PKP8 prihaja za pomoč ljudem in gospodarstvu. Opozicijo pa motijo verski uslužbenci in nov prekršek

foto: dz-rs.si, Matija Sušnik

DZ je na izredni seji z 51 glasovi sprejel predlog PKP 8, ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic epidemije.

Med ukrepi sta tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in subvencioniranje zvišanja minimalne plače. Osmi protikoronski paket pa enkratni dodatek daje tudi invalidom, dijakom in študentom v tujini.

Opozicija pa ima svojo računico. Iz PKP8 želijo odstraniti plačilo prispevkov različnim verskim uslužbencem in nov prekršek po zakonu o nalezljivih boleznih. V aktualni paket pa bi radi vključili razpis o vpisu na fakultete, ki ne bi več potreboval soglasja vlade.

»Vlada tudi v tem protikoronskem svežnju obravnava resnične stiske ljudi. Naslavljamo številna področja in ponovno dokazujemo, da lahko z izjemnim odzivanjem zagotovimo tiste ukrepe, ki jih državljani in podjetja najbolj potrebujejo,« je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj.

Med najpomembnejšimi predlaganimi ukrepi je navedel tiste za ohranitev delovnih mest, popravljajo in dopolnjujejo se tudi nekateri solidarnostni dodatki iz sedmega protikoronskega zakona. Posebej je poudaril skrb za starejše.

Kaj prinaša PKP8?

Subvencioniranje čakanja na delo se bo v osmem paketu podaljšalo do konca aprila, nato ga bo lahko vlada podaljšala še dvakrat za po mesec dni. Ukrep bo veljal za vse delodajalce, registrirane do 31. decembra 2020, ki so jim prihodki zaradi epidemije upadli za več kot 20 odstotkov. Kot novost pri tem ukrepu je poudaril določbo, po kateri bo država tistim, ki ne morejo poslovati zaradi vladnih odlokov, krila stroške v zvezi z zaposlenimi na čakanju na delo doma v celoti, torej bruto bruto.

Podaljšuje se tudi možnost bolniške odsotnosti do tri dni brez obiska zdravnika.

Podjetjem v dejavnostih, ki so z vladnimi odloki zaprte, bo država povrnila nadomestila plač delavcev v celoti, torej t. i. drugi bruto.

Minimalna plača se je z letošnjim januarjem zvišala na 1024,24 evra bruto, del bremena tega zvišanja je z bremen podjetjem sklenila odvzeti država, ki bo v prvi polovici leta 2021 plačevala 50 evrov subvencije za delavca z minimalno plačo, v drugi polovici pa ponudila razbremenitev pri plačilu prispevkov za socialno varnost.

PKP8 odpravlja tudi neenakost med delavci, ki zaradi izplačil nagrad za poslovno uspešnost s plačo za december niso bili upravičeni do 200 evrov kriznega dodatka. Krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega pa se širi še na polnoletne dijake ter študente, ki se izobražujejo v tujini, pa tudi na prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, ter na vojne veterane in vojne invalide. Do enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov bodo zdaj upravičeni tudi brezposelni, ki so delo izgubili po lanskem 12. marcu. Skrajšani delovni čas bo država subvencionirala tudi kmetijam, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Starejši, ki po preboleli bolezni, pogosto potrebujejo še dodatno bolnišnično zdravljenje, in za tiste, ki jih ni mogoče odpustiti v domače okolje, se bo z osmim protikoronskim zakonom zagotovila podaljšana obravnava, kar vključuje zdravstveno nego, fizioterapijo in delovno terapijo.

Opozicijo motijo socialni prejemki duhovnikov in nov prekršek, diverzantsko pa poskušajo z razpisom o vpisu na fakultete

Opozicija je v razpravi opozarjala, da se vlada reševanja posledic epidemije covida-19 ne loteva na pravi način. Ukrepi naj bi bili po njenem mnenju prepozni, neučinkoviti in ne zajemajo vseh ranljivih skupin.

Največ negotovosti je pri bilo amandmaju opozicijskih poslancev, s katero so poslanci opozicije na včerajšnjem odboru za delo v PKP8 vnesli dopolnitev, po katerem soglasje vlade za razpis o vpisu na fakultete ne bi bilo potrebno. A ta amandma na koncu ni bil izglasovan.

Marko Bandelli iz SAB je vladi na več mestih očital, da se “za dimno zaveso covida-19 loteva zadev, ki za reševanje epidemije in zdravstvene krize niso niti nujne niti potrebne.” Pri tem pa je kot primer navedel predlagano zvišanje poplačila socialnih prispevkov za verske uslužbence. »S PKP-8 želi Vlada izplačati celotno višino prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev, ob vseh drugih pomočeh, ki jih je katoliška cerkev že prejela. In to kljub temu, da je zvišanja kritja prispevkov za socialnost, ki jih država plačuje verskim uslužbencem, slednja prevzela že v prejšnjih protikoronskih paketih, in kljub dejstvu, da plačevanje dela prispevkov verskim uslužbencem s strani države ni odvisno od epidemije. Poleg naštetega je Cerkev kot lastnica gozdov deležna tudi subvencij na področju kmetijstva. Vrhunec pa je nedvomno 700 evrov temeljnega dohodka za verske uslužbence iz PKP-7, s čimer so slednji prejeli občutno več od študentov, upokojencev, brezposelnih ter drugih ranljivih skupin.«

Čeprav pomoč velja za verske uslužbencev vseh registriranih verskih skupnosti, Bandellija očitno motijo le katoliški duhovniki.

Opozicijski poslanci so se pritoževali tudi čez nov prekršek po Zakonu o nalezljivih bolezni, ki pravi, da se z globo od 4.000 do 100.000 eurov kaznuje za prekršek pravna oseba če ravna v nasprotju s programi za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni.

»Tokrat je to poskus uvajanja novega prekrška v zakonu o nalezljivih boleznih, za katerega Zakonodajno-pravna služba jasno napisala, da ne izpolnjuje osnovnih pogojev. V kolikor bo vladajoča koalicija predlagala in izglasovala amandma zavrnitev tega člena v zakon, bo s tem istočasno trasirala pot zakona na presojo na Ustavno sodišče,« je napovedal Dejan Židan.

Ekonomski kazalci kažejo na uspešnost dosedanjih protikoronskih ukrepov
Kljub opoziciji, ki je pač proti vsemu, mednarodne primerjave kažejo, da je vlada do sedaj s protikoronskimi ukrepi v glavnem zadela, oziroma zajezila bistvene probleme na področju gospodarstva in sociale.

Brezposelnost v Sloveniji je med najnižjimi v Evropi, po stopnji revščine med otroci smo celo drugi najboljši v OECD, bonitetne hiše ji dajejo visoko bonitetno oceno, zadolževanje države je poceni, oziroma celo z negativnimi obrestmi.

18 komentarjev

 1. Bolj kot je vlada uspešna, bolj opozicija nori! Tragična ironija!
  Nekdaj so ljudje ob suši delali procesije za dež, danes bi jih morali za razsvetljenje državljanov! Pred vsakimi volitvami!
  Kaj nam je storiti!? Vztrajati v dobrih mislih, delu, upanju, biti potrpežljivi in verjeti da se bodo enkrat ” vremena Kranjcem zjasnila”!

 2. “Poleg naštetega je Cerkev kot lastnica gozdov deležna tudi subvencij na področju kmetijstva”.

  Tipson ne ve, da so kmetijske subvencije namenjene za kmetijske površine in živinorejo, za gozdne površine pa ne. Razen kot delna pomoč pri pogozdovanju – odprava posledic škode zaradi podlubnikov, vetroloma, žledoloma … v obliki sadik gozdnega drevja in delno za stroške pogozdovanja. Torej niso prihodek verskih uslužbencev in drugih posvečenih oseb.

 3. Zanimivo pa je, da nihče ni opzazil, da je vlada mnogo bolj drežljiva, kot so dejanske potrebe. Ko seštejemo vsa sredstva, ki so na voljo za lajšamje kovid krize, ta znatno presegajo dejansko porabo. Do sedaj je vlada z vsemi ukrepi kovid zakonov za lajšane krize namenila za okrog 10 mrd sredstev, porabljenih pa je bilo okrog 2, 3 mrd.
  Jasno pa je, da opozicija z elektronskim mikroskopm po Sloveniji išče primere, da jih izpostavi in pomnoži, tako da postanejo v nebo vpijoči problemi, samo da blati vlado in ministre.
  Seveda tudi cerkev bode, bode, bode.
  Pa se Igor ne zaveda, da plačilo verskim dostojanstvenikom ni namenjena le katoliškim duhovnikom ampak tudi pravoslavnim in muslimanskim.
  Igor se ne zaveda, da je samo v Sloveniji cerkev ločena od države, no, ni ločena , ampak izločena. V njemu dragi Srbiji politiki spoštujejo vero in cerkvene dostojanstvenike in redno hodijo k mašam. Popi in vladike so trden člen srbske države. Podobno je tudi v Rusiji, kjer se Putin udeležuje vseh verskih obredov.
  Sovraštvo do vere v Sloveniji izhaja iz partizanskih pobojev 400 duhovnikov. Namesto da bi se komunisti cerkvi za ta zločin opravičili so raje Cerkev izobčili in *******, kakršen je Igor se tega držijo, kot pijan plota.

