Zakaj so azijske šole toliko uspešnejše od naših

Program PISA (Program for International Student Assessment) ne izvaja le mednarodno primerljivih testov uspešnosti mladih v branju, matematiki in naravoslovju, ampak se ukvarja tudi z mnogimi drugimi tematikami.

Denimo enakostjo dostopnosti izobraževanja, prenosom znanja iz šole na trg dela, politikami, vezanimi na šolstvo in ostalimi dejavniki, med drugim tudi s kvaliteto in odličnostjo šolskega sistema neke države.

Rezultati PISA 2015 kažejo, da so pri izobraževanju najbolj uspešne azijske šole. Najuspešnejše pri matematiki (po vrsti) so Singapur, Hong Kong, Macau, Tajvan, Japonska in Kitajska.