Slovenci najbolj zaupajo gasilcem

Uredništvo

Vir: Facebook Gasilci Prevalje
POSLUŠAJ ČLANEK

V raziskavi, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na ljubljanski fakulteti za družbene vede, so anketiranci med drugim ocenjevali delovanje demokracije v Sloveniji.

Na lestvici od 1 do 10, pri čemer je 10 zelo dobro, je bila povprečna ocena 4,7. Delovanje demokracije pred desetimi leti so ocenili s povprečno oceno 5,6, čez deset let pa bo po njihovem mnenju nekoliko slabše kot zdaj, in sicer so to ocenili s povprečno oceno 4,6.

Javne službe v Sloveniji po mnenju okoli 36 odstotkov vprašanih ljudem služijo predano ali zelo predano, nekaj več kot 45 odstotkov jih meni, da ne posebej predano, nekaj manj kot 12 odstotkov pa, da sploh ne služijo predano.

Glede razširjenosti korupcije v javnih službah jih nekaj več kot devet odstotkov meni, da je skoraj vsak vpleten v korupcijo, skoraj 46 odstotkov jih meni, da je v korupcijo vpletenih veliko ljudi. Da je v korupcijo vpletenih nekaj ljudi, meni 28,5 odstotka vprašanih, da je vpletenih le malo ljudi, meni skoraj sedem odstotkov vprašanih, da skoraj nihče ni vpleten v korupcijo, pa meni nekaj manj kot odstotek vprašanih.

S trditvijo, da je medijsko poročanje o politiki v Sloveniji pristransko, jih soglaša ali močno soglaša nekaj več kot 53 odstotkov, ne soglaša ali sploh ne soglaša pa 9,5 odstotka.

Izmed institucij pa so bili najvišje gasilci z oceno 9.05, nato je sledila Civilna zaščita z oceno 8.30 in na tretjem mestu Slovenska vojska s 6,01.

Raziskava je dosegljiva na spletni strani Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike