Ne biografija, ampak teologija

Kadarkoli želimo celotno Sveto pismo obravnavati kot zgodovinski učbenik, se nam takoj zalomi. Preprosto zato, ker namen Svetega pisma ni zgodovinopisje, ampak teologija.

Pomeni, da skuša podati, kako se Bog razodeva človeku in človeštvu. Drugače povedano – Sveto pismo govori o odnosu med Bogom in človekom oziroma ljudmi. Vsekakor pripoveduje o zgodovinskih dogodkih, a ti služijo za podlago oziroma za prikaz, kako Bog deluje v določenem času, okolju, kulturi in po določenih ljudeh.

Članek p. Andraža Arka je na voljo digitalnim naročnikom in bralcem tednika, ki izide ob četrtkih. Digitalno naročnino lahko naročite spodaj.