 4. Zakon sprejet z 51 glasovi, skoraj nihče iz opozicije NI GLASOVAL !!
  Torej nočejo, da bi državljani in podjetja dobili 320 miljonov.
  Nočejo.
  Pa mislite da si bo folk to zapomnil do volitev? ne bo…
  Ker če takega folka ne bi bilo, tudi sedanje opozicije ne bi bilo…
  O sprejetju zakona ob pol sedmih zjutraj protinarodna RTV z 2200 zaposlenci NITI ČRKE ! Poroča SIOL net, najboljši portal !

 5. Cerkev ( skoraj vse cerjve ) imajo priznan status organiuacije, ki dela dobro ljudem. Kdor ni do fundamenta pokvarjen ne zanika dobronamernisti Karitas, pa cele kopice društev in skupnosti, ki se trudijo za ljudi. Vse to je ustanovilo verno ljudstvo, ki je blizu kakšni cerkvi. Tudi evangeličani imajo svojo dobrodelno organizacijo. Ljubljanski frančiškani že desetletja delijo brezplačne obroke brezdomcem. Pravzaprav mnogim nevernim ne gre v glavo kako to, da v cerkvi toliko ljudi dela brezplačno. Samo spomniti se je potrebno, kaj je mati Terezija odgovorila ameriškemu novinarju.
  Mimogrede. Ljubljanski brezdomci imajo organizirano prenočišče, vendar se ga izogibajo, ker so tam pod kontrolo in se nemorejo svobodno fiksat in onegavit. Policija to dobro ve in jih ponoči preganja, da ne prihaja do nesmiselnih smrti zaradi podhladitve.

 6. Jaz sem pa jezna, da v rdečih regijah odprejo vrtce, najprej rečejo, da bodo tisti otroci ki bodo še doma ostali, oproščeni plačila vrtca, sedaj pa ji tako. Jaz delam na sodišču in delam od doma od novembra. Sodišče priporoča delo od doma večini razen tistim ki morajo biti tam. Jaz lahko vse delo opravim od doma, 1x na teden grem po zadeve na sodišče. Sin ki je še v vrtcu zadnje leto, mi pomaga doma in hoče biti doma. Ker je tudi zelo povezan z druzino. No in tudi nesmiselno bi mi ga bilo voziti v vrtec, ker smo doma na Škofljici, vrtec ima v Ljubljani. Ljudje, jaz delam od doma. In sedaj, a mislite da bom plačala vrtec za tiste dni v januarju in sedaj tudi ta februar ko mi izstavijo racun? Ne bom, položnico bom poslala na ministrstvo, naj jo oni plačajo. Morda jo bo pa Janša. Pa drugače podpiram ukrepe. Kaj naj si mislim o tem, da bi morala plačati vrtec je pa druga stvar. Želijo da se izogibamo nepotrebnim stikom, hočem delati se naprej od doma, oni pa da ni pravne podlage za oprostitev plačila. A lani spomladi je pa bila, ko so otroci do 30.6.bili oproščeni plačila?

 7. Žal živimo v demokraciji, kjer naj bi država s skupnim denarjem omogočala blagostanje in razvoj družbe ,ljudi. V razvitih družbah to pomeni marsi kaj. Pomemben del tega cilja je institut civilne družbe skozi katerega poskuša država zadovoljiti različne potrebe ljudi. Eni si želijo športno in kulturno udejstvovanje, drugi obujajo spomine OF, tretji iščejo duhovnost v religijiah, pri nas v večini krščanstvu. Država ni ločena od teh instituacji. Nasprotno omogoča jim razvoj in normalno delo. Namen države, da bi skozi civilno družbo dosogla večji napredek in zadovoljne državljane, je s tem dosežen. Seveda je to treba razumeti in ne neprestano nakladati o ločenosti države od cerkve, ki v demokratični družbi kot del civilne družbe ima vse pravice enako kot vse ostale institucije CD. Seveda naj bi bil tudi izdatek države permosorazmeren z potrebami teh uslug. Zaplankast dela sodržavljanov in nekaterih tudi na tem forumu, kaže da sploh ne razumejo delovanje sodobne družbe. Verjamem, da je to težko razumet, če ti je nekdanji Yugo sistem največji ideal družbene ureditve.

 8. Zanimivo in pomenljivo je, da mnogi levi ideologi ter politični analitiki komaj slišno in “med zobmi” celo javno priznajo, da bolj social-demokratske vlade, ki je s socialnimi transferji otipljivo in preverljivo poskrbela za večino pravnih in fizičnih oseb ter s tem brez dvoma preprečila stotine stečajev in sto-tisoče brezposelnih v času pandemije, v RS še nismo imeli.
  Osem v parlamentu veljavno sprejetih svežnjev izrednih socialnih ukrepov, s katerimi legalna in legitimna vlada po tehtnih predlogih in utemeljenih pobudah posebne ekspertne skupine dr. Lahovnika sproti neumorno, samo-reflektivno in odzivno blaži posledice epidemijske krize v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, v zasebnem in javnem sektorju, med mladimi, brezposelnimi in upokojenci, je finančno in posledično daleč najzajetnejši in najotipljivejši uresničeni program socialnih ukrepov katere koli demokratično izvoljene, legalne in legitimne vlade RS po osvoboditvi in osamosvojitvi.
  Več kot značilno in tipično za odnos opozicijske leve proti-vladne politike ter za njej podrejena sredstva aktivistične agitacije in propagande je npr. boj za višino minimalne plače. Čim je vlada RS sprejela pobudo sindikatov in njihovih opozicijskih političnih zaledij ter uvrstila občutno zvišano minimalno plačo v enega od proti-kriznih socialnih svežnjev, je vse utihnilo. Utihnili so sindikalisti, utihnili so agitatorji opozicijskih levih strank, utihnili so “levi intelektualci”, utihnili so medijski analitiki … Minimalna plača nenadoma ni bila več “tema dneva”, ob kateri bi levičarji “brusili nože” in ob kateri bi vrli sindikalni funkcionarji načrtno ščuvali in hujskali k državljanski nepokorščini, stavkam in uličnim nemirom.
  Pa je legalna in legitimna vlada še nekaj bistvenega prispevala v dodatku k temu ukrepu, da bo namreč šibkim podjetjem iz javnih virov pomagala začasno pokriti negativno prihodkovno razliko, da bodo podjetja lahko izplačevala minimalno plačo ter ne bodo zaradi državnega ukrepa neslavno končala v stečaju.
  Desno-sredinska vlada je sprejela ta, za ohranjanje videza nediskriminatornosti med pravnimi osebami v gospodarstvu, popolnoma nezaslišan ukrep celo kljub razumljivemu nasprotovanju legalnih in legitimnih predstavnikov lastnikov kapitala in delojemalcev. Seveda o tem pomembnem detajlu vladne social-demokratske oz. socialno rahločutne politike osrednji medijski kartel ni izgubljal ne časa ne besed.
  Torišče permanentnega proti-vladnega ščuvanja in hujskanja so bili mediji pod komando opozicije “kulcev” in politično-kriminalnega podzemlja “globoke/ugrabljene države” prisiljeni prenesti s socialnega oz. plačnega sindikalnega terena na področje agit-propovsko mnogo bolj dražljivega in čustveno zlorabljenega terena varstva, vzgoje, šolanja otrok in mladine ter varstva starejših, še posebej onih v več desetletij sistemsko preziranih in zanemarjenih domovih starejših državljanov.
  Osem svežnjev izrednih socialnih ukrepov je legalna in legitimna vlada z veljavno večino spravila skozi parlamentarne demokratične postopke v manj kot letu dni vladanja ter z njimi ohranila pri življenju večji del poslovnih subjektov ter individualnih delovnih mest. Žal o vsem tem naši neprofesionalni javni mediji v svoji proti -vladni histeriji skoraj ne poročajo. Ne o izrednih ukrepih, ne o porabi javnega denarja in ne o pozitivnih posledicah vsega tega. kot da bi bilo vse to samoumevno, kot da bi denarci v stotinah milijonov evrov padali z neba in kot da ta podoba aktualne RS nima nič opraviti z uličnimi preformansi, vstajniškimi polit-kolesarjenji, množičnimi huliganskimi nasilništvi, mazaškimi akcijami ter brutalno nasilnimi sovražnimi fizičnimi in verbalnimi napadi na posamezne fizične in pravne osebe.

Komentiraj