Odločba o zahtevah za izravnavo emisij v zračnem prometu na ravni EU

Vir: Pixabay

Odbor stalnih predstavnikov je včeraj sprejel mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom o predlogu sklepa o obveznosti priglasitve zahtev za izravnavo v okviru sistema CORSIA (sistem za izravnavo in zmanjšanje emisij ogljika za mednarodno letalstvo).

Ta pobuda je del zelenega prehoda in je namenjena omejevanju emisij toplogrednih plinov v mednarodnem zračnem prometu. CORSIA je globalna shema za zmanjšanje emisij CO2 iz mednarodnega letalstva, ki jo je leta 2018 sprejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) in v kateri so se države članice EU zavezale sodelovati od njene pilotne faze, ki se je začela januarja 2021.

Cilj sklepa je omogočiti državam članicam, da izpolnijo svojo obveznost obveščanja operatorjev s sedežem v Uniji o svojih zahtevah glede izravnave od prvega roka novembra 2022. Revizija sistema trgovanja z emisijami (ETS) za letalstvo, s katerim se CORSIA izvaja v zakonodaji EU, je predmet drugega predloga Komisije, o katerem trenutno razpravljata Svet in Parlament.

Odbor stalnih predstavnikov Sveta (Coreper) je odobril mandat, tako da lahko predsedstvo Sveta začne pogajanja z Evropskim parlamentom, ko bo ta sprejel svoje stališče.

Komentiraj