Kdo je kriv za stanje na področju oskrbe starejših in kaj bo poslej drugače

“Oskrba starejših je to krizo pričakala na kolenih,” je danes v parlamentu dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. In trditev nikakor ni daleč od resnice.

Minister se je tudi ob današnji interpelaciji naposlušal, da sta on in vlada kriva za številne smrti v domovih starejših. Spomladi so celo govorili o “seznamih smrti” ter o “genocidu nad starejšimi” (Violeta Tomić), vendar so po glasnem in ogorčenem odzivu zdravstvenih delavcev iz prvih vrst epidemije te obtožbe potihnile.  

Ker vpogled v stanje področja starejših za večino populacije ni mogoč, šele številke približno orišejo, kakšno obupno stanje na področju dolgotrajne oskrbe je od levih vlad podedovala desnosredinska. Država že več kot desetletje ni zgradila nobenega novega doma za starejše, politika pa je bila nesposobna sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi.

Najdlje je bila v preteklem desetletju ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač iz stranke Socialnih demokratov. Njen mandat, ki je trajal od leta 2013 do 2018, si bomo v tem smislu zapomnili po astronomsko dragih študijah s področja dolgotrajne oskrbe in izjemno nizkih vlaganjih v domove za starejše.

Nekaj prahu na tem področju je pred leti dvignila revizija računskega sodišča z ugotovitvijo, da je »država namenila 74 milijonov evrov izključno za pripravo in testiranje novega sistema dolgotrajne oskrbe s poudarkom na skupnostni oskrbi«.

Z ministrstva za delo in zdravje so se takrat branili, da gre pri trditvi, da je bil ta denar porabljen za študije, za napačno interpretacijo – dejali so, da bo šel denar v resnici za projekte in razvoj storitev.

Kakorkoli že, na ministrstvih so, kot pričajo evidence porabljenih sredstev, veliko študirali in bolj malo delali.

Če izpostavimo kakšno izstopajočo študijo: leta 2017 je bilo 70.000 evrov namenjenih študiji z naslovom »Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi.« Rezultati študije so »orodje« za ocenjevanje potreb uporabnikov, metodiko postopka in določanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe, ter to, da imamo po njeni zaslugi pregled dostopnosti, kakovosti in načina zbiranja podatkov povezanih z dolgotrajno oskrbo po občinah in regijah v Sloveniji, in spletna aplikacija za spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe.

Študijo je izvedel Inštitut RS za socialno varstvo, katerega direktorica je Barbara Kobal Tomc, ki je bila tudi skrbnica pogodbe za omenjeno študijo. Kobalova je predavateljica na Fakulteti za uporabne družbene študije, nekdaj pa je bila vidna članica Golobičeve stranke Zares; v njej je bila tudi predsednica programskega odbora. Njen mož je znani sociolog in profesor s FDV dr. Gregor Tomc, nekdaj član glasbene skupine Pankrti.

Prav tako so na Inštitutu RS za socialno varstvo pripravili analizo stanja in pregled obstoječih storitev institucionalnega varstva in oskrbe v skupnosti. Ta je skupaj stala 11.433,15 evrov in je bila del projekta »Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije«. Celotna realizacija projekta v letu 2018 je znašala 13.605,45 evrov, kar kaže, da je večina sredstev tistega leta šla v omenjeno študijo. Projekt se je in se izvaja še do leta 2022 ter je skupaj vreden 1,02 milijona evrov.

Poleg tega je bila leta 2015 izvedena študija z naslovom »Priprava izhodišč izvedbe deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji«, ki je »opredelila podlage in podala okvir za celovit pristop k procesu deinstitucionalizacije«. Za 37.050 evrov so jo izvedli na ljubljanski Fakulteti za socialno delo.

Na Geodetskem inštitutu Slovenije so nato leta 2018 pripravili analizo ponudbe oskrbovanih stanovanj v Sloveniji. Študija je stala 20.581,40 evrov. Vse omenjene študije so bile sofinancirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V obdobju, ko država ni zgradila niti enega novega doma za upokojence, temveč je vlagala v študije, pa so nekaj sredstev vendarle investirali v vzdrževanje obstoječih domov, in sicer 32,9 milijona evrov v obdobju od leta 2008 do leta 2020. To je denimo manj, kot je javnih sredstev v tem obdobju prejelo 16 nevladnih organizacij s sedežem na Metelkovi 6 v Ljubljani.

Stare nepravilnosti, ki se jih leta ni lotil nihče

Do dela vlad, ministrstev za delo in zdravje na področju zagotavljanja zagotavljanja dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva med leti 2007 in 2018 je bilo v revizijskem poročilu leta 2019 kritično tudi Računsko sodišče. To je med drugim ugotovilo, da je leta 2016 pomoč v obliki različnih storitev socialnega varstva prejemalo le devet odstotkov upravičencev, medtem ko za preostale država ni imela nobenih podatkov.

Čeprav si je država zadala za cilj, da bo do lanskega leta izenačila razmerje med številom uporabnikov institucionalnih in skupnostnih oblik storitev socialnega varstva (iz 2:1 na 1:1) je to razmerje do 2016 še poslabšala, in sicer na 3:1 v korist institucionalnih storitev. Številne nepravilnosti, ki do danes niso bile odpravljene, so bile že tedaj ugotovljene tudi na področju institucionalne oskrbe in neenake obravnave posameznikov ob različnih oblikah oskrbe.

Ker so se doslej delale predvsem študije, je treba sredstva sedaj počrpati hitreje

Slovenija bi sicer v preteklih letih za dolgotrajno oskrbo morala nameniti skoraj 74,5 milijonov evrov (od tega je 80 odstotkov evropskih sredstev, 20 odstotkov pa nacionalnih), namenjenih deinstitucionalizaciji dolgotrajne oskrbe, torej nastanitvam starejših izven domov za starejše, na primer v skupnostnih enotah in podpori čim daljšega bivanja v domačem okolju ipd. Tak pristop bi pomenil celostnejši pristop k zagotavljanju storitev in posameznikom, predvsem starejšim pa bi dal večjo možnost izbire.

Sredstva so v veliki meri še na voljo, a jih je zaradi desetletja neukrepanja oz. časa, ko so se delale le študije, ne pa konkretni projekti, sedaj potrebno počrpati hitreje, in sicer do leta 2023.

Projekti v izvedbi in načrtovanju so tako med drugim namenjeni deinstitucionalizaciji posameznih domov in centrov za usposabljanje, varstvo in delo ter skupnostnemu centru ter pilotnim projektom, mreži socialnih storitev in medgeneracijskemu sodelovanju. Majhen del pilotnih projektov je bil tudi že izveden in so bili izredno dobro sprejeti, na primer projekt integrirane oskrbe starejših, bolnih in invalidnih Most, ki so ga izvajali v Krškem, Celju in Dravogradu.

Pod novo vlado enormne investicije v domove oziroma pridobivanje novih postelj

Aktualna vlada je v koalicijsko pogodbo zapisala dokončanje domov za starostnike Vrbojka in Osilnica ter najmanj pet novih domov za starejše. Proračuna za prihodnji dve leti predvidevata 30 milijonov evrov, še 21 milijonov evrov so namenili gradnji manjših enot za oskrbo starejših. Za gradnjo teh kapacitet poskušajo pridobiti tudi nekaj evropskih sredstev. V okviru javne mreže so že podelili koncesije za 1285 dodatnih postelj, do konca leta 2022 jih želijo dodati še 1100.

Lani poleti so v Slivnici začeli graditi dom starejših, ki bo predvidoma zgrajen do letošnje jeseni. Prinesel naj bi 150 novih postelj. Novega doma starejših si želijo tudi v Črenšovcih, kjer so v fazi izbire zemljišča. Še letos bodo z gradnjo novega doma začeli v Podčetrtku, kjer naj bi dom zgradili do leta 2023 in s tem zagotovili 30 dodatnih mest. Gradbeno dovoljenje za gradnjo dislociranih enot Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah pa sta pridobili tudi občini Rogatec in Kozje. Tam si skupaj obetajo 74 novih postelj. Novo enoto doma starejših načrtujejo tudi v Kranju. V več občinah si s pomočjo zasebnega vlaganja prizadevajo za domove s koncesijo.

Država si poleg tega prizadeva tudi za izboljšanje drugih akutnih težav v domovih starejših – trudi se za zagotovitev kadra, izboljšanje razmer, arhitekture, posodobitev zastarelih normativov, na drugi strani pa so v teku tudi postopki za deinstitucionalizacijo oskrbe starejših s krepitvijo pomoči na domu, dnevnega varstva itd.

Kot je na novinarski konferenci ob prvi obletnici vlade povedal njen predsednik Janez Janša, bo Zakon o dolgotrajni oskrbi na poslanskih klopeh najkasneje do jeseni.

17 komentarjev

 1. Očitno je interpelacija gospoda Cigler Kralja bila bitka interesov. Zasidrane skupine , ki so pretakale denar iz proračuna v privatne žepe preko najrazličnejših študij so prizadete z vlado Janeza Janše, pred vsem pa zaradi ministrovanja ministra Janeza Ciglarja Kralja.
  Ta pač nima posluha za prepotrebne študije, ki sicer koristijo le izdelovalcem, ki si polnijo žepe, prav nič pa ne pripomorejo k reševanju dejanskega stanja, ki ni dobro.Sama interpelacija pa izpostavlja kar nekaj problemov.
  Za urejanje življenja starostnikov država očitno namenja premalo denarja. Starostniki z upokojenci vred so bili v zadnjem desetletju zanesljivo najbolj prizadeti državljni Slovenije, saj so se zmanjševale pokojnine in premalo se je vlagalao v domove ter druge oblike organizirane skrbi za starostnike.
  Delno je denar odtekal v privatne žepe, večji problem pa je v tem, da se je manjšal delež proračunskih sredstev, kar je povzročalo finančno luknjo, ki jo bo potrebno zapolniti.
  Denar bo potrebno usmerjati v odpravo problemov, ne pa v študije, ki lahko le odlašajo reševanje problemov. Saj vemo, kako to poteka. Študija nakaže problem, nato sledi druga, ki problem natančneje opredli, potem ji sledi še ena, ki jo nekoliko korigira in nakaže še dodaten problem in zapove, da je problem mogoče odpraviti če z dodatno študijo opredelimo dinamiko reševanje problema, na kar sledi izvedbena študija, ki pa ne dočaka realizacije zaradi pomanjkanja sredstev in je potrebno izdelati novo šrudijo, ki bo prilagojena finančni situcaciji. Pa to še ni dovolj, nasednja študija omogoča postopno reševanje, žal pa so se razmere sremenile in je končno potrebno naročiti študijo, ki bo vpeta v dejanske finančne možnosti.
  Vse to se odvija v visokih strokovnih krogih fakultet in inštitucij, nevladnih organizacij in politike, ki zvesto naroča in proučuje akademske umotvore, ki odstirajo možnosti reševanja problematike na najvišji strokovni ravni.
  In sedaj pride grozni Janez Janša s svojimi vojščaki, ki želijo utečene postopke spremeniti, ovreči stroko in namesto poglobljenega študiranja reševati probleme in odpravljati težave.
  To je nedopustno. kakšno leto še lahko trpimo brez stroke, toda kar je preveč, je preve. Če stroka ne dobi plačanega poligona za nadaljno študiranje in proučevanje problematike, se bo stanje hudo poslabšalo. Ne pri starostnikih, to je tako in tako slabo, poslabšalo se bo v strokovnih krogih. Tu nastaja katastrofa in zato je potrebno vpeti vse sile, da problem rešijo, če drugače ne, z interpelacijo.
  Tako je vpoklicana vsa opozicija in stroka, ki je pripravljena pro bono spisati v nebo vpijoče obtožbe zoper nevestnega in strokovno šibkega ministra, ki rešuje probleme, namesto, da bi jih obešal na veliki zvon in tarnal, kako se v kriznih časih ne da nič storiti in bi brezglavo v paniki naročal študije in podpiral akademsko stroko.
  Ja, minister je res zavozil.
  Prav pridejo nedolžne žrtve, ki jih je pomoril ministerin ne kovid. Za resno obtožbo mu je potrebno žrtve pripisati, saj je morilca lažje obsoditi kot strokovnega nevedneža.
  Ali bi recimo Jerca Korče bila prepričljivejša, če bi ministru očitala, da ni naročil pet študij, ali pa sedaj ko mu očita 2.000 smrtnih žrtev, ki jih je zakrivil z nevestnim delom?
  In tako vsa opozicija v en glas: morilec, morilec.
  Večina opozicijskih poslancev pa splph ne ve orodje koga so. Poslanici opozicije so orodje ozadja, ki se mu zapirajo pipice in iz proračuna je vse menj in manj sredstev.
  Tu je problem.
  Stiska postaja vse večja in proračun bo potrebno navrtati Sledi še ena interpelacija, pa zanesljivo ni zadnja. Ko ocenjujemo dinamiko jih bo do naslednjih volitev vsaj še deset, če pa se bo v ozadju finančna stiska zaostrovala, bo interpelacij še več in Evropa se bo zgražala nd terorjem, ki ga uganja Janez Janša.
  Kaj praviš Igor, bo še vroče?

  • APMMB2, kako dobro ste nakazali vzrok INTERPELACIJE.

   Kulovci bi radi, tako, kot Biden, nasprotnika kar čez “ramo” ozmerjali z MORILCEM. Ali niso lažne obtožbe kaznive?

   Res je Cigler spremenil navado, da mora dobiti razna sredstav iz tega ministrstva le TA, ki je naklonjen Levici(Zares, SD, LDS, LMŠ,SAB). Levica je formirala veliko INŠTITUITOV in NEVLADNIKOV, ki hočejo SOVLADATI in seveda ZAHTEVAJO, da jih vlada plačuje.

   In če slučajno sedaj dobi kako drobtinico ta, ki ni iz LEVEGA-pola, je vik in krik. Skliče se razne parlamentarne odbore…. Vse prenaša RTV in tako se OČRNI vse, razen Levih.

   In to smatrajo KULOVCI za DEMOKRACIJO? Kako sprevrženo.
   Bravo vlada, da denar ne razmetavate samo za študije, in nevladnike na Metelkovi, ampak plačate vsaj približno enako vsem, za opravljeno konkretno delo!

  • Odličen komentar, spoštovani APMMB2. Ko sem brala številke, ki jih je razgrnilo uredništvo, mi je šlo – in mi še gre – dobesedno na bruhanje. Tu je povsem jasno, kdo so morilci in kdo je kradel, ob tem pa mirno opazoval mizerijo starejše populacije, ki je tudi prva odlegla kot žrtev Covid-sars krize. Ob denarju, ki je šel v prijateljske žepe, bi Tomička v parlamentu morala prav ob teh praksah levih vlad kričati o genocidu, a sedaj seveda molči in podira resnične morilce starejših. Nagnusno do amena. Vlada ne potrebuje nobenega PR, samo številke, objavljene v zgornjem članku, naj objavlja in one, ki so šle za raznorazne inštitute za “gubljenje vremena” aka NVOje. Če se tu državljanom ne obrne želodec, tudi takšnim primerkom kot je dzi aka Igor, potem so zreli samo še za umobolnico, žal.

 2. Vso podporo JCK, da dela naprej tako, kot je treba. Gradi je treba male domove, da se starejši počutijo kot doma. Oziroma najbolje zaposliti dober in empaticen kader, ki bo pomagal starejšim, tam kjer so doma, ker večino ljudi si želi zadnje trenutke življenja preživeti doma.

  JCK so sedaj najbolj zanicevali in ga blatili tisti ki so največji zagovorniki evranazije, tako da ne vem, kako so lahko tako hinavski. Smrt je del življenja, ko pride naraven konec, pa s korono ali s katero drugo boleznijo, je najbolj pomembno, da ima človek ob sebi nekoga, da ni sam, da ne trpi zadnje trenutke. In to je to.

  Gremo naprej, JCK

 3. Ponosni nasledniki ZKS iz SD, ki so največ časa vodili Ministrstvo za delo, se za delavce in upokojence borijo vedno in samo preko svojih žepov. Delavce so po tajkunskem uničenju podjetij s pomočjo komunističnih sindikatov nagnali na cesto oziroma na zavod za zaposlovanje na račun davkoplačevalcen, nakraden denar pa so naložili v davčne oaze in v jahte. Domove starejših so prepustili koncesionarju iz vrst ponosnih naslednikov ZKS in upokojenci nameščeni v teh domovih morajo za storitev plačati plačati 30 % več kot v državnih domovih. Na jeziku pa se menda v SD zavzemajo za javno zdravstvo in javne domove starejših, karkoli že to pomeni v tajnem Uradnem listu ZKS.

 4. Ni kaj dodati. V enem letu bistveno več narejenega kot v prejšnjih 8 letih. Včerajšnja interepelacija je tudi doživela takšen epilog, ker je bilo jasno, da je bila zastavljena politično in brez tehtnih argumentov.
  Opozicija bi se morala vprašati, kaj dela. Ker vsaka taka interpelacija se ji bo poznala na volitvah. Namreč z njimi si dodatno negativno promovirajo svoje prejšnje delo.

 5. Vsi, ki so glasovali za interpelacijo, so sokrivi za stanje, ki je bilo ob začetku pandemije in glasovanje nakazuje, da so jim nujne spremembe zadnja briga; kvečjemu priložnost za obvod sredstev v “naše” projekte.
  Velja si to zapomniti ob naslednjih volitvah!

 6. Kratkoročna in srednjeročna rešitev navedenega problema je zelo preprosta in učinkovita: “Dodatek za pomoč in postrežbo upokojencem se zviša za 150%.” Konec debate! Tako bodo potrebni dobili sredstva za preživljanje takoj (in ne čez 5, 10 ali 15 let, ko bodo vsi prej navedeni že pomrli) + si bodo oni oziroma njihove družine (v DSO, oskrbovanih stanovanjih ali izven njih v družinski oskrbi doma) pokrili del stroškov oskrbe. Iskreno povedano je žaljivo in norčevanje, da prejema upokojenec, ki ga je potrebno dobesedno z žlico hraniti, ki se ne more samostojno gibati, ki ne more skrbeti za osebno higieno,…. prejema 150 EUR/mesec dodatka za pomoč in postrežbo. Seveda pa je tudi dejstvo, da prav vsem “odločevalcem” v javnem sektorju bistveno bolj ustreza, da se takšen denar skanalizira v javno sfero, kjer se ga itak večina porabi za plače in ostale stroške javnih uslužbencev ter preplačilo storitev in materiala (in deloma kvazi NVO, da imajo javni uslužbenci v javnosti “spolirano” svojo podobo in mir). “Gobcanje” o velikih projektih in strategijah je zgolj in izključno odvračanje pozornosti od bistva problema, odlaganje njegovega reševanja ter skrb za še dodatno krepitev pozicije javnega sektorja. Dejstvo je, da ima država ta trenutek caa. 30.000 upokojencev, ki nujno in takoj potrebujejo pomoč, ter da je ta problem mogoče razrešiti do 1. maja 2021, ne pa do 31.12.2031. (p.s.: Tistih malo upravičencev do višjega DPP v znesku 300 EUR/mesec pa je že itak popolnoma nebogljenih (pogoj za pridobitev takšnega dodatka je, da PRAV NOBENE svoje potrebe ne morejo sami zadovoljiti oz. opraviti), zato bi oni in njihove družine več kot potrebovali 750 EUR pomoči na mesec in naj potem njihovi družinski člani ta denar uporabijo po svoji najboljši presoji – če jim morajo 24 ur na dan “brisat rit” in jih streči, bodo zagotovo toliko odgovorni, da bodo vedeli katere potrebščine in storitve s tem denarjem plačati). Ivan Kukar

 7. Včeraj so neukročeni trmoglavci nestrpne in nerazumno rušilne parlamentarne opozicije pod vodstvom Marijana Šarca, Tanje Fajon, Luke Mesca in Alenke Bratušek v neznosno popadljivi, žaljivi, nekulturni in neetični parlamentarni razpravi brezsmiselno in jalovo porabili kar 17 ur za nov politični neuspeh in demokratičen parlamentarni poraz.
  Njihovo šalabajzersko pripravljeno in papagajsko neinventivno utemeljevano ter kot “stara plošča” ponavljano … ponavljano …. ponavljano …. interpelacijo je ponovno potrdilo le 38 najbolj zvestih, zdresiranih in discipliniranih poslancev (od vsaj 46 potrebnih), proti njihovi serijsko ponavljajoči se nekonstruktivni in nehumani “rdeči maši” blatenja, žalitev, lažnih podtikanj in sovražnih napadov na drugače misleče osebe in njihove etične vrednote pa je glasovalo že svobodnih in samostojno mislečih 44 poslancev.
  Brezsmiseln in brezploden poskus neučakane, popadljive in do vseh drugače mislečih vse bolj srdito agresivne, sovražne, žaljive in prezirljive parlamentarne opozicije (LMŠ, SD, Levica in SAB) je imel vendarle tudi določene pozitivne nasledke. Prvič v zgodovini slovenske države so izvoljeni državni poslanci posvetili kompleksnim in zaskrbljujočim demografskim vprašanjem ter doslej nenačetim vprašanjem hitro starajoče družbe z vsemi socialnimi in zdravstvenimi posledicami kar 17 ur svoje pozornosti.
  Prvič je pristojni minister lahko seznanil javnost z vsemi objektivnimi podatki in poraznimi razvojnimi družbenimi trendi v zadnjih treh desetletjih in prvič je spregovoril kdo tudi o realnih, resnih, finančno podprtih, otipljivih in uresničljivih načrtih za konkretno in otipljivo izboljšanje poraznih razmer na tem zanemarjenem družbenem področju v bližnji prihodnosti.
  Nobena parlamentarna stranka se v zadnjih treh desetletjih ni izkazala s posebej artikulirano politiko, strategijo in taktiko na področju nenehnega nazadovanja na demografskem področju ter na področju prilagajanja vseh družbenih podsistemov na vse bolj starajočo oz. staro družbo.
  Smrtonosna pandemija, ki je po vseh napovedih in pričakovanjih najbolj tragično segla prav med starostnike kot zdravstveno in socialno tudi sicer najbolj ogroženo družbeno skupino, je nemara zadnji opomin in zadnja priložnost za strokovno in multidisciplinarno premišljen, odločen in korenit družbeni in politični preobrat. Če bi bila dolgotrajna razprava ob politično zlorabljenem poskusu interpelacije ministra Ciglerja Kralja vsaj skromen znanilec nujnega družbenega in političnega strateškega preobrata na področju resnejšega pojmovanja demografije in resnejšega pojmovanja problematike starajočih se in starejših državljanov, bi bili lahko z najnovejšim poskusom “zaletavanja opozicije v zid” celo zadovoljni.

 8. Vso bedo opozicije je strnila poslanka SDS Eva Irgl v teh besedah::

  “Se sprašujem, čemu takšna ravnanja. In glejte, sem resno pomislila, da ste politično stavili na to, da je vaša pot nazaj do oblasti možna le, če v boju z epidemijo ta vlada pogori. Politične interese ste vezali na razmah okuženosti, smrtnosti, razpad zdravstvenega sistema in na ekonomski zlom.”

  Kot bi brala moje misli.

  • Kremeniti, se strinjam. Nastop Irglove je bil vrhunski.

   Cela interpelacija je bila farsa. Vendar, so predlagatelji pozabili, da bodo državljani slišali marsikaj, kar do sedaj niso. Zapravljanje denarja v obdobju levičarskih oblastnikov.
   Za svoje žepe, seveda. Od tistih strašnih študij, nismo mi, državljani imeli nič.

   • Štajerka, praviš, da od vseh teh strašnih študij državljani niso in ne bodo imeli nič.

    Pozabljaš, da so “strokovnjaki”, ki so mastno služili, tudi državljani.

    Menda celo boljše vrste.

Komentiraj