Karel Lipnik, Finance.si: Razlog več, da prodamo NLB

Karel Lipnik v svoji kolumni za Finance.si piše o tem, da bo moralo reševanje evropskega finančnega sistema preiti iz stresnih testov k drugim ukrepom.

Ne zdi se mu namreč logično, da imata Simens in Petrol boljšo kreditno boniteto od “svojih” bank Deutsche bank in NLB. Obveznice največjih državnih bank so tako v špekulativnem območju, še dodaja. Tako je posojilo banki, ki se večinoma financira s posojili, bolj tvegano kot posojilo podjetju, ki se večinoma financira z lastnimi prihranki.

Ker pa so banke glavni steber gospodarstva jim bo potrebno vrniti omajani ugled, a ne le s stresnimi testi. Njihov največji problem je namreč v tem, da vlagatelji le-tem ne verjamejo, če ne odkrijejo nobene napake. Če pa jih, cena obveznic pade.

Slovenija ima težavo, da so tri največje banke (NLB, Abanka in SID banka) še vedno v državni lasti. Evropska pravila državne pomoči namreč zahtevajo, da je treba »porezati« lastnike in lep del upnikov, preden lahko pomaga država. Če bi bile v zasebni lasti ne bi bilo tako, lahko bi povabile vlgatelje k dokapitalizaciji.

Banke so tako povsem odvisne od likvidnostnih injekcij, po drugi strani pa jim prav ponudba poceni denarja povzroča hude preglavice, ker zaradi ničelnih obrestnih mer ne morejo ustvariti dovolj dobička za izboljšanje kapitalske ustreznosti.

Lipnik v svoji kolumni za Finance.si zapiše, da se take banke rešujejo z dokapitalizacijo ali s krčenjem aktivnosti. “In nikar ne mislite, da zahtev po svežem kapitalu ne bo v katerem od naših državnih »biserov«.”

Komentiraj