Kam na študij: to so alternative državnim univerzam s kvalitetnimi brezplačnimi študijskimi programi

Ob promociji študijskih izbir v okviru javnega sistema se nekaj zasebnih kvalitet, ki ponujajo kvalitetne in mednarodno primerljive programe, večkrat izgubi. Ste vedeli, da je tudi na zasebnih fakultetah mogoče brezplačno študirati pravo, javno upravo, socialni in medkulturni menedžment, morda kmalu tudi novinarstvo in medije? Obstajajo pa tudi možnosti štipendiranja in oprostitve plačila šolnine za tiste, ki si sicer študija zaradi šolnine ne bi mogli privoščiti.

Javno manj znani so takšni dodiplomski in podiplomski študijski programi Nove univerze, Fakultete za medije, Katoliškega inštituta in Fakultete za državne in evropske študije. Kaj nudijo in koga vabijo k vpisu?

Nova univerza ponuja edinstvene programe, vrhunski profesorski kader in najbolj prijazno administracijo

»Želimo si privabiti najboljše študente, tiste torej, ki bodo vedoželjni in ustvarjalni; ki bodo v strogem središču Ljubljane ter v Novi Gorici, Kranju in Mariboru intelektualno rastli v družbi vrhunskega profesorskega kadra in najprijaznejše univerzitetne administracije,« je za Domovino dejal dr. Matej Avbelj, rektor Nove univerze, ki združuje Evropsko pravno fakulteto Nove univerze, Fakulteto za državne in evropske študije in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije.

Evropska pravna fakulteta ponuja dodiplomski univerzitetni program študija prava, za katerega je na voljo 68 mest za redni študij, ki poteka v Novi Gorici in je zaradi pridobljene koncesije brezplačen, in 80 (50 za študij v Ljubljani in 30 za študij v Mariboru) mest za izredni študij, ki stane 2.000 evrov na letnik. Prav tako nudijo visokošolski študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, kjer šolnina prav tako znaša 2.000 evrov na letnik.

Na 2. stopnji je koncesioniran in za študente brezplačen študij Prava, Prava in managementa nepremičnin ter Mednarodnih in diplomatskih študij.

Šolnina za izredni študij in na 2. stopnji (programi Pravo, Pravo in management nepremičnin, Alternativno reševanje sporov ter Civilno in gospodarsko pravo) sicer znaša 2.500 evrov na letnik, za doktorski študij (programa Pravo in Pravo in mangement) pa 3.000 evrov na letnik. Po besedah dr. Avblja pa pri nekoncesioniranih programih univerza najboljšim kandidatom podeli tudi štipendijo.

Fakulteta za državne in evropske študije ponuja dodiplomski univerzitetni študij javne uprave, ki poteka v Kranju in je zaradi pridobljene koncesije brezplačen (na voljo je 59 mest) ter izredni študij javne uprave, kjer je na voljo 18 mest za študij v Ljubljani in 17 v Mariboru. Poleg tega fakulteta ponuja še dodiplomski študij Državnih in evropskih študij, ki je edini takšen program v državi. Za oba programa ponujajo tudi izredni magistrski in doktorski študij.

Šolnine so na celotni Novi univerzi enake (2.000 evrov/letnik) za izredni dodiplomski študij, 2.500 evrov za magistrski študij in 3.000 za doktorski študij. Nova univerza si želi pridobiti koncesije še za programa Slovenskih študij in Alternativnega reševanja sporov, ki sta edina tovrstna programa in sta v »mednarodnih visokošolskih prostorih običajna kot nacionalne študije konkretnega naroda oziroma kot znanstveno utemeljeni študij mirnega reševanja konfliktov,« a, kot je pojasnil Avbelj, vlada kljub temu, da gre za edinstvena programa, koncesij zanju ni hotela razpisati.

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije pa na vseh treh stopnjah ponuja univerzitetni program Slovenski študiji, ki ponuja znanja o fenomenih slovenstva in poteka v angleškem jeziku. Študij poteka v Ljubljani in Mariboru.

Katoliški inštitut: Za tiste, ki iščejo več od masivnega izobraževanja

»Želimo si odgovornih, samoiniciativnih, vedoželjnih študentov, ki nimajo radi masovnega izobraževanja, temveč iščejo nekaj več. Mi jim ponujamo prostor, kjer bodo lahko razvijali svoje potenciale in se enakovredno spuščali v dialog s profesorji. Kot Universitas, ki pomeni prostor dialoga med študenti in profesorji in gojišče za razmah znanja,« je o tem, koga vabijo k vpisu na Katoliški inštitut dejal dekan Katoliškega inštituta, dr. Mitja Steinbacher.

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede je na triletnem univerzitetnem dodiplomskem program mogoče pridobiti naziv diplomirani ekonomist. Prav tako ponujajo dvoletna magistrska programa poslovnih ved in od letos tudi prava, ter doktorski študij ekonomije in prava. Višina šolnine za dodiplomski program je 1.200 evrov na letnik, za magistrski program 1.900 evrov na letnik, pri čemer obstaja možnost oprostitve plačila šolnine delno ali v celoti.

Steinbacher je ob tem poudaril, da ponujajo tudi možnost brezplačnega študija, da socialni položaj študentov ne bi bil kriterij odločanja za študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede. »Pogoji za pridobitev brezplačne šolnine bodo objavljeni v razpisu, ki bo objavljen ob vpisih na fakulteto. Vam pa lahko zagotovim, da so možnosti za pridobitev te štipendije resnično zelo ugodne. Štipendijo v obliki oprostitve šolnine podelimo praktično vsakomur, ki zanjo zaprosi (90 % zaprosil za štipendijo je ugodno rešenih). In podeljena štipendija za brezplačen študij velja do zaključka študija,« je navedel dr. Steinbacher.

Fakulteta se sicer pri oblikovanju predmetnika zgleduje po uglednih tujih šolah (npr Boston College, Harvard University) in uporablja študijski material, ki je tudi učno čtivo drugih uglednih mednarodnih univerz, predavanja pa sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami. Številni profesorji imajo dolgoletne praktične poslovne izkušnje, tudi mednarodne. Glede na njihove evidence med njihovimi bivšimi diplomanti ni brezposelnih, številni so zaposleni tudi v uglednih tujih multinacionalkah.

Pedagoški proces temelji na delu v majhnih skupinah. Pri študentih spodbujajo oblikovanje in izražanje argumentiranih osebnih mnenj, tudi če so v nasprotju s splošno prevladujočimi oz. lastnimi mnenji učiteljev ter drugih študentov, piše na njihovi spletni strani.

Fakulteta za uporabne družbene študije: Koncesioniran študij Socialnega menedžmenta in in Medkulturnega menedžmenta, ponujajo pa tudi študij Psihosocialne pomoči, Psihosocialnega svetovanja ter Sociologije

Fakulteta za uporabne družbene študije ponuja dodiplomske študijske programe Socialni menedžment (UN ali VŠ) ter Psihosocialna pomoč, magistrska programa Medkulturni menedžment in Psihosocialno svetovanje ter doktorski študij Sociologije.

Univerzitetni dodiplomski študij socialnega menedžmenta je koncesioniran in brezplačen, za visokošolskega šolnina znaša 2.190 evrov na letnik, razpisanih je 59 vpisnih mest. Pri študiju psihosocialne pomoči pa je šolnina 2.990 evrov na letnik. Koncesioniran je tudi redni magistrski študijski program Medkulturni menedžment. Za izrednega šolnina znaša 2190 evrov na letnik. Magistrski študij psihosocialnega managementa pa se izvaja le kot izredni študij, katerega šolnina znaša 3200 evrov na letnik.

Na 3. stopnji fakulteta ponuja študij Sociologije. Vsi programi se izvajajo v Novi Gorici in Ljubljani.

Če hočeš postati novinar, ni treba samo na FDV

Fakulteta za medije pa nudi dodiplomski in magistrski program Mediji in novinarstvo (VŠ) ter Magistrski program Strateško komuniciranje.

Za program Mediji in novinarstvo so se prijavili na razpis za pridobitev koncesije tako za dodiplomski kot tudi za podiplomski študij, in sicer za vsakega 40 mest v okviru rednega programa, je za Domovino povedal dekan obeh Fakultete za medije, ki vodi tudi Fakulteto za uporabne družbene študije dr. Borut Rončević. Odločbe ministrstva za šolstvo  še niso prejeli, a upajo, da jo bodo prejeli pravočasno in jim bodo koncesiji odobrili. Po poročanju medijev naj bi sicer odločno prejeli v nekaj dnevih.

»Želimo si predvsem študentov, ki imajo motivacijo za študij na naših programih. Nemotivirani študenti namreč ne morejo postati dobri diplomanti. Želimo si izobraževati Slovenke in Slovence. Ampak ker nas različnost bogati, si želimo pritegniti tudi tuje študente iz različnih držav. Na obeh fakultetah skupaj je več kot petina tujih študentov, ki prihajajo iz 18 različnih držav in glede na to, da Slovenija ni klasična destinacija za tuje študente, smo na te podatke zelo ponosni,« je dejal Rončević in dodal: »Na obeh naših fakultetah smo v zadnjih dveh letih, brez, da bi imeli vmes nove programe, število študentk in študentov skoraj podvojili, kar je rezultat dolgoletne kakovosti

1 komentar

  1. In seveda ste jih še cel kup pozabili, kot npr FIŠ – Fakulteta za informacijske študije v NM (bi vam lahko tudi Rončević prišepnil, ker uči tam)… itd. Če sam mal pobrskam po spominu… npr Doba, pa Alma mater, B2, Gea.. cel kup jih je. Razen seveda, če ne gre za plačljiv PR članek ali pa reklamirate samo družboslovje, al pa samo fakse u Lublan…

Komentiraj