Nova agencija za nadzor evropskih meja: več denarja, ljudi in stresni testi držav članic

Nova evropska agencija za varovanje meje in morja, ki bo v oktobru nadomestila sedanji Frontex, bo pred uradnim začetkom svojega delovanja uporabljala stresne teste na EU članicah. Vse članice, ki bodo prostovoljno sodelovale v testih, bodo imele oceno tveganja ob možni ponovni migrantski krizi.

Nova agencija pa bo razpolagala z veliko več denarnimi in človeškimi sredstvi kot Frontex.

S plenarnega zasedanja EP: na katerem otoku danes počitnikujejo tisti, ki so zakuhali brexit?

Izpostavil je pomembnost sodelovanja držav članic pri implementaciji sprejetega, saj ravno izvedba ukrepov pogosto povzroča največ težav. »Mislim, da se tu odpira kar nekaj vprašanj, od razmejitve odgovornosti med obalno stražo in organi držav članic do tudi vprašanja skupne odgovornosti. Ker pojem skupne odgovornosti je absolutno problematičen, ker ali je pojem odgovornosti jasno definiran ali pa ga seveda sploh ni,«