Mladi v Sloveniji nezadovoljni s tem, kako jih šolski sistem pripravi na trg dela

Najnovejša raziskava Evrobarometra se je osredotočila na mlade, med drugim na njihov pogled na ekonomsko vključenost, učinkovitost šolstva, delov tujini ter na pomembnost EU ter evropskih parlamentarnih volitev.
Rezultati kažejo, da mladi Slovenci od povprečja močno izstopajo po kritiki izobraževalnega sistema, ki jih slabo pripravlja na trg dela, po oceni pomembnosti Evropskih volitev pa smo predzadnji v EU.