Vir: zajem slike Siol

S prvimi štirimi protikorona ukrepi so rešili 300 tisoč delovnih mest, s petim želijo ohraniti trend zmanjševanja brezposelnosti, bi lahko povzeli generalno oceno ministra za delo, družino in socialne zadeve, Janeza Ciglerja Kralja, ki je predstavil vladne ukrepe v petem protikorona paketu na področju trga dela, oskrbe starejših, zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter infrastrukture. 

Med njimi so podaljšanje čakanja na delo do konca leta ob 30 % padcu prometa, temeljni dohodek za s.p.-je ob enakem kriteriju, višje nadomestilo staršem za varstvo otroka v karanteni ter odprava čakalnih vrst v zdravstvu z vključitvijo vseh razpoložljivih kapacitet v državi.  

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal minister za delo, Janez Cigler Kralj, je ob nedavnem obisku v Bruslju dobil priznanja kolegov, da so bili dosedanji ukrepi šolski primer dobrih, hitrih in učinkovitih praks v koronavirusni situaciji.

Po njegovih besedah so z ukrepi za zaščito trga dela v Sloveniji ohranili dobrih 300 tisoč delovnih mest. Potem ko je sredi maja številka brezposelnih poskočila na 90 tisoč, se zdaj stabilno in umirjeno spušča ter trenutno dosega 84 tisoč prijavljenih v evidenco brezposelnosti.

Da bi te trende obdržali, so na vladi pripravili peti tako imenovani PKP 5 paket, ki nekatere ukrepe (ob spremenjenih pogojih) podaljšuje, nekatere pa uvaja na novo. S socialnimi partnerji so uskladili štiri petine ukrepov, s čemer je minister zadovoljen.

Kot je še dejal Cigler Kralj, v ospredje postavljajo ohranitev delovnih mest, skrb za najstarejše ter preprečevanje širjenja okužb.

Peti sveženj protikorona ukrepov vsebuje:

Ukrepi za trg dela (veljajo od 1. oktobra):

 • Možnost čakanja na delo se podaljša do konca leta za vse panoge, pri čemer pa je potreben vsaj 30 % upad prometa glede na leto 2019. Želijo, da se čim več tistih, ki čakajo na delo, preusmeri na skrajšani delovni čas.
 • Nadomestilo 80 % plače za starše otrok, ki morajo ostati doma zaradi odrejene karantene njihovim šoloobveznim otrokom do 5. razreda, oz. predšolskim otrokom (prej 50 %) in povračilo samozaposlenim za čas karantene 250 € (velja od 1. septembra!).
 • Samozaposlenim in mikro podjetjem mesečni temeljni dohodek za delno povrnjen dohodek in sicer v višini 1100 € (700 € kot nadomestilo + 400 za plačilo prispevkov), ob pogoju 30 % padca prometa glede na prejšnje leto

Zdravstvo in skrb za starejše

 • Ob 29 milijonih evrov za reševanje kadrovskih stisk zdaj dodatek za delo tistih, ki delajo v sivih in rdečih conah. Dodatek bo v višini 20 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. V PKP5 se uvaja tudi ukrep financiranja zaščitne opreme ter razkužil za socialnovarstvene zavode ter področje zdravstva.
 • Ukrep za odpravo čakalnih vrst v zdravstvu: možnost, da se čakalne vrste rešujejo tako, da se odpre možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost v RS za opravljanje zdravstvenih storitev oz. posegov.
 • Možnost koriščenja odsotnosti z dela do treh delovnih dni brez obiska osebnega zdravnika (omejeno na 9 dni v letu). Poenostavlja se tudi postopek izdaje, oziroma izreka karantenskih odločb.

Vzgoja in izobraževanje:

 • Ureditev pravnih podlag za možnosti sprememb šolskega koledarja, za možnost izvajanja izobraževalnega procesa na daljavo.
 •  Financiranje zaščitne opreme ter sredstva za dezinfekcijo prostorov.
 • Oprostitev plačila za vrtec v primeru potrjene karantene otroku.

  Infrastruktura
 • izvajalcem občasnih in mestnih prevozov se bo zagotovilo nadomestilo stroškov, ki so jih imeli v času od razglašene epidemije do sredine maja, ko zaradi karantene niso mogli opravljati storitev. Nadomestilo se jim bo tudi stroške za zaščitna sredstva in razkuževanje vozil.

Predloge petega protikorona zakona bo parlament obravnaval naslednji teden.

Demografski sklad

Na novinarsko vprašanje je Cigler Kralj spregovoril še nekaj besed o prihajajočem demografskem skladu.

Poudaril je, da se prvič v zgodovini predvideva sistemski, dolgoročen in vzdržen vir za skrb za starejše, pokojnine ter za družinsko politiko. Po njegovo pa sedanja koalicija razume zgodovinski trenutek ter poleg tega področja ureja še nekatera druga področja, ki so desetletja ostala neurejena.

Proračun RS v obstoječem sistemu zagotavlja dodatna sredstva med 900 tisoč evri in milijardo in pol. Zaenkrat ta sklad ne bo mogel zagotavljati niti večjega dela tega, bo pa pomembno prispeval razliko.

Dividende iz premoženja demogafskega sklada se bodo delila po naslednjem ključu: 40 % dividend iz sklada v nadaljnje plemenitenje, 40 % direktno v pokojninsko blagajno, 10 % za različne potrebe starejše generacije in 10 % za družinsko politiko.

Vlada v krizni situaciji ostaja zavezana močni socialni politiki
Tudi v petek korona paketu vlada sledi logiki blaženja gospodarskih in socialnih posledic koronavirusne krize z zagotavljanjem denarja iz državne blagajne, čeprav si ga mora izposojati.

Prav zaradi velikega primanjkljaja (4,2 milijarde evrov) je bila deležna nekaj tudi utemeljenih kritik, a po drugi strani drži, da bi v izredni situaciji, če padca brezposelnosti ne bi ublažila do te mere, kot ji je uspelo, lahko bile posledice za gospodarstvo katastrofalne.

Podaljševanje nekaterih ukrepov, sicer ob strožjih pogojih s ciljem izločiti zlorabe, kaže na ambicijo, da se vse “pridelano”, kar se brezposelnosti tiče, ne bi sesulo v trenutku, ko bi vladni ukrepi popustili.

Nekateri novi ukrepi, oziroma popravki obstoječih pa kažejo na kirurško urejanje tistih konkretnih področij, ki jih je splošnost prvih štirih ukrepov pomoči zaobšla.

Pomembna novost, zaradi katere so pogajanja v okviru ekonomsko socialnega sveta zapustili sindikati, pa je, da bodo čakalne vrste v zdravstvu z denarjem iz zdravstvene blagajne krajšali z vsemi razpoložljivimi kapacitetami v državi – torej tudi z zasebnimi zdravniki in ordinaciji.

Glede tega se bodo kopja zagotovo lomila tudi v državnem zboru ob sprejemanju celotnega paketa, a glede na stanje v zdravstvu je rešitev edina smiselna in presega preživeto ideološko omejenost pri razumevanju kaj je javno in kaj državno zdravstvo. V osnovi gre za znani predlog NSi, ki ga je zdaj sprejelo tudi Gantarjevo Ministrstvo za zdravje.

Gre za enega izmed nekaj primerov, ki nakazujejo, da so krščanski demokrati pri uveljavljanju svojih programskih ukrepov v tej vladi razmeroma uspešni. Najbrž tudi zato, ker temeljijo na predhodno skrbno pripravljenem programu, torej nečem, kar je tako očitno manjkalo strankam Šarčeve koalicije.

2 KOMENTARJI

 1. Vidi se, kaj se da v kratkem času narediti, če imaš ideje jasno pripravljene. To je bil problem dosedanjih ad-hoc strank, in upajmo, da nas bo vse izučilo, kakšno škodo takšne stranke z ne-delom, ne-odzivnostjo ter ne-oz. anti-programom lahko naredijo. Veseli nas lahko, da se na vseh področjih poizkuša majhnimi a zaporednimi koraki spremeniti zadeve.
  Strinjam se, vlada je na žalost v situaciji morala reagirati relativno socialno-usmerjeno a zdi se, da se tudi preko dobrega dela ministrov ter dela Simičeve skupine obetajo spremembe. Kritike,da je bilo liberalizirano absolutno premalo so morda res utemeljene, marsikateri volivec je pričakoval več, a to je zaenkrat realnost. Le tako naprej.

 2. stanje v sloveniji je katastrofalno ! izgubili smo 40.000 državljanov med leti 2012-2019 zaradi izseljevanja, kar je rekord po osamosvojitvi !!!! politika nič ne dela v smeri da bi prišli nazaj,. doma pa ni kadra

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime