Okostnjaki v omarah slovenskih podjetij (podcast)

Zvočni zapis komentarja Blaža Čermelja.