Svet v malem: zapuščeni otroci seksualnih turistov

Seksualni turizem ni nekaj novega. Po podatkih spletne strani Sexinfo Online je industrija seksualnega turizma med najbolj rastočimi kriminalnimi dejavnostmi na svetu.

Prostitucija in trgovina z ljudmi ustvarita skoraj 100 milijonov dolarjev dobička letno, v spolnost pa prisilita okrog 21 milijonov žensk in otrok. V nekaterih zanj najbolj priljubljenih državah seksualni turizem pomeni tudi pomemben delež BDP.
Najprivlačnejše lokacije?