Končno je znano, kaj vam in česa vam ne ponuja Marjan Šarec

Vir foto: youtube

Na današnjem kongresu Liste Marjana Šarca so končno predstavili nekoliko podrobnejši program, oziroma načrt, s katerim se podajajo na volitve in nameravajo spreminjati Slovenijo.

Ta sicer vsebuje nekaj koristnih, a že videnih ciljev, denimo debirokratizacijo države, odpravo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu.

Obenem pa Šarec ne na petnajstih straneh “načrta”, kot tudi ne v kongresnem govoru, z besedo niti enkrat ne omeni družine in družinske politike, kaj šele da bi izpostavili kakršnekoli ukrepe za pomoč mladim družinam in spodbujanje odločanja za otroke.

Prav tako (skoraj) nič ne izvemo o potrebnosti pokojninske, zdravstvene in drugih strukturnih reform, odnosu do davkov in davčni politiki, reševanju porazne demografske slike, odnosu do državnega lastništva podjetij, NLB, dilemah, ki jih s seboj prinašajo migracije, islamski terorizem in tako dalje.  

Debirokratizacija, digitalizacija, močna država …

Ključne točke svojega “načrta” je Marjan Šarec izpostavil v današnjem kongresnem govoru.

“Glavna sovražnica naše uspešnosti je razraščena birokracija, nered pa še kar ostaja kljub številnim predpisom,” pravi in nadaljuje: “nujno je, da so zakoni napisani življenjsko in se dajo tudi normalno izvajati, za vsako področje en, razumljiv krovni zakon.”

Po njegovem je prav tako nujna digitalizacija vseh sistemov, imeti moramo močno državo in krepiti finančni nadzor, na noge je potrebno postaviti nacionalno-varnostni sistem in okrepiti sistem zaščite in reševanja.

V Šarčevi stranki ne obljubljajo druge Švice, Skandinavije ali 1000 evrov pokojnine, temveč vedo, da “rezultat pride le s trdim delom, zavzetostjo in nikakor čez noč,” je še dejal Šarec.

Kaj nam ponujajo

V nadaljevanju predstavljamo nekatere točke “našega načrta,” kot svoj program imenujejo v Listi Marjana Šarca. Izpostavljamo predvsem tisto, kar je zapisano konkretnega ter se izogibamo splošnim parolam, ki jih v dokumentu ne manjka.

Na področju političnega sistema želijo zagotoviti prevladujoč vpliv volivcev in poenostavitev sistema in sicer z ukinitvijo okrajev in uvedbo absolutnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor. Nato še ukinitev državnega sveta, imenovanje sodnikov Ustavnega sodišča bi podelili predsedniku republike ter mu dali možnost odložilnega veta na zakon.

Glede stabilnosti javnih financ se zavzemajo za zmanjševanje javnega dolga, ustanovitev finančne policije, posodobitev transparentnosti javnega naročanja, davčno razbremenitev regresa in 13. ter 14. plačo.

Pri učinkoviti in strokovni javni upravi omenjajo nadaljevanje projekta e-uprava s ciljem enostavnih, jasnih in hitrih upravnih postopkov, povečanje pristojnosti in osebne odgovornosti predstojnikov in uradnikov.

Na področju sodstva omejitev sodniškega mandata na 12 let z možnostjo ponovne izvolitve, povečanje odgovornosti tožilcev in sodnikov za napačne in prepočasne odločitve, zagotovitev transparentnosti sodb in odločitev posameznih sodnikov.

Ohranitev javnega zdravstva: od konkretnih ukrepov so navedli uvedbo enotnega in povezanega informacijskega sistema v zdravstvu, uvedbo nacionalnih in
mednarodnih skupnih javnih naročil ter vzpostavitev helikopterske nujne medicinske pomoči.

Močno, odprto in inovativno gospodarstvo, ki je temelj socialne države: trajnostni razvoj, ohranjanje okolja ter podpora panogam in podjetjem z visoko dodano vrednostjo, enostavni, pregledni in kratki postopki pridobivanja ter urejanja različnih soglasij in dovoljenj, večja družbena odgovornost gospodarskih družb in podjetnikov.

Zelena destinacija za petzvezdnična doživetja: zavzemajo se za večjo vlogo turizma v gospodarski politiki države, graditi želijo prepoznavno turistično destinacijo z imidžem zelene, butične destinacije ob skrbi za družbeno in okoljsko rast, spodbude za vlaganje v zastarelo ali ne dovolj razvito turistično infrastrukturo.

Industrijska revolucija 4.0: prioritetno financirati raziskave in razvoj na področju digitalizacije, robotizacije in umetne inteligence, sistematična vzpostavitev predvidljivega in davčno stimulativnega poslovnega okolja za razvoj novih tehnologij.

Na področju sociale je ob splošnih parolah o zagotovitvi pomoči najšibkejšim vredno izpostaviti namen izvedbe pilotnega projekta o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) ter sprejem odločitve o njegovi uvedbi.

Na področju športa napovedujejo krepitev nacionalne identitet skozi šport, podporo projektom zdravega načina življenja, povečanje denarja za vrhunski šport, podporo delu z najmlajšimi, invalidi in prenovo športne infrastrukture.

Kakovostno in pravično javno šolstvo predvideva vzgajanje mladih za odgovorno državljanstvo, povezovanje izobraževanja in znanosti s potrebami gospodarstva in okolja.

Na področju znanosti in razvoja vzpodbuditi raziskave in razvoj, ki prinašajo izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, vključno z davčnimi olajšavami.

Na področju mladih konkretno navajajo omejevanje prekarnih in drugih oblik nestabilnega delovnega razmerja in sofinanciranje doktorskih študijev doma in v tujini.

Na področju starajoče družbe omenjajo dodatno sprostitev pogojev za opravljanje začasnih in občasnih del upokojencev, ki ne vplivajo na višino pokojnine in pa izgradnjo domov za starejše, spodbude za alternativne oblike bivanja in oskrbe starejših.

Besede in besedne zveze, ki jih v Šarčevem programu ni: družina, družinska politika, demografija, rodnost, mama, oče, migracije, davki, banke, pokojninski sistem …

Omenjeno enkrat ali največ dvakrat: reforma (nanašajoč se na reformo političnega sistema), zasebno (v kontekstu “jasne ločitve med javnim in zasebnim” v zdravstvu), starš, otroci (pri odpravi revščine in zapuščini okolja) …

Na področju kulture ni navedenih konkretnih ukrepov.

Na področju nacionalne varnosti navajajo vzpostavitev Obrambnega štaba in polnopravno sodelovanje pri delitvi bremen v okviru NATO, EU in OZN.

Na področju zunanje politike večinoma ne navajajo konkretnejših usmeritev in ukrepov, razen tega, da stebra zunanje politike Slovenije ostajata EU in transatlantsko partnerstvo. Omenjajo še krepitev diplomatsko-konzularne mreže.

Pri prometni politiki omenjajo pospešek razvoju javnega potniškega prometa, izvedbo 2. tira brez podjetja 2-TDK, ki ga predvideva vladni zakon, začetek del na tretji razvojni osi.

Pri energetiki napovedujejo nadaljevanje gradnje verige hidroelektrarn na Savi, sprostitev birokratskih ovir za razpršeno gradnjo malih elektrarn na obnovljive vire energije,

Pri okolju in prostoru napovedujejo ničelno toleranco do okoljskih onesnaževalcev in enostavno umeščanje objektov v prostor.

Na področju kmetijstva, prehrane in gozdov navajajo uvedbo pridelane slovenske hrane v vrtce in šole, sofinanciranje zaščitnih sredstev v kmetijstvu za primer ujm, pomoč države pri prodoru kmetijskih in prehranskih izdelkov na tuje trge.

So na družine, davke, reforme ... pomotoma pozabili ali se jim to sploh ne zdi pomembno?

“Naš načrt je jedrnat in obsega vsa ključna področja, ki zahtevajo spremembe,” je v kongresnem govoru zatrdil Marjan Šarec.

In prav takšna ocena je izjemno zaskrbljujoča.

Kaže namreč na to, da so Šarčevi bodisi spregledali ali pa se jim sploh ne zdijo pomembna nekatera, za Slovenijo ključna vprašanja prihodnosti.

Na čelu s porazno demografsko sliko in vsemi posledicami, ki jih ta s seboj potegne; od izzivov staranja prebivalstva in premajhnega števila rojenih otrok v Sloveniji, do zagotavljanja družinam prijazne države, ki mladim omogoča, da se ustalijo in zaživijo bogato tako družinsko kot poklicno življenje.

Prav tako Šarec, razen nekaj izjem, ignorira sistemski problem nestimulativne davčne politike, davčnih preobremenitev dela in vsega ostalega, kar iz tega izhaja.

Ničesar ne moremo prebrati o problematiki pokojninskega sistema, ki se vse bolj sesuva, temveč le o dvigu pokojnin brez realnih ukrepov, kako zagotoviti denar.

V njegovem načrtu ni idej o boju proti interesnim lobijem iz ozadja, izkoreninjenju njihove moči, ki izvira iz obvladovanja državnih podjetij, bank in prepletenih mrež slamnatih firm ter nabiralnikov, ki iz Slovenije vodijo v davčne oaze. Bolj kot to se mu denimo zdi pomembno fantaziranje o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka.

Kljub vsemu, da se v “načrtu” skušajo dosledno izoginiti ideološkim vprašanjem, lahko iz nekaterih navedb vendarle potegnemo, da gre prvenstveno za levo strankarsko usmeritev. Predvsem pri poudarjanju močne vloge države in pomena javnega (državnega) šolstva, zdravstva. O kakšni zasebni iniciativi na tem področju ni ne duha ne sluha.

Pod črto bi lahko dejali, da so kongres, predstavljen program, pa tudi kadrovska sestava, zgolj potrdili že znano, da gre v primeru Liste Marjana Šarca še za eno reinkarnacijo nekdanje LDS v novi preobleki.

Razlike so zgolj v tem, da je vsaka nova verzija še bolj vsebinsko plitvejša, predvsem pa kadrovsko in intelektualno šibkejša od svojih predhodnic. Zase pravijo, da so “praktiki”, a kaj pomeni dvajset ali trideset takšnih “praktikov” v državnem zboru, so navsezadnje demonstrirali že poslanci Liste Zorana Jankovića in nato še Stranke Mira Cerarja; dve leti so se učili, eno leto so, (večinoma neuspešno) skušali kaj postoriti, zadnje leto kot razbita vojska zgolj še delujejo za to, da bi jih volivci sploh opazili in nemara še enkrat izvolili.

V tem smislu Lista Marjana Šarca ne prinaša spremembe temveč status quo – že videno od leta 2011 naprej. Si tega res ponovno želimo?

8 komentarjev

 1. “Končno je znano, kaj vam in česa vam ne ponuja Marjan Šarec”

  Zakaj beseda “končno”? Že ob prvi pojavi je bilo vsem znano, kaj ponuja: “Kontinuitete!” Prav tako česa ne ponuja: “Spremembe!”

  Sicer pa, ali želi lopov, da pride pravični na oblast? NE! Zato bo Matjan zmagal. Žal.

 2. Šarec je zadnji žebelj v krsto slovenske leve inteligence. Da ponudiš komika za premierja, moraš biti res že zelo na dnu. Ljudje ga bodo volili, ker jim ga mediji ponujajo kot suho zlato. Mediji (RTV, Delo, Dnevnik, Večer in Mladina) pa so pod levim lastništvom ali vplivom.
  Najbolj hecno mi je, ko kritizirajo Orbana zaradi vpliva nad mediji, nam pa prodajajo demokratične medije. No, hinavstvo je že kar stalnica slovenskih levih politikov z redkimi izjemami.
  Drugače pa vsako padanje se enkrat konča in bolj globok bo padec, bolj dramatičen bo obrat. Tako nas uči zgodovina.
  Do tedaj naj pa ima Lele svoje veselje. Saj ne ve, kaj dela.

 3. Reporter piše, da so ga že obiskali nekateri zahodni, vključno ameriški, nemški in avstrijski veleposlaniki, seveda obvezno tudi ruski in to v Kamniku. Torej je že “implementiran”, saj tuje službe že vse vedo. Čudim se le, zakaj obiskujejo bodočega ravnatelja lutkovnega gledališča in ne pravega gospodarja oz. lastnika!?

 4. Tudi mene čudi, da tuji dioplomati ne obiskujejo gospoda M. K. Zakaj Ruski veleposlanik hvali Rjavca in ne Kučana?

  Dokljer še nimamo URADNEGA Šarca, to vlogo opravlja Rjavec. Naivni upokojenci se sploh ne zavedajo, kako jih je Rjavec nalagal, on se ne bori za penzije, ampak za popolno rehabilitacijo komunizna s pomočjo Zveza Borcev, ker v njihovi družbi obiskuje Rusijo.

Komentiraj