Nevladniki policiste obtožujejo nezakonitih izgonov migrantov na Hrvaško. Sindikat policistov pa vlado zavajanja in laganja

Uredništvo
16

Embed from Getty Images

Civilna iniciativa Info Kolpa je na 73 straneh pripravila poročilo, v katerem slovensko policijo obtožuje, da so od junija 2018 drastično spremenili postopke glede prestreženih migrantov, jim s tem kratili pravico do azila ter nad posamezniki izvajali grožnje in fizično nasilje.

Večinoma gre za migrante, ki so jih slovenski aktivisti v Veliki Kladuši podučili kako v Sloveniji uporabiti, oziroma izrabiti namero za zaprositev za azil, kar so potem izkoristili za samovoljno nadaljevanje poti naprej proti ciljnim državam.

Policija je danes vse očitke iz poročila že zavrnila ter zagotovila, da nikomur ne odreka pravice do mednarodne zaščite.

Novinarsko konferenco pa so danes pripravili tudi v Sindikatu policistov Sloveniji, na kateri so vladi in njenem predsedniku Marjanu Šarcu očitali, da od nastopa mandata glede razmer na meji s Hrvaško ni storila popolnoma ničesar. Besede ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja o izvajanju aktivne politike zaposlovanja v policiji pa so označili za “popolno laž in sprenevedanje”.

Civilna iniciativa Info Kolpa je danes predstavila svoje poročilo, ki po njihovih besedah vsebuje dokaze o množičnem onemogočanju migrantom s strani slovenske policije, da pri nas zaprosijo za mednarodno zaščito. Temu naj bi sledilo nezakonito vračanje na Hrvaško, čeprav naša policija ve, da bodo “lahko izpostavljeni brutalnemu nasilju s strani hrvaških državnih organov.”

Gre za znamenito zgodbo iz začetka poletja 2018, ko je nenavadno visok odstotek nezakonitih prestopnikov meje, ki so izražali namero za vložitev prošnje za azil, čez noč drastično padel na zgolj nekaj odstotkov.

Info Kolpa: “Na PP Črnomelj so v mesecu maju 2018 obravnavali 379 oseb, od katerih jih je 371 zaprosilo za azil, kar predstavlja skoraj 98-odstotni delež vseh obravnavanih oseb. V mesecu juniju je na PP Črnomelj prišlo do drastičnih sprememb v vodenju postopkov: od 412 obravnavanih oseb je za azil zaprosilo zgolj 13 oseb, kar predstavlja zgolj 3 odstotke vseh oseb v primerjavi z 98 odstotki v mesecu maju8 Ta podatek priča o prikrivanju dogajanja na mejnih policijskih postajah in množičnih malverzacijah pri vodenju azilnih postopkov s strani slovenske policije.”

V ozadju je znamenita igra med aktivisti nevladnih organizacij in slovensko policijo, o kateri smo na Domovini že poročali. Aktivisti so se namreč podali v Veliko Kladušo, kjer so tam nastanjene migrante preko neposrednih informacij in letakov informirali, na kakšen način naj ravnajo ob nezakonitem vstopu v Slovenijo, da jih policija po sporazumu med Slovenijo in Hrvaško ne bo vrnila nazaj v našo južno sosedo.

Tako so ob nezakonitem vstopu v Slovenijo praktično vsi migranti policiji izrazili namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito. S tem so namreč dobili pravico namestitve v azilnem domu in pravico neoviranega gibanja. Statistike kažejo, da je slednje velika večina izkoristila za to, da je azilni dom zapustila in se podala naprej proti ciljnih državam evropskega severa in zahoda.

A v juniju 2018, po seriji tovrstnih zlorab slovenskih azilnih postopkov, se je tovrsten model z novimi navodili policijskega postopanja z migranti podrl. Povmes je po prepričanju nevladnikov poseglo navodilo s strani direktorja policije Simona Veličkega o vračanju migrantov hrvaški policiji s strani mešanih patrulj z dne 25. maja 2018.

V javno dostopnem delu ta med drugim predvideva, da v primeru, ko migrante prestreže mešana patrulja (sestavljena iz slovenskih in hrvaških obmejnih policistov), jih v obravnavo vzamejo hrvaški organi. A nevladniki sumijo, da je najbolj sporen tisti del navodil, ki kljub posredovanju informacijskega pooblaščenca ostaja prikrit, saj bi po mnenju policije javna dostopnost ogrozila nadaljnje izvajanje policijskih postopkov.

“Navodila najverjetneje vsebujejo tudi usmeritve za ravnanje z migranti, ki je v neskladju z zakonodajo in osnovnimi etičnimi standardi ravnanja z osebami, ki so v ranljivem položaju,” so aktivisti zapisali v svojem poročilu.

Vzpostavitev telefonske pomoči migrantom

Zaradi tovrstnih, po njihovem prepričanju nezakonitih praks, je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) julija 2018 vzpostavil telefonsko številko, katero so prostovoljci posredovali migrantom v BiH, naj se nanjo obrnejo ob prečkanju HRV-SLO meje. Na tej številki so jim ob vstopu v Slovenijo “nudili informacije glede njihovih pravic in obveščali pristojne policijske organe o osebah, ki nameravajo zaprositi za mednarodno zaščito in se nahajajo v RS”.

Zaradi medijskih razkritij tovrstnega početja nevladnih organizacij in obtožb Ministrstva za notranje zadeve, da s svojimi ravnanji hodijo po tanki črti zakonitega, se je septembra PIC iz vodenja številke umaknil. Kot navaja poročilo, je bil posredi “strah pred ogroženostjo nadaljnjega delovanja organizacije.” Gre namreč za, s strani države, finančno zelo dobro podprto skupino. V zadnjih desetih letih so prejeli dobre 3 milijone davkoplačevalskih evrov. Njihovo poslanstvo je tako prevzela skupina Kolpa in ga izvajala vse do 7. novembra lani. Na podlagi tega obdobja je nastalo tudi pričujoče poročilo.

V njem objavljajo konkretne zapise in pričevanja v Sloveniji prestreženih migrantov, ki govorijo o zavračanju možnosti zaprositve za azil, pa tudi surovih postopkih na slovenskih policijskih postajah.

V obdobju med 11. septembrom in 7. novembrom so tako zabeležili 20 skupinskih primerov, ki so vključevali 106 migrantov. v 6 primerih (27 oseb) so bili sprejeti v azilni postopek, v 7 primerih vrnjeni na Hrvaško in nato preko zelene meje neformalno v BiH (skupaj 39 oseb), v 7 primerih (39 oseb) pa ni znano, kaj se je z  njimi zgodilo, saj se po posredovanju slovenske policije aktivistom niso več javile.

Info Kolpa: “Namen vzpostavitve “alarmphona” je preprečiti nelegalno ravnanje policije in preprečiti dodatne žrtve zaradi represivnega režima onemogočanja legalnih prestopov meja.”

“Glede na pričevanja oseb, ki so bile verižno vrnjene prek Hrvaške v BiH, postopke na slovenskih policijskih postajah v mnogih primerih spremljajo tudi nasilje, grožnje in podpisovanje dokumentov v slovenščini brez prevodov,” med drugim navajajo v poročilu.

Od 9.149 obravnavanih nezakonitih prestopov meje je slovenska policija v letu 2018 na Hrvaško uradno vrnila 4.653 oseb. Po besedah skupine Info Kolpa je v veliki večini teh primerov bila kršena pravica do azila.

Nasilni hrvaški policisti

Poročilo v celotnem poglavju obravnava domnevno nasilje hrvaških policistov nad vrnjenimi migranti.

“Hrvaška policija večino migrantov, ki jih ujame, pretepe, jim vzame telefone in denar ter jih nato prežene na drugo stran meje z BiH,” trdijo aktivisti. Zato po njihovem mnenju  slovenska policija z vračanjem oseb, ki jih ni spustila v azilni postopek, ampak so bile obravnavane po meddržavnem sporazumu, krši mednarodno načelo nevračanja (non-refoulement) v primeru resne nevarnosti mučenja.

Info Kolpa: “Obstaja vrsta dokazov, da hrvaška policija migrante pretepa, muči in okrade, prav tako pa je nekaj migrantov utrpelo tudi trajne telesne poškodbe (invalidnost).”

Kdo bo koga?
Današnje poročilo je le del nekakšne igre mačke in miši, ki se jo igrajo aktivisti nevladnih organizacij na eni in policija na drugi strani. Nevladniki, delajo vse, da bi izigrali obstoječi sistem vračanja migrantov na Hrvaško ter v ta namen prišlekom svetujejo, kako izigrati azilne postopke, da jih policija ne bi vračala.

Policisti pa v okviru obstoječih zakonskih omejitev razvijajo domišljijo, kako ustrezno odgovoriti na prebrisane metode aktivistov.

Zadeva ni tako nedolžna, saj praksa v ciljnih državah kaže, da migrante, ki jih sami ne sprejmejo, nato vračajo v države, kjer so bili prvič registrirani. In mnogo teh je zaradi zgornjih praks prvič zavedeno v Sloveniji, kjer so pač zaprosili za azil.

Motivi večine aktivistov so sicer človekoljubni, a njihovo početje za spoštovanje pravnega reda in pravil, ki veljajo v Sloveniji in EU, nedopustni. Kot je tudi nedopustno morebitno nečloveško, celo nasilno ravnanje do migrantov s strani uradnih organov, če do njega res prihaja.

Te obtožbe je zato treba vzeti resno in raziskati na nivoju Ministrstva za notranje zadeve, pri čemer morajo biti postopki policijski transparentni.

V izogib tovrstnih iger med aktivisti in policisti pa bi bila na mestu sprememba azilne zakonodaje, ki bi odvračala od zlorab, da bi azilni postopki služili svojemu resničnemu namenu.

V obmejnih policijskih upravah kadrovska zasedenost le 70 %

Danes pa je potekala tudi novinarska konferenca enega od obeh policijskih sindikatov, Sindikata policistov Slovenije

Policisti so na njej vlado RS, na čelu z Marjanom Šarcem, Damirjem Črnčecem in Boštjanom Poklukarjem, obtožili, da glede razmer na meji, kadrovskega stanja v policiji in izvajanja stavkovnega sporazuma “zavajajo javnost in izvajajo nedovoljene pritiske na sindikat.”

Po njihovih besedah ta vlada in MNZ od nastopa svojega mandata na meji s hrvaško ni storila popolnoma nič. “Vsa leta kadrovska situacija strmo pada in je zaskrbljujoča. Policisti so pregoreli, enote so podhranjene, glede na sistemizacijo v policiji manjka 30 odstotkov zaposlenih. Policija nima več kjer vzeti kadrov,” pravijo v sindikatu.

70 odstotna zaposlenost je tudi v PU Koper in PU Novo mesto, ki sta zaradi nezakonitih migracij najbolj obremenjeni.

Sindikat policistov Slovenije: “To da MNZ izvaja aktivno politiko zaposlovanja, je popolna laž in sprenevedanje.” 

Prav tako je, kot pravijo, pošiljanje vojakov na mejo Sizifovo delo, saj ti nimajo potrebnih pristojnosti in v postopkih ob prejetju nezakonitih migrantov nimajo pristojnosti sodelovati, oziroma nalog ne morejo izvajati samostojno.

“Država ni sprejela nobenih zakonodajnih, sistemskih in drugih ukrepov za omejitev ilegalnih prihodov, nobenih ukrepov za pospešitev postopkov,” opozarjajo policisti.

Ukrepe kot so mešane slovensko-italijanske patrulje na meji z Italijo pa so označili za “smešne”, saj je to tako, kot da bi si zlomil nogo, mavec pa ti bi namestili na zdravo roko za slučaj, če bi ponovno padel.

“V imenu policistov lahko zatrdim, da policisti delajo strokovno, zakonito, spoštujemo pravni red in predpise, politika pa nam mora dati orodje, da učinkovito delujemo. Teh orodij pa žal nimamo,” je še povedal predsednik sindikata, mag. Kristjan Mlekuš.

16 KOMENTARJI

 1. Nevladniki so vladniki in kar ne sme javno povdati vladnik, pov nevladnik. Ker ne sme biti predsednik vlade ŠE nekdo iz Levic, gre ta ustanovit drugo stranko in igra predsednika vlade, vlada pa tisti, ki priskrbi denar za nove obraze in nove stranke-lovke iste udbomafijske hobotnice, ki je ukradla državo.

 2. Smilijo se mi policisti, ker jih vlada ne zaščiti.
  Nasprotno, VLADA sodeluje s TIHOTAPCI. Nerazumljivo mi je bilo, ko je Miro Cerar pred kakšnim letom slovesno naznanil, da bodo sodelovali z Nevladnimi organizacijami, ki jih vlada tudi PLAČUJE.
  In te organizacije, hodijo v Bosno in od tam tihotapijo (pod krinko “humanitarnosti” ) nezakonite migrante v našo državo.

  Če bi Slovenija imela PRAVO vlado, ta ne bi rabila v KOALICIJI še NADVLADNO Združeno levici in še “nevladne” organizacije, ki dejansko ovirajo POLICIJO pri izvajanju njenih pristojnosti.
  Kam pridemo, ko imajo več pristojnosti NEVLADNIKI, kot policija. To je ABSURD, ki se ga poslužuje ta vlada. Vprašljiv je tudi njen “svetovalec za nacionalno varnost” – Črnčec, če ne ugotovi tega početja s tihotapci iz Bosne v Slovenijo.

  Mislim, da delo te vlade niti ni USTAVNO, če dejansko vladajo NEVLADNIKI in nad koalicijski partnerji iz Združene levice.. Narod ima pravico vedeti: Kdo pije in kdo plača.

  Vlada, ki ne ceni ne policije in ne vojske, pomeni, da ne dela za DOBROBIT državljanov, ampak samo za svoj žep. Represivne organe hoče “obglaviti”, da ne bi prišlo do državnega udara. Drugače se tega enostavno ne da razložiti.

  Ni čudno, da je ljudem prekipelo. Oni ne morejo mirno živeti od laži. Slovenci so potrebni zaščite. Če jim vlada tega ne nudi, naj odstipi!

  • Do drzavnega udara mora priti,ker tko vec ne gre. Sem na strani policistov,ki zelijo delati zakonito. Nevladniki in vladniķi pa to preprecujejo,ker se bojijo ,da nebi izgubili denar,ki ga dobijo za tihotapljenje.

 3. Kakšni nevladniki so to, če jih pa plačuje vlada.

  In večje neumnosti delajo, bolje njih plačuje.

  So mar sploh zavezani k kakemu plačnemu režimu, naprimer k temu, ki velja za javne uslužbence.

  Ker delujeo kot društva, si sami določajo plače in zanje zapravijo vse, kar dobijo in tega je zelo zelo veliko!

 4. Na koncu ne bo druge rešitve kot vojaško-policijsko-desni državni udar, se zdi, kajti norost levice in njena zloba uničujejo ves genetski material naroda. Mečkavost Cerkve in dela “desne” politike pa le prilivajo olje na ta ogenj.

 5. Ti “omladinci”, ki ne vedo kaj bi “delali” za naš davkoplačevalski denar brez dela, naj vzamejo k sebi domov ilegalne migrante in jih naj preživljajo brez našega denarja, ki ga dobijo od svoje vlade. Dost je teh bedarij. Narod naj pa še spi naprej in posluša “rdečo” sinfonijo teh …….. .

 6. Včeraj sem si pozorno ogledal te bistroumne strokovnjake, na katerih človekova svoboda stoji, in brez katerih pade.

  Smešno tragični in zmedeni tipi, ki proč mečejo svojo mladost.

 7. Če je to demokracija, da nevladno (vladne organizacije, ker se financirajo iz našega, davkoplačevalskega denarja) organizacije, ukvarjajo z uvozom ilegalnih migracija, potem take demokracije NOČEM.
  Podpiram Jelinčiča s kritiko tem raznim PIC-om in Info za Kolpo, naj že enkrat odgovarjajo za dejanja, ki jih počnejo v duhu podpore neleglnim migracijam.
  Stokajo nad tem, da je prihod migracij manjši? Ali imajo plačilo po uvoženem komadu, pa je premalo denarja? Očitno jih skrbi, da bo pritok še manjši.
  Če je to res in nevladniki (vladniki) zaslužijo tudi po 100 € na dan, jih popolnoma razumem, da jih skrbi upad takih bajnih dohodkov, za NIČ REALNEGA DELA!
  Škodo, ki jo povzročajo, pa je prijavil Jelinčič in upam, da bo tudi epilog temu škodljivemu dejanju!

 8. Nekateri najbolj agresivni samooklicani nevladni humanitarci, ki nenehoma skrajno zlonamerno in nedomoljubno pred mednarodno javnostjo ovaduško obtožujejo slovensko obmejno policijo ter s tem še dodatno prispevajo k oteževanju njenega težkega in nevarnega delovanja ter k povečevanju ogroženosti prebivalstva obmejnih področij v RS, sami odkrito priznavajo, da z nezakonitimi migranti navezujejo stike že precej pred njihovim usklajeno načrtovanim in pajdaško “servisiranim” prestopom hrvaško-slovenske meje.
  Kar pomeni, da so nekatere samooklicane humanitarne organizacije, ki jih neprostovoljno financiramo davkoplačevalci RS iz proračunskih virov, pravzaprav v sodelovanju z dobro organiziranimi tihotapskimi združbami in organiziranimi nezakonitimi migranti pomembno so-prispevajo h kršenju schengenske meje in schengenskih predpisov v EU, h kršenju ozemeljske suverenosti in nedotakljivosti RS ter k ogrožanju premoženja in osebne varnosti prebivalstva na ogroženih ozemljih Bele krajine, Notranjske in Primorske ter k strmemu povečanju proračunskih bremen za zagotavljanje vsaj minimalnega reda in še znosne varnosti na schengenskih mejah EU.
  Več kot očitno pa je, da ne sosednja Avstrija in ne sosednja Italija ne zaupata več ustreznosti in zadostni učinkovitosti preventivnih mejnih ukrepov Vlade RS na hrvaško-slovenski schengenski meji, zaradi česar zahtevajo Italijani skupne mešane slovensko-italijanske obmejne policijske patrole na notranji meji EU med Slovenijo in Italijo, Avstrijci pa nenehoma podaljšujejo poostrene mejne kontrole lastne policije in vojske na slovensko-avstrijski meji, nekdaj široko odprti notranji meji med članicama EU.
  Nezaslišano in nesprejemljivo je, da nekatere samooklicane nevladne humanitarne organizacije po eni strani vztrajno in organizirano preko svojih aktivistov in digitalnih povezav pospešujejo nezakonite vdore nezakonitih migrantov ter s tem neposredno povečujejo ogroženost državljanov na obmejnih območjih, po drugi strani pa zlorabljajo medijsko podporo v imenu abstraktnega človekoljubja za nenehno pospeševanje in naraščanje nezaupanja v pristojne organe obmejne policije pri zahtevni in kompleksni obrambi suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti RS, pri izvajanju schengenskih pravil obrambe skupnosti EU ter pri zagotavljanju varnosti, reda in miru na ogroženih obmejnih ozemljih Bele krajine, Notranjske in Primorske.

 9. Morda bi pa kdo od aktivistov Civilne inciative Kolpa vedel,kdo je tako imenovani “četrti migrant”,ki še manjka iz dogodka “ugrabljenega Belokrajnca” ? Nekako si domišljam,da bi ti “omladinci” le zmogli “pravo idejo” in pomagali razrešiti “rebus” ?
  Če jih skrbi “upad” migrantov in prehitro vračanje na Hrvaško in še bolj ravnanje Hrvatov,namesto,da bi jih skrbelo,kaj se dogaja z Belokranjci in Notranjci,potem bi že lahko kaj več vedeli. Morda bi jih kakšna dobra “spodbuda” le spravila k besedi ?
  Zdi se,da jih je večina zelo “nadarjenih” “družbenopolitičnih delavcev” ,ki čakajo na svoje priložnosti.Tako aktivnih mladih ni prav veliko.Tako hudo zagnani,spretni,vešči..in ker glavni člani stranke Levica močno kritizirajo našo vojaško prisotnost na misijah v tujini,bi bilo morda dobro premisliti idejo,da bi tem mladim ponudili možnost izjemnega revolucionarnega sekularnega dela z mladimi v Pakistanu,Afganistanu,Maroku,Saudovi Arabiji,Libiji,Nigeriji.In tako bi pomagali vsem : tisti tam, bi spoznali,kaj je( to) prava “vzgoja”,mi,tu v Sloveniji,pa bi se, za vsaj nekaj časa, vsaj malo umirili in živeli v miru in varnosti.Seveda za nekaj časa!
  Saj vem,da so to samo sanje. Ti mladi, iz Inciative, so “glasni” samo izza našega “plota”,kjer imajo veličastno zaščito in “komocijo”(tako se na prvi pogled zdi!). Oni niso “narejeni” za “prepih”,”burjo”,”viharje”. Očitno gre za nam že znane iz zgodovine “salonske aktiviste” ali celo “marksiste”. Tako je namreč deloval Marx in njegov” oproda”,ki ga je financiral.
  Hja,kdo pravi,da se ne bo ta Civilna inciativa Kolpa vpisala v svetovno zgodovino Migrantskega gibanja Svet-Balkan-Evropa ? Uboga Slovenija,ti ne boš nikjer.Vprašanje je,če se te bodo spomnili vsaj tvoji potomci?

 10. Slovenski štor ob 17.31
  Dobro ste povedali.

  Ti naši mladi “humanitarci” so res zelo primerni, da gredo v Pakistan, Maroko, Libijo……. in tam pokažejo, kako znajo drugim pomagati v besedah in dejanjih.
  Denar jim bomo pošiljali dol, namesto, da jih plačujemo v Sloveniji, da pri nas delajo NERED.

 11. Pri vseh packarijah – vedno sledi denarju.
  Ni čudno, če v EU slovimo edino po koruptivnosti in neučinkovitosti.
  Sedaj pa jokcajo, kako so Hrvati dobili za most 85 % sredstev, mi pa, ubožčki, samo 20 %. Se vprašamo zakaj? Pa še polnopravno niso v EU.
  Ker imajo boljšo DIPLOMACIJO! Ker znajo!
  Kaj pa pri nas? Prav vse investicije (od T6, brezvezne žice, predora, maket, zdravstva…), vse je kontaminirano do neba!
  Aha, pozabil sem dosmrtno financiranje bank in polnjenje žepov “pravovernih”. Da o sodstvu ne govorimo.
  Za bruhat. Po tridesetih letih samostojnosti, pa taki izplen. Ne rečem, za nekatere je pravljica, kaj pa za tiste druge, ki niso iz pravega hlevčka?
  Poleg visoke gospodarske rasti, se tretina državljanov, predvsem upokojenci, komaj prebijajo. Da o tem, da prideš do specialista, sploh ne govorimo! Prav vsi plačujemo zdravstvene premije, ampak za nekatere velja expresna obravnava, za nekatere pa čakalna lista. Pa spet dobi zdravstvo denar – čakalna lista pa nič krajša. Plačamo pa vsi ENAKO.

  Zakaj bi se nevladniki obnašali drugače. Jagodni izbor večnih študentov, ki se v realnem sektorju ne morejo zaposliti, ker so neuporabni? Potomci pravih staršev, talentirani za bluzenje, z dobrimi dohodki financiranimi s strani države, da nam lažje skačejo v hrbet! Naj si migrante peljejo domov in jih financirajo iz lastnega žepa. To pa ne! Ljudem ob meji pa Šarec svetuje, da naj zaklepajo vrata.

  Ta migrantski štos nas že stane in nas bo še toliko, da se ne bomo v krizi nikoli pobrali. Če vsi ti, ki čakajo v BIH pridejo k nam, bodo pri nas ostali.

  Tu pogrešam v DZ voljo, za rešitev te krize. Ni druge, kot zapreti mejo in poslati frontex, vojsko in vse imetnike socialne podpore na mejo! Da se ta tok ustavi!

  V srednjem veku je bila tegoba v Evropi – kobilice, kuga in Turki. Vse to je že nekaj let v Evropi – reče se ji migracije. Razen Orbana, Avstrije in Italije pa nobene rešitve.

 12. Ateist,samo čestitke za ta komentar!
  Ko so države EU obsodile in obžalovale totalitarizme iz preteklosti,so baje čisto ves to zmogle,RAZEN SLOVENIJE. Seveda,saj kako bi obsodili nekaj kar še kar” traja in traja…”in kar bi morali strogo obsoditi,se pri nas prodaja kot “zadnji hit”,slovenceljsko-paradiranje z simboli smrti in sovraštva do lastnega naroda….
  Nikoli ne bomo obsodili ne Tita ,ne komunizma,ne zločincev….ker ni volje oz.s tem bi si spodsekali vejo na kateri so prisesani že od ….. oh,pa da bi bil to njih edini faler….
  je pa osnova iz katere se razrašča vsa ta umazanija,ki ji ni konca(šele začetek,da je???oh,ne,prosim!)

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime