Matej Tonin bi razpustil Sovo in OVS. Kaj je s tem v redu in kaj ne.

(foto:www.tonin.si)

Pred dnevi je v javnost pricurljala vest, da je bil operativec Slovenske varnostno-obveščevalne službe (SOVA) s strani Avstrije zasačen pri obveščevalni dejavnosti na avstrijskem veleposlaništvu. Ob številnih mnenjih se je do stanja v Sovi, ki ga odraža tudi ta incident, z najbolj radikalnim predlogom opredelil podpredsednik komisije za nadzor obveščevalno varnostnih služb Matej Tonin.

Poslanec NSi meni, da bi bilo Sovo treba kar razpustiti, saj bi bilo treba popolnoma spremeniti njen način delovanja, kar pa se je prek zadnjih manjših reform na Sovi pokazalo kot neuspešno in ni prineslo ustreznih rešitev na bolje.

Sam za to najbolj krivi dejstvo, da del sovinih agentov: “izhaja iz časov Službe državne varnosti (SDV), ki je bila predvsem politična policija, in to se še danes močno pozna pri njihovi miselnosti in delovanju.” To naj bi pripeljalo do spopada me delom novih agentov, ki nimajo nič skupnega s preteklim režimom in tem starim jedrom. Posledica je nučinkovitost Sove, kar postane problem za celotno slovensko državo.

Zato se Tonin zavzema za razpustitev tako Sove kot obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo (OVS)  ter oblikovanje dveh modernih služb, eno za obveščevalno in drugo za protiobveščevalno dejavnosti.

V prvo bi združili obveščevalni del Sove, OVS MORS in Službe za strateške študije in analize pri MZZ. Njene naloge bi bile zbiranje podatkov in izdelava analiz v podporo zunanji in obrambni politiki RS ter ocene tveganj.

V novo protiobveščevalno in varnostno službo pa bi združili varnostni in protiobveščevalni del OVS MORS in Sove ter varnostno-logistične službe MZZ.

Večje spremembe so potrebne, a nekoliko bolj premišljene
Predlog Mateja Tonina je eden izmed prepotrebnih predlogov za spremembe v naši obveščevalno-varnostni agenciji. V zvezi s kadrovsko sestavo in “duhom delovanja” sedanjih služb ima Tonin še kako prav. Brez korenitih sprememb na tem področju se bo v najboljšem primeru ohranjal status quo.

Zastarela miselnost in struje, ki so se vzpostavile v Sovi, njeno delovanje hromijo, obenem pa se pri uhajanju podatkov v javnost vidi, da zaradi medsebojnega spopada obveščevalni podatki v Sovi niso varni.

Razpustitev Sove in ustanavljanje drugih dveh služb na način, kot si to zamišlja poslanec NSi, pa je vendarle pretiran ukrep. Predvsem zato, ker je tovrstno mešanje civilne in obrambne (vojaške) obveščevalne dejavnosti v demokratičnih državah nesprejemljivo.

Je pa preoblikovanje Sove v moderno obveščevalno-varnostno službo nuja, ki zahteva vsaj nekajletni politični konsenz in politično stabilnost.

1 komentar

  1. Nemski BND je primer zdruzene vojaske in civilne obvescevalne sluzbe. Razmisljajo celo o ukinitvi vojaske varnostne sluzbe MAD. Avstrija ima samo samo eno obvescevalno sluzbo. Ne vem od kod vam podatki, da je nesprejemljivo? Sicer se pa vojaska obvescevalna dejavnost ali izvidovanje opravlja v vojaskih enotah in ne v OVS.

Komentiraj