Vir: YouTube

Danes bi rad začel z eno zgodbico, eno šalo. Neki mož je iskal idealno ženo. Želel si je najti takšno žensko, ki bi bila lepa, prijazna, ljubeča in da bi bila verna. In res je našel takšno žensko. Vendar se jima ni izšlo. Menil je, da je preveč verna in da je zato včasih imela probleme z praktičnimi življenjskimi stvarmi.

In iskal je naprej. Našel je drugo kandidatko, ki je bila lepa, prijazna, ljubeča, pametna, organizirana in praktična v vseh življenjskih stvareh. Vendar se jima ni izšlo. Bila je tako zelo praktična in neodvisna, da enostavno ni potrebovala še druge osebe v svojem življenju.

Iskal je naprej. In našel idealno žensko, ki je bila lepa, prijazna, ljubeča, pametna, praktična v življenjskih stvareh in bila je tudi verna. Misli si je: to je idealna žena zame – popolno razmerje med praktičnostjo in duhovnostjo. Ampak se jima ni izšlo, ker je tudi ona iskala idealnega moža!

Neko podobno stanje, podobno iskanje opisuje današnji evangelij. Janez Krstnik je rekel svojima učencema: »Glejte jagnje božje!«. In takoj sta šla za Jezusom. Ko ju je ta opazil, ju je vprašal: »Kaj iščeta?« Na prvi pogled se to zdi preprosto in vsakdanje vprašanje, ki bi ga verjetno postavil vsak od nas. A če pobližje pogledamo, vidimo. da je to vprašanje zelo globoko in izzivajoče. Vabi Janezove učence takrat in nas kristjane danes, da pogledamo vase in ocenimo, kam gre naše življenje.

»Kaj iščete?«. To je vprašanje, ki si ga moramo v izgradnji našega odnosa z Jezusom tudi mi zastavljati. Kaj iščemo, koga iščemo?

Učenca sta bila zbegana, nista popolnoma dojela položaja v katerem sta se znašla in sta odgovorila s protivprašanjem: »Rabi, kje stanuješ?«. Spet se zdi vprašanje logično, a ga moramo še dodatno osvetliti, da v ugotovimo, da je brezpredmetno. Naziv rabi-učitelj je v Jezusovem času pomenil nekaj drugega, kot pomeni danes, ko rabije najdemo v judovskih shodnicah in učitelje v učilnicah. Navadnih ali spletnih. Rabiji se niso nikoli zadrževali dolgo na enem in istem mestu. Hodili so naokrog, od kraja do kraja, učili o Svetem pismu in pomembnih življenjskih naukih, kako živeti dobro, kvalitetno življenje. Na podoben način kot ga že poznamo pri starozaveznih prerokih. Rabiji pa niso okoli hodili sami. Običajno jih je spremljal še ogromen pratež učencev, sledilcev, ki so se napajali iz filozofije voditelja. Zaradi tega je to vprašanje o stanovanju malo nenavadno. Kajti ni pomembno, da vemo kje je ta naš učenik, pomembno je samo to da smo ob njem, ne glede na to kam gre.

Jezus je povabil učenca: »Pridita in poglejta!«. To je vabilo, ne na nek določen kraj, ampak je vabilo k izgradnji odnosa, da bi bili z Njim. »Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan.« Ta dan, to doživetje ju je tako močno nagovorilo, da sta iz sledilcev postala oznanjevalca. Andrej je namreč takoj odhitel do svojega brata in mu sporočil veselo novico »Pridi. Našli smo Mesija!«.

Vsak dan nas Gospod vabi: »Pridi, hodi za menoj«. Podobno kot tista dva učenca, smo tudi mi, ki smo danes tukaj, pripravljeni, da mu sledimo. Vendar to prej ali slej postavi pred nas isto vprašanje, ki sta ga dobila učenca: »Kaj iščete?«. To je vprašanje, ki si ga moramo v izgradnji našega odnosa z Jezusom tudi mi zastavljati. Kaj iščemo, koga iščemo?

Kot moderni Janezi Krstniki moramo k blodečim dušam, ki iščejo smisel življenja v drogah, razvratu, materializmu in predvsem v sebičnosti, prinašati Jezusa, da bi tudi oni lahko odkrili resnični smisel življenja.

Ljudje sledimo Jezusu iz različnih nagibov. Ti so največkrat odvisni od naših pravih (ali pa tudi nepravih) predstav o njem. Naše ideje o Bogu nam več povedo o nas samih, kot pa o Njem. To se še posebej kaže v evangelijih. Mnogi so Jezusa videli kot velikega zdravilca. Zato so mu sledili, da bi jih ozdravil njihovih bolezni. Drugi so mu sledili, ker so v njem videli učitelja, ki je učil z neko avtoriteto (karizmo?), katere niso imeli ostali učitelji. Spet tretji so šli za njim, ker so ga videli kot čudodelnika in so hoteli videti njegove čudeže. In spet eni, na primer pripadniki farizejev, so ga imeli za smrtnega sovražnika, ker je ogrožal njihovo lastno avtoriteto in status. Sledili so mu, da bi ga lahko ujeli in obtožili.

V tej nedelji tudi nas Jezus sprašuje: »Kaj iščete?«. Z drugimi besedami hoče vedeti, zakaj mu sledimo. To je ključno vprašanje, ki si ga moramo postaviti in nanj odkrito odgovoriti. Da lahko spoznamo naš interes, zakaj mu slediti. Verjetno je najboljši odgovor nekako enak odgovoru, ki ga je Jezusu ponudil Simon Peter, pet poglavij naprej v Janezovem evangeliju: »Gospod, h komu naj pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin.«

Če se ozremo okoli sebe, lahko v naših vsakdanjih življenjih srečamo veliko izgubljenih in blodečih duš, ki iščejo smisel življenja. Iščejo ta smisel v drogah, razvratu, materializmu in predvsem v sebičnosti. Kot moderni Janezi Krstniki moramo k njim prinašati Jezusa, da bi tudi oni lahko odkrili resnični smisel življenja. Izkoristimo vsak trenutek, vsako sredstvo, da pokažemo na to, kar nas združuje, kar nas vodi v večno srečo.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime