Kaj je torej rop prebivalstva in ali je na mestu zmerjati državljane, ki dobro zaslužijo?

Foto: Pixabay, Peter Merše

Je davčne olajšave, ki jih z novelo Zakona o dohodnini želi sprejeti koalicija, res možno označiti kot “rop prebivalstva”, kot to označujejo v Levici, ali pa gre za korak v smer konkurenčne Slovenije, iz katere podjetja kot je Toyota Adria zaradi previsokih davčnih bremen ne bi umikale svojih administrativnih in vodstvenih služb?

Zaradi pomanjkanja podpore v Državnem zboru je bilo glasovanje o dvigu splošne olajšave prestavljeno, Levica pa želi uveljavitev zakona še dodatno zavleči s predlogom za posvetovalni referendum.   

Da bo ta izglasovan v parlamentu, je sicer komaj verjetno. Vseeno podrobneje poglejmo, kako delujejo davčne olajšave, na podlagi česa si bomo lažje predstavljali kaj je dejansko v korist, oziroma v škodo ljudi in državnega proračuna. 

Za lažje razumevanje si bomo pogledali primer Janeza, ki dela za minimalno plačo (1.024 evrov), Mateja, ki dela za povprečno slovensko plačo (1886,48 evrov) in Andrejo, ki prejema petkratnik povprečne slovenske plače (9.364,60 evrov) – v bruto zneskih.

22,1 % njihovih plač gre za zdravstvene in socialne prispevke – večina za »brezplačno« zdravstvo in pokojnine. Konkretno Janez zanje plača 246,14 evrov, Matej 416,91 evrov in Andreja 2069,58 evrov. Njihov delodajalec pa bo za njihove socialne prispevke plačal še dodatnih 16,1 % vrednosti njihovih plač.

Vsak od njih nato plača še dohodnino. Za lažji izračun bomo privzeli, da nihče od njih nima otrok, zato zanje velja le splošna olajšava, ki jo prejmemo vsi državljani in na letni ravni trenutno znaša 3.500 evrov. Konkretno to pomeni, da od prvih 3.500 evrov, ki jih zaslužimo v posameznem letu, ne plačamo dohodnine. Preostanek dohodka gre v davčno osnovo, od katerega plačamo dohodnino. Z zviševanjem prihodkov se odstotek prihodka, ki ga plačamo kot dohodnino, povečuje, od 16 do 50 % (slednje za del dohodkov nad 72.000 evrov letno).

Janez po trenutni ureditvi od svoje plače plača 77,79 evrov dohodnine, Matej 235,42, Andreja pa 2375,01 evrov. Janezu na koncu v žepu ostane 700, Mateju 1234, Andreji pa 4920 evrov neto plače – kolikor dejansko dobijo nakazano na svoj račun. Če bi poslanci decembra izglasovali dvig splošne olajšave, bi Janez prihodnje leto pri dohodnini prihranil 13, Matej 22, Andreja pa 178 evrov – znesek, ki ga prejmejo, bi bil temu ustrezno višji.

 

7 % “bogatih” Slovencev plača skoraj polovico vse dohodnine

Na prvi pogled krivičen ukrep, ki »revnemu« Janezu prihrani »le« 13 evrov, »bogati« Andreji pa celih 178 evrov dohodnine pa je potrebno pogledati celostno. Janez tako in tako plača »le« 77,79 evrov dohodnine, torej mu plačila davka za več kot toliko niti ni mogoče zmanjšati. Hkrati je davek, ki ga plačuje Andreja – prispevek v državni proračun, skupno dobro, če hočete, še vedno skoraj 2.200 evrov, medtem ko bo Janezov dobrih 54 evrov.

Številke postanejo še bolj očitne, ko pogledamo dohodnino kot celoto. Slovenija je leta 2019 od 1,5 milijona davkoplačevalcev pobrala 2,15 milijarde evrov dohodnine, kar je predstavljalo skoraj četrtino prihodkov proračuna.

Daleč največ je tistih, ki prejemajo dohodke, ki so nižji od povprečne plače. Takšnih je 1,28 milijona Slovencev oz. 80 % vseh, ki plačujejo dohodnino. Skupaj so prispevali dobre pol milijarde oz. 26 % dohodnine. Posamezniki, ki so prejemali povprečno plačo do največ 1,5-kratnika povprečne plače (bruto 2809 evrov oz. neto 1765,95 evrov), so prispevali naslednje dobre pol milijarde oz. 27 % dohodnine, čeprav je takšnih »le« 193.000 oseb oz. 12 % prebivalstva.

Najmanj pa je tistih, ki prejemajo prihodke višje od 1765,95 evrov neto. Takšnih je le 110.000 oz. 7 % prebivalstva, vendar pa prispevajo kar milijardo evrov dohodnine oz. 47 % vse pobrane dohodnine.

Čeprav posamezniki, ki prejemajo več kot 1,5-kratnik povprečne plače, predstavljajo bornih 7 % prebivalstva, plačajo skoraj polovico vse dohodnine. Če privabimo več teh “bogatih” državljanov bo tudi priliv v proračun močno narastel.

Za državo je računica jasna – zagotoviti mora pogoje za čim več visoko plačanih delovnih mest. Andreja namreč prispeva v proračun toliko kot 30 Janezov na minimalni plači. Če bi zaradi tega ukrepa v Slovenijo pridobili dodaten 1 % davkoplačevalcev v tej kategoriji, bi državni proračun pridobil približno 150 milijonov evrov dohodnine, s čimer bi skoraj že pokrili izpad prihodkov, ki je zaradi davčnih olajšav v 2022 ocenjen na 184 milijonov.

Če pa se zaradi previsokih davkov 1 % (15.000) teh “najbogatejših” državljanov, odseli ali svoje dohodke prenese v tujino, pa bo luknja enaka, le da bomo vsi plačevali višje davke in živeli v slabši blaginji.

In iz Slovenije se je leta 2020 izselilo 17.745 prebivalcev – niso seveda vsi pripadali najvišje plačanemu delu prebivalstva, je pa šlo v veliki meri za aktivne posameznike med 24. in 64. letom, ki v svetu iščejo boljše priložnosti in boljše plačilo.

Ob višji blaginji, ki jo imajo dobro plačani zaposleni – je čim več bolje plačanih ljudi torej ključno tudi za proračun, ker prispevajo glavnino dohodnine. Lakirnica s 500 zaposlenimi na minimalni plači prinese bistveno manj davkov kot visokotehnološko podjetje, ki zaposluje 50 inženirjev. So pa morda dobro izobraženi inženirji manj dovzetni za demagogijo o ropu prebivalstva s strani dobro plačanih.

Davčna politika namesto v smer iskanja najboljših kadrov ustvarja uravnilovko enakih v revščini

Naša davčna politika pa gre prav v nasprotno smer. V povprečju je davčni primež (odstotek davkov in prispevkov v bruto plači) 42,9 %, s čimer se uvrščamo na 8. mesto med državami OECD. Višji davčni primež imajo samo Belgija, Nemčija, Francija, Avstrija, Italija, Češka in Madžarska.

vir: OECD

Povprečje OECD je precej nižje, pri 34,6 %, Irska in Švica pa imata denimo še bistveno nižjega. Irska 32,3 %, Švica pa le 22,1 %. Pri tem gre za povprečni primež, ta je namreč pri nizkih plačah nižji, pri višjih pa višji, saj z naraščanjem plače narašča delež plače, ki ga namenimo za dohodnino. Dodatno pa ima Slovenija tudi izjemno nizko plačno neenakost.

Plačna neenakost se meri na območju med 0 in 1, pri čemer 0 pomeni popolno enakost pri plačah, 1 pa popolno neenakost. Pri nas plačna neenakost znaša 0,25, nižja kot pri nas pa je le še na Slovaškem. V večini najrazvitejših držav znaša med 0,29 in 0,33. Visoka plačna neenakost ni dobra, ker pomeni velike razlike v družbi, hkrati pa zelo nizka plačna neenakost pomeni uravnilovko, kar, posebej ob visoki obdavčitvi višjih plač zavira razvoj.

vir: OECD

Slovensko nekonkurenčnost pri visokih plačah kazi tudi neobstoj zgornje meje za osnovo prispevka za socialno varnost – tako imenovane socialno-razvojne kapice, kateri slovenska leva opcija vseskozi nasprotuje in onemogoča njeno sprejetje. Slednjo pozna večina držav članic EU in OECD in so zato pri višjih plačah konkurenčnejše od Slovenije.

Visoko plačana delovna mesta se Slovenije izogibajo ali pa se celo selijo iz nje

Visoko plačana delovna mesta se tako iz Slovenije že selijo, ali pa se pri nas ne odprejo. Toyota Adria, distributer vozil znamke Toyota za območje nekdanje Jugoslavije, tako resno razmišlja o selitvi sedeža, ki je trenutno v Ljubljani v Črno Goro, NLB razvojni center odpira v Srbiji.

Davčni primež na plače v Črni Gori je trenutno pri približno 39 %, davčna reforma, ki jo trenutno izvaja črnogorska vlada, pa ga bo spustila na približno 20 %. Z upiranjem temu, da bi »bogatim« visoko-izobraženim kadrom pobrali malo manj, se nam obeta, da jim ne bomo pobrali nič, ker bodo šla njihova delovna mesta v tujino.

Pri tem govorimo konkretno o 52 delovnih mestih, več kot polovico zasedajo posamezniki, ki imajo višjo ali visoko izobrazbo.

Dva ključna ukrepa, ki bi znižala davčni primež na slovenske plače, sta socialna kapica in dvig splošne olajšave pri dohodnini. Oba ukrepa je aktualna vlada že predlagala, vendar pa jih zaradi pomanjkanja glasov v parlamentu v parlamentarno proceduro niti niso vložili oz. so glasovanje o tem premaknili prihodnost.

V koaliciji sicer pričakujejo, da bodo zbrali glasove za sprejem zakona, ki bi lahko veljal tudi za nazaj, a Levica medtem že napoveduje razpis referenduma, kar utegne postopek sprejemanja zakona zavleči tik pred volitve ali čez, predvsem pa pred državljane postaviti to odločitev – želite blaginje prek davčnih olajšav za vse, ali prek visokih davkov le za peščico?

Demagogija, ki nas vodi v revščino

Slovenci smo pridni, delovni, dobro izobraženi, precej dobro govorimo tudi tuje jezike. Življenje v Sloveniji je prijetno in varno – skratka večina parametrov kaže na lokacijo, za katero bi se morala grebsti podjetja z visoko dodano vrednostjo. Pa jih je, glede na razmere bistveno premalo.

Namesto, da bi bili ponosni na posameznike, ki jim s trdim delom in inovativnostjo uspe, zganjamo demagogijo o bogataših, ki jih je treba obdavčiti, čeprav so že itak med najbolj obdavčenimi v Evropi.

S takšno miselnostjo bomo v državo vabili lakirnice, iz nje pa odganjali tehnološke gazele. Na bistveno slabšem pa bo tako državni proračun in sociala, kot tudi prebivalci, ki bodo namesto za visoke plače delali za nizke, nizkokvalificirana dela. Naj Levica še tako udriha po ljudeh z visokimi dohodki – ti predstavljajo jedro vplačil v proračun. Tako prek dohodnine, kjer 7 % zavezancev vplača skoraj polovico dohodnine, ampak tudi prek potrošnje, kjer znova poganjajo gospodarstvo, plačujejo davke in ustvarjajo delovna mesta.

Z nekaj davčnimi olajšavami za dobro plačane ne bomo oškodovali slabo plačanih, sčasoma bomo tudi njim omogočili višje dohodke. To je dobro imeti v mislih, ko se boste znašli pred volilno skrinjico, pa naj bo to posvetovalni referendum, s katerim grozi Levica, ali pa državnozborske volitve.

Ne pustite, da se zgodi rop prebivalstva – rop dobrih služb, kamor nas vodi Levica.

Pa še kratka enostavna razlaga davčnih olajšav v videu za vse, ki še niste razumeli, kako delujejo davčne olajšave.

 

19 komentarjev

 1. Dobro ste to pripravili in napisali. Seveda demagogov ne boste prepricali. Smo pa drugi videli jasne konkretne stevilke. Ta solidarnost ne glede na to koliko kdo placuje za zdravstvo in koliko dohodnine je absolutno prevelika ! Tisti ki najmanj placajo najvec zahtevajo. Te stevilke bi morali veckrat videti !

  • “…soočiti je treba konkretne številke.
   In iz tega naj izhajajo konkretna vprašanja za volitve.”

   In še pred volitvami, se je treba vprašati, kje je zdrava pamet, da stranka s programom, ki grozi z revolucijo, podržavljenjem imovine in izgonom podjetnikov z “bajoneti v morje” sploh lahko nastopa na volitvah in v demokratičnem parlamentu?

   Če se naša demokracija noče ugrizniti v lasten rep in žalostno crkniti, za antidemokrate v demokratičnem parlamentu nikakor ne sme biti mesta, kaj šele strpnosti ali celo simpatije!

   Kajti zgodovina nam jasno govori, kam pelje ta pot, tlakovana s tisoči žrtev zaradi neumne popustljivosti zakrknjenim zločincem, za katere so naši predniki tudi upali, da bodo že prišli k pameti – pa niso, vse do danes ne…

 2. Zalostno. Zelo pomembna tema, kje ste komentatorji? Ko bo kaj o bumbarjih iz komi strank boste pa pisarili kot da ste levicarski placanci na rtv forumih ! Treba je tudi kaj vedeti in razumeti ne samo po obcutku! Znanja manjka ljudem, znanja. Mislite in ne cvekajte v prazno.

  • Spoštovani g. Ljubljana: kaj pa naj dodamo odličnemu članku? Saj so v njem našteta dejstva, katerim noben, ki ima glavo še za kaj drugega kot za frizuro, ne more oporekati. Dejstva, ki veljajo in so potrjena v praksi. Bolj kot komentarji bo pomemben na volitvah naš glas ZA voditelje, ki ta dejstva razumejo in uveljavljajo.

   Žal je pa buteljnov, ki tega ne razumejo, še zmeraj preveč. To vsak dan ugotavljam. Ne bo jih streznilo prej, da bodo na svoji koži občutili pomanjkanje. Pa še to ne vseh.

   Jaz vem, komu bo šel moj glas na volitvah. Volom pa ni nič mogoče dopovedati. Smo jih imeli v mojem otroštvu doma (tiste ta prave na štirih nogah in z rogovi) in približno vem, kako se ravna z njimi.

   • Ja, ne manjka,res je. Toda ce je nekaj dobro, dobra vsebina in se strinjamo, zakaj se ne bi oglasili, pritrdili in posebej povedali da se strinjamo ! Sicer pa gre neka tema brez odziva mimo nas….

 3. In zdaj drhal nabija o 15 ooo e placah zdravnikov !! Ja, morda kdo ob mnogkh dezurstvih dolgih 24 ur in dodatkih za covid na intenzivi zdaj tudi dobi toliko bruto. Zdaj. Sicer oa je vazna placa za 40.ur, kajne. Ta pa je od 3 pa do 4 tisoc bruto !! Za najbolj odgovoren poklic, poleg pilotov…ampak ce nic folk ne ve, se mu.lahko laze ! Mladi zdravniki kolikor vem, nimajo niti 1 500 neto.!!

