Janez Janša bolj prosvetljenemu delu elite prvorazrednih ponuja roko: Slovenija naj zadiha z obema pljučnima kriloma

Uredništvo
65

“Osamosvojili smo se, osvoboditi pa se še bo treba,” četrti del svojega pregleda stanja v državi naslavlja Janez Janša. 

Tokrat izpostavlja tudi nekatere napake pomladne strani in našteva ukrepe, ki bi omogočili, da Slovenija zadiha z obema pljučnima kriloma, da demokracija lahko zmaga. 

“Seveda bi lahko tudi politično predstavništvo demokratične, drugorazredne strani v zadnjih desetletjih naredilo manj napak,” samokritično začenja Janša, a takoj dodaja, da vprašanje ali bi v istem polju naivnosti in dobronamernosti strateško drugačno ravnanje kaj spremenilo.

Po njegovi oceni se z razdalje kot največje taktične napake kažejo razkoli znotraj demokratičnega (pomladnega) bloka ter sodelovanje posamičnih šibkih pomladnih strank s političnimi izpostavami prvorazrednih, ki so to dobronamerno sodelovanje zgolj uporabili za krepitev svoje moči in privilegijev.

Janez Janša o samokrivdi: “Krivda je med nami porazdeljena sorazmerno z stopnjo naivnosti ter dolžino časa takšne kolaboracije. V SDS smo takšno napako naredili leta 1992, V SKD 1993, v SLS 1996 in 2001. Politična napaka je bila tudi dobronamerno oblikovanje Bajukove vlade leta 2000 in v podobni meri tudi oblikovanje naše protikrizne vlade leta 2012 skupaj z Desusom in Državljansko listo. Medtem ko smo reševali od njih zbankrotirano državo, so prvorazredni reševali svoje črne fonde v državnih sektorjih, trepetali pred morebitnim razkritjem pranja milijarde evrov za Iranske teroriste ter pripravljali vstajniški udar.

Nauk teh napak je po njegovo zelo poveden: “dobronamerno sodelovati z nedobronamernimi se vedno slabo konča za prve. Uporaba načela biti za vsako ceno pri koritu pa je za demokratične stranke sploh najhitrejša pot v propad.”

Po prepričanju predsednika SDS pot k normalizaciji vodi zgolj preko trdnega sodelovanja vseh, ki zastopajo drugorazredne, česa se prvorazredni najbolj bojijo in zato “daleč največ investirajo v razdore na pomladni strani.”

“Že bližnja prihodnost bo pokazala, ali smo se iz očitnih posledic dosedanjih napak dovolj naučili,” meni Janša

Na prvi pogled rešitve ni, a …

Na prvi pogled je Janša pesimističen: “Kaj storiti, ko prvorazredni obvladujejo skoraj vse in ko so za obrambo svoje prvorazrednosti pripravljeni uporabiti vsa sredstva?”

Izpostavlja prihajajoči čas nemirnega okolja, stopnjevanja izrojenosti samooklicane elite in krize vrednot.

Na razpletanje vrednotne krize bo po njegovem v znatni meri vplivalo zunanje okolje. Ob ilegalnih migracijah in brexitu kot “strateški katastrofi” bo že letos novi izzivi “občutno ohlajanje gospodarske rasti, nove sence hladne vojne in rastoče napetosti z ZDA.” Vse to bo zahtevalo sanacijo in stabilizacijo razmer, kar z drugimi besedami pomeni zvrhano mero zdravega razuma in državništva.

Namesto normalizacije se je slovenska levica radikalizirala

Po Janševih besedah danes nihče, ki uporablja zdravo pamet, ne verjame več v kakršnokoli pripravljenost prvorazrednega jedra v civilizirano dokončanje tranzicije.

Po njegovem so sicer bili številni razumnejši pripadniki druge generacije samooklicane elite do pred desetletjem pripravljeni na spravno in odprtejšo politiko. “Tega pa jim ajatole za nobeno ceno niso dovolile in so preko medijskega in represivnega monopola strogo kaznovale vsak odklon.”

Po njegovem prepričanju so leta 2012 in 2013 (v času ljudskih vstaj proti 2. Janševi vladi) prvorazredni dokazali, da so svoje privilegije in monopole pripravljeni braniti tudi z nasiljem.

Stanje je resno, drsimo k prelomnici, a …

Ko samooklicana elita za svoj obstanek na oblasti in obrambo svojih privilegijev uporablja vsa sredstva, demokracija na prvi pogled nima nobenih možnosti. Vendar, kot nas uči zgodovina, samo na prvi pogled, po razpravi o nastanku skrajne leve stranke, ki poveličuje nekdanje jugoslovanske totalitariste, nadaljuje Janša.

Po njegovi oceni sicer danes Slovenijo ponovno v celoti obvladuje enaka samooklicana elita kot leta 1989.

Kot pravi prvak opozicije, lahko ostane tako kot je in v tem primeru bodo sadovi časa, ki ga je z izpeljavo osamosvojitve omogočil Demos, propadli.

“Lahko pa tako kot pred tremi desetletji razbijemo okove drugorazrednosti ter osvobodimo in ohranimo samostojno Slovenijo za prihodnje rodove.”

Janša vidi dva mogoča razpleta, pri čemer v prvem demokracija lahko zmaga. A le, če se Slovenija osvobodi in zadiha z obema pljučnima kriloma, za kar so potrebni ukrepi iz okvirčka.

Ukrepi, potrebni za osvoboditev Slovenije:
1. Odprava cenzure
Predpogoj za delovanje demokracije je vzpostavitev agore, javnega prostora, v katerem so argumenti različnih interesnih in političnih skupin načeloma enakopravno dostopni volivcem. Boj za agoro je vedno in povsod absolutna prioriteta vseh demokratov.

2. Odprava finančnih in gospodarskih monopolov
Javni denar je izmišljena kategorija. Realno obstaja samo denar davkoplačevalcev, ki ga politična oblast pobira z davki in prispevki ter preko finančnih in gospodarskih monopolov. Boj za smotrno porabo tega denarja je absolutna prioriteta vsake demokratične oblasti. Prav tako boj za odpravo vseh monopolov in vzpostavitev logične konkurenčnosti povsod, kjer je to smiselno in mogoče.

3. Odprava imunitete za prvorazredne
Vzpostavitev enakosti pred zakonom je absolutni predpogoj za normalno delovanje demokratične države. Ko bodo Kučan, Rigelnik, Zemljarič, Janković, Jamnik, Golobič, Kocjančič in ostali nedotakljivi na slovenski policiji, tožilstvu in sodiščih obravnavani enako kot drugorazredni državljani, bomo dobili vladavino prava. Če tega institucije ne bodo zmogle, bo na neki točki vrelišča ulica sodila tako nedotakljivim kot tistim, ki so zatajili v svojem poklicu.

4. Ukinitev privilegijev samooklicane elite
Demokratična družba ne more tolerirati privilegiranih pokojnin in položajev, zato bodo odpravljeni.

5. Prepoved totalitarne ritualike
Obujanje fašizma, komunizma in nacional socializma oziroma nacizma je kaznivo. Šolski sistem uči in vzgaja mlade tako, da snov temelji na resničnih in celovito podanih zgodovinskih dejstvih, s poudarki na spravi in vrednotah slovenske osamosvojitve, ki predstavljajo vrednotno središče Slovencev in slovenske države.

6. Pogled k peti generaciji potomcev
Demokratična oblast terja uresničevanje ustavnega temelja Slovenije, ki pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do lastne državnosti. Brez slovenskega naroda torej Slovenije ni. Zato Slovenija ne vzpodbuja ilegalnih migracij, ampak jih preprečuje in v okviru mednarodnih naporov pomaga odpravljati njihove vzroke. Blaginjo lastnih ljudi postavlja na prvo mesto, vzpodbuja rojstvo otrok in pomaga družinam, mladim pa omogoča kvalitetno šolanje in zaposlitev doma ter uspeh v skladu z njihovimi sposobnostmi. Vzpodbuja vrnitev slovenskih rojakov iz tujine domov in jim pri tem aktivno pomaga. Zaveda se pomena obrambe evropske civilizacije za srečno prihodnost svojih otrok. 

Ura jim tiktaka

Intelektualni napor za uveljavitev teh rešitev je nujen, a sam po sebi zagotovo ne bo dovolj, nadaljuje Janez Janša. Tako kot očitkom o ne reformah se mu prvorazredni prizanesljivo nasmihajo.

Janša slednje karikira s sklicevanjem na Stalina: “Oni so lahko pametnejši, a mi štejemo glasove, pišemo zapisnike, predvsem pa imamo strojnice…” Zato morajo drugorazredni za odpravo tega statusa pač zahtevati in doseči demokratični nadzor nad štetjem glasov, pisanjem zapisnikov in strojnicami.

Obenem je prvak opozicije prepričan, da bi resničen sestop z oblast glede na povzročeno stanje in čas, ki prihaja, za prvorazredne bil daleč najboljša rešitev.

Po njegovem se je namreč končno odštevanje začelo, saj je Izrojenost je dosegla stopnjo, ki je blizu samodestrukcije, botruje pa ji nakopičena nesposobnost, ki je posledica selekcije na podlagi statusa in ne truda in znanja.

Zadnja priložnost za prosvetljeni del samooklicane elite

“Danes jedro prvorazrednih niha med paranojo in evforijo, a večina pripadnikov samooklicane elite verjame, da nepovratno obvladujejo državo in da so večni,” nadalje ocenjuje Janša in dodaja, da vera v nenadomestljivost sorazmerno s stopnjo nesposobnosti.

A na drugi strani imajo še vedno demokrate, ki vsem slabim izkušnjam navkljub v spravo slovenskega naroda še vedno iskreno verjamejo in ne želijo izključevati sposobnih posameznikov samooklicane elite na način, kot to počnejo oni.

Janez Janša: “Za polno življenje in razvoj Slovenije mora ta dihati z obema kriloma pljuč brez izključevanja na podlagi pripadnosti.” Njegov 4. zapis lahko v celoti preberete tukaj.

Po Janševem prepričanju ima bolj prosvetljeni, gospodarsko usmerjeni del samooklicane elite zadnjo priložnost, da “obrzda svoje paranoične ajatole, se ogradi od vse bolj retardiranega jedra njegove izrojenosti in kulture smrti ter sprejme roko sprave, dokler je ponujena.”

Janez Janša svojo analizo stanja v državi zaključuje z naslednjim pozivom: “Delajmo in molimo torej za modrost, moč in milost, da bo generaciji, ki ji je uspel zgodovinski podvig slovenske osamosvojitve, ne glede na vse uspela tudi civilizirana osvoboditev, zgodovinski spravni kompromis oziroma dokončanje tranzicije. Da bomo zanamcem predali v roko Slovenijo, za kakršno smo glasovali leta 1990 na plebiscitu in za kakršno smo se borili v vojni za Slovenijo pol leta kasneje.

Da se bodo lahko soočali z nedvomno izjemno zahtevnimi izzivi svojega časa brez dodatnega težkega bremena nerešenih usodnih vprašanj iz časa svojih prednikov.”

Spoznanje, ki čaka prvaka drugorazrednih
Iz Janševega četrtega in hkrati zadnjega dela “govora o stanju v državi” je vredno izpostaviti dve bistveni premisi.

Najprej svojevrstno kontradiktornost med uvodnim in zaključnim delom besedila. Najprej je kot skupni imenovalec napak pomladnega bloka izpostavljeno sodelovanje s političnimi izpostavami prvorazrednih. V drugem delu pa Janša poziva prav k temu, da se roka ponudi bolj prosvetljenemu delu elite prvorazrednih.

Kontradiktornost lahko odpravimo z interpretacijo, da Janša svari pred sodelovanjem s prvorazrednimi s pozicije šibkejšega (ne pa tudi s pozicije domnevno dominantnega). Hkrati pa roko ponuja le delu “bolj prosvetljenih”, ne pa tudi tistim izrojenim in nesposobnim na drugi strani.

In drugič, podrobnejše pozornosti je vrednih šest ukrepov, ki jih navaja kot potrebne za zmago demokracije in osvoboditev Slovenije.

Z vsemi se je lahko strinjati, a se hkrati tudi vprašati ali se njihove realizacije dominantna desnica loteva na ustrezen način.

Se odprtje “javnega prostora, v katerem so argumenti različnih interesnih in političnih skupin načeloma enakopravno dostopni volivcem,” res ustrezno uresničuje preko nivoja javne razprave, kakršno prispevajo medijski projekti pod okriljem največje opozicijske stranke? So se za odpravo javnih in gospodarskih monopolov v času obeh Janševih vlad (sploh prve!) res zavzemali dovolj in storili vse, kar je bilo v njihovi moči?  Je odprava imunitete za prvorazredne res iskreni cilj, ki ga ne kazi skušnjava zamenjav “vaših z našimi”? Bodo privilegiji res odpravljeni za vse in ne nadomeščeni s privilegiji za“naše”? In ne bo izumljena lastna ritualika za izključevanje vseh, ki po predstavah drugorazrednih ne ustrezajo “zdravi esenci slovenskega naroda”?)

Vsi navedeni pomisleki nedvomno niso odraz realnega stanja ali namer “drugorazrednih”. Pa vendar je potrebna pozornost, da pri zasledovanju teh ciljev drugorazredni ne podležejo skušnjavi sladkosti, tako značilne za ravnanje prvorazrednih.

Nadzor nad slednjim zahteva odprti prostor javne razprave, ki omogoča argumentirano kritiko tudi znotraj tako imenovanega pomladnega bloka samega, brez sankcioniranj in discipliniranj neposlušnih na vseh nivojih delovanja. Sposobnost desnice, da je bolj demokratična, v razmerju do prvorazrednih ni lahko le njena strateška prednost, temveč tudi poglaviten korak v smeri osvobojene Slovenije, dihajoče z levim in desnim pljučnim krilom.

In navsezadnje, naj kot tretji pomenljiv poudarek ne ostane spregledana zaključna misel, da je “civilizirana osvoboditev, zgodovinski spravni kompromis oziroma dokončanje tranzicije,” še domena generacije, ki je izpeljala slovensko osamosvojitev. Prvak opozicije s tem daje pomenljivo sporočilo o svoji politični prihodnosti.

A roko na srce, jedro te generacije se, po tridesetletju bitk upehano in postarano, iz prvih bojnih vrst spopadov s prvorazrednimi poslavlja. Osamosvojitev bo ostala njihov uspeh, ki mu ni para v slovenski zgodovini. A vojne za osvoboditev Slovenije po vseh teh letih oni ne bodo dobili. Ta izziv ostaja drugi in tretji generaciji drugorazrednih, ki poka od moči in energije, od prve generacije pa si želi sveta in modrosti.

Soočenje s tem spoznanjem slej kot prej čaka tudi zadnjega bojevnika osamosvojitvene generacije na prvi frontni črti političnih bojev 21. stoletja.  

65 KOMENTARJI

 1. Če bi bili res Socialdemokrati bi jo sprejeli in to brez fige v žepu kot doslej. Upanje umre zadnje in boste videli ali so se pripravljeni odreči boljševističnemu lovi na čarovnice ali ne.
  Jaz pač že vem, kakšno stanje je,

 2. Ne morem se strinjati s tipično floskulo “Osamosvojili smo se, osvoboditi pa se bo pač še treba.”. K’r neki! Obračanje velikih besed.

  Osamosvojili in osvobodili smo se že, potrebno samo prevzeti odgovornost za svojo državo in svojo lastno prihodnost.

  Začeti državo upravljati odgovorno, upokojiti kakega starega prdca, pogledat komu pod prste, počistiti (tudi) svoje vrste nesnage (levi in desni), dati več prostora mladim in predvsem nehat jamrat, valit krivdo na druge itd! Janša je prevzel samo retorično odgovornost za del napak, ki jih prizna… storil pa je precej več neumnosti, kot se mu očitno sanja. Nazadnje recimo podporanje Šarca. Kaj a ga je zadela strela prosvetljenja po 30letih in par mesecih???

  Nihče ni rekel, da bo lahko/simpl imeti svojo državo, smo pa to verjeli in nasedli mamljivosti lažje poti. Lažja pot, ko ne prevzameš odgovornosti za lastno državo je ponavadi vedno težja. Težavnost se povečuje z odlašanjem.

  Ima pa Janša zanimivo vizijo ponujanja roke v obliki monologa 😉 to zna pa res vsak in v tem ni njegova vizija nič posebnega.

  • Gregor,korajžno,vendar zaletavo in ne dovolj premišljeno.Zmoti beseda “prdec”,ki kaže na pomankanje modrosti.Upam,da imaš odločnost.
   Praviš, prevzeti odgovornost -odlično.In kdo jo prevzema ? Recimo danes,kamor koli pogledaš, se ozreš-nihče je ne prevzema !! Na gospodarskem področju : DUTB ( vodstvo ostaja),SDH (vodstvo ostaja), NLB ( vodstvo ostaja).Škandal v koperskem zaporu.Ostajajo vsi,direktor zapora gre v penzijo,sicer ne bi odstopil.Kaj pa ministrica,pa generalni direktor.Poglej zdravstvo,rešuje ga jedro dobrih zdravnikov.Po drugi strani zatirajo enega najboljših zdravnikov,akademika s poiskusom discipliniranja.Poglej si področje komunikacij-cirkus !Kje je tu odgovornost ?To je samo vrh ledene gore.
   Problem je sistem vrednot, Elita,postsocializem,miselnost,prvorazredni-drugorazredni,kultura smrti, “enakost” namesto enakopravnosti,zatiranje in omejevanje svobode govora,vsiljevanje miselnosti,indoktrinacija.
   Ja,nehat jamrat in valit krivdo na druge.Odlično,poplnoma se strinjam !Poglej si trenutno oblast.Prav to počne.In kaj zdaj ? Kje je “glas”? Ni ga!
   Povej mi ,kdo je še kaj takega naredil kot JJ ? Si kdo upa ? Ne verjamem !! V Sloveniji je veliko “glasnih junakov”,ki so sposobni samo nevoščljivosti,godrnjanja,zavisti,podtikanja,posmehovanja.In to je to.Malo je takih,ki so sposobni kaj narediti,se izpostaviti in prevzeti obe odgovornosti-objektivno in subjektivno.
   Poglej si,kdo te podpira pod tvojim komentarjem.Oglaša se dežurni levičar !!,ki te v bistvu provocira.

   • AlojzZ,domnevam,tvoja porogljivost z besedo “monolog” je “slovenski klik” v samoupravno razmišljanje.Takrat so govorili o svobodi razmišljanja in dialoga;govorila sta lahko Tito in Kardelj in še kateri.Sicer pa “komiteji”,drugi so kimali.
    Danes pa se posmehuješ,ko eden izmed vodilnih opozicijskih politikov naredi Pregled stanja v državi. To pa ne gre kar tako,ker ga ni odobril “ajatola” !!
    Morda pa si mislil na “dialog”: eno vrstico JJ,eno vrstico Židan,naslednjo Šarec,mogoče Cerar,verjetno Tonin,zaradi “enakosti” Bratuškova,svojo vrstico še doda Pahor,”požegna” Kučan? To bi ti bolj pasalo ?
    Smo že blizu demokratičnemu socializmu.Samo še to nam treba!
    Ropanje TEŠ 6 je zelo resno vprašanje,ki zahteva temu primeren odgovor !
    Če bi bila opravljena resna preiskava,bi na primeru TEŠ 6 ugotovili rop in metodologijo kako se dediči komunizma znajo in zmorejo “prilepiti” kot vampirji na vsako resno investicijo.Najraje na tiste,ki jih začnejo desne opcije.Njihova(komunistična) “spretnost” in “učinkovitost” je izjemna.
    Primer “TEŠ 6” bi morali poučevati na ekonomski, filozofski, varnostni,novinarski,sociološki in še kakšni znanstveni ustanovi.Z vseh zornih kotov.Vzorčni primer,kako se “oguli koža davkoplačevalcev”.
    Rad bi te še opozoril,po mojem mnenju,na pomembno zadevo.Ne vem zakaj se pri nas rado govori o izgubah,pri tem pa se ne pove,da so izgube samo iz,recimo, zornega kota davkoplačevalca,ki godrnja in plača,nato se vse umiri.Ne pove se,da denar ni izgubljen,ni izginil,ampak se je “potuhnil” v rokah tistih,ki ga ne bi smeli imeti.Celo vrača se lepo “opran”.
    Na koncu,JJ ni problem,problem smo mi,ostali.Slutim in čutim: “ni nam spasa” !

  • Dzi nu nje ja, res bi te rad poznal. Poznat takega zadrteža,težaka,indoktriniranca,ki do onemoglosti ponavlja ene in iste stavke.To ne more biti res.
   Slovenec kremenit dobro ugotavlja,da to lahko počne kakšen bivši oficir JNA.Res bi te rad poznal,ker takšnega tipa ne vidiš vsak dan.Moraš res imet “srečo”.
   Bil sem v JNA in jo poznam v podrobnosti.Bolj “tupe” organizacije pa ne.Kako so nam “tupili”.To človek,ki to ne doživi ne more verjet. In prav v takšni organizaciji so bili najbolj pridni in ubogljivi prav Slovenci.S častnimi izjemami. Zato sploh nisem bil presenečen,kako se je takšna JNA “sesula” od leta 1991 do leta 1995.Najbolj veličastno prav v Sloveniji (da to vidite in razumete morate najprej prebrati Sun Cuja!).
   Hvala Bogu,da JJ ni bil v JNA,saj bi znorel.Kdo bi potem z drugimi vodil osamosvojitveno vojno in tako briliantno zmagal ?
   Dzi nu nje ja, v letu 1991 je bilo bolje biti kaplar,kot pa general Kadijević,admiral Brovet,general Adžić,general Kolšek,general Hočevar…in še drugi.
   A si res major ?

   • ČELJUSTNIK ima kar naprej v mislih svojega tovariša Janeza Janšo in zato ponavlja kot papagaj,vse kar njegov tovariš Janez Janša izusti.

 3. Tovariš Janez Janša in gospodarstvo ???
  Ne vem katero podjetje,bi spoštovanega ZNANSTVENIKA,tovariša Janeza Janšo zaposlilo,kljub njegovim svetovno znanih ZNANSTVENIH DOSEŽKIH ???

 4. maratonec teče častni krog.. samo aplavza ni in ni.. se ene volitve, maksimalno dve, bomo gledali njegov užaljeni fris.. pol pa bomo lahko zadihali “z obema pljučnima kriloma”…

  • Nevidni,ne prvič, delaš račun brez krčmarja.Ti ne slišiš,ne vidiš,tisto kar nočeš.Do tega imaš vso pravico.Ko pa začneš “vreščat” o JJ,potem pa si pritlehno nadležen in hudo vsiljiv.
   Ti gotovo ne boš tisti,ki bo zagotovil “dihanje” z obema “pljučnima kriloma”.Še sam imaš “težave”,zdaj pa celo zagotavljaš kdaj bo to.
   Ni lepo strašiti ljudi.Dovolj je teh levičarskih izpadov.

 5. Napeščeni uri so vidne tudi fizične spremembe, kako se čas neminovno izteka in komu zvoni je že zopet tukaj.
  Bruhnil bo tudi v bajonetno uspavano domovino in takrat to “orožje” ne bo štelo veliko za tistega, ki ga ima sedaj ponovno nacionaliziranega in cenenega kolaboranta. Prihaja nova genercija, vzgojena v teh razmerah napetosti in se bo razelektrila, bodite prepričani. Zaščitni položaj pa je odprava diktature privilegijev, ki te naptosti stopnjujejo do POKA. Vedno je bilo tako in vedno bo. Seveda na škodo, neizmerno škodo, kakršna je bila povzročena od leta 1941 naprej in še se niso streznili. Za sztreznitev je vedno manj upanja, ker si v genetski spomin nabirajo nasilje vseh vrst. Zlo uniči vse, tudi njegove hlapce, ker je to njegov obstoj tako definiran genetsko, prijicirav njegove izvršitelje na zemeljski “celini”!!!

 6. Pričakujem, da bo Domovina v najbližji prihodnosti predstavila tudi poglede Tonina in Podobnika na prevzem oblasti desne sredine brez njunioh poslancev (joj, kako sovražim, ta konstrukt “leve in desne sredine”).

  Ali pa jima bo prizanesla, ker sta popolnoma okupirana s sestavo list za evropske volitve.

  Tonin z listo kontinuitete, Podobnik pa z družinsko listo.

   • Roman,tebi se tudi izteka.Na to nič ne misliš.Kaj pa tvoje “božanstvo” ? Kako ste levičarji tako pokroviteljski ? Vsem hočete “soliti pamet” !
    A ti ni dovolj razložiti svojo vsebino o Sloveniji ? Ti se po vsej sili vsiljuješ z “neumnimi” stavki brez vsebine. A razumeš,kaj to pomeni ?

 7. Na tviterju je Janez Janša kar sam predlagal, kako naj pride desnica na oblast.

  Takole je rekel:

  “Kako na oblast? Enostavno. Nehajte preštevati zobe tujemu konju, ki teče 25 km/uro in se ukvarjajte s svojim, ki jih zmore zgolj 7.”

 8. Mene pa zanima to kdo bo nardil ključni korak k dihanju dveh kril pljuč. Tisti, ki so slepi za osamosvojitev in preprečeno demokracijo, ne bodo šli na ulice in spravili dol grofiče, ampak tisti, ki so se uprli tam daleč in bodo reagirali tudi tukaj tako, ko se malo ozrejo okoli in ugotovijo, kdo je ovira, da v Sloveniji ne morejo uresničiti svoje vizije kakovostnegfa življenja, kot tisti od njih, ki so jih sprejeli v demokratičnih državah, začenši z Avstrijo in navzgor! Še malo ne bodo pristali na to, da bodo neki proletarci, katerim bodo delili kosila in neko podporo. Oni imajo svoje načrte in jih radikalno uveljabvljajo: versko (kdor ni njih smeri-vernik ali ne, kdor je ateist ali drugoverc, vsi so nasprotniki ali imajo rit spredaj alči zadaj ali na vse strani.
  Slovenija ima rdečke, toda samo od p’riseljencev-tukajšnjih in prihajajočih je odvisno, kdaj bodo bolezen ozdravili. Domačine so šole, sistem, mediji vzgojili v to, pred čemer je Cankar svaril. Tiste, ki niso hoteli biti “to”, so krvavi hlapci pobili. Toda…, čas se izteka nič ni večno, še zlasti se narava in duh upre in zbriše bolezen, ker pač življenje mora živeti in zlo počisti do te mere, da življenje zori v končni sad.
  Kdor drugemu jamo koplje…

 9. Desni pol z SDS-om na čelu bo moral dati drugačen veter v razvoj desnega pljučnega krila!! Najprej razčistiti, kdo je zmagal in kdo izgubil v 2. sv. vojni!!! Ko naredi to, bo izgubil okoli 1/3 do 1/4 svojih volivcev!!! Kot drugo pa naj ugotovi, kaj ponuditi svojim volivcem, ko ne bo več političnega sovražnika!!!! In že se ponudi točka 3, da svojim volivcem nima ponuditi nič, razen neskončnega sovraštva do nasprotnega političnega pola!!!

   • Bom poskušal drugače! To lahko napiše samo takšen n..č.k, ot si ti!!! Na slovesnost v Normandijo vabijo člane zmagovite koalicije, o kašnih domobrančkih tam ni ne duha ne sluha!!!

   • Igor,Slovenec kremenit je zapisal dejstva. Ti si hitro začel zmerjati in v ihti pozabil na svojo pamet.Zato si netočno zapisal.Prvič so se v Normandijo povabili,kar komunisti sami.Seveda jih Francozi niso odbili.Sedaj pa jih po inerciji vabijo.
    A so bili v Parizu tudi ob stoletnici prve svetovne vojne ?

  • Igor,in prav zato,ker komunisti niso enakovredni partner sprava ni potrebna.Celo več,za osvoboditve Slovenije bo potrebno kaj več kot “roka”.S komunisti leninskega tipa/levičarji ni možen dialog, niti kakšna podobna razumna varianta.Potreben bo mnogo večji napor. Komunisti leninskega tipa/levičarji- dialog/razum ne gre skupaj.

 10. Leta 1991 smo začeli dihati z obema kriloma pljuč, pa se je desno krilo začelo takoj truditi, da bi levo upehalo in ker se to ni dalo, imamo danes to kar imamo!!!!! Janšek, tudi ti si zraven! Z vsakim razpihovanjem sovraštva, krepiš levo stran pljuč!

  • Igor,Slovenija v letu 1991 ni nikoli zadihala z obema kriloma pljuč.Vedno je dihala samo z desnim.Levo krilo je tisti čas zvito pokašljevalo,kihalo..Kmalu se je videlo zakaj ! Leta 1992 je prišlo do končne “ugrabitve” države.
   Več kot 25 let Slovenija trpi levo -levo oblast in vse bolj peša.Postsocializem se je razmahal. “Astma” Sloveniji ne da mira.

   • In zakaj??? Zmagovalca ne moreš poskušati spraviti na raven poraženca!!! In to desničarji hočejo!
    ZMAGOVALEC V VOJNI NE MORE BITI PORAŽENEC!!!

 11. Kaj je to? Ivanov Mein Kampf v 4 delih? Njegovim vladam ni uspelo drugega kot zapiranje tovarn, dajanje slabih kreditov, skorumpiran nakup patrij in povzročitev padca BDPja z idiotskimi ukrepi v 2012. Vsekakor eden večjih škodljivcev, kar jih tlači to slovensko zemljo.

  • Wolf,a se je tudi tebi kaj hudega zgodilo ? Ko uporabljaš besedo “idiot” ,se moraš le malo poučiti.Tako izpade povsem drug pomen,kot si hotel,da izpade.
   Tudi okrog tovarn,stečajev,tajkunov se le pouči.Če boš le hotel,boš uzrl resnico.Tako pa si neveden,indoktriniran,zmanipuliran,zaveden.
   Morda,prouči pojem “namenska” proizvodnja(podjetja) in primerjaj s propadlimi podjetji.In se javi!
   Uh,o škodljivcih,ta tvoj del je pa naporen.Spremeni zorni kot in se čudi.Škodljivci so, kar naenkrat, v glavnem tisti,ki si jih imel za “junake”.
   Morda se ti “odpre”?

 12. Enkrat Kucan, vedno Kucan, je zapisala Sunciceva v Reporterju. Dodajam: osvoboditi se Kucana, pomeni zadihati z obema pljucnima kriloma. Kucan v Novi gorici in na Ilovi gori je Kucan, ki prinasa Sloveniji tajkunizacijo, jankovicizem in sovrazni govor. Tega se osvoboditi, pomeni, da smo osamosvojeni in osvobojeni. Slovenec si to zasluzi, cistokrvni mesanci dzinunjijeji, igorji in drugi dusevni revcki pac nimajo Slovenije za svojo domovino in jim predlagam odhod v Venezuelo, k soferju taksija in hkrati unicevalcu venezuelskega naroda. In ja, bravo g. Tinu Mamicu v vcerajsnjem Faktorju! Bombasticno resnicno. A hudic je v tem, da je Kucan “zaplodil “ nesposobne petrice, kobale, serpentinske, ki tukaj in zdaj, pred nasimi ocmi, rusijo slovenski zivelj. Levica in Zeleni na EU RAVNI sta dala Sloveniji hudicevo zausnico: vsako leto v SLO izpuhti 3,5 milijarde!!!EUR ZA KORUPCIJO! Pa ne za nas, ki smo Slovenci po dusi 8n drzavljani slovenski po dusi, pac pa za vse tiste, katerih samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija! OSVOBODITI se je nasa naloga, za nas, predvsem pa za generacije, ki prihajajo. Za moje, tvoje, nase vnuke!

  • slosvet
   Ti ne boš nobenega pošiljal v Venezuelu, če želiš, ti z veseljem plačam enosmerno vozovnico!!! Bomo čez 4 leta videli o kateri Venezueli ste sanjali desničarji??? Dajati vsaj nekaj najrevnejšim in najbolj ranljivim prebivalcem družbe, a pri tem ne jemati bogatim, ni pot, ki bi vodila v Venezuelo!!!!!!
   In odkrito povej! Katera intimna opcija je bila med leti 1942-45 prisotna med belogardisti(vaške straže) in kasneje med domobranci?????

   • Igor,neznanje ni problem,problem je iluzija vsevednosti.In tebe se drži kot klop.Najprej dobro preberi kaj si napisal.
    Saj potem ni čudno kako ste levičarji zmedeni.
    Vi bi jemali in dajali ! To je noro.Zato je vaš sistem nor. Ljudem ne smeš jemati niti jim dajati.Omogočiti jim moraš enakopravnost in pogoje za preživetje in živetje !! Očitno tega ne razumeš ne ti,ne tvoji kompanjoni. Nikoli ne smeš priti v situacijo odločanja dajati in jemati.Tisti,ki se sami ne morejo in ne znajo preživeti,se jim pomaga.To je sociala-dostojno življenje.Brez pogojevanja in indoktrinacije.
    Vi levičarji pa počnete prav to: najprej selekcija,pomankanje,indoktrinacija,pomoč-minimalna( živeti morajo vedno na robu in vedeti,da se jim pomaga,da se ne spridijo !),oblikovanje elite(prvorazredni-drugorazredni),omejevanje svobode govora,tako imenovani razredni boj (iluzija boja za pravice!!),vse kar obstaja je “NAŠE”.Na koncu lumpenproletariat postane ELITA. In to je danes pojem,ki se imenuje “venezuela”.
    Preden uporabiš pojem “belogardizem”, ga prouči ! Sicer boš “klatil” neumnosti. Žal tako je ! Tudi,če daš v oklepaj,ne gre skupaj! Preveri,zakaj ne!
    Vaške straže-njihov cilj je bil,da preživijo vaščani,vsled grdega ravnanja banditov.
    Cilj in intimna opcija domobrancev je bila svobodna,demokratična Slovenija brez okupatorjev in komunistov.Realnost je bila težja.Posebno,ker so bili Angleži prevarani.

   • V pravljicah se je ,so se ustvarili ,raznorazni bogovi.
    S temi bogeci nekateri,predvsm pa RKC,zelo dobro služijo.
    Treba je priznati,da so zelo dobro opazili svojo tržno nišo in takoj vstopili na trg.

  • Dzi nu nje ja,tvoja trditev je absurdna,da bolj ne more biti. Če bi vsaj napisal Sv.Sedež,bi se še nekako dalo pogovarjati.Tako je pa to noro.Tvoje besede so tipične za leninske komuniste/levičarje.”Tolčeš ko maksim po diviziji”!Noro!
   Ti v bistvu napadaš vse nas katoličane in trdiš,da smo mi okupirali sami sebe.Absurd ! Morda ti razmišljaš,da nas kam spraviš,ko govoriš o osvoboditvi ?
   Sam sem v popoldanskem času to na primeren način povedal kravam v štali,pa ti moram sporočiti,da so se smejale. In ne boš verjel,nekaj več litrov mleka je bilo ! Hvala!

  • Lele,malo se motiš.JJ je tako dobro spisal Pregled stanja v državi,da ni potrebno kaj dodati.Potrebno se je ukvarjati samo z vami levosučnimi,ki nimate mira.Namesto,da branite svojega Kobalovega Borisa,ste se lotili materije,ki jo ne razumete in jo nikoli ne boste.Zato ste levičarji leninskega tipa.
   Kako resni ste in kako je v resnici z vami,so nam v dokaz vaši teksti.Nič od nič! Prazne besede,vredne heca in žalosti.Če samo to zmorete,ste res sramota za legvičarje leninskega tipa.

 13. Jansa je predvsem dosleden, se ne spreminja in svojih izjav tudi, ce so bile izrecene v trenutku stresa in ihtavosti, kot take tudi prizna…. je najboljsi brez, da bi ga rezimska trobila povelicevala …
  Taki le jebilee….kaj naj recem? Proletarci….

 14. Janša je dober politik. Lepo, da prizna, da je tudi on naredil kakšno napako. Največja je bila storjena z rušitvijo DEMOSA. Toda potrebno je iti dalje.

  Pravijo. da ko spoznaš napako, jo lahko tudi odpraviš. In jaz še vedno upam, da si bodo desni res podali roko SODELOVANJA, na DEMOKRATIČNEM principu. To bi bilo za vse dobro.

  Ni pa lahko za desno opcijo, ker imajo vse vzvode v rokah levičaeji. Pravijo, da mora biti cerkev ločena od države.
  Mislim, da so v Franciji že pred 200 leti imeli ločeno Cerkev od države. .Toda nek francoski FILOZOF je že tedaj zahteval, da morajo napisati v ustavo tudi to, da mora biti sodstvo ločeno od države.

  Tega pri nas še sedaj nimamo. Določene sodnike predlaga PREDSEDNIK REPUBLIKE, ki je še kako političen. V Sloveniji je vsa leta predsednik iz kvote leve opcije. Enako RTV.

 15. “Osamosvojili smo se, osvoboditi pa se še bo treba,” četrti del svojega pregleda stanja v državi naslavlja Janez Janša.

  Če se bo treba osvoboditi še od vas, gospod Janša, se popolnoma strinjam!!!!!!!

  • Igor, kdaj se boste pa vi osvobodili vaših laži in iluzij ?
   Slovenija najbolj od vsega potrebuje osveščene ljudi, ki so kolikor toliko v stiku z resnico.
   In to pisec tega prispevka je.
   Hvala Bogu.

 16. Slovenski štor 19. januarja 2019 ob 0:47
  Igor,Slovenec kremenit je zapisal dejstva. Ti si hitro začel zmerjati in v ihti pozabil na svojo pamet.Zato si netočno zapisal.Prvič so se v Normandijo povabili,kar komunisti sami.Seveda jih Francozi niso odbili.Sedaj pa jih po inerciji vabijo.
  A so bili v Parizu tudi ob stoletnici prve svetovne vojne ?

  Ne mešati hrušk in jabolk, pametnjakovič!!! Domobrančekov v Normandiji nikoli ne bo!!!!!

 17. Igor, sedaj živijo samo še “partizani”. Domobranci so že vsi mrtvi.
  Igor, ker si v komenratjih že skoraj moj “prijatelj” naj ti pojasnim besedo, ki jo ti uporabljaš kot slabšalno.

  Veš Slovenci smo (mogoče nisi Slovenec) bivali v okviru Avstrije približno ( ne 60) 600 let. V tem času smo bili del Avstrijskih vojakov, kot lokalna vojska pa so delovali brambovci, ki sem v neki zgodovinski knjigi videla dokument, ko so pozvali fande v to vojsko, je bilo na POZIVU navedeno, da bodo DOMOBRANCI. Veš Stara Avstrija je imela Domobrance, da so varovali lokalno prebivalstvo. Kdor je služil takrat temu odredu, mu je bilo v čast, kot dobrodelnost. Ali naši Mirovni inštituti, tudi ščitijo lokalno prebivalstvo ? Avstrijski cesar se v grobu obraća.

  Torej so bili DOMOBRANCI veliko pred PARTIZANI. Vse to je del zgodovine in obojim pustimo umiru POČIVATI !

  • Kraševka
   Kot prvo ne ugibaj o moji narodnosti, sem ti povedal, da smo kleni štajerski rod!!! Avstrijski brambovci oz, domobranci so branili ljudi pred tujci, ne pa se z njimi spečali! To je OGROMNA RAZLIKA!!!!
   P.S: Zopet tako butasta primerjava s tvoje strani! Kaj pa ima avstrijski cesar z domobranci med 2. sv. vojno?????

 18. Slovenski štor Cilj in intimna opcija domobrancev je bila svobodna,demokratična Slovenija brez okupatorjev in komunistov.Realnost je bila težja.Posebno,ker so bili Angleži prevarani.

  O kakšni Sloveniji ti to! Domobranci lahko takrat govorijo samo o Dravski banovini! Nobeno zaključeno ozemlje se takrat ne imenuje Slovenija in vprašanje je, kakšno ime bi ji dal kralj, če bi se vrnil!!
  Zakaj so bili Angleži prevarani? Zato, ker so domobrance vrnili nazaj????

  • Igor,ti biješ “težek” boj z zgodovino. Ti razumeš vse tako: če se dejstva ne ujemajo s tvojimi trditvami-teorijami,tem slabše za dejstva! Saj te razumem,vas ,levičarje, skoz in skoz “potapljajo” v iluzijo vsevednosti,okvirjeno z “leninsko levičarsko resnico”. Tu si sam ne moreš pomagati.
   Če bi vsaj malo bolje poznal zgodovino,recimo,leto 1938,39,40,41 bi zasledil Slovenijo in še kaj več.Žal,ti ni dano ! Le ostani neveden,sicer se ti še “sfertajčka”.
   Da,da,Angleži so veliko gorja storili. Komunisti so Churchilla povsem “nategnili”.

   • Slovenski štor
    Katero ozemlje se je v letih 1938,39,40,41 imenovalo Slovenija???? Kaj spet nakladaš???
    Churchill in komunisti??? Verjetno so bolje razumeli takratni čas, domobrančeki pač NE, čeprav so imeli od kraljeve vlade v Londonu poziv, naj prekinejo s svojim sodelovanjem z Nemci!!!

 19. Vidim , da tukaj na “Domovini” in v SLO se vedno živijo domobranci in partizani, čeprav so ti časi že zdavnaj za nami.
  Ne vem z čem si J.J. zasluži toliko prostora? Saj je ze bil na vrhu pa kaj je naredil. Sluzil kapitalu in bil zaprt. Takih res ne rabimo. Rabimo ljudi , ki bodo delali za ljudi in drzavo.

 20. Janeza Janšo je pohvaliti zaradi samokritičnosti in navedbo konkretnih vzrokov za nedemokratično stanje v Sloveniji ter navedbo koristnih predlogov , kako naprej.
  Sam pogrešam:
  – ljudskost, to je delovanje med ljudmi . To rešuje Pahorja in še koga.
  – da se premalo pritegne mlade in tiste, ki ne bodo imeli le vojaška znanja, ampak druga ( pravna, psihološka…), da bodo lahko pritegnili tudi tiste, ki niso za trd pogled na življenje.
  – ohranjanje in negovanje celovite slovenske kulture in vrednotne tradicije, ki je temelj slovenskega naroda in njene pozitivne razvojne biti za vsa področja javnega in zasebnega življenja. To se pogreša v programih strank in medijih , zato manjka trden in varen temelj za njihovo delovanje in razvoj.
  – upoštevati, da tudi na levici ni vse slabo in da je tudi tam mnogo dobrih ljudi.

  Zato se naj desnica in levica medsebojno povezuje v dobrem, ne pa medsebojno izločuje, dobro pri enih in drugih pa spregleda.
  Le na ta način bo slovenski razvoj dolgoročno stabilen.

 21. V bistvu gre za zorenje slovenskega naroda, ki se še ni otresel totalitarizmov in mafijskih nepoštenih balkanskih navad.

  Zelo pomembno je ozaveščanje ljudi, na primerne način, ki ustvarja pozitivne učinke v javnosti.

 22. Temeljno merilo naj bo dobro hotenje in dobro delovanje za dobrobit slovenske skupnosti, ne pa ali sem levi ali desni.
  Le na ta način se bo vzpostavilo medsebojno zaupanje in spoštovanje med levimi in desnimi, ki je nujno za slovenski razvoj.

  Skrajnosti pa koristijo le skrajni levici, ki je najmočnejša takrat, ko se poslužuje nasilja. To negativno izkušnjo pa je slovenska zgodovina že izkusila.

 23. Večina Slovencev tudi ne mara prepirov. Zato je zelo učinkovito in hvalevredno, da se osredotočimo na odpravo problemov, ne pa na ljudi, ki te probleme povzročajo.

  Te ljudi bo kasneje, ko bodo uveljavljene potrebne spremembe, “samodejno” odplavilo od korit.
  Čim pa se ukvarjamo bolj z ljudmi kot s problemi, pa ostajamo v začaranem krogu, ki ustvarja mat pozicijo, saj se levica potegne za levega, ko je napaden, desnica pa za desnega, ko je napaden.

 24. Posojilo ponuja med resno hitro zlasti v 48 ur ([email protected])

  zdravo
  Mi smo združenje vlagateljev; Smo dajo na razpolago vsi iz posojila, najdaljši rok odplacila je 15 let, letna obrestna mera je 3 %. Kredit dodeli kdor zasluži dolocen mesecni dohodek. Imajo kapital za posojil za kratkorocno in dolgorocno od 5000 evrov do 10,000,000 evro za vse ljudi, ki so resne, pošteno in dobro morale, za vec informacij o posojilu ponudbo, nam pišite na ta mail: [email protected]
  WhatsApp: +33758119861

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime