Janez Höfler, Družina: Sclavenia, Sclavonia, Slavonia

Uredništvo
1

V branje vam tokrat priporočamo tretji del zgodovine Slovencev, ki jo za Družino pripravlja Janez Höfler. Že leta 1161 je bil termin Sclavenia na cesarskem dvoru dobro utečen. O tem priča pismo kaplana Burkharda na dvor, v katerem opisuje da je prepotoval Koroško, Kranjsko, Istro in ostale predele Sclavenie do Ogrske.

Od 11. stoletja naprej imamo v zgodovinskih virih veliko dokazov, ki govorijo o rabi besede Sclavenia za področje, ki je obsegalo slovenske dežele. Med bolj zanimive sodi omemba Sclaovnie v virih kartuzijanskega reda. Najstarejši sega v leto 1265, ko sta iz Francije na vizitacijo v Bistro pri Ljubljani prišla dva kartuzijana. Najpomembnejša omemba pa sega v leto 1415, “ko so štiri slovenske kartuzije (Žiče, Jurklošter, Bistra, Pleterje) v Žičah sklenile bratovsko zvezo, zanje zapišejo, da pripadajo provinci Sclavonie.”

V naslednjem nadaljevanju pa bomo brali o tem, kako je bilo s poimenovanjem “Slovenija” v Trubarjevih časih. Celoten prispevek Janeza Höflerja lahko preberete tukaj.

1 komentar

  1. Veliki DIPLOMAT na Dunaju, Enej Silvij Piccolomini, poznejši tržaški škof in kasneje RIMSKI papežž, Pij II.. je zelo občudoval, tam po letu 1500, ustoličevanje koroških vojvod v SLOVENSKEM jeziku. KO JE BIL ŠKOF V TRSTU, je veliko HODIL TUDI PO SLOVENSKIH VASEH. Tako je Slovence dobro poznal. On je veliko o tem pisal v tujih (po rodu bil Italijan) jezikih. Zato so ta SLOVENSKI običaj USTOLIČEVANJA, vnesli tudi v Ameriško ustavo.

    Tako, da Slovenci smo bili včasih zelo cenjeni. Med prvimi smo imeli državno tvorbo Karantanijo. Pa tudi za časa Avstrije smo imeli kar veliko pomembnih mož. Po Titovi “svobodi”, pa smo sposobne itelektualci pregnali v tujino ali pa jih dali v brezna. Za tem pa smo se “pobalkanili”.
    Tudi sedaj v svoji državi imamo na položajih tujce. Na prireditvah je več Srbohrvaških pesmi, kot SLOVENSKIH.
    Skratka SLOVENIJA bo vedno manj prepoznavna.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime