Po četrt stoletja delovanja nameravajo ukiniti Skupnost katoliške mladine. Čemu?

Vir foto: Facebook SKAM

Slovenska škofovska konferenca je po podatkih Ajpesa 31. 1. 2019 ustanovila zavod Katoliška mladina, zavod za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih. 

Namesto načrtovanja praznovanja četrt stoletja obstoja samostojne društvene organizacije mladih katoličanov Skupnost katoliške mladine (SKAM) se sedaj lahko pričakuje (samo)ukinitev društva ter prenos njegovih aktivnosti in nalog na novo ustanovljeni zavod pod neposrednim okriljem Cerkve.

Večjega nestrinjanja znotraj SKAM-a naj glede tega ne bi bilo. Obenem poznavalci pravijo, da se s tem zgolj formalizira vez med Cerkvijo in društvom, ki je vedno bil proforma za projekte, ki jih je vodila škofijska pastorala.

Po drugi strani pa ima SKAM status nacionalne mladinske organizacije pri Uradu RS za mladino, zato bi se z ukinitvijo odrekli tudi državnemu financiranju in predstavništvu ter zagovorništvu katoliške mladine v odnosu do države.

Tudi zato se pojavljajo nekateri pomisleki, zakaj se s “preobrazbo” naenkrat tako hiti in zakaj je pravzaprav prenos do sedaj formalno neodvisno organiziranega društvenega gibanja katoliške mladine neposredno pod okrilje Slovenske škofovske konference sploh potreben. 

Na uradne odgovore bomo morali počakati vsaj do občnega zbora SKAM-a prihajajoči četrtek, saj pristojni zaenkrat o vsem skupaj še molčijo. Smo pa pridobili nekaj stališč nekdanjih aktivnih udeležencev mladinske pastorale.

Katoliška mladina se že vse od leta 1993 formalno (med drugim) združuje v društvu SKAM, ki je prostovoljna, avtonomna in nepolitična organizacija. V letih svojega obstoja se je društvo že kdaj soočilo z vprašanjem, ali ni pravno formalno kakšna druga oblika organiziranja zanj bolj smiselna. Društvo sicer vsaj na papirju ves čas vodijo mladi, v praksi pa je vloga direktorja, ki je iz strani Slovenske škofovske konference imenovani duhovnik, v njem vsa leta obstoja društva vsaj izjemno močna, če že ne ključna.

Glede na dejstvo, da je direktor društva kot tudi novoustanovljenega zavoda isti duhovnik, Matevž Mehle, zavod pa ima sedež na istem naslovu kot sedanje društvo, je na tem področju v prihodnjih dneh pričakovati velike spremembe: po še neuradnih informacijah samoukinitev društva SKAM.

Argumenti za in proti

Zakaj sploh ustanoviti zavod? Argumenti za so v formalizaciji razmerij med društvom in Škofovsko konferenco, ki obstajajo že zdaj. Katoliška mladina se prav lahko formalno organizira znotraj nje in je prav lahko podrejena škofom kot najvišji cerkveni avtoriteti pri nas. Formalno bi ustanovitev zavoda (finančno) odgovornost tudi v praksi prenesla na direktorja, v društvu namreč odgovornost nosi predsednik, ta ima pa v SKAM-u bolj predstavniško funkcijo.

A Ukinitev SKAM-a ima, tako nekateri naši sogovorniki, za organiziranje mladih katoličanov tudi negativne posledice. Začnejo se pri izgubi državnega sofinanciranja njihovih mladinskih aktivnosti. SKAM je trenutno namreč kot nacionalna mladinska organizacija član Mladinskega sveta Slovenije ter drugih mednarodnih predstavništev. Novi zavod pod neposrednim okriljem Cerkve pa bi ta status, če sploh, kvečjemu lahko pridobil v približno dveh letih. Neformalen vpliv in ugled pa bo težko nadomestiti še na daljše obdobje. 

Štefan Kržišnik, nekdanji vodja Slovenske šole za animatorje, projekta Stična mladih, in mednarodnih dejavnosti pri SKAM-u pravi, da sicer aktualne situacije ne pozna dovolj dobro, vprašanje pravnega statusa za izvajanje mladinskih programov pa je bilo odprto že v času njegovega sodelovanja.

Po njegovih besedah sta se v SKAM-u že takrat prepletali dve dimenziji, in sicer iniciativa mladih katoličanov, ki ji odgovarja pravna oblika društva ter dimenzija načrtne skrbi slovenske katoliške Cerkve za mlade.

“Ravno prepletanje teh dveh dimenzij je v desetletjih dalo izredne sadove na področju dela z mladimi. Naj ponazorim na primeru Stične mladih, edinstvenega srečanja za mlade ne samo v slovenskem, ampak celo evropskem prostoru: gotovo ne gre samo za projekt nekega društva mladih, ampak “cerkevni” projekt, ki ga oblikujejo najpomembnejše cerkvene ustanove za mlade, vendar je ravno način aktivne “društvene” participacije omogočil, da je toliko mladih našlo svoj prostor delovanja in razvijalo svoje potenciale,” ponazarja Kržišnik

Kot še pravi, je bilo razmišljanje o ustanovitvi zavoda, ki bi cerkvenim ustanovam mladinske pastorale (MOM, ŠOM) omogočil lažje upravljanje nekaterih projektov in programov, prisotno že v njegovem času, zato mu je ta korak v nekem smislu razumljiv.

A popolna ukinitev močne samostojne katoliško-konservativne mladinske organizacije bi po njegovem mnenju lahko prinesla tudi negativne posledice. Najprej bi bil glas mladih katoličanov na ravni slovenske mladinske civilne družbe še manj slišan kot je sedaj. Obenem ukinitev prizadene državno financiranje, kar je ob dejstvu, da je država že sicer do katoliške civilne družbe izrazito mačehovska, velika škoda. In tretjič, odgovoriti bo treba tudi na izziv, kako v novi pravni obliki ohraniti prostor, da se bodo mladi resnično čutili sodelavci in akterji (kar društvena oblika že sama na sebi spodbuja).

Štefan Kržišnik poudarja, da bi vendarle veljalo razmisliti, ali lahko sobivata in sodelujeta SKAM kot uveljavljena nacionalna mladinska organizacija (kot društvo) in novoustanovljeni zavod v lasti Cerkve. 

O uradnih razlogih še molčijo

Z mnogimi vprašanji glede ustanovitve smo se za pojasnila obrnili na Slovensko škofovsko konferenco, posebej še na za mlade odgovornega nadškofa Alojzija Cvikla, predsednico in direktorja Skupnosti katoliške mladine, ki je hkrati tudi direktor zavoda Katoliška mladina, Matevža Mehleta. Cvikl nas je napotil na SŠK, od koder so odgovorili, da bodo v drugi polovici meseca vse pojasnili v izjavi za javnost, na SKAM-u pa nam do te izjave za javnost vsej neodvisnosti od Cerkve navkljub niso želeli dati nobenih pojasnil.

Od kod potreba, da se mladim vzame formalna samostojnost?
Saj ne, da bi kdo od vpletenih hotel kaj skrivati. Molk pred člani društva, verniki in zainteresirano javnostjo je smiseln le zato, da vpleteni izpeljejo, kar so se namenili izpeljati.

Predvsem v duhu sinodalnih spodbud ostaja vprašanje, ali (in zakaj) gre za potrebo, da se pod cerkveno hierarhijo formalno-pravno popredalčka tudi mlade? Namerava Cerkev po novem mladim, svoji »prvi prioriteti« nameniti tudi finance ali se bo pač delalo precej manj oz. bolj »z ljubeznijo«, kot je na Nikodemovih večerih dejal škof Cvikl?

Je delovanje »mladih za mlade« pasé in mladi »aktivni kristjani in državljani« potrebujejo pravoverno vodstveno avtoriteto? Društvo SKAM je do sedaj namreč desettisoče evrov kot nacionalna mladinska organizacija prejemalo tudi od države. Se bo ob cerkvenem vodstvu več mladih vključilo v politiko, če bodo izgubili svojega predstavnika pri oblikovanju mladinske politike?

In ključno; kaj, če sploh kaj, bo imela od manevra, za katerega se zdi, da je narejen mimo nje, a hkrati z njo, katoliška mladina oz. s čim jo je Slovenska škofovska konferenca pripravila do te odločitve?

In zakaj sedaj, po 25 letih delovanja, kakšne širše razprave na to temo praktično ni? SKAM je/bo brez duhovnika, prepoznavnih projektov, ki jih je do sedaj izvajal za Slovensko škofovsko konferenco, povsem druga organizacija. A kljub temu kot nacionalna mladinska organizacija široke prepoznavnosti, katere programov se je letno udeleževalo okrog 10.000 mladih in ki ima širši družbeni in politični vpliv, ni nesposobna obstati, če bi jo vodila pogumna in sposobna skupina mladih.

Verjetno pa res težko v istih prostorih in s podobnim imenom kot nova, tudi formalno podrejena Cerkvi. Zahtevati poslušnost brez izkaza iskrenih namenov, modre vizije in odprtega dialoga morda ni najbolj pametna poteza tudi za društvo s četrt stoletja zgodovine.

A odločitev bo padla in njen vpliv bo velik, sadovi pa prav tako bolj ali manj kmalu vidni. Le upamo torej lahko, da vsi vpleteni vsaj vedo, kaj počnejo.

Vabimo vas k sodelovanju v anonimni anketi o zadovoljstvu z vašim srednješolskim izobraževanjem:

V kontekstu razprav o državnem in zasebnem šolstvu, bližajočih se informativnih dni in tudi odprte razprave okrog katoliških gimnazij, vse, ki ste srednješolsko izobraževanje že končali, oziroma ga ravno opravljate, vabimo k izpolnitvi spodnje anonimne ankete.

Create your own user feedback survey

Rezultate ankete bomo na Domovini predvidoma objavili v drugem delu februarja. 

19 komentarjev

 1. Škoda, škoda, škoda. Le komu gre v nos takšna preprosta organiziranost, ki je imela zelo otipljive uspehe. Morda pa ne gre za zaroto, ampak le za neroden in nepremišljen poiskus nekaj izboljšati. To pa je za stvar, ki dobro deluje izredno težko.
  Stroj, ki deluje pusti pri miru. Le svežo energijo mu dovajaj.
  SKAM je v dveh desetletjih opravil gigantsko delo in mladim približal duhovnost na njim primeren način. Morda pa ta način komu od močnih v RKC ne ustreza.

 2. Nerazumljivo je, zakaj hočejo ukiniti DRUŠTVO – Katoliških Študentov – ZKŠ.

  Veliko mladih študentov je v teh 25 letih “šlo skozi” to društvo, po večini so se po študiju poročili in si ustvarili družino – po KATOLIŠKI TRADICIJI. Prav veliko parov se je spoznala prav v tem društvu

  Velika pohvala gre gospodu Milanu Knepu, ki je bil veliko let “DUŠA” tega društva. Delo je opravljal predano in sadovi so se poznali. On je razumel mlade in jih usmerjal na prava pota. Toda v društvu je bilo tudi veliko POŠTENE zabave in izletov, kar je mlade pritegnilo.

  Bojazen je, da če mislijo, da bo sedaj vse samo v rokah CERKVE, bo to privabilo manj mladine. Mladi rabijo aktivno doživljati PROSTI čas, v skladu z moralnimi vrednotami. Narobe pa je, če mislijo, da bi mladi morali samo moliti. Če bo tako, bo to kot “zakrament – birme”, ki po njej mladi ne prihajajo več k maši.

 3. KATOLIK , ali imate vi kaj boljšega v načrtu, kot je STIČNA mladih.
  Jaz gledam na Stično zelo pozitivno, saj se tam zbere veliko mladine, ki v srcu nosi krščansko vero. Seveda je tam poleg molitve, tudi nekaj sproščujoče zabave. Saj to je normalno, ker mladina nujno rabi tudi to.

  Če pa bodo duhovniki težili k temu, da se bodo mladi vedli kot (take so v povprečju pri sv. mašah po župnijah) 70-letne ženske, bodo “odgnali” mladino do take mere, da še katoliških zakonov ne bodo več sklepali.

  Naloga Cerkve je, da pritegne v cerkev tudi mlade, kajti oni bodo bodoči očetje in matere, katerih otroci bodo v prihodnje del Cerkvenega občestva.

  Če današnje mlade “odslovimo”, so izgubljeni vsi bodoči rodovi. Ta, ki ukinja SKAM, dela Cerkvi veliko ŠKODO.

 4. Ne morem verjeti, da je zgornja novica resnična. En (1) mesec so se škofje v Rimu na sinodi pogovarjali o mladih – da ne govorimo še o vseh pripravah prej… Ugotovili so, in to zapisali v sklepni dokument sinode, da delo Z (in ne ZA) mladimi pomeni: 1) hoditi poleg in poslušati, 2) spremljati in pomagati razločevati poklicanost in 3) poslati v življenje (poslanstvo). (vir je na spletni strani Sinode mladih.va). Berem, kaj pravi o sebi SKAM, in se mi zdi, glede na spletno stran in predstavljeno poslanstvo in vrednote ter vizijo, da je morda kdo to slabo prebral ali razumel. Saj je že Plenarni zbor leta 2000 v sklepnem dokumentu nakazal močno participacijo mladih preko samoorganiziranosti kot spodbudo za mladinsko pastoralo (od tč. 335 dalje). Včasih so mlade katoličane druge metali iz soodločevalskih sistemov, 25 let so se trudili sooblikovati mladinske politike, sedaj pa sami sebi jemljemo legitimno pravico soodločanja. Čudno, čudno, čudno …

 5. …no, tudi Cvikl je imel polna usta mladih, sedaj pa nekako namesto, da bi odgovoril, po birokratsko napoti vprašujočega k nadlednjim vratom. Pa je on zadolžen za mlade!!! Pogumno, ni kaj. Tudi pri naslednjih vratih – SKŠ, ni odgovora. Zopet pogumno in odkrito.
  Predvidevam, da bo sledila osladno-pomaziljeno-sprenevedava “izjava za javnost”, za katero se bodo gospodje elegantno skrili.
  Še enkrat žalostno…če samo pomislim, kaj pomeni SKAM mojim otrokom-animatorjem.

 6. Zanimivo se mi zdi, da se ravno tisti, ki so zakuhali zadnjih pet let zatona SKAMa, najbolj razburjajo o njegovem zaprtju. Namreč zadnjih nekaj let SKAM ni bil organizacija, ki bi jo vodili mladi, ki so bili izvoljeni v izvršni odbor (namreč po zakonodaji mora izvršni odbor to delati) in ne predsednica/predsednik, ki je prav tako izvoljena funkcija, temveč so vse niti držali v rokah določeni posamezniki, ki z društvom niso upravljali skrbno ampak zelo mačehovsko.

  Zato se mi zdi termin “mladi za mlade” rahlo privlečen za lase. Ne govorim o celotni zgodovini, kajti mladi smo bili zadnjih nekaj let le lutke na plesišču.

  Rek: “Ko mački na rep stopiš, zamijavka” je tukaj še kako primeren.

 7. No državna pomoč v stop’njevanju udbaškega vpletanja v smislu, kolikor več bo vpliva oblasti, toliko bo ta dala muzike, je lahko tisto, kar sedanji ne poznajo, se je pa pokazalo nedavno očitno, danes pa se to počasi plazi nekje nazaj. V to organizacijo ne, toda več svobode pa le omogoča, če Cerkev ni odvisna od države in katoliška mladina tudi ne. Čje je katoliška, je ne more ovirati neodvisnost od države. Kdor pa je na stopnji tistih, ki komaj čakajo, da se reijo “birme”, potem bodo tudi v tej organizaciji težko kaj pridobili ali dali od sebe.
  Vsebine pač moraji biti jasne, saj se je med smetmi v cerkvi nabralo veliko škode in neizmerne, skoraj nepopravljive škode in nekaterim je žal, da med smetmi ne morejo več oblačiti in vedriti pa jih moti tudi, da bi bil mladinski hlevček lurejen po novem.

Komentiraj