Obeležujemo evropski dan Nature 2000

(vir foto: pixabay)

V EU danes obeležujemo dan Nature 2000, ki letos poteka v znamenju 30-letnice programa LIFE in Nature 2000 v EU in 18-letnice Nature 2000 v Sloveniji.

Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost v Evropi upada. Izginjajo poplavni gozdovi, mokrotni travniki, spreminja se kulturna krajina. Še posebej so na udaru lažje dostopni predeli in tista življenjska okolja, ki so z vidika gospodarske rabe manj zanimiva. Da bi zaustavili in obrnili trend izumiranja rastlinskih in živalskih vrst, je Evropska unija vzpostavila mrežo območij Natura 2000.

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Slovenska nagrada Natura 2000 bo združila 18 let dobrih praks več kot 100 organizacij, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000. Za slovensko nagrado Natura 2000 se lahko prijavijo organizacije in projekti, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 v Sloveniji.

Komentiraj