Pomeni obstoj vaške straže konec državne ureditve? Se je država odrekla monopolu nad nasiljem?

Vir zajetega posnetka: Siol.net

V zadnjem času spremljamo porast samoorganiziranih skupin, ki spominjajo na paravojaške organizacije. Vendar zgolj spominjajo, saj je njihova organiziranost, vojaškost in realna sposobnost izvajanja načrtovanih “akcij” oddaljena od kakršnekoli resničnosti. Toda obenem teoretsko načenjajo enega izmed temeljev nastanka državne tvorbe.

Skozi zgodovino lahko spremljamo razvoj skupnosti in civilizacije ter opazujemo kako se skupnost odreče delu svojih svoboščin za zagotovitev lastne varnosti. Vsaka družba sprejme, da bo skrbela za razred vojakov, za plemiča in njegovo skupino, itd. v zameno, da bodo slednji poskrbeli za njihovo varnost. Graščaku se oddaja del pridelka primarno zato, ker smo si s tem zagotovili mesto za obzidjem v primeru zunanje nevarnosti. Obenem pa ima vlogo sodnika in vzdrževalca miru znotraj skupnosti. Deljenje pravice, razsojanje o nasilju in z nasiljem, s kaznijo je njegova pravica. Toda obenem je to tudi njegova dolžnost.

Sistem se je razvijal, postavljene so različne varovalke … Toda na koncu dneva: država kot represivni aparat je legalizirano nasilje. Z nastankom države nihče drug ne sme legalno uporabljati nasilja, noben prepir se ne sme končati s pretepom. Kajti vsi se strinjamo, da bo država to sankcionirala v našem imenu, v imenu skupnosti.

V modernem pojmovanju se odrekamo pravici do samovoljnega nasilja v zameno za relativno varnost.

V modernem pojmovanju se odrekamo pravici do samovoljnega nasilja v zameno za relativno varnost. Država je upravljanje skupnega in država je odrekanje določenih pravic za to, da imamo urejene skupne elemente, ki jih sami samostojno ne bi mogli urediti. Oziroma bi se urejevanje teh področjih potencialno končalo z nasiljem. Državo imamo tudi zato, ker je ljudi strah fizične smrti. Politika je namreč zgolj nadaljevanje vojne z drugimi sredstvi.

Država ne opravlja svoje naloge

Nismo v stanju klasične vojne in večina prebivalstva se ne čuti ogroženega. Toda država je padla na testu zagotavljanja občutka varnosti. To za Evropo ni nekaj novega. S tem se spopadamo na ravni Evropske zveze že kar nekaj časa, začenjši z skrajnimi političnimi skupinami v Nemčiji. Slovenija je pač, tako kot pri večini stvari, nekaj let za drugimi.

Ko pade temeljno zaupanje, da država zagotavlja varnost, smo v stanju, ko se začne ponovna samoorganizacija. Ljudje se nehajo odrekati pravici do “nasilja”, do samoobrambe, do izvajanja dejanj, ki povečujejo občutek varnosti. Kombinacija ilegalnih migracij, populizma, sedaj že leta trajajočega občutka, da je napadena identiteta Evrope in nesposobnost politike, da bi se s tem soočila pripelje do tega, da se pojavijo samoorganizirane skupine. Na slovenski ravni pač nekaj deset moških, ki s sprehodi po gozdu, daje ljudem občutek, da se je nekaj naredilo, da se bo nekaj spremenilo.

Družbena pogodba o tem, da bo država zagotovila varnost v zameno za predajo pravice do “nasilja” je v očeh belokranjskih stražarjev prekinjena, saj se ne počutijo varne.

V tem je tudi razlika med štajersko vardo in belokranjsko vaško stražo. Prva je napovedala napad na ustavni red države in k temu pozivala vse državljane Slovenije. Dejansko je izgledalo, kot da napovedujejo možnost nasilne menjave oblasti. Medtem ko je belokranjska vaška straža zapolnila prostor, ki ji ga je država prepustila. Družbena pogodba o tem, da bo država zagotovila varnost v zameno za predajo pravice do “nasilja”, je v očeh belokranjskih stražarjev prekinjena, saj se ne počutijo varne. Ne spodkopavajo ustavne ureditve, ne želijo zamenjati graščaka; le opravljajo delo, za katerega mislijo, da ga graščak ni opravil.

Država, od nas izbrani predstavniki, so tukaj za to, da povrnejo tudi občutek varnosti. So razred “zaščitnikov”, ki jih plačujemo ljudje od svojega “pridelka”. Politik je trgovec z upanjem in belokranjska straža je očitno upanje v tega politika izgubila. Upanje v to, da jim bo zagotovljena primerna varnost. Naši davki plačujejo za politikov čas, da se ukvarja s skupnim. S skupnim dobrim, z urejanjem “nasilja”, z razporeditvijo pravic in dolžnosti. Če tega ni sposoben zagotoviti, bodo ljudje začeli to opravljati sami.

Kar pa v teoriji pomeni prvi korak k razgradnji državne ureditve. Sploh, ker se država na celotno situacijo ne odziva. Legalistično gledano menda ne kršijo zakonov s svojimi “sprehodi” ob meji. Toda smo le korak od kakega incidenta, ki bo vključeval realno nasilje.

Pustiti celotno zadevo, da pride tako daleč pa je izjemno nespametno. Četudi smo ravno sredi parlamentarnih počitnic in je večina naših politikov migrantov. Čeprav oni so migrirali le na lokacije z več instagram potenciala.

38 komentarjev

 1. Slovenija Slovencem In integriranim drzavljanom! Vse od tistih casov, od l. 2015, Bratusek, Cmerar, Erjavec, v ozadju pa Soros in njegovi krvavi milijoni, imamo nezakonite migrante, imamo kriminal, imamo palcke, ki lazejo in kradejo, imamo izrinjanje krscanstva in vrinjanje alalhalahominstva . Kdo je nagrajen? Banda! Pokvarjen is, komunisti, kucanisti in golobicisti!

 2. Včasih so volkove lovili pozimi tako, da so v krogle masti vpeli ribjo kost. To so nastavljali in metali volkovom, če so vdirali skozi ograde ali zasledovali kočijo. Ko se je mast stopila, se je kost v želodcu sprožila. Kaj vse ljudje izumijo, ko ni nobene pomoči, ko gredo stvari prek vsake meje! Enako je sedaj: volkove in medvede bodo pošicali z dušilci in strupom, svoje domove pa zavarovali tako ali drugače.

  O lokavem Šarcu pa že dva meseca niti glasu. Dolge in lepe počitnice imajo.

 3. In tako smo dočakali, da se je moral slovenski človek v zadnjih sto letih že drugič zateči k samopomoči v obliki vaških straža, da bi obstal.

  Sredi prejšnjega stoletja se je na ta način branil pred komunističnim oziroma partizanskim nasiljem, zdaj pa pred migrantsko okupacijo.

 4. To ni dobro znamenje. Pomeni predvsem, da država ne deluje.
  Pomenljivo je tudi, da oblast s tem soglaša.
  To pomeni načrtno razgradnjo države in netenje nekontroliranih nasilnih akcij.

  Država mora ljudem prisluhniti in jim pomagati tako, da ne bodo prisiljeni v takšne oblike samopomoči.

 5. Če pristojni organi in službe državljanom niso niti pripravljeni niti sposobni zagotavljati varnosti in nedotakljivosti na ozemlju suverene države RS, je popolnoma logično in upravičeno, da se ogroženi državljani začenjajo samoorganizirati za zavarovanje posesti, zdravja in življenj. Tako so se navsezadnje organizirali pod komando KPJ v paravojaške revolucionarne enote partizanov in specialcev VOS po napadu Hitlerjeve Nemčije na zavezniško Stalinovo Sovjetsko zvezo, in tako so se spontano organizirali ogroženi Slovenci s strani paravojaških enot KPJ v vaške straže in obrambne enote MVAC. Tudi doktrina “splošnega ljudskega odpora”, s katero so nas pitali v obdobju Titove diktature v FLRJ/SFRJ, je odlična teoretična predpriprava in utemeljitev za samoorganiziranje domoljubov za obrambo posesti in človeških življenj pred tujimi nezakonitimi osvajalci in krvoločnimi zvermi.
  Za katastrofalno varnostno stanje na obmejnih območjih Bele krajine, Notranjske in Primorske, kjer prebivalstvo ogrožajo nezaustavljive množice nezakonitih migrantov, ter na Cerkljanskem in Gorenjskem in še kje, kjer domače živali in ljudi ogrožajo nenadzorovano razmnožene krvoločne zveri, je objektivno odgovorna vlada Marjana Šarca ter objektivno pristojni in odgovorni ministri z vsemi pristojnimi službami razbohotene in neučinkovite državne administracije.
  Vlada Marjana Šarca, ki mrtvoudno dopušča “beg možganov”, zapuščanje in zaraščanje obmejnih ozemelj ter s pasivnostjo dopušča zniževanje svobode gibanja in varnega življenja na številnih obmejnih ozemljih suverene in samostojne RS, je objektivno odgovorna za razraščanje nezaupanja v izvoljene organe države, v politične in državne voditelje ter v pristojne organe in službe, ki so po veljavni Ustavi RS dolžne prvenstveno varovati interese, varnost, red in mir za državljane, davkoplačevalce in volivce v RS.

 6. Obratno je res, kot piše v članku: nastanek vaških straž naj bi pomenila razgradnjo države. V resnici je razgradnja države povzročila nastanek vaških straž! Razpad države, njenih funkcij in meja, so prav tako kot razpad družine, naroda, religije in ostalih tradicionalnih vrednot, prastare fantazije in sanje vseh levičarjev! Kadar so na oblasti to poskušajo zavestno ali celo podzavestno uresničevati. Podzavestno jim je tako uspel celo razpad Sovjetske zveze in Jugoslavije, saj so nenehno delali na tem, da sta državi zgnili in propadli! V Sloveniji namensko uničujejo vojsko, nekoliko manj policijo, ki jim pomaga ohranjati oblast in ne čuvajo državnih meja in s tem države same. Ob tej želji zavestnega razpadanja države, se dogajajo celo zgodovinski in svetovni absurdi, da sosednji državi, ki je zmagala pri arbitražni presoji, vsiljujejo svoj lastni teritorij, kar je popolna novost v svetovni zgodovini. Vedno so se namreč države hotele širiti in odvzeti ozemlje svoji sosedi, naša ga pa na vsak način hoče podariti in vsiliti Hrvaški in da je mera absurda polna, ga ta niti noče vzeti! Čudni so nesmisli balkanske mentalitete, cepljene s komunističnimi utopijami!!

 7. Več kot očitno je, da imamo v Sloveniji neprimerno oblast.
  Politična zmaga na demokratičnih volitvah ne pomeni le dosežene pravice vladanja, ampak predvsem sprejem dolžnosti in odgovornosti pri servisiranju potreb državljanov. Ker levičarji politično zmago razumejo vedno le kot priložnost doseženih pravic, izrabljajo to priložnost predvsem za lastno okoriščanje in utrjevanje svoje politične moči. Zadnji štirje mandati političnih zmag levice več kot očitno kažejo na škodljivost takega ravnanja in izrabljanja oblasti, saj obrambna sposobnost države neprestano pada, v porastu pa sta korupcija in državno poslovni kriminal. Da o zlorabah sodne veje oblasti, visokih davkih, spodbujanju zasebne pobude v smislu zdrave konkurence, niti ne govorimo.
  Iz tega vidika postajajo vaške straže prvi znak obuditve volilnega telesa, ki pa na žalost še vedno zajema le ruralni del Slovenije. Ta del ogroža nekontroliran porast števila zveri, ki dela veliko škodo živinoreji, ob meji, še zlasti s Hrvaško, pa še množični vdori migrantov z nadvse tujo kulturo življenjskih navad, ki ogrožajo življenja in gmotni položaj tamkajšnjih prebivalcev.
  Podeželje je namreč postalo zadnji branik države Slovenije. Prebivalstvo večjih mest postaja vse bolj tujerodno, ki je večinoma brez želje integracije, še manj asimilacije, ki državo Slovenijo vidi le kot priložnost izkoriščanja in ne države, s katero bi se kulturno, zgodovinsko, ustavno poistovetil in bi jo bil pripravljen tudi braniti, če bi jo karkoli ogrožalo.

 8. Za spontano….. ob 10.10
  Dobro ste napisali.

  Sarkazem,
  Res je tako.10,52

  Igor, ti vedno HVALIŠ, da so se partizani borili proti TUJCEM. Jaz te vedno dopolnim, da so bili v 95% partizani domoljubi in so si želeli pregnati tujce iz naše zemlje.
  Komunisti pa so se že leta 1942 borili – le za prevzem OBLASTI.

  Sedaj, ko imajo KOMUNISTI OBLAST, pa jih tujci ne motijo, ker mislijo, da jim bodo dali VOLILNE glasove. To se jasno vidi, da LEVIČARJEM domovina ne pomeni NIČ. Na domovino gledajo le kot na “molzno kravo”, ki jim daje mleko. Toda tudi ta krava bo kmalu “crknila”, ker so kmetje zatirani že od leta 1945.

  Prav kmetje so velike ŽRTVE migracij, ki jim poteptajo in onesnažujejo njive. ZVERI, pa jim KOLJEJO domače živali.

  Naše vladne službe, pa samo analizirajo in objavljajo, koliko živali so zveri poklale. Vlada, mirno gleda iz svojih “foteljev”, in zahteva od kmeta, naj se navadi SOBIVANJA z zvermi. Še nikoli v zgodovini niso mirno skupaj sobivale OVCE in VOLKOVI. To lahko govorijo samo meščani, ki razen sprehoda, ne vedo kaj je NARAVA.
  Sedaj z migracijami, pa so kmetje, podobno kot ovce – izpostavljeni nemilosti ZVERI in MIGRANTOV.

  Če se kmetje ne smejo BRANITI pred nevarnostjo, naj UKINEJO tudi POLICIJSKO varovanje MINISTROV.

  Vlado imamo, da varuje državljane in ne samo – SAMO SEBE.

  V DRŽAVNIH gozdovih naj VLADAJOČI naredijo REZERVAT, za zverjad. Potem pa naj se inšpektorji prepričajo, ali lahko gredo tja mirno na sprehod. Šele po tem poizkusu, naj govorijo o SOBIVANJU.

  Za migrante, pa naj veljajo EVROPSKI predpisi, z vsemi potrebnimi dokumenti za prestop državne meje. Vlada, ki zakonov ne (mogoče, da so vladajoči del tihotapcev) pozna, je NEPOTREBNA, zato naj odstopi to vlogo SPOSOBNEJŠIM.

  Mislim, da je ena od ČLOVEKOVIH PRAVIC, tudi SAMOOBRAMBA človeka samega, kot tudi premoženja.

  • Mišljeno je bilo proti Nemcem, ker brez Nemcev bi imeli komunisti samo 3%. Tako so jim pa Nemci v Dražgošah in s streljanjem talcev naredili reklamo…
   Zaradi Nemcev so se namnožili komunisti in naravno ravnovesje je bilo porušeno. Iranci in Afganistanci iz Irana bodo porušili naravno ravnovesje v Evropi…

   • Igor, jaz pa ne vem, kaj je NOB prinesel Primorski.

    Igor, bodi prijazen, pa to razloži, da te bom še jaz razumel, kaj je NOB prinesel Primorski..

    Vem pa, kaj je NOB Primorski odnesel.

    Naprimer Trst, Gorico, Videm, Čedad in tako dalje in tako naprej.

    Mrtvih, zaprtih in na vse druge načine preganjanih Primorcev ne bom našteval iz obzirnosti do tvoje antifašistične in narodno osvobodilne dušice.

   • slovenec kretenit, nimaš pojma. po nikakršni logiki tile kraji nikdar ne bi bili mogli biti slovenski.!! nikdar! tam so in še sedaj živijo slovenci ampak del države slovenije nikoli ne bi mogli biti!

    videm… joj joj, bumbar zaslepljeni…

    primorci so bili zaprti in preganjani zaradi tvojih kompanjonov klerobelčkastih, sicer pa je 99% primorcev bilo, je in bo za partizane! jasno??? ti te pravljice razlagaj tam v tvoji ribnici belčkasti…

 9. V Kraljevini Jugoslaviji so morali vsi vojaški obvezniki vsako nedeljo po maši telovaditi dve uri na vaškem/mestnem igrišču ali na drugi primerni površini. Osrednja, državna telovadna organizacija je bila kraljev Sokol, nekdanji 1929. leta prepovedani Orli pa so se organizirali v kmečke fante. Ne spomnim se, ali sem bral ali poslušal ali celo gledal na TV o boju kmetov in drugih proti volkovom, ki so jim delali podobno škodo kot danes. Organizirano so jih zaradi varovanja živine na paši skupinsko v pogromih iztrebljali in skoraj iztrebili. Danes se sprašujem, od kod v Sloveniji naenkrat toliko volkov, kmetje in država po povsem nepripravljeni na to presenečenje? Iz Italije, kot povračilo za dobavljena drva iz Slovenije? S Hrvaške kot živalski begunci pred migranti? Celo s kakšnimi letalskimi diverzijami, kot so nam naselili polže lazarje in paradižnikovo plesen, pa še kaj… med napadi na Srbijo. Ogroženi ljudje in drugi se imajo pravico in se morajo organizirati in se varovati, pa naj svojo skupino imenujejo kakorkoli. Ljubljana nikdar ni razumela slovenskega podeželja in drugih območij na katerih so in živijo drugi Slovenci. Ob slavljenju rezultatov hrvaške Nevihte, le to, da so tudi obsežna prazna ozemlja Hrvaške, na katerih so živeli Srbi ,prazna in so lahko odlično leglo za najrazličnejše divje zveri. Ko pa jim zmanjka hrane, pa se sprehodijo po z živino na paši obljudeni Sloveniji. Ni čas za prerekanje o domobranci, partizanih, komunistih in vernih, ampak je naloga vseh, da složno pristopimo k oblikam zaščite in reševanja že znanih in dnevno se pojavljajočih težav. Po Cankarju imamo najlepšo deželo, a obnašanje mnogih ljudi v njej, izziva božjo šibo, ki nas opozarja, da se ne obnašamo primerno.

 10. Biljan, res je nerazumljivo, da država popolnoma PREPOVEDUJE SAMOZAŠČITO ljudi in živali.

  Včasih smo se v ŠOLI učili, kako GRAŠČAK ni razumel KMETA. Toda tak je bil tudi Tito, ki mu je kradel pridelek (obvezna oddaja), predpisoval davke, ter mu nacionaliziral njive. Graščaku pa so kmetje dajali le DESETINO.

  Sedanja vlada pa POBIRA (rada bi jih še zvišala) DAVKE, ki jih NAMENJA ZA SVOJE (drage avtomobile, visoke plače, pojedine, proslave ZZB, ….) POTREBE.
  Navadne DRŽAVLJANE, pa mirno preppusti ZVEREM in prišlekom. Nič jih ne zaščiti, pa še SAMOOBRAMBO prepoveduje, oziroma kaznuje.

  Zakaj so Šiška ZAPRLI?
  Nevladne organizacije, ki pomagajo pri “javnem TIHOTAPLJENJU” tujcev v našo deželo. pa povabi celo med “sodelavce vlade”.

  Noben VLADAR v zgodovini, razen Tita, tega ni delal, da bi branil TUJCA, pred svojim NARODOM. Ko se vlada obrne stran od DRŽAVLJANOV, je čas, da ODSTOPI.

Komentiraj