Od strahu in dvomov do daru vere

0
Uredništvo

V evangeliju po Luku srečamo vstalega Jezusa, kako se prikaže zbranim učencem (prim. Lk 24,36), ki so nezaupljivi in prestrašeni mislili, da je prikazen.

Romano Guardini je zapisal: ‘Gospod se je spremenil. Ne živi več tako, kot je živel prej. Njegovega bivanja … ne moremo razumeti. Pa vendar je telesno … saj vsebuje vse njegovo dosedanje življenje in usodo, preko katere je moral iti, torej trpljenje in smrt. Vse je resničnost. Čeprav spremenjena, pa vendar je dotakljiva resničnost’.

Ker vstajenje ni izbrisalo znamenj križanja, je Jezus svojim apostolom pokazal roke in noge. In da bi jih prepričal, jih je prosil, naj mu dajo kaj jesti. Tako so mu učenci ‘ponudili kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel’ (Lk 24,42-43).

Po zaslugi teh zelo nazornih znamenj so učenci prerasli začetne dvome in se odprli daru vere. Ta vera jim je omogočila razumeti, kar je bilo napisanega o Kristusu v ‘Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih’ (Lk 24,44). Beremo namreč, da jim je Jezus ‘odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: ‘Tako je pisano: Kristus bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnjenje v odpuščanje grehov vsem narodom… Vi ste priče teh reči’ (Lk 24,45-48).

Zveličar nam zagotavlja svojo resnično navzočnost med nami po Besedi in evharistiji. Kakor sta namreč emavška učenca prepoznala Jezusa po lomljenju kruha (prim. Lk 24,35), tako tudi mi srečamo Jezusa med obhajanjem evharistije.

Današnji duhovni nagovor so misli Benedikta XVI. ob 3. velikonočni nedelji, povzeta po spletni strani radia Vatikan.
Print Friendly, PDF & Email
DELI

Komentiraj