Maturanti s pisnim testom iz angleščine začenjajo osrednji del mature

vir: pixabay.com

S pisnim izpitom iz angleščine se na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začenja osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. Na splošno maturo se je prvič prijavilo 6114 kandidatov, na poklicno pa 9497.

V ponedeljek bo potekal tudi pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature, torej iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine. Drugi predmet poklicne mature oz. pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bodo kandidati opravljali 9. junija. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali: iz angleščine 28. maja, iz matematike 4. junija, iz nemščine 7. junija, iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa 13. junija.

Komentiraj