Kdo so žrtve pokvarjenih duhovnikov, kako in zakaj prihaja do zlorab?

POSLUŠAJ ČLANEK
Ob široki javni razpravi o spolnih zlorabah v Cekrvi  se večinoma govori o pedofilskih duhovnikih. Čeprav so medijsko najbolj izpostavljeni, je pedofilskih zlorab znotraj RKC razmeroma majhen delež.  Te so pogostejše v družinah, šolah in športnih klubih.

Kar nekoliko na stran pa so potisnjena prava vprašanja: kdo pravzaprav so žrtve pokvarjenih duhovnikov, koliko so stare in koliko jih je. Ter ključno - kaj je razlog za zlorabe?

Odgovore smo iskali v že opravljenih raziskavah s tega področja, ki jih je sicer malo, a vendar kažejo določene rezultate.

Ena najobsežnejših ameriških študij, ki je preučevala spolne zlorabe v duhovniških vrstah, je bila študija kolidža John Jay, naročena leta 2002, objavljena leta 2004. Zajela je 4.392 spolne zlorabe obtoženih duhovnikov, ki naj bi otroke zlorabili med letoma 1950 in 2002.

Duhovnikov, ki so bili obtoženi zlorabe, je bilo med 3 in 6 odstotki. Več kot polovica duhovnikov je zlorabila eno žrtev, bili pa so tudi taki, ki so imeli več kot 20 žrtev. Leta 1960 je bilo na 1.000 duhovnikov spolne zlorabe v ZDA obtoženih 1,3, leta 1980 je delež zrasel na 8,6 , nato pa leta 1990 zopet padel na 2,2 spolne zlorabe obtožena duhovnika na 1.000 duhovnikov. Večina primerov je bila do leta 2000 tako cerkvenim kot civilnim oblastem neznanih. Največ žrtev je o zlorabi poročalo šele po 30 letih od zlorabe.

Pokazala je, da je bilo skoraj 67 % žrtev moškega spola, 22 % je bilo mlajših od 10 let, 51% je bilo starih med 11 in 14 let, 27 % pa med 15 in 17 let. V študiji so ugotavljali razliko med redovniki in župnijskimi duhovniki ter ugotovili, da imajo slednji v povprečju tri žrtve, medtem ko imajo redovniki v povprečju dve žrtvi, hkrati pa imajo v manj primerih težave z zlorabo prepovedanih substanc. V obeh skupinah je bilo 7 % duhovnikov, ki so bili tudi sami žrtve spolne zlorabe – kar je več kot pol manj kot v splošni populaciji.

Glede na to in več drugih študij so bili žrtve spolnih zlorab duhovnikov predvsem moški mladostniki v puberteti, stari med 8 in 17 let, razen pri najmlajših, kjer so bile statistično mnogo pogosteje zlorabljene deklice. V skoraj vseh primerih je bilo to za žrtve prvo srečanje s spolnostjo. Najpogostejše oblike zlorabe pa so bile glede na raziskavo božanje, medsebojna masturbacija in oralni seks.

Katoliške žrtve spolne zlorabe so bile naučene, da je njihov duhovnik upodablja Kristusa na Zemlji, zato so pogosto čutile kot bi bile zlorabljene od Boga. Hkrati žrtve katoliških duhovnikov krivdo za greh zlorabe prevzamejo nase.

V glavnem ne gre za pedofilijo


Pedofilija je definirana kot spolna privlačnost do otrok pred puberteto. Spolnih zlorab otrok je bilo po obsežni zgoraj predstavljeni študiji le okrog 2 %. Okrog 11 odstotkov duhovnikov je sodilo v kategorijo spolnih zlorab pa je mladostnikov, starih 11 let ali več, kar strokovnjaki imenujejo hebefilija, medtem ko je bilo 45% žrtev  med 15. in 17. letom, kar stroka imenuje efebofilija. raziskovalci so ugotovili, da starejša kot je bila žrtev, bolj verjetno je bila moškega spola.

Množica raziskovalcev se ukvarja s povezanosto spolnih zlorab in spolne usmerjenosti. Medtem ko nekateri kot ključni razlog vidijo homoseksualnost, drugi opozarjajo, da si zdravi geji navadno najdejo svojim letom primerne partnerje, ne mladostnikov. A hkrati opozarjajo, da je pri istospolno usmerjenih moških bolj verjetno, da bodo imeli psihološke motnje, zlorabili droge in imeli pozitiven odnos do spolnih odnosov med odraslimi in mladostniki kot pri heteroseksualnih moških.

Avtorji poročila John Jay za zlorab ne krivijo celibata ali homoseksualnosti med duhovniki, temveč razliko v razmerju moči, slabe socialne stike in dostop do ranljivih skupin prebivalstva. A ta teorija nima podpore psihološke znanosti. Mnogi izmed teh duhovnikov so namreč v preteklosti zlorabili droge, dvomili o svoji duhovniški poklicanosti in imeli vedenjske težave. Večina duhovnikov, ki so izvajali spolne zlorabe, je bila narcisitičnih, s slabo samopodobo, v mladosti so bili osamljeni, imeli malo prijateljev in pogosto čustveno oddaljenega očeta, zaradi česar so v odraslosti ob samopomilovanju in samopopustljivosti zadovoljevali te svoje potrebe.

Nezreli in problematični moški bodo torej bolj verjetno zlorabili mladostnike, a hkrati drži tudi, da so moški z globoko zakoreninjenimi homoseksualnimi težnjami bolj verjetno nezreli in izkoriščajo dostop do mladih. Medtem, ko so nekateri istospolno usmerjeni duhovniki zavezani celibaterji, pa drugi menijo, da je njihovo spolno aktivnost dovolj omejiti na masturbacijo in odnose z moškimi, starejšimi od 18 let. Zato nekateri svoje istospolne usmerjenosti ne vidijo kot sporne, niti ne podpirajo cerkvenega nauka o spolnosti, kar lahko vodi do popustljivega odnosa do spolnih kaznivih dejanj s strani drugih duhovnikov.  Najverjetnejši vzrok za zlorabe so tako psihološki konflikti duhovnikov. (vir)
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike