Visoka cena za konec schengna: 110 milijard evrov gospodarske škode

Migrantska kriza in grožnja terorističnih napadov so v središče pozornosti postavila varnostne in politične vidike, ki jih s seboj prinaša Evropa brez meja.

A čedalje glasnejša zahteva nekaterih, da se dokončno ukine schengensko območje, vzbuja zaskrbljenost pri drugih – gre za strahove, koliko bodo morebitno ponovno vzpostavljene meje stale Evropsko gospodarstvo, pišejo na Politico.eu