vsaj to, kar imaš in oporečništvo.
  SDS moraohraniti svojo držo, če pa hočejo drugi pomladniki zmagati z dodatnimi 40% glasov ali več, naj si jih priborijo. Če jih vzamejo Janši, potem delajo doidelavne posle za vladajočo levico!, ker pomlad ostaja zamrznjena, daleč pod konkurenčnostjo, potrbno za vpliv opozicije na vladne odločitve..

Komentiraj