Kaj je DeSUS zmotilo pri predlogu medijske zakonodaje in v čem se motijo sami

Uredništvo
11

Nekoliko v senci včerajšnjega družinskega spora v DeSUSu je bila odločitev te koalicijske stranke, da ne podprejo predloga Ministrstva za kulturo glede sprememb medijske zakonodaje. 

Argumente za takšno odločitev je na strani in pol spisala njihova “delovna skupina”, ki je preučila predlagane spremembe. 

Spodaj navajamo izseke njihovih ugotovitev in jih sproti komentiramo.

DeSUS: “Predlagane spremembe medijske zakonodaje so po presoji strokovne delovne skupine škodljive za javni servis RTV Slovenija, saj posegajo v finančno in programsko neodvisnost zavoda.”

Komentar Domovine:
Vsaka racionalizacija poslovanja še ni škodljiva in ne vodi v odvisnost
Predlog zakona o medijih predvideva, da se 8 % prihodkov, ki jih RTV Slovenija pridobiva od obvezne RTV naročnine (kar ni edini prihodek zavoda!), prerazporedi v financiranje STA ter preko javnega razpisa drugim medijem (razpis za financiranje medijev obstaja že sedaj, denar pa se zagotavlja iz proračuna, prav tako tudi za STA). Obenem zakonodaja daje RTV dodaten manevrski prostor za pridobivanje oglaševalskih prihodkov.

Bolj kot vprašanje ali bi zmanjšanje prihodkov v teh okvirih nacionalko pahnilo v “finančno in programsko odvisnost” (od koga?), je na mestu vprašanje, ali v organizaciji z 2.200 redno zaposlenimi res ni nobenih rezerv, možnosti prestrukturiranja in racionalizacije delovanja. Ter na trgu novih oglaševalskih priložnosti. Za sposoben management glede tega ni dilem. Za trenutnega to pomeni “konec javnega servisa”.

DeSUS: “Vprašljiv je tudi 39. člen Zakona o medijih, ki poenostavljeno govori o povišanju t.i. RTV naročnine za potrebe novega sklada. V DeSUS-u ne bodo pristali na nobeno povišanje naročnin, še posebej za upokojence.”

Komentar Domovine: 39. člen Zakona o medijih ne govori o tem. Navedba je “fake news,”  laž, manipulacija
39. člen govori o ustanovitvi sklada, namenjenega financiranju produkcije izvirnih programskih vsebin v slovenskem jeziku, kot so televizijski filmi, nadaljevanke in nanizanke, dokumantarci, informativni, kulturno-umetniški in zabavni program. Do sredstev so upravičeni mediji s statusom nepridobitnih posebnega pomena, ne pa tudi RTV Slovenija in TV programi, namenjeni zgolj oglaševanju ali TV prodaji. 

Sklad se polni iz sredstev, ki jih prispevajo vsi slovenski TV operaterji in sicer mesečno 3,5 € na vsakega naročnika njegovih storitev. V tem v DeSUSu vidijo “povišanje RTV naročnine”, češ da bodo operaterji strošek prenesli na svoje naročnike. Ta možnost sicer obstaja, a vsekakor ni samoumevna, sploh na konkurenčnem trgu, na katerem se operaterji dnevno borijo za naročnike. Nikakor pa tega ne moremo imenovati za “RTV naročnino”, tudi ne z izgovorom o “poenostavitvi”

Bolj sporna bi lahko bila določba, da “o razdelitvi sredstev odloča minister za kulturo na predlog strokovne komisije,” ampak ob to se v DeSUS-u ne obregnejo.

DeSUS: “Prav tako ne bodo podprli sprememb pravic gledalcev, ki bi pomenile njihovo osiromašenje v osnovnih paketih kabelskih operaterjev za najbolj gledane komercialne programe.” 

Komentar Domovine: Je obvezen POP TV pravica?!? Predlagane spremembe, na katere se navedba nanaša, so v korist pravic gledalcev in ne v njihovo škodo.
DeSUS-ova navedba se nanaša na člen, da se z globo od 10 to 50 tisoč kaznuje pravna oseba, če izdajatelj pogojuje prenašanje svojega radijskega ali televizijskega programa pri operaterju s tem, da mora operater njegov program vključiti v vse ali točno določene ponudbe ali programske sheme operaterja.

Gre za problem, ki je nastal januarja 2017, ko je Pro Plus izklopil prizemno oddajanje in s tem onemogočil gledanje POP TV in A Kanala brezplačno – s strešno anteno.. Hkrati je Pro Plus kabelskim in IP-operaterjem začel tudi za ta dva programa zaračunavati, ti pa so to zaračunali naprej svojim uporabnikom. V tem so nekateri uporabniki prepoznali “obvezno naročnino na POP TV in A Kanal”, saj niso imeli možnosti izbrati osnovnega paketa brez teh dveh programov (in brez teh stroškov). Pro plus (in kasneje Telekom) sta namreč izsilila, da njuni programi, kljub plačljivosti, ostanejo v vseh shemah operaterjev. 

To pogojevanje želi zakon odpraviti, kar bi dalo naročnikom možnost, da si izberejo programsko shemo brez programov, kot so POP TV, A Kanal in Planet TV, ter si s tem znižajo stroške računa. DeSUS pa v tej potezi vidi “osiromašenje osnovnih paketov” na škodo pravic gledalcev.  

DeSUS:V predlaganih spremembah se na nek način ukinja tudi radijska mreža Radio 1, kot skupek 18 lokalnih radijskih programov in se uvaja nova mreža programov s statusom posebnega pomena. S tem se tudi oži prostor za delovanje bogate produkcije regionalnih programov znotraj RTV Slovenije, v Kopru in Mariboru, saj zaradi svojih vsestranskih vsebin ne bodo zmogli dolgo konkurirati komercialnim postajam.”

Komentar Domovine: Spremembe zakonodaje pomagajo lokalnim radijskim postajam posebnega pomena
DeSUS navaja primer ogroženosti Radia 1, a v minulih letih je ravno ta komercialna radijska postaja z aktivnim širjenjem preko povezovanja lokalnih radijev marsikje posredno ogrozila obstoj tradicionalnih (nekomercialnih) lokalnih in regionalnih radijskih postaj posebnega pomena, ki se niso mogla ustrezno povezovati in tako predvsem na trženjskem področju parirati tekmecem na radijskem trgu. Nova zakonodaja bi jim to omogočila, pri 52. členu, ki v praksi ukinja komercialne mreže in posledično edino komercialno mrežo Radio 1, pa bo najbrž prišlo do sprememb, saj nikomur ni cilj ukinjanje posameznih programov ampak je cilj zakon, da vsem medijem omogoči enake možnosti. Tudi regionalnim programom znotraj RTV Slovenija, ki se že zdaj srečujejo s konkurenco na trgu. 

DeSUS:Vlada mora takoj pomagati medijem, še posebej lokalnim in regionalnim, ki se jim je letos zadržalo financiranje, sicer bomo priča propadu večih medijev in centralizaciji medijske krajine. Proračunska postavka za sofinanciranje medijev mora ostati nespremenjena, medijem pa se mora zagotoviti že obljubljena in s pogodbo opredeljena sredstva in to takoj. Država je namreč prva, ki se mora držati že podpisanih pogodb.

Komentar Domovine: To nima nobene zveze z novim predlogom medijske zakonodaje
Ta del teksta v dokumentu z naslovom “Stranka DeSUS ne podpira predlaganih sprememb medijske zakonodaje”, se v ničemer ne nanaša na predlagane spremembe, temveč obravnava obstoječo situacijo. 

Ministrstvo za kulturo je junija izplačalo le 30 % pogodbenih sredstev za državno financiranje 68 medijskih projektov, izbranih za pridobitev sredstev iz Razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev še v času Šarčeve vlade. Razpis se je sčasoma izrodil v vsakoletno denarno finančno pomoč glavnim levo usmerjenim medijem v državi, smo aprila pisali v posebnem članku. Bojan Požar obenem opozarja, naj bi kar polovico od dveh milijonov evrov za svoje medije pobral “medijski tajkun” Martin Odlazek. 

33 lokalnih in regionalnih medijskih projektov s statusom posebnega pomena je tu “kolateralna škoda” spopada med Janšo in levimi mediji in v tem je DeSUSovo opozorilo točno, ampak seveda izven konteksta sprejemanja nove medijske zakonodaje. 

DeSUS: “V stranki smo prepričani, da mora imeti vsaka zdrava in demokratična družba neodvisno novinarstvo. Neodvisno novinarstvo v tem, da so mediji pluralni, politično uravnoteženi in nepristranski, in kot taki pridobivajo zaupanje državljanov ter jim posredujejo resnične in preverjene informacije.”

Komentar Domovine: Absolutno! A rešitve, ki jih blokirate, so korak k temu
Preambuli dokumenta DeSUSove delovne skupine lahko le prikimamo. Seveda, Slovenija krvavo potrebuje “pluralne, politično uravnotežene in nepristranske medije, ki pridobivajo zaupanje državljanov,” na čelu z RTV Slovenija. 

A dejstvo je, da aktualna situacija v slovenski medijski krajini ni taka, dvojna merila katere navsezadnje na svoji koži ta čas najmočneje občutijo ravno v DeSUSu, najmočneje njihova predsednica Aleksandra Pivec. Predlog nove medijske zakonodaje je sicer v marsičem pomanjkljiv in potreben korekcij in dopolnil, pa vendarle korak v pravo smer.

A zdi se, da DeSUSu v resnici ne gre toliko zato, kot so v uvodu svojega dokumenta vehementno zapisali. Vidi se, da je dokument napisan lobistično, torej pod vplivom močnih interesnih skupin, ki krojijo slovensko medijsko krajino. 

Prej kot v boj za neodvisno novinarstvo se torej stranka podaja v barantanje za prizanesljivejšo medijsko obravnavo. Na pasti tega v spodnjih tvitih opozarja tudi aktualni predsednik Združenja novinarjev in publicistov, dr. Matevž Tomšič.

DeSUS ima še enkrat več v koaliciji moč, da je jeziček na tehtnici ob sprejemanju zakonodaje in brez njenih glasov bo tudi medijska težko preživela parlamentarno glasovanje. In s to svojo pozicijo še enkrat več uspešno trguje. Še enkrat več mimo, ali celo v nasprotju z interesi svoje upokojenske baze.

11 KOMENTARJI

 1. Kako upa in si dovoljuje govoriti DESUS o neodvisnih medijih. Ko njihovi pridruženi levo ideološki člani vpijejo pred RTV: “RTV na damo”. Torej je RTV levi. Od generalnega do urednikov, ki sploh niso sposobni razlikovati kaj je novica in kaj je komentar.
  Dokler je tako nizek nivo novinarskega dela na RTV ne potrebujemo “neodvisnih” medijev, dokler skupina urednikov in novinarjev vdre na programski svet in jih direktor Kadunc ljubkovalno gleda potem pa zagotovi sendviče, čaj (alkohol) za nagrado, toliko časa ta RTV ni vseslovesnka, ampak leglo zategnjenih levičarjev, ki sistematično povzročajo samo škodo ugledu države. Še pri epidemiji CORON-19 so tako nori da vse ukrepe NIJZ obvestijo da so to vladni, medicino ne vedo kam postaviti. Če bi bili pravi novinarji, bi javno vprašali ali se slovenska medicina dela iz državljanov, ki kolesarijo vsak petek norca ali kaj.
  Zblojena okolica potrebuje očišenje in zakon je NAJMILEJŠA oblika pristopa, zelo socialno,.
  Res pa je de leva intelektualna srenja tega sploh ni sposobna razumeti in zgornji prispevek je odlično izhodišče, da se pokaže uboštvo duha levih intelektualcev. Po vseh kriterijih novinarstva niti eden intelektualec z levice ne bi smel več dobiti besede zato, ker so resnično njihove frustracije en sam dokaz pomanjkljivega razumevanje moderne družbe.
  Njihov domet je izpis in vpitje “Ubi Janšu” in to je vse kar spravijo skupaj. Da pa so leni se vidi sedaj, ko so počitnice vsi poležavajo in se lenijo.

 2. Mihec, se pridružujem vsebini vašega komentarja.

  Že to, da Lavica vpije: “TRV-ja ne damo”, je dejansko JAVNO priznanje, da jo imajo v svojih “kremljih”.

  Če jo dejansko obvladuje samo Lervica, je neupravičeno, oziroma KORUPTIVNO, da sami uporabljajo, kot lastnino to, kar je last vseh DRŽAVLJANOV.

  Kaj pravi “Varuh človekovih pravic” na to, da so “lastniki Nacionalne-RTV” izkjljučno Levičarji. Ali je PRAVIČNO, da moramo to vsi plačevati?

  RTV se gre KORUPCIJO, ker REKLAMIRA-sebe. Ne-Leve, pa javno blatijo.
  Pri tem grobo izkoriščajo POLOŽAJ novinarja in prekoračijo to, kar bi bila njihova dolžnost.

  Tudi danes je Manca Ambrožič na Naši RTV, reklamirala sebe in novinarke, medtem pa blatila Desno opcijo, kaj, da tvita.
  Novinarke naj bi imele SVOBODNO LAGATI, Desni pa še tvitati ne bi smeli, medtem, ko drugi vpijejo: “Smrt Janšizmu”.
  Pa je nesramna M. Ambrožič danes govorila, da so novinarji prestrašeni. Torej stvari je obračala na glavo na NJENI RTV, ki je plačujem tudi jaz in vsi državljani – tudi JJ.

  Nesramno, da je kaj !

 3. Poln kufer imam že te parole “naše RTV ne damo”.
  Pismo, plačujem jo tudi jaz, ker ne živim v zemljanki in ima električni priključek, pa je sploh ne gledam.
  Ko pa se spomnim na število zaposlenih, 2200 dobro plačanih ljudi, me pa zagrabi sveta jeza.
  Normalno, da sedaj norijo ob napovedanih spremembah, ker se bo marsikateremu službica izmaknila. Zakaj pa se ta medijski prostor ne bi prečistil?
  Propadlo je veliko tovarn v teh letih, tisoče ljudi si je moralo poiskati drugo zaposlitev. Zakaj pa se ti priviligiranci ne bi znašli v podobni situaciji? Naj si poskusijo na trgu dela najti zaposlitev, če kaj znajo seveda, ali znajo samo voziti kolo ob petkih!
  Sita sem – če slučajno gledam poročila na RTV – nabijanja proti trenutni zelo uspešni vladi – in levih komentatorjev, ki samo kritizirajo vse kar vlada in JJ naredi. Še samo za virus ga niso obtožili!

  • Res je je vse, kar ste napisali.

   Ti, ki se lahko na naši TV reklamirajo sami sebe, je prav sprevrženo. Če so tako dobri, kot se prikazujejo, naj bi se res poizkusili “na trgu” in ugotovili bodo, koliko so vredni.

   Sicer pa so naši dedje imeli navado reči, temu, ki se je hvalil sam:
   “Lastna hvala, cena mala”.

 4. Kar počenja uredništvo informativnih programov monopolne državne TV Slovenija vključno z uredništvom kulture je ne-profesionalni in neprikriti agitacijsko propagandistični “podn od podna”. Kakršnega si najbrž zaradi spoštovanja do občinstva ne privoščijo državni mediji niti v najbolj nedemokratičnih diktaturah današnjega sveta.
  Ne le, da v elitnih terminih svojih informativnih oddaj do onemoglosti iz dneva v dan, iz ure v uro ponavljajo ene in iste posnetke in ene in iste očitke in ene in iste komentarje, s katerimi skušajo maksimalno neprofesionalno, pristransko in aktivistično tendenciozno “zmasirati” in “zmanipulirati” svoje gledalce v brezdušno inkvizitorskem političnem preganjanju izbranih političnih tarč, praviloma iz vlade oz. vladajoče koalicije.
  Svoje ustaljene oddaje oz. “formate” na TVS nenehoma propagandistično zlorabljajo za lastno propagandno vojno proti objavljenim spremembam medijske zakonodaje ter proti legalni in legitimni vladi RS, a tudi za srdito, brez-rezervno in vstajniško podporo silam “statusa quo” v državni RTV Slovenija in v družbenem okolju nasploh. Vsaka kulturna rubrika se končuje z izjavo gostujočega umetnika, ki mora servilno in lakajsko braniti “status quo” javne RTV Slovenija.
  Dnevnike in druge informativne oddaje v “času kislih kumaric” in naročenih tarčnih serijskih političnih linčev proti posameznikom “pestrijo” in “rahljajo” s črno-belimi arhivskimi posnetki, da bi pokazali, kako arhivsko zakladnico premore javni zavod in kako bi lahko “janšistična diktatura” vse to medijsko bogastvo s svojo zakonodajo “čez noč” odpravila.
  Državno ustanovljeni ter s strani neprostovoljnih plačnikov elektrike pretežno financirani javni/državni medij, kot je RTV Slovenija, pa sam kljub neomejenim možnostim odprte in nepristranske javne komunikacije prav nič ne stori za odprto, javno, politično in strokovno (ter kdaj tudi nestrokovno) soočenje različnih pogledov in mnenj ter različnih legitimnih interesov na doseženi status ter na dosežene in ustaljene programske ponudbe javnega zavoda RTVS. Pred mikrofone in kamere uredniki in gostitelji selektivno pripustijo le aktualnemu poslovnemu ter programskemu vodstvu lojalne, podložne in zveste zunanje eksperte ter predstavnike različnih interesnih skupin, prepoznavnim neodvisnim in vplivnim kritičnim posameznikom pa dovolijo le toliko omejenega in skrbno nadziranega dostopa do javnosti, da je ohranjen lažni videz pluralnosti in strpnosti uredništev in novinarjev RTVS do najrazličnejših legalnih in legitimnih mnenj, pogledov, kritik in pohval.

  • Aktiven državljan –
   Točno in izčrpno ste pokazali, kako neprofesionalno in PRISTRANSKO delajo uredniki informativnih programov na naši RTV.
   Res vabijo pred ekran le svoje izbrane NAVIJAČE.

   Skoraj nikoli pa ne povabijo pred ekran tistega, ki bi hotel pokazati še “drugo stran medalje”.

 5. Desus je leva stranka in pričakovati od njih drugačno držo glede medijev, je naivno ( razen v primeru kakšne obljube znotraj koalicije). Za take spremembe bi morala desnica na volitvah resnično zmagati ( kar pomeni dobiti skupno nad 46 glasov in ne SDS biti relativna “zmagovalka”), šele tako lahko pride do premika. To pričakovati v kratkem pa je povsem nerealno, ker je razmerje med levico in desnico zaenkrat pri nas skoraj zabetonirano, saj napake na levici za bistven premik tega razmerja ne bodo dovolj.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime