Na Danskem bodo migrantske otroke učili o božiču in veliki noči

Danska je v letu 2015 sprejela 21.316 migrantov, v preteklem letu pa 3.202 migranta. Med njimi je bilo v letu 2016 kar 41% otrok mlajših od 18 let, ki se vključujejo v sisteme izobraževanja. Po novem bodo poleg obiskovanja osnovnih predmetov ti učenci udeleženi tudi pri pouk o demokraciji in lokalnih običajih kot sta božič in velika noč.