Milan Hrastar priporoča roman o slovenskem naselju, ki ga je zalila voda

Roman opisuje usodne in družbeno razgibane dogodke od leta 1932 pa vse do kovidnega leta 2022. Šaleška dolina je v tem času doživela velikanske spremembe v okolju, v gospodarskem smislu, v družbenih vrednotah in nenazadnje v narodni sestavi. Avtor se je osredotočil predvsem na eno družino in usodo njenih posameznikov. Naslonil se je na zapise političnih organov, ustno izročilo in pisanje v različnih občilih.

Članek je na voljo digitalnim naročnikom Domovine. Digitalno naročnino lahko zdaj sklenete 17 % ceneje. Akcija je časovno omejena!