Mirko Troha, blog J. P. Damijana: Preplačana maketa 2. tira

Miro Cerar je prejšnji teden ponosno predstavil več kot 130.000€ vredno maketo 2. tira. “Že takrat smo lahko domnevali, da gre za nekaj sumljivega”, je prepričan avtor analize izbora najugodnejšega ponudnika, Mirko Troha. Po pregledu dokumentacije, pa je jasno, da je bil na razpisu izbran manj ugoden ponudnik in to na podlagi očitne računske napake.

Direkcija za infrastrukturo (DRSI), ki jo vodi Damir Topolko in je izpeljala razpis, je ponudnike točkovala na podlagi cene in na podlagi kakovosti makete. Za oboje je bilo možno zbrati 100 točk, skupaj torej 200.

Tekom postopka pa je na DRSI prišlo do hude računske napake. Najvišje število točk bi po formuli DRSI namreč pripadlo najcenejši ponudbi, dražjim pa sorazmerno manj. Pri računanju najugodnejše cene makete, so največje možno število točk dodelili ponudniku ART REBEL 9, ki je imel kar 2-krat dražjo ponudbo od konkurence. Konkurenčnemu podjetju pa so, zaradi napake v izračunu, dodelili napačno število točk.

Po ponovnem preračunu cene v točke (po formuli, ki jo je objavila DRSI) bi na razpisu bistveno večje število točk zbralo podjetje RPS (143 točk) od zmagovalca ART REBEL 9, ki bi zbral le 113 točk.

Sprašujem se, kako to, da podjetje RPS ni preverilo izračuna pri tako očitni napačni odločitvi, ki jo je objavila DRSI in kdo bo odgovarjal za oškodovanje premoženja države za 73.000 €?” svoje izračuna zaključuje Mirko Troha.

Celoten prispevek in natančne izračune lahko preberete na blogu ekonomista dr. Jožeta P. Damijana.

3 komentarji

Komentiraj