 4. Vedno bodo bogati in vedno bodo reveži.
  Bolje je živeti med bogatimi, zato težimo k temu, da bo čim več bogatih.
  Preprosto. Nisem še slišal, da bi zbirali denar in potrebščine za bogate.
  Večina ljudi ravna s svojim denarjem gospodarneje, kot država.
  Zanesljivo je racionalneje , da imajo ljudje čim več denarja. Nisem še slišal, da bi nekdo kradel svoj denar. da državo kradejo, kjer le morejopa je dejstvo.Bogati lahko redi revnega, revni pa ne more bogatega.
  Takšnih in podobnih lahko stresamo, kolkor hočemo.
  So pa revni primerno sredstvo za poceni politikanstvo.
  Kar nekaj je takšnih,ki lijejo krokodilje solze zaradi revežev in jih iščejo vsepovod. Nisem pa še slišal, da bi ti kaj veliko prispevali za reveže. Recimo, da bi na stanovanje vzeli brezdoma. Da bi del plače namenili za štipendije, za botrstvo.
  So pa pripravljeni deliti družbeni denar. Torej tudi denar drugih. Pred vsem tistih, ki jih štejejo za bogate.
  Ni smiselno delati reveže, smiselno se je ukvarjati z mislijo, kako ustvariti čim več bogatašev.
  Zakaj občudujemo bogate države? zato ker v nih živijo bogati ljudje.
  Nihče ne občuduje švedskih nemških ali luxemburških revežev. Pa so. Verjemite, da so.
  Pa ne vem, če gre kdo v Nemčijo zaradi revežev.
  Je pa nesmiselno tudi krivično podpirati reveže in jim končno nuditi več, kot tistemu, ki pridno dela in dobi manj, kot tisti, ki ne delajo nič in dobijo več.
  To pa se dogaja v Sloveniji.
  Marsikateri brezdelnež dobi več, kot tisti, ki dela. To so pred vsem ženske, ki jih tako radi povzdihujemo in jih opevamo,namesto, da bi jim pomagali.
  Kaj papočne Levica, razne leporečja.

 5. Odličen članek. Povedano je bistvo. Sloveniji manjkajo podjetja, ki bi z visokimi tehnološkimi delovnimi mesti proizvajala višjo dodano vrednost. Tu je nekaj krivde tudi pri poodjetnikih, ki se raje odločajo za proizvodnjo polizdelkov, manj je tistih, ki so pripravljeni potrpeti in uspeti z inovacijami in proizvodnjo svojih, lastnih produktov. Premalo se investira v razvoj in išče zgolj hiter dobiček.
  Janez, ni nič prikrajšan, kaj šele oropan. Plačuje najmanj davka, torej mu tudi nova formula ne more prinesti še več. Še drugače, bilo bi nepravično, če bi mu. Janez namreč ne ustvarja in ne izboljšuje procesov, ne uvaja novih metodologij proizvodnje in inovacij. Janez samo proizvaja v proizvodnji.
  Način s katerim stranka Levica laže ljudem in jih skuša animirati za večne upore kapitalu, kateremu je seveda sama servilna, je oduren in ogaben kot je ta stranka sama tudi postala. Sprašujem se kako je mogoče, da imamo sredi EU tako nazadnjaško stranko, ki ima v programu celo zapis o ukinitivi osebne lastnine državljana, čeprav naj bi bili demokratična republika. Zakaj se s tem ne ukvarja ustavno sodišče?

  • “Sprašujem se kako je mogoče, da imamo sredi EU tako nazadnjaško stranko, ki ima v programu celo zapis o ukinitivi osebne lastnine državljana, čeprav naj bi bili demokratična republika. Zakaj se s tem ne ukvarja ustavno sodišče?”

   Tako je, vprašanje ustavnemu sodišču je več kot na mestu!

   In Kučan kot prvi predsednik države celo javno podpira in voli takšno stranko ter s tem daje volivcem slab zgled – z najvišjega mesta!

   Kako žalostno za državo, ki naj bi bila demokratična, proevropska…

  • Sprašuješ, zakaj se s tem ne ukvarja ustavno sodišče.

   V naslednjem odstavku tiči odgovor.

   Celo nekdanji in bivši predsednik republike, ki se je po lastni izjavi s komunizmom opil že z materinim mlekom, in ki si je izprosil vabilo na proslavo Dneva ustavnosti na ustavnem sodišču, ni mogel skriti zadovoljstva, da je na ustavnem sodišču znova vse tako kot je bilo takrat, ko je bil še predsednik centralnega komiteja zveze komunisto Slovenije in član centralnega komiteja zveze komunistov SFRJ.

 6. Rop in enoumje je plačna uravnilovka in plačni razredi brez pravičnega in dobro razdelanega sistema nagrajevanja tistih ki več in dobro delajo. Rop prebivalstva predstavljajo tudi nevladne organizacije, ki so finansirane direktno iz proračuna. Mešati gasilce skupaj z NVO, ki se ustanavljajo samo zaradi sesanja proračuna je perverzno. Odločno sem proti ideji, da se plače in pokojnine dvigajo enako vsem v absolutnih zneskih, ker je to tudi uravnilovka, po tej logiki ukinemo strokovno izobraževanje in fakultete in gremo vsi med protestnike, delajo in ustvarjajo novo vrednost pa naj le “psihični bolniki”, ki ne morejo brez dela. Socialna pomoč tistim, ki resnično ne morejo delati, torej bolnim in ostarelim, ki so ostali brez vsega, DA !!! Vsako misel na utopični socializem, ki so ga vsak na svoj okrutni način izvajali in propagirali fašisti, nacionalsocialisti in ogabni komunisti, pa je potrebno v kali zatreti z odločnim NE !!!!!

  • Kozorog – točno tako.
   Socialna pomoč samo invalidom in retadiranim!
   Razni NVO-ji so para-vojska levičarjev, kar smo obdobju vladanja SDS, saj so se protesti začeli, ko vlada JJ še ni bila formirana. To so “vojaki” globoke države, dobro servisirani preko državnih jasli. Ukiniti te parazite!

   Na Metelkovi je v desetih letih bilo podarjenih več kot 900 milijonov! V teh desetih letih je skupaj zdravstvo, šolstvo in znanost dobilo samo 800 milijonov.
   Vprašajmo se, kaj imamo mi, državljani, od tistih na Metelkovi? NIČ, NIČ, NIČ – paravojsko globoke države…

 7. Odličen članek! Žal ga Levica ne želi razumeti, saj jim potem zmanjka demagoške inteligence, ki farba slabo plačane delavce in jih prepričuje, da so oni glavni donatorji proračuna. Skoraj vse, kar prodaja levi populizem, ima zlagane temelje oz. trhlo osnovo na nevednosti, neznanju in slabi izobrazbi volilne baze. Vodilni kadri levih zavestno zlorabljajo to situacijo. Saj ne želim hvaliti njihove sposobnosti in znanja, ampak nimajo ničesar ponuditi, kar bi uspešno gradilo družbo in ustvarjalo blaginjo za vse, o tem govorijo izkušnje preteklih let. So pač proti! Zakaj že?

 8. Odličen članek in še bolj odličen video. Ta video bi morali prevesti v slovenščino in ga poslati ljudem, da bi lažje razumeli davčni sistem.
  Levičarji pa tega nočejo, ker tistij 20 EUR manj davkov pomeni manj denarja zanje, ki so večni uporabniki državnega denarja. Logično. Ampak ljudje odločamo ali bomo izbrali varianto ena ali varianto levice.

Komentiraj