Izhod iz zapleta glede financiranja STA najverjetneje po pravni poti, obe strani ostajata na okopih

Vir: gov.si/rtv.si (zajem zaslona)

Današnja nujna seja odbora DZ za kulturo na temo ustavitve financiranja Slovenske tiskovne agencije je prinesla nekatere razjasnitve odnosa med Uradom vlade za komuniciranje (Ukom) in STA, pa tudi pojasnila o delovanju STA. Kot kaže glede na povedano na prvem delu seje, bo do razpleta prišlo po pravni poti, saj nobena stran ne odstopa od svojih stališč. Dikretor STA Bojan Vaselinovič Ukomu ne želi dati podatkov, za katere trdi, da Ukom do njih ni upravičen, direktor Ukoma, Uroš Urbanija pa vztraja pri tem, da mora STA posredovati vse zahtevane podatke.

Sejo so sicer predlagale opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so že v sklic seje zapisale, da je ustavitev financiranja STA iz državnega proračuna »nedopusten pritisk na svobodo medijev, novinarsko neodvisnost in uredniško avtonomijo“. To je Lidija Divjak Mirnik iz LMŠ podkrepila z izjavo, da gre za »še enega v nizu sistematičnih napadov vlade na slovenske medije«, na kar da kažejo tudi »siceršnja retorika in dejanja, ki jih izvaja ta vlada«.

Predlagatelji seje so se zavzeli, da vlada nemudoma izpolni vse zakonske obveznosti do STA

Slišati je bilo tudi, da gre za težnje po discipliniranju medijev, obračun zaradi kritičnosti do vlade in poseganje v pravico javnosti do objektivne obveščenosti. Divjak Mernikova je dejala, da ne gre za zgodbo »o levih in desnih« temveč, da bo STA delovala še naprej, ker je »tako prav« in »nekaj normalnega«.

Predlagatelji seje so zato predlagali sklepe, v katerih zahtevajo, da vlada nemudoma izpolni vse zakonske obveznosti do STA, poskrbi za njeno primerno financiranje, nemudoma ustavi pritiske na STA in se vzdrži javnega blatenja agencije za dnevnopolitične potrebe.

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc je dejala, da si kulturno ministrstvo prizadeva urediti delovanje STA, na način da ji bodo zagotovljene čim večja neodvisnost, profesionalnost in stabilnost. Kot je dejala, je bil cilj predloga zakona, ki je bil že poleti medresorsko usklajevan, urediti, da bi se STA financirala skladno z evropskimi pravili o transparentnosti financiranja oz. pravili o državnih pomočeh.

Urbanija: Zakon o STA se je vrsto let kršil, zamrznitev financiranja je mil ukrep, edina pot rešitve je pravna pot

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je na seji poudaril, da se je zakon o STA vrsto le kršil, a ni bilo posluha, da bi se to uredilo. STA namreč ni bila glede na zakonsko dikcijo »primerno financirana«.

Prebral je 6. člen pogodbe, ki jo je STA sklenil z Ukomom, po kateri mora direktor STA predstavniku ustanovitelja (torej Ukomu) »na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe – finančno, pravno in vsebinsko« ter se odzivati na njegove zahteve po dokumentaciji in zahtevah.

Urbanija je dejal, da je zamrznitev financiranja mil ukrep, saj bi po pogodbi Ukom lahko zahteval tudi vračilo preteklih izplačanih sredstev po pogodbi, podpisani decembra lani, ko Ukoma še ni vodil Urbanija. Vodja Ukoma je dejal tudi, da so v zadnjih štirih dneh novinarji STA napisali skoraj 30 prispevkov v zvezi s financiranjem STA, a njega niso poklicali niti za eno izjavo. Ker je pogodba z STA napisana v škodo agencije, je podvomil tudi o opravilni sposobnosti direktorja STA. »Edina pot, ki nam preostane, je pravna pot. Pogodbe se ne sme kršiti, prav tako se ne sme kršiti zakona,« je še dejal.

Direktor STA: Gre za šikaniranje

Direktor STA Bojan Vaselinovič je izpostavil, da STA ni prejela plačila za opravljanje javne službe, s čimer je kršen zakon o STA, pa čeprav je STA izpolnila vse pogodbene obveznosti. Prav tako ji ni bil plačan tudi račun opravljenih storitev za potrebe vladne administracije po tržni pogodbi.

Izpostavil je, da je nadomestilo za opravljanje javne službe glede na stroške, ki pri tem nastajajo, že od uveljavitve zakona o STA manjše od stroškov za opravljanje javne službe, zato STA te stroške pokriva tudi s tržno dejavnostjo.

Vaselinovič je dejal, da je Urbaniji vsake tri mesece poročal o izvajanju javne službe in namenski porabi proračunskih sredstev, a so slednjega zanimali drugi podatki. Dvanajst dopisov, ki jih je prejel s strani Ukoma je označil za šikaniranje. Pojasnil je, da noben račun, ki zadeva samo tržno dejavnost STA ni bil plačan iz javnih sredstev, prav tako pa je ustrezno pojasnil posamezne očitane mu transakcije v zasebna podjetja in odgovoril na očitke o svoji plači.

Nadzorni svet in predstavniki zaposlenih za povrnitev financiranja

Predsednik nadzornega sveta STA Mladen Terčelj je dejal, da STA ni nikoli zavračala zakonsko dovoljenega vpogleda v knjige in spise STA, da pa bo sam pri tem vedno terjal dosledno spoštovanje zakonskih predpisov. Vztraja pri oceni, da ustavitev plačil po veljavnih in podpisanih pogodbah predstavlja kršitev veljavne zakonodaje. Dejal je, da je bila agencija zaradi skrbi za socialno varnost zaposlenih »prisiljena sprožiti ustrezne postopke za zaščito svoje likvidnosti«. Brez zagotovitve ustreznega financiranja za prihodnje leto agencija ne more sprejeti poslovnega načrta, ki je tudi zakonski pogoj za podpis nove pogodbe o financiranju STA s strani vlade v prihodnjem letu.

Janja Zalar je v imenu organov STA (sindikata novinarjev, delavcev in zastopstva uredništva) povedala, da zaposleni ne potrebujejo političnih nasvetov o tem, kako naj poročajo, potrebujejo pa tisto, kar jim po zakonu o STA pripada. Navedli so, da bo morda ugotovitev primernega financiranja pomagala, da STA od države dobi tisto, kar naredi v javnem interesu, saj sedaj izpad iz javnega dela pokriva s tržnimi projekti. Dodali so, da si ne želijo, da bi vprašanje financiranja STA postalo orodje za vplivanje na delo agencije, ki bo prihodnje leto praznovala 30 let.

Lose-lose situacija

Glede na dogajanje na nujni seji odbora za kulturo se bo, kot je napovedal Urbanija spor med STA in Ukomom končal po pravni, najverjetneje sodni poti. Trenutno namreč ne kaže, da bi katerakoli od strani namerava ponovno vzpostaviti financiranje ali posredovati podatke, ki si jih od STA želi Ukom.

Kljub dejstvu, da je bilo to v razpravi zanikano, pa je bilo zaznati tudi osebne zamere med vpletenimi, tako iz časa pokojnega urednika Bojana Meška, kot tudi iz časa, ko je bil na STA zaposlen Uroš Urbanija, ki je po imenovanju novega direktorja in odgovorne urednice dal odpoved.

Lahko bi dejali, da gre za lose-lose situacijo, v kateri v očeh javnosti izgubljajo tako na eni strani Ukom in vlada, kot tudi STA, ki bi glede na služenje vseh državljanom imeti kar največje zaupanje javnosti. Pa naj jim nazadnje uspe določiti primerno financiranje agencije – ali pa ne.

16 komentarjev

 1. Odlično, Urbanija se je še vdno izkazal kot zelo sposoben, kjerkoli je delal in zato tudi tukaj,
  Kljub vsemu, boljševiki nadaljujejo s svojo revolucijo, ki bo vse bolj nasilna. Mladi danes ne verjamejo, da je to zares in zamahnejo posmehljivo z roko, toda tudi ob okupaciji Jugoslavije, ko so komunisti začeli pobijati in razglašati za krive in izdajalce tiste, ki so vedeli kaj so in kaj bo, so se mnogi mladi -tudi kristjani celo jezili na taka “spotikanja in sejanje razdora”, dokler niso še sami obležali v kakšnem jarku ali na koncu v jami ali komunističnem koncentracijskem taborišču po vojni.
  Dragi moji, skušajo nam ponoviti to, kar jim bomo dopustili! Kar jim bomo dopustili. Ovce se molze, potem pa gredo v zakol in to nas zopet čaka, če se ne dvignemo pravočasno.

 2. Direktor Veselinovič v DZ ni bil gledljiv. V času svojega “nastopa” si je 200 krat popravil masko, ker mu je venomer nos lezel ven.
  Kaj za hudiča si ne zna skrajšati vrvic za ušesi ali pa kupiti boljšo masko, ne takšno za 5 centov. Plačo ima tako, da bi lahko imel zlato masko.
  Sicer pa ni edini, ki si venomer popravlja nos v masko.
  Niso gledljivi ti butalci.

 3. V Sloveniji že skoraj pol leta poteka državni udar.
  Za državne udare, ki se praviloma dogajajo v banana državah je sicer značilno da se kak polkovnik zapelje s svojimi pajdaši v tankih pred predsedniško palačo in televizijo. Najprej obračuna z vlado, potem pa na televiziji sporoči, da je zasijala svoboda in da nudil judstvu demokracijo.
  Slovenski državni udar je nekolko drugačen, poteka gradualistično, kakor bi stanje ocenil prof. dr. Mencinger.
  Jasno je, da ga ne vodi kak polkovnik, saj nimamo ne vojske, ne tankov, tako da vse skupaj vodi sfalirani ekonomist.V klasični banana republiki gre za peščico ljudi, v Sloveniji pa so pučisti tako imenovane zdrave sile, ki pokajo od naprednosti.
  v glavnem niso uniformirane, pa vendar. V zadnjem času lahko vidimo, da so se pred vlado pripeljali ustavni sodniki, kar vsaj malo spominja na uniforme, če pač pomislimo na kute.
  To pa je posebnost, ki je v svetu praktično še nismo videli.
  Prvič v zgodovini človeštva se med pučiste štejejo ustavni sodniki.
  Pučisti vsak na svojem področju izvajajo puč, tako novinarji na svojem, učitelji na svojem, trgovci na svojem itd. Le zdravstvo si tega ne privošči. Garajo , da bi rešili in obvarovali čim več življenj in kljub obupnim pozivom k zresnjenju ne uspevajo pučistom dopovedati,da se lahko celotna družba zlomi.
  So popolnma drugčni od ustavnih sodnikov.
  Komu pri zdravi pameti lahko pade na pamet pravniško pikolovstvo, ko v pravem dežju predpisov , ukazov in navodili, ki so nujno potrebni za ustavljanje nevarne epidemije pade na pamet, da se loti ocenjevati ali je predpis v skaldu s pravnimi reglci in ne? Ali je strokoven in namenjen prperečevanju epidemijepa je drugotnega pomena!
  To ni neumnost! To je državni udar. Sicer ob tem niso zagrmeli topovi, ali mitraljezi, je pa sodba v temeljih stresla družbo in zamajala državo.
  To je državni udar. To je pot v nove čase, kakršne je Slovenija že preživljala in prav ti časi so posejali Slovenijo s številnimi grobovi, ljudstvu vzeli svobodo in demokracijo.
  Očitno smo Slovenci mili narod, ne potrebujemo tankov in pravih uniform, zadostujejo že sodniške kute.

 4. Vsegliharski tekst !
  STA je dolžna posredovati vse zahtevane podatke. Ko jih bodo- lahko jih tudi javno predstavijo, zakaj pa ne ??- se bomo lahko sploh pogovarjali, da je UKOM česa kriv !
  Do takrat, pa , uredništvo, ne mečite obeg strani v isti koš.
  Prav zaradi vsegliharstvafolk ne ve kje se ga drži glava ! Ali ima prav UKOM ali pa STA, ne moreta imeti prav oba. Je STA poslal vse podatke ? NI.
  Kaj naj potem naredi UKOM ? naj vseeno plača ali sklene pogodbo za drugo leto.
  NE MORE IN NE SME !
  Prav nič niste napisali, vsaj ob hitrem branju nisem zasledil, kaj vse norega so govorili levi poslanci ! Ali o vodenju seje odbora.
  STA pravi, da so dopisi šikaniranje ? Je to kak pravni pojem ? Kdo je ugotovil šikaniranje ? Ali o tem kaj piše v pogodbi UKOM-STA ? Ustrezno pojasnil naj bi STA ?
  Kaj ? Da Dnevnik ni plačal “novic” iz STA in je ta potem objavil OGLAS ????
  Uredništvo, a imate vi zastonj STA servis ? Morda pa….zgleda nekako tako.

 5. Sedaj pa še v slepi zaliv imenovan STA.
  STA je tipična inštitucija zrelega samoupravnega socializma, ki predvideva, da v demokratičnem svetu poznano in priznano formo izkoristi za potrebe propagande socializma. Torej za zlorabo. Takšnih kukavičjih jajc je prepolna družva socialističnega samoupravljanja,od neodvisnih cindikatiov, nevladnijh organizacij, nedovisnih medijev in celo do neodvisne univereze in celo akademije znansoti in umetnosti, pa tudi Prešernovih nagrad.
  Kaj je skupn vsem naštetim?
  Vsi so organi delavskega samoupravljanja.
  Demokratična Slovenija, ki se sicer težko prebija v demokracijo, skuša čistiti ostanke zgodovine, pa se še vedno najde zaliv, ali tolmun, kjer prevladuje delavsko samoupravljanje, prekvašen z marksizmom in naprednim socializmom, kakršen je potopil Jugoslavijo in Slovenijo. Temu se slovenski napredni samoupravljavci niso nikolio dpovedali, šli so po poti gradualizma, ki jih je pod vodstvom slavnega profesorje Mencingerja naučul komunistični tango: dva koraka naprej, enega nazaj pa obrat in kako dalje po plesišču.
  No STA je eden takšnih tolmunov, ki se ga v vsej dobi od ustanovitve ni nihče dotaknil.
  Ko je proniclijivi Urbanija dreznil v ta tolmun in prebudil krape, speče v blatu samoupravljanja, je sprožil pravi vihar.
  Najprej je potrebno povedati,da je tolmun v katerem počiva STA majhen neznaten in denar ki v njem ponika nepomemben, zato se ga pač nihče ni dotaknil. Sedaj, ko se odkrivajo prevare malih aparatčikov, pa razvnema pravi požar.
  Vse , česar se dotakne Urbanija je narobe. Narobe po kriterijih pravne države in seveda narobe po kriteriji samoupravljavcev. In prav ti so dvignili revolucijo, ki je pljusknila preko mejadržave, saj je STA del mednarodne srenije.
  Tod zakon je zakon in malo je možnosti, da se v tolmunu ne bo nič spremenilo.
  Menjati bo potrebno rod krapov, ki so se preveč poredili, osvežiti bo potrebno vodo in jo zbistriti ter zamenjati blatno podlago, ki je gojišče rejenih krapov.
  Bo to uspelo?
  Dokler bo KUL kolaicijo vodil akonomistični amter, je upanje, saj iti z mehkim na ohcet je fiajsko.

 6. Ne da se zamenjati krapov ! Ljudje morajo priti k sebi. Me prav zamima kakšen je v resnici osebni odziv folka na epidemijo ! Kaj zares mislijo ? In kako bi to zgledalo na volitvah. Kaj prevlada ? Da ni kuhanega vina za vsakim vogalom ( pocukrane škart vode) ali da je vlada će sprejela 6 paketov zakonov in folku daje stotine miljonov, pomaga vsem in vsakomur ! In da se SLO še nekako drži nad vodo, tudi zaradi “neumnih” zdravnikov, ki v mirnem času n eupajio postaviti jasnih zahtev ! O plačah in statusu . V prihodnji taki ali podobni epidemiji ne bo več niti 80 % sedanjega števila zdravnikov če se neuredijo plače ! Je to cilj levice ? zagotovo !! Oni imajo zase zasebne zdravnike ki “nočejo” delat za Zdr. zavarovalnico, ker imajo preveč pacientov iz leve elite !! Ki jim je denar mala malica…
  STA ? Ni bistvo 2 miljona evrov. Gre za resnost pri trošenju proračuna ! Gre sicer za total komunistični ideološki tiskovnii servis…a to je zdaj v ozadju.
  Vlada naj proda STA ! To je edina rešitev ! Pa naj lažejo za svoj denar…G.Urbanije se spomnim ko je vodil splet RTV, takrat sem ga z veseljem odpiral…Zdaj ga zelo zelo malo, ker me razbesni !

 7. Štajerka
  Res je. Tako mimiko z masko – imajo navadno taki, ki ne govorijo resnice, pa bi radi to zakrili.

  Tak, ki si še maskke ne zna nastaviti, naj bi DOBRO vodil STA ?

  Strošek Bruto, bruto, njegove plače je VELIK, on pa je govoril samo o NETO.
  Toda držaba plača za njega več kot neto do centa ves njegob Bruto, bruto

  Če bi bila PRIVAT AGENCIJA, bi ji plačali v enem znesku vse. Če bi potem oni dajali naprej drugim medijem, to ne bi bil strošek DRŽAVE. In tu ima Urbanija prav.

  Veselinovič naj dostavi UKOMU to, kar pogodba veleva!

 8. Kadar se dva pogajalca po svojem statusu odkrito in javno tudi osebno med sabo ne prenašata in medsebojno prezirata ter se ne strinjata o ničemer in se med sabo niti ne slišita in niti ne razumeta, je potrebno po hitrem postopku zamenjati OBA.
  Saj visoka državna funkcionarja nista na svojih odgovornih in vplivnih funkcijah zato, da subjektivno in samovoljno izsiljujeta drug drugega na račun davkoplačevalcev, ampak da iščeta zakonito, sprejemljivo, uresničljivo razumno in gospodarno pot iz “klinča”.
  Sinočnji večurni “dialog gluhih” medsebojno popadljivih, gluhih in pobesnelih izvoljenih državnih poslancev na odboru DZ za kulturo seveda ni ničesar razrešil, ampak je le še dodatno utrdil vsako od “vojskujočih se strani” na svoji strani “utrdbe”, na svoji strani neprehodne “reke življenja”.
  Več kot očitno je, da bi moralo verodostojno in popolno finančno revizijo poslovanja v državni agenciji prednostno opraviti Računsko sodišče RS in da bo o zakonitosti ali nezakonitosti celotnega delovanja poslovodstva ter nadzornega sveta STA moralo izreči pravno veljavno razsodbo pristojno sodišče.
  Do takrat pa bo v najboljšem primeru aktualna vlada lahko financirala redno javno službo agencije z začasnimi dvanajstinami na osnovi zadnjega zakonitega in veljavnega letnega finančnega poročila.

  • Aktiven državljan, vendar treba vseeno povedati, da ima UKOM pravico zahtevati podatke. Zakaj pa mu jih Veselinovič ne pošlje?

   Ko smo pred 25 leti še dostavljali na (Drnovškova vlada, je SDK ukinila) SDK – Bilanco, je bila SDK dolžna opozoriti tistega, ki je ni dostavil.
   Kdor pa BILANCE – ni hotel DOSTAVITI, je bil seveda kaznovan. In to kršitelj in ne direktor SDK, kar je v tem primeru UKOM.

   Zakaj bi kaznovali tega, ki vodi UKOM, ki ne samo KIMA, kot to dela Nadzorni svet?

   • Žal, se pri nas vse to relativizira, ker že 75 let vemo za ŽRTVE, nikoli pa se ni obelodanilo ZLOČINCA.

    Tako je tudi v primeru STA, čeprav UKOM zahteva le to, kar bi moral STA storiti.
    Namesto, da bi predstavili, da Veselinovič KRŠI zakon, ker noče dostaviti podatke UKOMU – naši Levi mediji DEJSTVA KRŠITELJA spreobračajo.

 9. Žrtev je krivec in krivec žrtrv!, tako deluje pravica v okupirani Sloveniji. Smo se osamosvojili le Jugoslovanskih komunistov, slovenski pa so ostali in privabili tudi jugoslovanske nazaj, kjer je dišalo po udbaški stroki in drugih partijsko-ideološki trdnosti!
  Sedaj se to povezuje z evropskimi, ruskimi, kitajskimi, pralnodenarnimi…. Slovenija pa “sovjetska bodeš ti!”

  • Miran K. res je tako, ko ste zaoisali.
   Ali bomo lahko obdržali SLOVENSKO Slovenijo?

   V to sem podvomila, ko sem gledala pred dnevi – PREDSEDNIŠKO PALAČO, kje je hotel predsednik Slovenije – Pahor, vspodbuditi povezovalnost z vsemi “duhovi” tako z Levice, kot Desnice.
   Pa je ta DOGODEK – hudobna Beograjčanka in KRITIČARKA-Spomenka Hribar vse pokvarila.

   Šla je za govornico na sredo predsedniške dvorane in z vsem sovraštvom omalovaževala Predsednika vlade Janšo.
   S tem ni popljuvala samo Janše, ampak tudi skoraj 50% SLOVENSKIH volilcev in še vse druge DOMOLJUBE – Slovence, ki so s pomočjo PLEBISCITA, dobili, tisočletja pričakovano SVOBODNO Slovenijo.

   Pahorja prosim, da takih Ne-slovenskih hudobnih žensk ne sprejema na SLOVESNOST!
   Take samo žalijo njega in vse Slovence. Veliko PAMETNIH in spoštljivih žensk premoremo Slovenci. Na nje naj se Pahor obrne, če hoče Sloveniji dobro in obdržati kulturo naših dedov.

   Tako, kot je nesramni repar-Zlatko, pokvaril državno proslavo v juniju 2020, je Spomenka pokvarila slovesnost pri Predsednika – v decembru 2020.

   Kmalu po osamosvojitvi je Spomenka dala v časopis “USTAVIMO Desnico!”.
   Danes pa je pripravljena reči še mnogo hujše. Po vsem se vidi, da Spomenka bi najraje imela Jugoslavijko, z glavnim mestom Beograd. To kažejo tudi “NE-kulturniki”: Zlatko, Vojnovič, Jankovič, Ličina, Violeta tomič….

   Prišleki, ko ste dobili v Sloveniji ZATOČIŠČE, namesto HVALEŽNOSTI napadate našo VLADO. Te krivice Slovenci NOČEMO v nedogled prenašati !
   Mi vam dajemo “kruh”, vi pa v nas mečete “kamenje” .
   Dovolj je !

Komentiraj