Migrantska kriza skozi številke: kdo so, koliko je migrantov, beguncev, od kod in kam gredo

Predstave o migrantski krizi v Evropi si ustvarjamo predvsem ob ogledu fotografij in video posnetkov v medijih.

A ti mnogokrat ne slikajo celote, ampak prikazujejo posamične izstopajoče dogodke, ki pri ustvarjanju celostne predstave o problematiki mnogokrat zavajajo.

Na Chanel 4 news so izpostavili nekaj številk za lažje razumevanje razsežnosti migrantskega problema.

Koliko migrantov in beguncev prihaja v Evropo?

Spodnja tabela prikazuje letne prošnje za Azil v 24 državah EU in Norveški, Švici ter Liechtensteinu do vključno leta 2014, torej brez zadnjega leta, ko je naval največji.

prosnje-za-azil

Za primerjavo: Letos naj bi 800 tisoč prošenj za azil prejela samo Nemčija.

Od kod prihajajo

Prosilci za azil v letu 2014 so bili predvsem Sirci, Afganistanci, prebivalci Kosova, Eritreje in Srbije.

V naraščanju so iskalci azil iz drugih držav (spodnja tabela)

iskalci-azila-prihod

Kam gredo

Največ migrantov in beguncev je v letu 2014 za azil zaprosilo v Nemčiji (202.815), Švedski (81.325), V Italiji (64.625), Franciji (64.310), na Madžarskem (42.775) in v Veliki Britaniji (31.945). Letošnje številke nakazujejo porast prošenj za azil za približno 4 krat.

Sestava po starosti in spolu

Po podatkih Frontexa je bilo 71 odstotkov ilegalnih prebežnikov v Evropo v letu 2014 moških, od tega 83 odstotkov odraslih.

Po številkah Eurostata je bilo med prosilci za azil v lanskem letu 67 odstotkov moških.

Več kot polovica vseh Sirijcev, ki so leta 2014 zaprosili za azil (57 %) je bilo moških med 18-tim in 64-tim letom, kar pomeni, da je lani 70. tisoč moških, primernih za vojaški vpoklic, pred državljansko vojno zbežalo v Evropo.

Kolikim ne uspe

Samo v letošnjem letu je na poti v Evropo umrlo 2701 prebežnikov in sicer v aprilu 1265 in v avgustu 638

Begunci ali migranti?

Trenutno je aktualna debata, ali gre pri ljudeh, ki prihajajo v Evropo za migrante ali za begunce.

Po definiciji Združenih narodov so begunci osebe, ki bežijo pred vojaškim konfliktom ali preganjanjem in ljudje, za katere bi zavrnitev azila lahko pomenila nevarnost za življenje.

“Iskalec azila” je širša kategorija. Ljudje, ki zaprosijo za azil, namreč lahko dobijo status begunca, ali pa jim je azil odobren iz humanitarnih razlogov, brez da se jih smatra za begunce. Pojem “migrant” vključuje tudi tiste z zavrnjenimi prošnjami.

31 evropskih držav je v letu 2014 ugodilo 38 % prošenj za azil, od tega je status begunca prejelo 17 %. 62% prošenj za azil je bilo zavrnjenih.

prosilci-za-azil-2014

Kdo sprejme največ prosilcev za azil

V absolutnih številkah največ prosilcev za azil sprejme Nemčija, glede na število prebivalcev pa Švedska.
prosnje-za-azil

 

Po zadnjih predvidevanjih si bodo evropske države v letošnjem letu porazdelile 160.000 migrantov in beguncev, Slovenija naj bi jih sprejela 631.

Komentiraj