S plenarnega zasedanja EP: na katerem otoku danes počitnikujejo tisti, ki so zakuhali brexit?

Izpostavil je pomembnost sodelovanja držav članic pri implementaciji sprejetega, saj ravno izvedba ukrepov pogosto povzroča največ težav. »Mislim, da se tu odpira kar nekaj vprašanj, od razmejitve odgovornosti med obalno stražo in organi držav članic do tudi vprašanja skupne odgovornosti. Ker pojem skupne odgovornosti je absolutno problematičen, ker ali je pojem odgovornosti jasno definiran ali pa ga seveda sploh ni,«