Ljubljanska filozofska fakulteta sprejela iz več vidikov sporen Načrt za uveljavljanje enakosti spolov

Tadeja Kreč
27

Ljubljanska filozofska fakulteta je pred mesecem dni sprejela Načrt za uveljavljanje enakosti spolov na UL FF. Gre za prvi tovrstni dokument na kateri od slovenskih fakultet, ki naj bi omogočil sprejemanje korakov za povečanje enakosti spolov na fakulteti.

S sprejemom dokumenta so na fakulteti zelo hiteli. Sprejet je bil brez razprave po oddelkih, v praksi pa je kontradiktoren. Dokument naj bi bil vzor tudi za celotno univerzo in pogoj za črpanje evropskega denarja.

Načrt se bo enakosti spolov na fakulteti lotil s tremi ukrepi; z letnim spremljanjem zastopanosti spolov na fakulteti, delovnih mestih in fakultetnih organih upravljanja, s pripravo priporočil za upoštevanje enakomerne zastopanosti spolov pri napredovanjih in volitvah na vodilna delovna mesta ter v organe upravljanja fakultete, pripravili pa bodo tudi spremembo pravilnika UL o volitvah organov upravljanja, da bo ta vključeval ženske kvote. V nadaljevanju bodo tako ustanovili delovno skupino, ki se bo ukvarjala z implementacijo teh ukrepov in pripravila akcijski načrt.

Kot kaže zapisnik seje senata, na kateri je bil dokument sprejet (27. maja. 2020), je Načrt “osnovno izhodišče za nadaljne korake” in podlaga za strateški dokument fakultete o enakosti spolov. Ti naj bi po uvodnih besedah prodekanje Barbare Pihler Ciglič vključevali širšo razpravo po oddelkih, sodelovanje študentskih predstavnikov in predstavnic, predvsem pa izdelavo konkretnega akcijskega načrta. Kljub temu je senat FF na isti seji sprejel sklep, da dodatna razprava o Načrtu za uveljavljanje enakosti spolov na UL FF po oddelkih ni potrebna.

Načrt za uveljavljanje enakosti spolov izhaja iz evropskih projektov in naj bi bil pogoj za evropski denar

Na seji senata je dekan Roman Kuhar navedel tudi, da se Načrt hitro sprejema tudi zato, ker bo sprejet Načrt za uveljavljanje enakosti spolov na posamezni instituciji kmalu tudi eden od pogojev za financiranje evropskih raziskovalnih projektov iz programa Horizont Evropa. S tem motivom so na fakulteti z njegovim sprejemom tudi zelo hiteli.

Tudi ideja načrta sama deloma izhaja iz evropskega raziskovalnega projekta. Načrt za uveljavljanje enakosti spolov na UL FF namreč omenja tudi projekt Gearing Roles, ki ga vodi ena izmed senatork in pobudnica sprememb jezika, ki se nanaša na spol, Milica Antić Gaber. Gre za isto senatorko, ki je na FF odprla razpravo o tem, zakaj mora biti kot ženska nagovorjena v moški obliki, in je kasneje nadaljevala prizadevanja v smeri radikalnih sprememb na jezikovnem področju. Kot kaže spletna stran fakultete, je Antić Gaberjeva v začetku marca vodila delavnico z naslovom »Zasnova in uvedba načrta enakost spolov«, ki naj bi potekala v sklopu evropskih projektov Gearing Roles in Gender Academy.

Prvi tovrstni dokument na kateri od slovenskih fakultet

Na FF so sicer kot razloge za sprejem dokumenta navedli tudi različne mednarodne in lokalne dokumente, izsledke različnih raziskovalnih projektov in raziskav ter obstoječo situacijo na fakulteti. Na sejah Komisije za kakovost so namreč v zadnjem letu »obravnavali tematiko enakosti oz. neenakosti spolov in tudi problematiko spolnih stereotipov«. Pri tem naj bi se izkazalo, da obstaja potreba po »institucionalni senzibilizaciji tega področja«. Enakomernejša zastopanost spolov med raziskovalci in pedagogi naj bi bil tudi eden izmed ciljev v strategiji Univerze. Hkrati so v Načrtu navedli tudi ugotovitve o velikih razlikah o plačah, nagradah in častnih nazivih med ženskami in moškimi, kjer moški močno prevladujejo.

S potrditvijo Načrta za uveljavljanje enakosti spolov je FF postala prva slovenska fakulteta s takšnim načrtom. Vsebine enakosti spolov si želijo na fakulteti vključiti tudi v strategijo ljubljanske univerze, ki je trenutno v pripravah. Trenutno imajo sicer po navedbah FF takšen načrt tri raziskovalne institucije, in sicer Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in ZRC SAZU.

Številni sporni vidiki enega dokumenta

Če bi načrt, kakršnega so sprejeli na FF, res izhajal od spodaj, torej iz potreb študentov in zaposlenih na fakuleti, potem bi ga sprejemali argumentirano, preko razprave in pripomb, predvsem pa bi si zanj vzeli dovolj časa. A jasno je, da je za njim predvsem interes črpanja evropskega denarja. Sporno je sicer že vsiljevanje takšnega načrta iz strani nekega projekta. Predstavljajte si, da bi morali takšen načrt za financiranje raziskovalnih projektov sprejeti npr. na strojni fakulteti ali fakulteti za elektrotehniko, ki ju kljub svobodni možnosti izbire dekleta izberejo mnogo redkeje od fantov. A glede na to, da je pričakovati, da se bo ideja takšnega načrta širila na druge fakultete in postavila nad akademsko avtonomijo, bodo spole verjetno “enačili” tudi tam.

Načrt je sicer problematičen že sam po sebi, saj nikjer ne definira, kaj naj bi spol in posledično enakost spolov sploh pomenila. Filozofska fakulteta namreč med drugim govori o »kateremkoli spolu« in uporablja različne oblike, namenjene »drugim spolom«, ne le ženskemu in moškemu (npr. podčrtaje, vezaje). Hkrati v istem dokumentu govori o ženskih kvotah, ki brez predpostavke binarnosti spolov postanejo povsem neuresničljive. Dokument z zavezo spremljanja spolne identitete vseh študentov in zaposlenih ter njihovega napredovanja glede na spol, predstavlja tudi jasen korak k diskriminaciji na podlagi spola, saj ta postaja pomemben kriterij napredovanja.

Hkrati sprejem dokumenta kaže tudi trend širjenja tendenc “enačenja spolov”, ki za poslago jemljejo prej potiho in brez prepotrebne razprave sprejete ali vsiljene dokumente, ki se nato razširjajo na številna področja.

Filozofska fakulteta pa ima hkrati tudi težave s transparentnostjo, saj tako dokumenta, kot tudi zapisnika seje senata kljub temu, da to že dolgo določa pravilnik senata, niso javno objavili (sporočili so nam, da bodo dokument objavili na novi spletni strani predvidoma prihodnje študijsko leto).

27 KOMENTARJI

  • Vidim, da imam opravka s samo elito prerekanja, ki se mora za zadostno potešen ego takoj spustit na nivo klicanja raznih imen.
   First name: Spoštujem vaše mnenje ampak niti nevem, kaj je?
   Ciril Cof: Moram priznat, da nevem kako bi silil ženske v engineering oz. zakaj bi sploh to počel?
   Če ste do tega zaključka prišli skozi branje članka oziroma tudi ostalih virov kot npr. spletne strani raznih fakultet…. priporočam da še enkrat preberete ampak tokrat bolj podrobno 🙂

 1. Ste kdaj bili na Filozofski fakulteti? Ženske kvote potrebuje približno toliko kot kozmetični salon.
  Med študenti je mogoče 10% moških, med profesorji je morda razmerje 50-50, med ostalim osebjem pa je moški kvečjemu kak varnostnik ali hišnik…

  • Ahh saj nimate pojma o čem govorite, tiste zenske ki ste komentirale da vas ni sram da se ne postavite za nas spol. Tisti ki je rekel da je ff vecinoma sestavljena iz zenskega spola, ja po študentih mogoče ampak podučite se o stavreh, ki jih govorite ženske med prof.,ki vodijo oddelke prevladujejo le pri bibliotekarstvu in prevajalstvu, povsod drugje so to moški. Dober primer moske prevlade je vodstvo univerze v Lj, ki je v celoti sestavljeno iz prebivalcev moškega spola.
   Filozofska fakulteta ne poneumlja le odpira oči, seveda to desnicarjem in vernikom ni po godu, čeprav so ljudje, ki so zaključili ff kvalificirani, da lahko poučujejo na SŠ in fakultetah, kar pomeni da so bili to najverjtneje tudi vaši prof, ki ste jih imrli radi, ali pa mogoče ne saj izgeleda da niste ravno marali šole, ker nimate veliko v glavi. Profesorji na ff in ljudje ki diplomirajo na ff imajo veliko, veliko več znanja kot vi nerazgledani, neizobraženci, ki komentirate. Znanje je moč, ljudje podučite se o stvareh preden brezglavo komentirate!

   • Komentar Levice je tipičen levičarski komentar, ki človeka označi za desničarja, konzervativca, malo v glavi, zaprte glave, ksenofob, islamofob, homofob, vernik (ja to naj bi bila žaljivka)… zato da se debata zaključi! Ker nimajo argumentov in ker za levičarje nismo vredni diskusije, smo intelektualno inferiorni in nesposobni dojet razsvetljeno levičarske ideje.
    Kako moraš imeti oprane možgane, da rečeš ”moška prevlada” je na fakulteti!
    In kako se pozna ta moška prevlada? Razen tega, da če šteješ moške in ženske, da je moških številčno več?
    Kompetence naj štejejo, ne pa spol! Ženske kvote so diskriminacija.

  • Jaz bi rekel, da je med študenti in študentkami FF
   približno pol moških in pol žensk.
   Človek in človekinja namreč nista tistega spola,
   ki jima je bil pripisan ob rojstvu, ampak tistega,
   v katerem se samoidentificirata.
   Ker je po mojem občutku več tistih,
   ki jim je bil ob rojstvu pripisan ženski spol,
   pa se imajo za moške, kot tistih,
   ki ki jim je bil ob rojstvu pripisan moški spol,
   pa se imajo za ženske,
   sem prišel do domneve,
   da je na FF več moških kot je uradno deklarirano.

 2. FF producira ZMEDO.

  Enakopravnost spolov zahtevajo, potem pa takoj še ŽENSKE KVOTE.
  To dvoje se izključuje. Kdor zahteva ženske KVOTE, dejansko prizna, da ne priznava ENAKOVREDNOSTI moškega in ženske.

  Jaz zagovarjam, naj bodo moški in ženske (niso enaki, po spolu in videzu so različni) ENAKOVREDNI. Kadar imajo moški in ženske enake pravice do dela in enako izobrazbo, potem ne rabimo KVOT.

  Sicer pa, kako bodo določili KVOTE, saj se po “novem” vsak sam odloči kaj, da je.
  Torej se pravi, da če bo nek moški dejal, da se čuti za žensko, potem bo tudi tak moški “primeren” za žensko kvoto.

  Ko opazujemo PROFESORJE FF med protestniki, kih lahko oceniš, kakšna zmeda vlada v njihovih glavah. Samo poglejmo, kako tam kriči A. Novak, ki bi ga človek ocenil, da mu v glavi ne “delujejo vsa kolesca” – kar razgali njegovo blazno VPITJE.
  Taki profesorji so zelo NEVARNI za novi rod, ker namesto, da bi mlade spodbujali k vestnemu delu, jih hujskajo, naj povzročaho NERED.
  To je NEDOPUSTNO, da se na FILOZOFSKI Fakulteti – mladino poneumlja.

 3. Boris A. Novak in njemu podobni so iz “revolucionarne” kvote. Takim bi prepovedala vstop v predavalnico. Ti ljudje dobivajo plačo od formalno demokratične države in tudi nagrade ne prejemajo od revolucionarne oblasti. Tole Novakovo kričanje po trgih je skrajno neokusno! In to naj bi bil kulturnik!?? V privatnem in javnem življenju popolnoma zblojen, neodgovoren z močno napihnjenim egom. Pravzaprav se ne odzivam na članek, bolj se pridružujem mnenju kraševke, ki vedno nalije čistega vina.

 4. Kazalo bi bojkotirati ljubljansko univerzo. Nič vpisanih – nobenega spolnega problema.
  Sicer pa kaj sploh še pomeni diploma, večina diplomantov dela v lokalnem bifeju ali kakšni proizvodnji. Za tako delo pa rabiš triletno poklicno šolo.

 5. Diplomanti FDV in FF so že več kot desetletje med zdaleč najtežje zaposljivimi. Veliko je brezposelnih, veliko jih država podpira preko raznoraznih društev, kvazi inštitutov in podobnih subjektov za iskanje megle.
  Prihaja kriza in denarja za vse te kruhoborce, izmed katerih jih veliko ob petkih kolesari, ne bo več. Dokler je Janša na oblasti bo še nekako šlo saj se boji rezati v njihove prihodke, da ne bodo še bolj razgrajali po Ljubljani. Ko pa zopet pride na oblast levo usmerjena tajkunska tolpa, milosti za večino teh, na pol faliranih študentov, več ne bo.
  Kriza bo tudi v Evropi in tudi Bruselj ne bo več imel denarja za raznorazne bedarije in dekadenco. V naslednjih 10 letih se bo birokratski aparat v Bruslju skrčil za več kot 50%, če bo EU sploh še skupaj.
  Starši, malo se zamislite kam usmerjate svoje otroke. Če bodo študirali na FDV in FF jih boste podpirali še po svoji smrti.
  Na dolgi rok še vedno najlažje dobijo delo tisti, ki nekaj znajo in je to znanje možno prodati. Diplomanti naravoslovno-tehničnih fakultet najlažje najdejo delo, če ne v Sloveniji, pa v svetu. Diplomantov FDV in FF pa v tujini ne povoha nihče saj nimajo znanja, ki ga je možno oplemenititi in prodati, večina med njimi so pa še lenuhi za povrh.

  • Družboslovje trenutno nima perspektive, s takšnimi potezami jo še bolj izgublja.
   Opomba: to ni neka izključno slovenska zadeva, trend velja za ves Zahod.

   Primer: Razlika je edino ta, da moraš v ZDA šolanje plačati. Javne univerze sicer so cenejše a nek strošek je. In če se brezglavo zadolžiš za enih 150.000 dolarjev za brezvezni ‘gender/LGBT’ študij, vrednost tvoje diplome na trgu pa je 22.000 dolarjev na leto za pozicijo bariste/natakarja v Starbucksu je to TVOJ problem 🙂

   Zato so mladi na Zahodu začeli razmišljati kaj in koliko časa sploh študirati. O tem se pri nas premalo razmišlja.

 6. Slaboumni ljudje so včasih tako ganljivo prisrčni. Kar raznežniš se , ko jih gledaš kako se trudijo iz kromosoma y narediti x in obratno.
  Napredovanje ne po zaslugah in sposobnostih ampak po enem samem kriteriju: kako seksaš oziroma, kaj imaš v hlačah. Bistro, ni kaj! Včasih je bil kriterij partijska knjižica. Danes pa sex v vseh njegovih razsežnostih. In revčki, diplomanti FF, bodo vsi razsvetljeni prihajali v življenje in do penzije kelnarili svoje znanje in se čudili krivici, da so na trgu dela nepotrebna kvota prebivalstva.

  • Ko slišiš govoriti profesorja FF – A. Novaka, bi pomislil, da je končal pomožno šolo. Kako bodo taki profesorji, kot je A. Novak VZGOJILI poštene, kulturne in delovne ljudi?

   Tak, kot je učitelj, tak je njegov učenec. Ni se čuditi, da po diplomi niso zaposljivi. Diplomirani RAZGRAJAČI so hujši od osnovnočolskih poštenih – fantov.

 7. Vseskupaj je ena sama velika bedarija in zapravljanje denarja. Niti en sam človek ni enak drugemu, in ravno to je veliko bogastvo človeštva. Ženske kvote pa so navečje ponižanje žensk!

 8. Ali je to tista fakulteta, zaradi katere je prenova bolonjskih študijev na Univerzi v Ljubljani zamujala za eno leto?
  Da to je tista fakulteta, ki ji za delo in obveznosti ni mar za neumnosti pa so v prvih vrstah.
  Ko se človek ne fizično ne zna več kondicionirati, možgani- glava ponori, še posebej če dobiva denar brez da bi vedel, da mora kaj narediti.

 9. Zelo je zanimivo kako se pod takimi in podobnimi članki (običajne ‘gender’/LGBTQ, zadeve) hitro pojavijo načeloma drugače neaktivni uporabniki, ki so pogosto celo med prvo-komentiranimi.
  Potrebno je ščitenje ideologije za vsako ceno, če kakšen medij gre kontra je to herezija 🙂

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime