Luka Lisjak Gabrijelčič priporoča izjemen esej o samoniklosti slovenske identitete

Na začetku tridesetih let se je politično ozračje v Kraljevini Jugoslaviji zelo zaostrilo. Leto 1932 je bilo zaznamovano z nezadovoljstvom nad diktaturo kralja Aleksandra, ki so jo tri leta pred tem mnogi pozdravili z olajšanjem in v njej videli priložnost za umiritev političnih strasti in prepotrebne reforme. A ko je svetovna gospodarska kriza dosegla Jugoslavijo, so se tudi nacionalni, identitetni, razredni in politični spori v Jugoslaviji zaostrili. Prav v kriznem letu 1932 je Josip Vidmar objavil svoj verjetno najboljši tekst.

Priporočilo je na voljo digitalnim naročnikom in bralcem tednika, ki izide ob četrtkih. Digitalno naročnino lahko naročite spodaj.