Po sledeh “tretjega spola” na slovenskih gimnazijah: neznanstveno in zavajajoče

Peter Merše
41
Družbena vloga berdachejev v indijanskih plemenih se zlorablja za promocijo ideologije spola. Fotomontaža: Peter Merše, izvirna foto: e-bay

V javnosti je te dni zaokrožilo gradivo o tretjem spolu, ki naj bi ga obravnavali v tretjem letniku Gimnazije Šiška. Čeprav so nekateri mediji pisali, da gre za test, gre po besedah naših virov za delovni list, ki pa je precej kaotičen, predvsem pa vsebinsko sporen.

Iz Gimnazije Šiška so nam sporočili, da je delovni list pripravljen po učbeniku za sociologijo in v skladu z učnim načrtom za sociologijo za gimnazije.

Fotografijo je na Twitterju objavil profil @NarodniBlok. Gre za delovni list pri predmetu sociologija, ki so ga dijaki gimnazije Šiška v izpolnitev prejeli to jesen.

Načrtno mešanje pojmov, ki vodi v napačno razumevanje

Čez omenjeni delovni list smo se sprehodili z mag. Mojco Belcl Magdič, ki je ena največjih strokovnjakinj s področja teorije spola v Sloveniji. Mag. Belcl Magdičeva nas je takoj opozorila na mešanje religioznih in medicinskih pojmov –  v gradivu so kulturne vloge in družbeni pojavi pri določenih plemenih pomešani z medicinskim pojmom interseksualnosti.

Interseksualci (medicinski pojem) so namreč osebe z genetskimi ali nevrološkimi nepravilnostmi (atipičnim razvojem spolnih kromosomov, žlez ali reproduktivnih organov). Vendar pa ti niso »nekje vmes« oziroma ne predstavljajo tretjega spola, ampak se pri njih kaže jasna spolna identiteta, bodisi moška, bodisi ženska, s fiziološkimi anomalijami.

Interseksualce gradivo meša z »berdacheji« in »hidži«, kjer gre za povsem družbeni fenomen v določenih indijanskih oz. indijskih plemenih. Gre za družbeno vlogo, kjer so se določeni moški ali interseksualci oblačili kot ženske, njihova vloga v plemenski družbi pa je nekoliko nejasna, vendar povezana z religijo in vraževerjem.

Transseksualnost gradivo nato poda kot danost, dejstvo, neskladnosti telesa in spolne identitete (ženska, ujeta v moškem telesu in obratno), ki ga reši »preoblikovanje telesa«, ki uskladi telo z notranjim doživljanjem sebe. Temu dodajo še stališče britanske radikalne feministke Ann Oakley.

Znanost je jasna: spola sta dva, pri družbenem spolu (gender) pa definicije varirajo od teoretika do teoretika

Belcl Magdičeva opozori, da je obravnava tematike, sodeč po videnem gradivu, očitno neznanstvena. Če bi jo želeli narediti znanstveno, trans-seksualnosti in spremembe telesa dijakom ne bi smeli predstavljati kot (edine) rešitve problema trans-seksualcev.

Pri tem navaja zbirno študijo s področja spolnosti in spola, ki jo je objavil The New Atlantis. Ta med drugim ugotavlja, »da se spolna identiteta pri posameznikih lahko spreminja skozi čas; oblikujejo jo tudi starši in socialne razmere; pri večini otrok transseksualnost do odrasle dobe izzveni; v odraslo dobo se podaljša le, če se k temu spodbuja (kot to recimo počne ‘gender-affermative therapy’).«

Jasno definiran je le koncept biološkega spola, ki je očitno binaren, medtem ko koncept družbenega spola (gender) niti ni jasno definiran, temveč gre predvsem za atribute in obnašanje, ki je običajno povezano z določenim biološkim spolom, kar pa vsak teoretik spola in LGBTQ+ skupina definira nekoliko po svoje.

V študiji prav tako ugotavljajo, da ideja »moškega ujetega v ženskem telesu« in obratno nima znanstvene osnove, opravljanje operacije menjave spola pa ne reši problemov, ki jih imajo te osebe z duševnim zdravjem. Hormonska in kirurška terapija tako ne slonita na znanosti, temveč sta še vedno eksperimentalni in se izvajata na nenadzorovan in nesistematičen način.

Učni načrt daje aktivističnim učiteljem proste roke

Kot ugotavlja mag. Mojca Magdič Belcl, pa tako učenje ni redek ali izjemen pojav v slovenskih šolah. Že pred več leti so ji na predavanjih po Sloveniji na to temo starši dijakov govorili o vsiljevanju prav teh vsebin v učne programe (preko domačega branja, predstavitve knjig, znotraj kulturnih dni, dni dejavnosti, pri zdravstveni vzgoji, itd.).

To potrjuje tudi odgovor Gimnazije Šiška na naše povzvedovanje.

“Gradivo je bilo uporabljeno pri nas, pri predmetu sociologija. Gradivo je pripravljeno po  učbeniku za sociologijo za gimnazije (Mirjam Počkar, Marina Tavčar Krajnc (2014): Sociologija – učbenik za sociologijo v 4.  letniku gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS), str. 9. in 10.) ter  učnim načrtom za sociologijo za gimnazije v poglavju Družba – zdravje, telo, bolezen.”

Ob pregledu učnega načrta nastavke za tak način poučevanja v resnici najdemo. Učni načrt tega predmeta namreč predvideva obravnavo načinov, »kako smo ljudje glede na različne pripisane ali pridobljene statuse (spol, starost, etnična pripadnost, razred, rasa, verska pripadnost, poklicna pripadnost) razporejeni v različne strukture.« Spol tako šteje med »pridobljene statuse« in ne naravno danost, ki je (tako kot raso) ne moremo spremeniti, ampak je izenačena denimo s poklicem ali vero, ki si ju prosto izberemo sami.

Med cilji predmeta najdemo tudi »dijaki razumejo razliko med biološkim in družbenim spolom, analizirajo različne poglede na vlogo žensk in moških v družbi in pretehtajo spreminjanje moškosti in ženskosti v sodobnih družbah.«

Učitelj ene izmed srednjih šol pa nas je opozoril, da učni načrt predvideva predvsem ključne pojme in teoretske okvirje predmeta, seznam učnih tem pa je odprt in izbiren, zato lahko aktivistični učitelji snov obravnavajo izrazito kulturno marksistično in feministično ter mladini »perejo možgane« povsem zakonito.

Slovenski dijaki tako v okviru šolskih vsebin pogosto dobivajo izkrivljeno in znanstveno povsem neutemeljeno sliko spola. Družbene vloge »berdachejev« in »hidžer« vzamejo iz konteksta ter politično ideološko interpretirajo kot dokaze zgodovinskega izvora »tretjega spola«.

Še več, taka obravnava tematike je edina obravnavana kot pravilna s strani Republiškega izpitnega centra, v kolikor dijak predmet sociologija izbere na maturi. Poučevanje na tak način tako ni “eksces” ene šole, ampak norma slovenskih srednjih šol. Dijak, ki bi na maturi na vprašanja s to tematiko odgovarjal drugače kot v skladu z neo-marksistično teorijo spola bi namreč izgubil točke za svoj odgovor.

Če obravnavamo te vsebine, jih dajmo znanstveno in z vseh zornih kotov

Po mnenju Mojce Belcl Magdič bi morali biti dijaki glede fenomenov interseksualnosti intransseksualnosti »deležni celostne obravnave z vseh zornih kotov, podkrepljeno z zadnjimi znanstvenimi dognanji, ne pa z nekimi frazami radikalnih feministk iz 70-ih let prejšnjega stoletja in s primeri plemen, o katerih ne vemo skorajda nič oz. niti približno ne moremo primerjati našo kulturo/religijo z njihovo.«

Sporna ideologija je v šolah prisotna že več let, ne gre za osamljen primer

Slika gradiva je le eden izmed primerov vdora ideologije spola v učne načrte slovenskih šol. Na Domovini še vedno pričakujemo obrazložitev, zakaj je v konkretnem primeru šlo. A kot ugotavlja mag. Mojca Belcl Magdič, ne gre za osamljen primer, ampak prej pravilo kot izjemo.

