Ljubljanska Filozofska fakulteta s feministično ideologijo nasilno nad slovenski jezik

Želela sem si, da bi bila le prvoaprilska šala, pa ni. Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je sprejel sklep, ki zapoveduje, da se v pravnih aktih fakultete v naslednjih treh letih kot nevtralen uporablja samo ženski spol, po tem času pa v dokumentih izmenično moški in ženski spol.

Ta radikalen poseg v jezik v praksi pomeni, da bodo v vseh dokumentih ljubljanske FF prihodnja tri leta le študentke in profesorice, kar bo vključevalo oba spola.

Ideja ni nova

Sklep ne prinaša nič novega. Podobne poskuse vsiljevanja družbene enakosti preko ženskih slovničnih oblik so pri svojih predmetih na nivoju komunikacije do sedaj že izvajale nekatere profesorice na več fakultetah – že omenjeni ljubljanski Filozofski fakulteti, Fakulteti za družbene vede, Pedagoški fakulteti in Fakulteti za socialno delo, ki so svoje študente, ne glede na spol, nazivale le v slovničnih oblikah za ženski (ali srednji) spol.

Prav Fakulteta za socialno delo je bila s svojimi Pravili o delovanju in organizaciji zgled sprejeti odločitvi, pravi profesorica na ljubljanski Filozofski fakulteti, Saška Štumberger.

Ženske nad moške

Zanimive so kontradikcije na ljubljanski FF. Močni nasprotniki binarnega pojmovanja spolov so avtoritarno vsem vsilili uporabo enega samega spola (kasneje se bosta menda izmenjevala). Ti isti veliki zagovorniki pravic manjšin in nasprotniki prevlade večine nad manjšino, so z izgovorom, da je »na fakulteti večina žensk«, tudi na jezikovnem nivoju pohodili moško manjšino. Ko gre za moške, pa ni več “diskriminacija”?

Enake poskuse že leta lahko spremljamo širom feminističnih in LGBT fakultetnih struj po Ameriki in Evropi. Povsod prihajajo skupaj s celimi disciplinami, usmerjenimi proti moškim, navadno v imenu enakosti žensk in drugače spolno usmerjenih, ki da smo v patriarhalni družbi tudi na področju jezika v podrejenem položaju. Oz. kot pravi dekan FF UL dr. Roman Kuhar: “le ena opomba pod črto.” Kar, priznajmo, v praksi ne drži. A doprinos k enakopravnosti je nikakršen, če so vlogi zamenjali in tokrat pač “zapostavili” moške.

Pravni akti niso prostor za brezglavo eksperimentiranje

Predlog ni bil izpostavljen širši razpravi, saj je od predloga do sprejema pravilnika minil le teden dni. Nasprotovanje so že izrazili tako profesorji kot tudi študenti. “Osebne preference so nekaj, vsak lahko sebe mile volje tudi onika, če to želi, javna raba, še posebej tista, zapovedana v uradnih dokumentih in dokumentih s pravno veljavo, pa je nekaj drugega. Tu ni prostora za brezglavo eksperimentiranje, saj je poudarek prav na razumljivosti in učinkovitosti, pomembnih lastnostih jezika,” sta v odzivu na eksperiment svoje fakultete zapisala dva študenta FF, ki odločitvi nasprotujeta.

Nismo več daleč od preganjanja ljudi, ki drugih ne bodo nazivali v poljubnih množicah spolnih oblik.

Če ste proti, ste diskriminatorni!

Kot na nivoju družbe, se tako tudi na nivoju jezika ljudem sili ideologijo “enakosti”. Kot opozarja kanadski profesor Jordan Peterson (eden izmed virov), gre ob tem na eni strani za kršenje pravice do svobode govora in vsiljevanje ideologije, neupoštevanje takšnih aktov pa je na drugi strani tretirano kot sovražni govor in diskriminacija.

Verjetno se bodo ob občutku nenagovorjenosti LGBT osebe prej pritožile na sprejeto odločitev kot moški ali širša jezikoslovna skupnost. Razprave o vpeljavi transspolnosti v slovenščino so namreč tudi pri nas že močno prisotne.

Kaj sledi?

Dekan FF UL vendar verjame, da moramo “tudi v jeziku najti rešitve, ki bodo izkazovale vključevanje vseh med nami sobivajočih delov družbe tako, da se bodo čutili ustrezno nagovorjeni“. Nismo torej daleč od preganjanja ljudi, ki drugih ne bodo nazivali v poljubnih množicah spolnih oblik.

Kdo bi vedel, morda nas vse ob vsej norosti takšnih sklepov kmalu čaka ugotovitev, da smo diskriminatorni tudi do drugih samostalnikov in moramo zato vsem samostalnikom moškega spola v imenu enakosti poiskati žensko različico (npr. kozarec –> kozarčnica?)?!?

To je domet ljubljanske Filozofske fakultete

Odločitev senata ljubljanske FF je bila sprejeta praktično tajno, brez poglobljenega razmisleka, upoštevanja zakonitosti slovenščine in njene rabe na inštituciji, ki izobražuje bodoče jezikoslovce. Slovenski jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič v prispevku Janez Novak, študentka slovenščine še podrobneje razloži, zakaj je takšno zapovedovanje uporabe jezika iz mnogih jezikoslovnih vidikov povsem zgrešeno in pušča mnoge dileme.

Gotovo bo v tem primeru nekdo zaslužil s “prevajanjem” vseh aktov v žensko in kasneje še v vse druge spolne oblike. Fakulteta pa je žal pokazala samo to, da je njen domet seže le do vsiljevanja tujih idej v jezik in družbo, s čimer je naredila nov korak stran od spoštovanja in enakopravnosti.

16 komentarjev

  • Kdo je kaj zanikal? Zanikali so, da bi ženske zaimke uporabljali za konkretno moško osebo (ne bodo recimo rekli Jože Zagajšek izpita ni opravila), vse druga pa stoji in obstane. Navsezadnje je sklep FF tudi linkan v tekstu.

   V praksi to pomeni, da bo še vedno pisalo: Študentke, ki obiskujete predavanje profesoric s katedre za zgodovino obveščamo, da … (pri čemer bodo “študentke” in “profesorice” mišljene tako moški kot ženske). Ali pa: Študentke, ki so opravile izpit: (pri čemer bodo mišljeni tudi moški)

   To bo popolna zmeda.

  • Najprej podaj link na demanti.
   Je pa danes podobno objavil tudi Portal plus.
   https://www.portalplus.si/2729/transspolnost-na-filofaksu/
   To, kar se gredo na FF, je norost najhujše vrste. Pred mnogimi desetletji so že eksperimentirali s slovenskim narodom.Kako se je končalo, vemo. Nadaljnjim eksperimentom z narodom se moramo upreti. Pa kaj mislijo, da so? Navadne, izprijene, dekadentne pokveke. Natančno take pokveke, kakršne so eksperimentirale z narodom pred tričetrt stoletja.

 1. Fanatični ideologi in srditi aktivisti militantnega terorja teorije spola na FF Univerze v Ljubljani se najbrž ne bodo ustavili zgolj pri totalitarni uporabi ženskega slovničnega spola v vseh uradnih dokumentih te univerzitetne ustanove. Najbrž bodo v naslednjem koraku tudi na moška stranišča obesili univerzalne znake ženskega spola ter radikalno ukinili vsa ostala spotakljiva javna znamenja uradno zavrženega in najbrž kmalu prepovedanega “neženskega spola”.
  No, Primorci se še spominjajo podobnega terorja pod fašistično Italijo, ko so jim v prvi polovici prejšnjega stoletja na silo uradno spreminjali slovenska imena in priimke (ter s tem osebno identiteto) ter prepovedovali uporabo slovenskega jezika v javnosti. Podobno nasilno izključevanje so doživeli sredi prejšnjega stoletja Judje v Hitlerjevi Nemčiji in podjarmljenih zaveznicah nacistične ideologije.
  Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pa so fanatični prvoborci “teorije spola” pod komando dr. Milice Antić Gaber skoraj stoletje pozneje očitno na najboljši poti, da z administrativnim “ognjem in mečem” ter celo pasivno podporo pristojnih državnih organov RS posilijo in prisilijo vse profesorje in študente ter ostale udeležence znanstveno-izobraževalnega procesa v okviru nekdaj svobodne in avtonomne univerze v zapovedani in edini dovoljeni oklep “ženskega spola” oz. jim s totalitarnim administrativnim ukrepom v nasprotju z veljavno ustavo RS in zakonodajo na silo odvzemajo temeljno človekovo pravico do svobodne izbire lastne identitete ter do temeljnega človekovega dostojanstva.
  Če se na nezaslišan teroristični eksces na FF UL ne bosta takoj ustrezno odzvala pristojna organa Univerze v Ljubljani ter Vlade RS, bodo morale administrativno “posiljene” žrtve terorja aktivistov “teorije spola” iskati zavarovane in zagotovljene univerzalne pravice in svoboščine človeka in državljana EU na Ustavne sodišču RS ter na Evropskem sodišču za človekove pravice.

 2. Sem liberalec, a to kar se gredo ti tako imenovani progresivci, je naravnost smešno in nima več nobene zveze z liberalizmom. To je lažni liberalizem, ki svoj svetovni nazor pod krinko enakosti vsiljuje vsem drugače mislečim. Očitno res potrebujemo slovenskega Jordana Petersona.

 3. Res se jim je zmešalo! Skeglana pamet! Administrativno spreminjati kromosomsko sliko – saj veste : xx ali xy – je res lahko produkt slaboumnosti.
  Pa ljudje božji, dajte no malo k sebi priti! Ko vas napade, da bi še kaj podobnega administrativno “uredili”, pojdite v Tivioli na sprehod, popijte kakšno kavico, kozarec hladnega piva…in počakajte, da vas mine. Ali pa, če to ne deluje, poiščite pomoč. Dandanes psihiatrija že marsikaj zmore. Ne polivajo več z mrzlo vodo – ne bojte se!

 4. Friderik, vaš nasvet; “Poišćite pomoč !”, je dober – toda dvomim, če ga vsi razumejo.

  Za delovno mesto dekana, je potrebna izobrazba, kar dokazuje pridobljen papir ( o diplomi, doktoratu…). Če DEKAN še podpira določeno politično opcijo, ki vlada že od leta 1945, se mu ničesar ni treba bati. Kajti za visoka in odgovorna delovna mesta, nihče ne zahteva – “PAPIRJA o ZDRVI PAMETI”.

  PRIMER iz Filozofske fakultete dokazuje, da nekdo z določene izobrazbo, še ni zagotovilo, da bi znal razlikovati enostavne POJME, kot bi jih vsak normalen moški, ki je dokončal osnovno šolo.

 5. Premier Cerar, vlada in ministra za šolstvo ter kulturo bi morali drakonsko ukrepati zoper filozofsko fakulteto in fakulteto za socialno delo, ki se norčujeta iz slovenskega jezika.

  Toda, kako naj ukrepajo, če pa niti tega ne vedo, kje se jih drži rit in kje glava.

  Sklicujem se na svobodo govora, ki je največja pridobitev demokracije.

Komentiraj