Nadškof Zore v poslanici ob začetku šolskega in katehetskega leta

“Preko različnih šolskih in obšolskih dejavnostih boste, dragi učenci in dijaki, odkrivali lepoto, smiselnost in bogastvo sveta, ki nas obdaja in ki nam je zaupan v odgovorno upravljanje. V stvarstvu boste prepoznavali sledi Stvarnika,” mladim ob začetku šolskega leta sporoča ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.

Pozval jih je, naj bodo radovedni in uporabijo številne darove, ki jih je Stvarnik položil vanje, saj je prav od mladih odvisna naša prihodnost.

Nagovoril je tudi učitelje in starše, naj bodo opora in zgled s svojim odnosom do narave in ljudi.

Ob koncu se je zahvalil vsem za vse dobro, kar so doslej naredili na področju vzgoje in izobraževanja, ter jim v novem šolskem letu zaželel veliko medsebojnega zaupanja, pomoči, potrpežljivosti in naklonjenost.

Celotno nadškofovo poslanico si lahko preberete na straneh Slovenske škofovske konference.

Komentiraj