Obrambne črte okoli Kadunca: nekdanji partijski funkcionarji, levi politiki, mediji, Čeferini in novi koronavirus

vir osnovne foto: wikipedia, roke: pixabay

Danes bi morali svetniki RTV Slovenija odločati tudi o razrešitvi direktorja Igorja Kadunca, ki ga je predlagalo 13 svetnikov ter o finančnem načrtu za letošnje leto. A se je odločitev o Kadunčevi usodi prestavila vsaj do naslednjega ponedeljka.

Sejo so namreč morali prestaviti za en teden. Že skozi dan je v javnost prišla informacija, da odvetniška pisarna Čeferin v mnenju, ki ga je izdelala za predsednika programskega sveta, meni, da bi bila razrešitev pravno sporna. Kadunc se torej razrešitvi skuša izogniti tudi s pomočjo slovite odvetniške hiše.

Zagotovo bo zgodba na RTV tudi v prihodnje podžigala vojno na relaciji med koalicijo in opozicijo.

Programski svetniki RTV Slovenija so dolgo pričakovano sejo zaradi težav, ki jih je prinesel potek na daljavo, prekinili in preložili na prihodnji ponedeljek. Zaradi epidemije je namreč današnja seja programskega sveta prvič doslej potekala na način, da je bil del svetnikov prisoten v sejni sobi, ostali pa so se je udeležili na daljavo. Prav ti zaradi tehničnih težav niso mogli enakovredno sodelovati v razpravi, še več težav pa je bilo pri glasovanju.

To kot kaže niso bile edine tehnične težave RTV-ja danes …

Svetniki pred tem, kljub dve uri in pol dolgi razpravi, niso dorekli, ali bi pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja RTVS Kadunca uvrstili na redno sejo ali pa bi jo obravnavali na ločeni izredni seji, ki bo predvidoma 2. novembra. V ponedeljek bodo tako v večjem prostoru nadaljevali z obravnavo sprememb programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta za letošnje leto ter osnutka obeh dokumentov za prihodnje leto, pa tudi odločali o razrešitvi generalnega direktorja Igorja Kadunca.

13 svetnikov za razrešitev, Kadunc se brani s Čeferini

Skupina 13 programskih svetnikov RTVS je že pred dnevi predlagala predčasno razrešitev generalnega direktorja RTV. Kot smo pisali na Domovini, mu med drugim očitajo nepotrjen finančni načrt za letos in nepotrjen rebalans programsko-produkcijskega načrta, pa primanjkljaj javne radiotelevizije pod njegovim vodstvom, napačne prioritete, oslabitev položaja RTV in neobvladovanje sistemskega tveganja poslovanja v okviru finančnih zmožnosti, zaradi česar bo zavod že sredi leta 2021 nelikviden. Kadunc je očitke zavrnil in dejal, da je resnični namen predloga programskih svetnikov tudi zamenja direktorjev programa ter uredništva.

Za razrešitev direktorja, ki mu naslednje leto poteče mandat, svetniki potrebujejo 15 glasov. A se generalni direktor na vse kriplje oklepa položaja. Predsednik programskega sveta RTVS Ciril Baškovič, nekdanji član CK Zveze komunistov Slovenije, je namreč naročil pravno mnenje o razrešitvi. Na podlagi obširne analize očitkov iz pobude za predčasno razrešitev Kadunca Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji meni, da bi bila ta na podlagi očitkov, ki so predstavljeni v pobudi in ki niso zadostno konkretizirani, pravno sporna.

Glede vsebinske utemeljenosti očitkov v odvetniški pisarni menijo, da »obstajajo resni pravni in dejanski dvomi o njihovi utemeljenosti in posledično izkazanosti zakonskih razlogov za predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca.«

Kadunc je že dejal, da bo izkoristil vsa pravna sredstva, kar zagotovo pomeni tudi mnenje odvetniške pisarne Čeferin, ki mu je pisana na kožo. »Če natančno argumentirano mnenje pravne pisarne, ki je jasno zapisala, da obstajajo resni pravni in dejanski dvomi o utemeljenosti očitkov in posledično izkazanih zakonskih razlogov za predčasno razrešitev, ki mu ga je predsednik programskega sveta priskrbel za lažjo odločitev, jemlje kot pritisk na člane sveta, potem se lahko res vprašamo, kako nekateri razumejo vodenje javne RTV. Koliko potem manjka do strankarske,« se je vprašal.

Generalnega direktorja Kadunca odločno brani tudi leva politika. Štiri stranke leve opozicije so že napovedale sklic parlamentarnega odbora za kulturo, kjer bi napadli namero skupine programskih svetnikov, da Kadunca predčasno razreši s položaja.

Obrambno manevriranje okrog Kadunca priča, kako pomembna je RTV za levo interesno sfero
Meseci po menjavi oblasti v Sloveniji so pokazali, kako pomembna je za levo interesno sfero prevlada nad javno radiotelevizijo.

Danes je že povsem samoumevno, da je ta prevladujoče levoliberalno, oziroma socialistično usmerjena, da se konservativnim idejam (denimo ignoriranju Shoda za življenje) kar se da zapira vrata, oziroma se jih obravnava kot čudaške, celo nazadnjaške. Tako je tudi že leta kadrovana in zato ne čudi odpor do sprememb tudi med izpostavljenimi novinarji.

Levi strategi, ki so Kadunčevi meceni na tem položaju in mu ga zdaj pomagajo braniti, se seveda na vse kriplje prizadevajo ohraniti “status quo”, tudi za ceno nikakršne reforme vse bolj okostenelega in dragega javnega servisa. Drugače misleči del družbe in politike bi jih seveda rad spodnesel in javni servis vsaj malo ideološko uravnotežil. Slab finančni položaj RTV, za katerega je, hočeš nočeš, odgovoren generalni direktor, jim gre pri tem na roke.

A levica je v obrambo te trdnjave angažirala vse potenciale, tudi razvpito in vplivno odvetniško družbo, pa protestniške aktiviste, v parlamentu rožljajo tudi levi politiki, skoraj vsi po vrsti nekdanji zaposleni v javni hiši. S pomočjo “tehničnih težav” so si kupili vsaj še teden dni za preprečitev padca “njihovega” človeka na vrhu RTV.

A če bi presegli perspektivo političnih bojev za ta (še vedno) vpliven in davkoplačevalsko financiran državni medij, lahko ugotovimo, da je napredek in razvoj javne RTV Slovenija talec točno takšnih političnih igric. RTV v obstoječem stanju iz dneva v dan in iz tedna v teden postaja večji dinozaver v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu, na katerega se v obliki, kot obstaja ni sposoben prilagoditi. To dejstvo je neodvisno od prizadevanj ene in druge politike, da ga ima pod nadzorom.

28 komentarjev

 1. Ne razumem, da so toliko ukvarjate z RTV Slo kolhozom. Pojdite enkrat na obisk v notranjost njihovih stavb, še Stalin bi se sramoval te podrtije. Je kdo preveril, če je zadeva še potresno varna?!
  Edino zdravilo za RTV Slo je stečaj. In ni ga boljšega direktorja kot je Kadunc, da zadevo pospeši. Raje daje pobudo za referendum, da se ukine obvezno plačevanje RTV Slo prispevka in s tem Kaduncu pri uničenju RTV Slo pomagajte.
  Kdor sedaj Kadunca ruši in bi rad RTV Slo prevzel je vsaj malo v glavi prizadet, oziroma zopet dela kravjo kupčijo z denarjem davkoplačevalcev. Pustite vendar, da se zadeva sesuje! Tega kolhoza se ne da več rešiti!!!

 2. Razpustiti vso kadrovsko navlako na RTV in jo ponovno osveženo sestaviti z manj zaposlenimi. Prav tako mora biti programski svet sestavljen tako iz levih kot iz desnih. Naj bo zaposlitev novinarjev uravnotežena, saj potrebujemo informacije, ki niso strankarsko, levičarsko, obarvane.
  To, kar počnejo ta hip na RTV, meji na slabo presojo in idiotizem. Niso več gledljivi, saj znajo samo izkrivljati novice in udrihati po vladi.

 3. “Prvi dnevnik je zaradi tehničnih težav žal odpadel. Vabljeni k ogledu Poročil ob petih.”

  Ni bilo prvič. Pred leti so odpadla Poročila ob 13h, ker je bil tonski tehnik honorarc in ga enostavno ni bilo v službo. “Tehnične težave” so samo izgovor. Zaradi zaresnih tehničnih težav ni odpadla še nobena oddaja!!!
  Ciril Baškovič kot bivši član CK ZKS pa je tud vreden svojega denarja.

   • AlojzZ, potem bi podprli lustracijo, da se vsem bivšim članom CK ZKS, ki so bili na vplivnih mestih, prepove aktivno delovanje v politiki in ina odgovornih mestih?
    Namreč mnogo ljudi je bilo in/ali moralo biti član ZKS. Drugače aktivno sploh nisi mogel delovati v družbi (razen redkih izjem). Zagovarjati ali celo biti naslednik tega sistema pa je bistveno drugače.

 4. Tovariši na RTV, kar spomnite se, kako ste žagali generalnega direktorja Žarka Petana! Čez nekaj let je bil v avli Televizije pano z imeni generalnih direktorjev. Za neko obdobje je pisalo takole:
  Žarko Petan
  Peter Mori
  Žarko Petan
  Peter Mori
  Žarko Petan
  Peter Mori
  Naglas sem se zarežal. Na Wikipediji o RTVS tega ping-ponga ni zapisanega. Omenjena generalna sta zapisana samo v enem zaporedju.

 5. Vsak odvetnik napiše tisto, kar utegne biti ugodno za naročnika. Pa naj bo to Čeferin ali kdorkoli drug. Zato vsako sklicevanje na naročeno “mnenje” nima kake velike teže. Napiše ga lahko tudi kak skorumpiran profesor, ki po potrebi nastopa kot odvetnik ene ali druge strani. Odvisno od tega kdor prvi plača. Mirno se ga lahko prezre, ali pa naroči drugega.
  Mimogrede, po zadnjih raziskavah javnega mnenja se je več kot 60% državljanov Združenega Kraljestva izreklo proti prisilnemu financiranju BBC. Ker so siti njene pristranskosti in “naprednosti”.

 6. Verjetno ima Kadunc menadžersko pogodbo, v kateri piše da mu bo RTV torej mi davkoplačevalci izplačali ” mastno odškodnino”. Cifre so od 50.000 EUR naprej.
  Predlagam da svetniki, ki predlagajo predčasno razrešitev namesto da bi počakali konec mandata odškodnino plačajo iz svojega in ne našega žepa. Tako je ko je vse naše pa naj bo na levi ali desni.

 7. Čudi me, da se generalnemu direktorju RTV ne očita, da RTV krši določbe 5. člena zakona o RTV, saj direktor odgovarja za zakonitost delovanja RTV in sicer:

  Peti člen zakona o rtv določa:

  Novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

  – spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

  – spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

  – spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

  – spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

  – zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

  – spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

  – uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

  22. člen zakona o rtv določa:

  Generalni direktor:

  – vodi strokovno programsko delo javnega zavoda RTV Slovenija;

  – organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija;

  – predstavlja in zastopa javni zavod RTV Slovenija;

  – je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda RTV Slovenija;

  – usklajuje delo direktorjev radia in televizije ter drugih vodilnih delavcev skladno s statutom in odloča v morebitnih sporih med njimi;

  – opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut;

  – vodi socialni dialog s predstavniki reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu ter sklepa posebno kolektivno pogodbo javnega zavoda RTV Slovenija in je eden od podpisnikov Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje na strani

  Konkretnih primerov kršitev je bilo v preteklem obdobju ogromno. To dokazujejo pretekle oddaje RTV, ki jih je treba le našteti in opisati kakšne kršitve 5. člena so bile storjene.

 8. Zakon ne omejuje odgovornost generalnega direktorja le na finančni del poslovanja, ampak je zakonska odgovornost celovita, torej tudi za programski del delovanja RTV.

  Ne vem, zakaj skušajo svetniki spregledati velik del odgovornosti generalnega direktorja?! Kaj j v ozadju?

 9. Zanimivo je že to, da je nekdanji izvršni sekretar nekdanjega totalitarnega CK ZKS kot predsednik aktualnega programskega sveta RTVS Ciril Baškovič zahteval ekspertno mnenje znane zasebne odvetniške pisarne, in ne, denimo, neodvisnega eksperta s katere od pravnih fakultet v RS.
  Jasno je, da zasebna odvetniška družba zlahka oblikuje “strokovno mnenje” po pričakovanjih naročnika. Tudi neizvoljeni kandidat za ustavnega sodnika dr. Andraž Teršek je ob svoji pobudi za ustavno presojo alibično dostavil, da gre le za “pravno mnenje”, ki bo veljavo šele pridobilo, ali pa ne, z morebitno pravnomočno presojo Ustavnega sodišča RS.
  Kar seveda pomeni, kolikor pravnikov, toliko legitimnih “pravnih mnenj”.
  In kot je enkrat televizijskim gledalcem že razložil nekdanji dekan Pravne fakultete UL in nekdanji minister dr. Rajko Pirnat, kam bi pa prišli, če bi vsak laik razlagal paragrafe, ko pa za to šolamo na PF UL “mojstre za metafore”, ki se potem brez konca in kraja lahko strastno in nepopustljivo spopadajo v medijih in na sodiščih “za oslovo senco” ter se bodo očitno srdito in srborito spopadali – do poslednjega državljana RS.
  Kot je pokazala nedopustno prekinjena seja Programskega sveta državnega zavoda RTVS, je prva zaveznica trdnjave “statusa quo” prav aktualna slovenska vsem interesom razpoložljiva “pravna umetnost”, kakor jo interpretirajo in vsiljujejo zasebne pravniške pridobitne firme in podpirajo med seboj sprti in popadljivi samovoljni oznanjevalci “vladavine prava” na Slovenskem.
  Druga zaveznica “statusa quo” na “našem” javnem zavodu RTVS pa je zavestna tehnična sabotaža e-komunikacijskih zmogljivosti, ki celo v načeloma najbolj razvitem in prosvetljenem digitalnem medijskem središču Slovenije nenadoma ne omogoča nemotenega in obojestranskega sprotnega komuniciranja odsotnih članov programskega sveta RTVS z neposredno navzočimi člani PS na seji. Da gre za politično motivirano sabotažo, je očitno že od izsiljenega sklica seje pristojnega organa upravljanja, ki je presenetljivo omogočal “hibridno izvedbo”, se pravi z delom neposredno in delom e-navzočih članov.
  Vprašanje je, ali tako “hibridno zasedanje in odločanje” sploh predvideva, omogoča in legalizira kateri od splošno veljavnih in internih poslovniških aktov.
  V resnici pa so si tisti, ki so hoteli za vsako ceno braniti in ubraniti “status quo” na državni RTVS ter simbolno “balzamirati” na odločevalskem vrhu “naše RTVS” neizmerno zvestega generalnega direktorja, za vsak primer ohranili in prihranili tudi sijajno možnost domnevne “tehnične prekinitve” veljavne seje z izgovorom na “višjo silo”.
  Za obrambo privilegijev in nadzora nad javnim zavodom RTVS so očitno vplivni aparatčiki od zunaj in od znotraj pripravljeni storiti in zlorabiti – vse,

 10. Ozavestiti….vas res zanima kaj je v ozadju!? Popolno obvladovanje s strani levih! Njih ne zanima, če se hiša podira v finančnem smislu, važno je le, da imajo nad podrtijo oblast! Naj pišejo demokratično usmerjeni intelektualci še tako tehtne stavke na razne portale, javno mnenje krojijo RTV, POP TV in praktično vsi časopisi! Vsa kultura množice je ekran in že sto let naročen cajtng! Konec debate! Kar me zanima, zvem na vrtni ograji, pa v bifeju… Vi se pa trudite ozavestiti! Koga, lepo vas prosim!? Jaz se že 30 let zaletavam v zid in imam le razbito glavo! Preprostemu človeku ni v totalitarnem sistemu nič manjkalo! Preprost človek razmišlja, da je Demos prinesel vse zlo v Slovenijo, ker ne ve, da je Jugoslavija propadla zaradi nevzdržne ekonomije! Je Luka Mesec kdaj povedal zakaj mu je rdeča zvezda vzor!? Duh po oblasti ga (jih) mami in nič več kot to! Dikcija pa enaka kot v Jugi! Polna usta delavcev, starostnikov, javnega zdravstva…bla, bla, bla! Saj imamo javno zdravstvo, le za miljarde, ki ponikujejo v žepe izbrancev ljudje ne vedo! Tega Tarča nikoli ne problematizira! Pa bančni ropi in druge rabote!??? Ne, ljudje poslušajo Šarce, Bratuške, Židane, ker so nezahtevni in prepričani, da so tko vsi glih!
  No, kaj je v ozadju!? Ugrabljena država!

 11. Ozavestiti popolnima se strinjam z vami, da bi bilo treba direktorja odstaviti na podlagi dejstev neizvajanja členov, ki jih navajate. Vendar kot veste živimo v take vrste pravni državi, kjer je postopek pomebnejši od resnice, kar pomeni da bi dokazovanje svojega prav trajalo bistveno dlje kot če počakamo na konec mandata. Tudi denar, ki bi ga tovrstno pravdanje šel odvetnikov ni nepomeben strošek.
  V tem času je smiselneje ponotranjiti našo zavezo, da bomo na to mesto postavili ”politično nevtralnega ” in zelo sposobnega strokovnjaka, ki bo zadovoljil obe zahtevi:
  1. Napraviti RTV da jo bomo vsi čutilo za svojo torej politično-ideološko nevtralno in
  2. jo finačno stabilizirati (beri zmanjšati nerazumne stroške in nerazumno število zaposlenih)

 12. Če ne gre drugače predlagam, da lastnik to je država in v njenem imenu vlada, to leglo zla in zlorab, enostavno spusti v stečaj, kjer se bo ugotavljala odgovornost direktorja. Potem pa naj razni “čeferini” skačejo kakor vejo in znajo.

  p.s.: bolje da plačamo sanacijo npr. skozi t.i. prisilko, kot da podpiramo ta zavod tendencioznega novinarstva.

 13. Vendar, rešitev je v tem, da končno začnemo spoštovati ustavo in zakon ter jih uveljaviti. Pri tem se ne smemo bati pravnih postopkov, ampak si jih naučimo obvladovati s pravnim znanjem in pravnimi veščinami, da bo zadoščeno pravici.

  Nasploh opažam, da je desnica glede pravnega gledanja na odprte probleme v slovenski skupnosti šibka, pa čeprav ima pravni argumente in dokazi za rešitev teh odprtih problemov na njeni strani.

  Tu se spomnimo na koroškega odvetnika, ki je ustreznimi pravnimi postopki uveljavil tisto, kar se na noben drug način ne bi dalo uveljaviti, ker je večina na avstrijskem Koroškem proti.

  Pri tem ima odvetnik, ki ne nastopa le pravno ampak tudi politično, sila profesionalno etičen odnos do nasprotnikov, tako da jih povsem razoroži in mu ne morejo nič.

  Pri nas pa znamo le rožljati, se prepirati in žaliti, ostaja pa vse po starem. Na pravno veljavne ustavne in zakonske postopke pa pozabimo ali pa jih nestrokovno izpeljemo.

 14. Ozavestiti v smislu spoštovanja prava soglašam z vami, hotel sem samo opozoriti, da je Slovenija zgolj pogojno pravna država. V množici predpisov in zbirokratiziranih postopkov ni možno dovolj zanesljivo ugotoviti rezultata. Sami postopki pa zahtevajo čas in denar za odvetnike. V primeru Kadunca bomo te stroške krili mi in ne politika ki se gre tovrstne vojne.
  Pravim samo, da je glede na okoliščine ceneje počakati da mu poteče mandat. In nato seveda predlagati strokovno močnega in ideološko res nevtralnega človeka.
  V nasprotnem gre samo za zamenjavo ene ideološke nesreče z drugo ideološko nesrečo.

Komentiraj