Nova agencija za nadzor evropskih meja: več denarja, ljudi in stresni testi držav članic

Nova evropska agencija za varovanje meje in morja, ki bo v oktobru nadomestila sedanji Frontex, bo pred uradnim začetkom svojega delovanja uporabljala stresne teste na EU članicah. Vse članice, ki bodo prostovoljno sodelovale v testih, bodo imele oceno tveganja ob možni ponovni migrantski krizi.

Nova agencija pa bo razpolagala z veliko več denarnimi in človeškimi sredstvi kot Frontex.