Pritisk na šole (ne le dotično gimnazijo), s strani staršev, dijakov in civilne družbe je tako vsekakor zelo potreben, da zagotovimo, da se dijaki pod krinko »znanosti« ne bodo učili ideološko spornih teorij kot dana dejstva.

Da so prav šole osrednja tarča LGBT aktivistov po porazu na dveh družinskih referendumih, pa so na delavnici za učitelje pred letom dni razkrili tudi sami.

41 KOMENTARJI

 1. Naloga staršev je, da otrokom razjasni pojme. Tisti, ki padejo na LGTB nazadnjaško propagando pa so na dolgi rok mrtvi. Narava je neizprosna. Preživijo močnejši, hitrejši, bolj pametni,…

  • “Narava je neizprosna. Preživijo močnejši, hitrejši, bolj pametni,…”

   kar je napačno… preživijo in uspevajo tisti, ki so najbolj prilagojeni okolju.. Okolje se pa spreminja. Okolje določi lastnost in organizmi ki imajo to lastnost prezivijo. Pade asteroid, in najmočnejši… dinozavri izumrejo… jim moč ni nič pomagala pri zmrzali…

   • LGTB že v osnovi ne morejo preživeti, ker nimajo osnove za potomstvo. Razen, če se ideološka oblast spomni, da je čas za novo ideološko obdobje, kjer naj bi prevladovali LGTB ljudje.
    Kako lahko zraven primerjaš dinozavre, pa res ne vem.

   • To je en vidik, tudi prilagodljivost šteje, drugače pa so pomembne tudi lastnosti, ki jih je omenil @aleš, čeprav ne vem kaj imajo veze z razpravo o LGBT?

   • ˇales in simon…
    žal sta nenatančna.. je razlika, kaj vidva trdita in kaj evolucija trdi…
    če asteroid pade, moč in hitrost, niso lastnosti, ki bi ti omogočale preživetje..
    vse je odvisno od okolja. Okolje izbere lastnosti, ki so najbolj ugodne za preživetje.

   • Ni nujno da ravno asteroid pade. Nepričakovan dogodek je redek. V večini primerov pa so to kar lastnosti ki jih je naštel @aleš pa tudi prilagodljivost npr. v smislu: ne z grobo silo (močjo) ampak s prilagajanjem (ali pa kombinacijo obojega). Skratka prilagodljivost ni alfa in omega. Je ena od lastnosti preživetja

    Kaj npr. odloča sedaj v tej epidemiji? Točno moč (fizična, zdravstvena) in pamet (samozaščita).

    Pa še vedno ne vem kaj ima to veze z LGBT A, @aleš? A gay ne more biti močen, hiter, pameten?

 2. Hvala Domovina za pojasnilo!
  Joj, koliko je še takih tem, kjer so nam v državni šoli oprali možgane. V mislih imam teme:
  – socializem bi vse probleme rešil
  – zahodna civilizacija je slaba
  – (predvsem krščanska) vera je za neumne
  – vse religije so iste
  – kapitalizem in Amerika je zlo
  – nazaj k naravi je edina rešitev, človek je rak tega planeta
  – komunizem je super
  – Slovenska zgodovina se začne leta 1945
  – ljudje so dobri po naravi,
  – družba je patriarhalna, ženske so žrtve v vsakem pogledu
  – mladino pa sedaj mešajo še z ”white privilege” in ”social justice” (za vse tvoje probleme je kriva družba, ne ti sam)
  – ekstremno levičarske ideje v zvezi s spolom in vse okrog spolnosti vključno s splavom
  – podnebna pravičnost – ne imej otrok, naš planet propada – panika v zvezi s tem

  Vse te teme so bile v šoli predelane enostransko, brez kritičnega razmišljanja in celostne predstavitve, spolitizirane, tako pa imamo zdaj med mladimi en kup t.i., progresivcev, ki želijo spreminjati družbo in seveda volijo levo politično opcijo. Pač večina učiteljev pride s fdv in filofaksa, čeprav je to svetovni pojav, da so univerze (in medije) prevzeli ekstremni levičarji.
  Na te levo- ekstremistične ideje se ponavadi ujamejo bolj ali manj nesrečni in nezadovoljni ljudje, tisti k se iščejo, vzamejo jih za svoj nadomestek religije in smisel življejnja (borba proti zahojeni družbi) ideje pa jim ne rešijo problemov, samo poglabljajo jih še bolj, enostavno povedano ker je to napačna pot. Ne naučijo pa jih osnove: delavnost in odgovornost.

  • Dobro ste, v zadnjem odstavku zajela vse bistvo -Levičarske IDEOLOGIJE.

   Hočejo pač razgraditi družbo, da bodo Levičarji v kaosu spet vspostavili DIKTATURO. Nasedajo jim mladi, ki še nimajo življenskih izkušenj.
   Zato moramo PREPOVEDATI Levi IDEOLOGIJI, da bi po šolah KVARILA mladino!

  • Bistveno je ko praviš: >>>Vse te teme so bile v šoli predelane enostransko, brez kritičnega razmišljanja in celostne predstavitve, spolitizirane,

   Drugače pa bi se o skoraj vsaki o teh alinej dalo razpravljati, razen seveda o najbolj abotnih (npr. prva, tretja, osma).

   Komunizem je v teoriji res super. Poudarek: V TEORIJI.

   S šesto bi se celo strinjal, a človek je temu planetu zgolj ena blažja gripa, zdaleč ne rak. Sem slišal zadnjič eno misel: “jednog dana, će se zemlja otarasiti teh malih picajzela”. Ja malo jo samo srbimo pa nič drugega.

   Ostale alineje bi zahtevale bolj poglobljeno razpravo.

  • irena
   Če kaj sovražim in to dobesedno, je nekomu očitati oprane možgane! Kdo pa lahko trdi, da tvoji niso? Kar zagovarjaš ti, drugi ne itd!!! “Pranje možganov” pa so si izmislili, ko komunizem, kot mu praviš ti, še sploh ni “hodil” po tem svetu!!!

 3. Tu je v ozadju ustvarjanje anarhije , tudi na tem področju in širjenje korona virusa je identično širjenju nemorala, razgradnje družbe. V kolikor ne bomo tega preprečili, bo okužen vsak tretji državljan z neko norostjo in potem še več. Okužba z zlom, to je cilj sužnjev zla!

 4. Tudi poučevanje, ki bi odstopalo od neomarskistične agitacije, bi bilo s strani šole sankcionirano. Frančiška imam rad, vendar laja pod napačnim drevesom. Sedaj bi potrebovali ponovno enega od clunyskih gromovniških srednjeveških papežev, ki bi krščanstvu ponovno vrnil neko obliko in dal konzervativizmu nek okvir, ki bi služil kot model odpora proti levim ideologijam.

 5. LGBT lobiji so imeli že zdavnaj idejo, da se transseksualizem in homoseksualnost izbrišeta iz seznama bolezni in velika napaka zdravniške strani je bila, da je pasivno to dopustila in tej ideologiji na široko odprla vrata v vse pore naše družbe, začenši s šolstvom. Gledano strokovno je to napaka, saj nesoglasje v doživljanju med tem, kar človek je in tem, kako se počuti, ni redkost v medicini, je pa to edina izjema, ki je bila izzvzeta iz seznama bolezni. Diskriminatorno je, da se to nekaterim zdi normalno, medtem ko druge motnje ostajajo klasificirane kot bolezni.

  • To da je WHO črtal homoseksualnost kot bolezen je kar prav. Nekdo bi pa lahko rekel, da je vera bolezen, čeprav seveda ni.

   Je pa res, da bi bila v okviru spolne vzgoje lahko homoseksualnost predstavljena pač kot ena od oblik in možnosti spolnega življenja in to je to. To kar se dogaja sedaj pa je res že nasilno promoviranje ene spolnosti pred drugo. Če se je prej na silo promovirala ena oblika spolnosti, se sedaj ne sme druga. Vsak ima svojo izbiro.

  • Ne, o tem morajo otroci razpravljati v šoli, od 3. razreda dalje je vsako leto neka taka tema v kurikulumu. Tako da je kar šola oziroma kdor piše šolske načrte tisti, ki želi da se o tem razpravlja. Da ne govorimo o tem, da država financira projekt Rastem s knjigo, ki takšno razmišljanje in razprave spodbuja še bistveno bolj. Kar se mene tiče, je najboljše če bi vzgojo prepustili nam staršem, a je vpliv ideologije na ortroke prevelik, da bi se LGBT lobiji temu prostovoljno odpovedali. Medicinsko gledano pa je jasno- spola sta dva!

  • Nevidni
   Mene nič ne zanima če ti in tvoja družba se intimno družite – s “kom in kako”.

   Protestiram pa, da taki, ki imajo določeno motnjo, zahtevajo, da tudi Šolski sistem, to motnjo spodbuja in reklamira med mladimi.
   Mladina, ki itak v najstniških letih išče samega sebe in jo daje puberteta, je dovzetna do vseh neumnosti.

   Včasih je šola tudi vzgajala in ne samo poučevala. Sedaj pa zanemarja poučevanje in namesto vzoje o morali, širi NEMORALO.
   To je nedopustno.
   Zato pa imajo starši, kot tudi dedki in babice vso pravico reči Dovolj.je, –
   po Mariborsko – Ravnatelji (ki to dopustite), GOTOFI ste!

   Ravnatelj naj bi bil pokončna oseba in nima kaj dovoliti, da se ideologija vnaša v šolo!
   Ni dovolj samo diploma, potrebna je tudi ZDRAVA PAMET!

   • >>>Ravnatelj naj bi bil pokončna oseba in nima kaj dovoliti, da se ideologija vnaša v šolo!

    To da imajo ponekod še verouk v šolah, je tudi vmešavanje ideologije v šolo. Ravno prav je tako kot imamo pri nas t.j. ‘pouk o verah’ potem naj se pa vsak sam odloči ali pa izobrazi še malo širše in odloči za svojo duhovno pot.

    Podobno s spolnostjo: predstavijo naj se vse možnosti potem pa naj se vsak sam odloči.

  • Ni problem samo spolnost. Če ti učiš otroke v šoli o deviacijah kot nekaj normalnega, bo teh deviacij vedno več. In kot drugo je potem problem, da ti ljudje v skupnostih zahtevajo še možnost posvojitve otrok kar pomeni, da bodo s temi deviacijami okužile še otroka.

 6. Starši bodimo pozorni, odločni in vztrajni pri nasprotovanju uvajanja teorije spola in LGTB ideologije v šolo. Nimajo pravice vsiljevati svojih norosti našim otrokom.

  • Teorija spolov tudi mene moti. Ok je še tretji spol, so tisti, ki pač so se rodili kot nekaj vmes, takih je manj kot en procent. Take bi seveda morali priznati. Ne pa da nam ti teoretiki sedaj predstavljajo ne vem koliko spolov, dvajset, trideset, …

   Transseksualci. OK, tudi nimam nič proti, ampak bodi moški ali ženska in se v vseh pogledih (kolikor se pač da) potem tako obnašaj. In seveda pogoj da ti država prizna drug spol, bi moral biti operacija, ne pa samo potrdilo psihiatra kot je to pri nas.

   In to seveda s homoseksualnostjo nima veze, čeprav spada pod isto streho LGBT. Homoseksualec si želi spolnosti z istim spolom, tako da ohrani svoj spol ker se ga zaveda in sprejema, transseksualec pa si želi heteroseksualnih odnosov z svojo vlogo v tistem spolu katerega se počuti ali potem tudi preobrazi.

 7. Takle mamo:
  Duhovniki, ki bi morali biti vzor mesene čistosti so v preveliko primerih pedofili in ali skrito dejavni LGBT-jevci.
  Politiki, ki najbolj propagirajo moralo in družinske vrednote so najpogostejši obiskovalci javnih hiš.
  Najuspešnejši politiki in gospodarstveniki so prikriti člani gibanja LGBT.
  Zakaj se torej že ta ideologija tako močno propagira. Njeni javni ali tihi člani so ljudje, ki imajo najpomebnjši vpliv na javno mnenje in odločanj.

  • Kljub temu, sta spola samo dva, ženski in moški.
   Nekaterei se samo počutijo “utesnjene v svoji koži”.

   Taki primeri so že tisočletja.
   Nevem zakaj se v zadnjih desetletjih to tako propagira.

   Včasih so se celo poročili in imeli otroke. Seveda so z možem ali ženo živeli “bolj na daleč”, pa vseeno so se potrudili za znosno sobivanje v družini.
   Saj ljubezen ni samo seks, ampak v veliki meri spoštovanje in medsebojno razumevanje.

   Vsekakor je življenje kvalitetnejše, če skupaj živita moški in ženska, vsak s svojimi nagnjenji in znanji. Nihče pa ni popoln, ker to je samo Bog.

 8. A boste kristjani izstopili iz krščanske vere, ker papež tolerira istospolne skupnosti? DA ali NE?
  Ni potrebno izstopiti, lahko se pa z papežem ne strinjate! In to je vaš problem! Lahko se z nečim ne strinjate, ne smete in nimate pravice pa tega preprečevati!!!

 9. Simon, ne drži. Če je pravilno da je homoseksualnost izključena iz MKB, bi to moralo veljati tudi za druge podobne motnje vedenja- npr. pedofilijo. Pa vendar je povsem jasno, da so omenjene diagnoze motnje vedenja. So pač različice obnašanja, a še vedno motnje, ker ogrožajo preživetje posameznika ali vrste. Kot npr. debelost- je normalna različica, a še vedno motnja in kot taka klasificirana v MKB. Pa še nešteto drugih. Glede vere, pa ta nima nobene veze z motnjami vedenja.

 10. Se strinjam z Morda pa, in v tvoje vedenje Igor dodajam homoseksulanost je motnja, ker ogroža edino in ključno nesporno resnico, da se vsa živa bitja borijo za preživetje sebe ali svojih potomcev. Glej Ron Hubart senciologija. Družbi torej z vidika preživetja škodi.
  To ne pomeni, da sodobna moderna demokratična družba ne sme tolerirati take motnje oz. biti strpna do takšnih posameznikov. Ne sme pa jih protežirati, (kot sugerirajo LGBT člani) nasprotno mora jo obravnavati kot motnjo in jo posukšati omilti njeno razzsežnost.

  • @Morda pa, @Peter:

   Ljubezen nikoli ni motnja!

   Potem so moteni tudi heteroseksualci, ki nimajo otrok in motnja je tudi cerkveni celibat.

   Pedofilija, bila motnja ali pa ne, je zločin. Tudi če otrok da privolitev, ni dovolj zrel da bi presojal kaj je prav in kaj ne. Je pa zanimivo, da nikjer ni omenjana v sv. pismu (vsaj ne tako eksplicitno kot homoseksulnost, najbližje recimo Kristusova: Kdor pohujša katerega od teh najmlajših ….) Za tiste, ki z Biblijo tako udrihate po gejih bi morala biti pedofilija sprejemljiva!

   Tudi jaz se strinjam, da naj se ne protežira nobene spolnosti, a to da se otrokom prikažejo možnosti, še ni protežiranje.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime