Kaj za svet pomeni muslimanski baby boom?

V naslednjih dvajsetih letih naj bi število otrok, rojenih muslimanskim staršem preseglo število rojstev med kristjani – in vsemi drugimi religijami – pravi nova študija, ki je je objavil raziskovalni center Pew.

Raziskava tako potrjuje prejšnje raziskave, ki napovedujejo, da bodo muslimani najhitreje rastoča verska skupina v naslednjih nekaj desetletjih.

Glede na projekcije raziskovalnega centra Pew naj bi do leta 2100 število muslimanov v svetu preseglo število kristjanov, o čemer smo na Domovini že poročali. Glede na predstavljeno novejšo raziskavo, pa bi se to utegnilo zgoditi že prej.

V preteklih letih se je kristjanom rodilo več otrok kot ljudem katerekoli vere. Kljub temu pa so med leti 2010 in 2015 rojstva muslimanov predstavljala že 31% vseh ocenjenih otrok, rojenih v svetu, kar daleč presega trenutni delež muslimanov vseh starosti, ki je ocenjena na približno 24 %.

Neverni imajo najmanj otrok

To dejstvo ne pomeni, da je krščanstvo vse manj priljubljeno. Število kristjanov še naprej raste, vendar počasneje. V zadnjih nekaj letih se je po vsem svetu rodilo 33% krščanskih otrok, medtem, ko je bil delež vseh kristjanov med svetovnim prebivalstvom v letu 2015 31 %.

Hkrati pa bo glede na delež rojstev v bodoče vse manj nevernih. Tem se bo namreč med leti 2055 in 2060 rodilo le še okrog 9 % otrok glede na verne, pri čemer študija ne upošteva, da mnogi ljudje tekom življenja vero opustijo, temveč predvideva, da otrok ohrani prepričanje staršev.

Krščanstvo in islam v vzponu v državah v razvoju

1Med leti 20030 bo tako – po napovedih – kljub višji rodnosti med muslimani, število kristjanov še vedno večje.

Pogled na število smrti kaže, da je med leti 2010 in 2015 umrlo več kristjanov kot se jih je rodilo, kar se bo do med leti 2055 in 2060 spremenilo. Še bolj kot med kristjani pa bo padal delež umrlih muslimanov, medtem ko je naravni prirast med neverujočimi negativen, kar se bo po projekcijah še stopnjevalo.
1

Število muslimanov se bo povečalo za 70 %

Muslimanski baby boom pa bo v veliki meri narekoval regionalne trende v starosti in plodnosti. Deli sveta s starejšim prebivalstvom in nizko rodnostjo, kot so Kitajska, Japonska, Evropa in Severna Amerika imajo več versko neopredeljenega prebivalstva, medtem ko islam in krščanstvo rasteta v regijah v razvoju z višjimi stopnjami rodnosti in zmanjševanjem umrljivosti dojenčkov, kot so denimo države v podsaharski Afriki.

Pričakuje se, da se bo svetovno prebivalstvo leta 2060 povečalo za 32 % na 9,6 milijarde. Število muslimanov, ki imajo najmanjšo populacijo in najvišjo stopnjo rodnosti med glavnimi svetovnimi religijami, naj bi se povečalo za 70 %, število kristjanov naj bi se povečalo za 34 %, kar je hitreje od povprečja svetovnega prebivalstva, a bistveno počasneje od muslimanov. Do leta 2060 se pričakuje, da bodo muslimani 31 % svetovnega prebivalstva, kristjani pa 32 %.

1 komentar

  1. Vse je odvisno samo od – hrane. Enako kot pri živalih. Ker so muslimanske dežele tako ekonomsko kot civilizacijsko in tehnično srednjeveške, popolnoma odvisne od Zahoda (prodaja nafte, razvoj orožja, ekonomija, tehnologija, medicina), se lahko tako uspešno množijo le na Zahodu. V svojih puščavah se že ne bodo mogli v tolikšni meri, kot so naračunali grafi. Ko se naši lažni “kristusi” spametujejo, in zaprejo meje za nasilno prihajanje in izsiljevanje, bo njihov bejbi bum hitro postal podoben severno korejskemu. Še posebej, ko bo začelo primanjkovati nafte oziroma ko bo Zahod prešel na alternativno energijo, kar bo precej kmalu.

    Plus obratna varianta: tisti, ki se bodo usidrali na Zahodu, se bodo tudi mnogo manj množili, kot se mi.

    Da o veri ne govorimo. Bog ni pozabil kristjanov, če oni niso njega.

Komentiraj