Področja, kjer je Slovenija v svetovnem merilu nadpovprečna: zdravje in primarno izobraževanje

V minulih tednih smo spoznali nekatera področja, v katerih je Slovenija med najslabšimi državami na svetu (učinkovitost trga dela, javnega sektorja in razvitost finančnega trga,) tokrat pa dajemo pozornost pozitivnejši plati naše konkurenčnosti.

Čeprav se Slovenija de facto nahaja pred zlomom zdravstvenega sistema ter se v javnosti sliši veliko kritik na račun  izobraževalnega sistema, pa sta to področji, v katerih naša država po raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) o globalni konkurenčnosti dosega nadpovprečne rezultate.

Kot smo prikazali v prejšnjih prispevkih, se Slovenija po indeksu globalne konkurenčnosti med 138 preučevanimi državami uvršča na 56. mesto.

Na mnogih področjih smo globoko podpovprečni, celo med zadnjimi (denimo po stimulaciji davčnega sistema za delo smo predzadnji med vsemi državami), nadpovprečno (ne pa povsem na vrh) pa se uvrščamo na področju zdravstva (20. mesto) in primarnega izobraževanja (16. mesto).

Po zdravstvenem stanju prebivalstva so pred nami Nizozemska, Irska in Grčija, za nami pa Malta, Nemčija, Nova Zelandija ter Velika Britanija.

Kriteriji vključujejo prisotnost nekaterih smrtonosnih bolezni kot so malarija, tuberkuloza, virus HIV, statistike o smrtnosti dojenčkov in pričakovani življenjski dobi.

Po nizkem številu smrtnosti dojenčkov (smrti na 1000 živorojenih) smo odlični 7. na svetu, manj smrti med dojenčki imajo le Luksemburg, Islandija, Hong Kong, Finska, Japonska, Norveška in Singapur.

Po pričakovani življenjski dobi pa smo med 138 državami na 29. mestu.

Po kvaliteti primarnega (osnovnošolskega) izobraževanja (eden od podkriterijev) smo 21. na svetu, neposredno pred nami so Norveška, Tajvan, Malta in Nemčija, za nami pa Albanija, Malezija, Velika Britanija in ZDA.

Pri višjem izobraževanju in usposabljanju pa se uvrščamo na 22. mesto, za Estonijo, Kanado, Veliko Britanijo in Francijo ter pred Japonsko, Izraelom, J. Korejo in Litvo.

Uspešni smo tudi pri inovacijah (33.) ter tehnološki pripravljenosti (35.), ob tem denimo po kvaliteti znanstveno-raziskovalnih institucij zasedamo 28. mesto med 138 državami.

Komentiraj