MSi: Zaradi enake obravnave migrantov in beguncev slednji v slabšem položaju

Vlado pozivajo k aktivnemu in premišljenemu reševanju situacije in jo opozarjajo, naj pri tem upošteva razlike med pojmoma begunec in migrant.

V podmladku Nove Slovenije pozivajo vlado k aktivnemu in premišljenemu reševanju nastale begunske situacije in jo opozarjajo, naj pri tem upošteva razlike med pojmoma begunec in migrant.

“Enaka obravnava migrantov in beguncev poslabša položaj beguncev, saj tako zanje ostane manj sredstev, prostora in pomoči.”

Za reševanje begunske krize od vlade pričakujejo, da uredi prosilcem za azil primerno oskrbo, da zagotovi hitro in pravično reševanje njihovih vlog, da po umiritvi razmer poskrbi za vrnitev beguncev domov, da mednarodni skupnosti predlaga postavitev begunskih centrov v državah blizu kriznih območij ter da sodeluje pri iskanju načinov za umiritev razmer na območju le-teh.

Poleg tega mladi krščanski demokrati pozivajo, da se problematika rešuje v skladu z obstoječo zakonodajo in po načelih solidarnosti ter humanosti.

'Begunec ali migrant' je dilema na mestu
Potem ko sta pomirjujoči izjavi na račun migrantov in beguncev že podala nadškof Zore in predsednik SDS Janša, kar je prispevalo k treznejši presoji dejanske situacije, mladi v NSi sedaj odpirajo dileme, o katerih se govori malo ali skoraj nič.

Osrednji slovenski mediji vsepovprek nekritično uporabljajo izraz “begunci”, celo ob prevodih tujih medijev ali analitikov, kadar ti govorijo o migrantih.

Selekcija na podlagi resničnega statusa prebežnikov bo nujna, da bodo prednost pri obravnavi imeli resnični begunci, še posebej mlade družine ter ljudje iz aktualnih vojnih žarišč, tisti, ki pa so priložnost izkoristili za ekonomske migracije v Nemčijo in druge razvite evropske države, pa naj bodo obravnavani ločeno.  

Komentiraj