Ivan Simič: Slovenija ne more biti Estonija, ker pri nas neznanje zmeraj premaga znanje (2. del)

Foto: gov.si

Ivanom Simičem, predsednikom Strateškega sveta za debirokratizacijo smo se včeraj na Domovini pogovarjali o aktualnih ukrepih, ki jih prinaša Zakon o debirokratizaciji in o drugih birokratskih ovirah, ter razlogih in možnih rešitvah zanje.

V drugem delu intervjuja pa smo se pogovarjali o rešitvah, ki bi povečale učinkovitost slovenske javne uprave, predlogih za enostavnejšo davčno politiko, obdavčitvi samostojnih podjetnikov in razlogih, zakaj Slovenija ne more biti Estonija.

Je slovenska javna uprava prevelika? Če da, koliko prevelika? Na kakšen način bi jo bilo mogoče zmanjšati, narediti bolj vitko in učinkovito?

Moje mnenje je, da je v javni upravi preveč zaposlenih, da so zadeve prenormirane in da se ne upa ločiti pridnih zaposlenih od nepridnih. V tem vidim največjo težavo. Kdor pozna javno upravo oziroma dela v njej, ve, o čem govorim. Ne zna se nagrajevati tistih, ki se trudijo in delajo ves dan.

Sistem je izgrajen na ocenjevanju, ki pa velikokrat ne dosega svojega namena, saj nadrejeni velikokrat dajo dobro oceno določenim osebam samo, da imajo mir, čeprav si je ta oseba ne zasluži. Zato je v javni upravi potrebno razrešiti tudi ta problem. Žal pa vem, da to ni mogoče in zaradi tega se tega projekta ne bo lotil nihče. Če pa bi se, bi si zakompliciral življenje in je vprašanje, če mu je to res treba.

Na kakšen način bi v javni upravi lahko uvedli učinkovitejšo motivacijsko nagrajevanje uspešnejših in učinkovitejših uslužbencev? Obstaja kakšna preprosta in uresničljiva rešitev?

Rešitev je enostavna. Nagrajevati pridne in produktivne, ostalim pa se zahvaliti in naj svoje izzive poiščejo drugje. Javna uprava mora delovati kot podjetje. Cilj mora biti odličen servis za državljane, čim več izdanih odločb, upoštevanje interesov državljanov, priznavanje lastnih napak, ne pa vztrajanje na nezakonitih odločbah in pošiljanje državljanov na večletne pritožbene postopke.

Poleg tega je potrebno uvesti osebno odgovornost državnih uradnikov, ko namenoma izdajajo nezakonite in neustavne odločbe. Če danes vložite kazensko ovadbo zoper državnega uradnika, vam jo tožilstvo zavrže, v primeru tožbe pa ste obsojeni na neuspeh. Kakšen je potem smisel 26. člena Ustave Republike Slovenije, v katerem je določeno, »da ima vsak pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.«

Žal pa je eno zapis v ustavi, drugo je praksa. Veste koliko ljudi propade zaradi napačnih odločitev državnih uradnikov, koliko družin razpade, koliko otrok ima drugačno življenjsko pot, kot bi jo lahko imelo, koliko bolezni dobijo državljani zaradi nezakonitih in neustavnih odločitev državnih uradnikov?! S tem se nihče ne ukvarja.

V Sloveniji je velika težava, ker uvedbam in modernizaciji v državni upravi posamezniki nasprotujejo brez utemeljenega razloga. So proti, ker so proti.

Povprečen čas za plačilo davkov v Sloveniji je 233 ur, kar je že zmanjšanje z 258 ur pred nedavnim. Povprečje EU je 172 ur. Zakaj je v Sloveniji tako komplicirano plačati davke?

Zaradi tega, ker imamo kompliciran sistem. Spet se bom vrnil na moj informativni izračun dohodnine. Pred letom 2008 je več kot milijon dohodninskih davčnih zavezancev izpolnjeval dohodninske napovedi, potem pa smo uvedli informativni izračun dohodnine. Sedaj vsi prejmejo že izpolnjene obračune, ki v primeru, da je vse v redu, postanejo odločbe. Enostavna zadeva, kateri so leta 2005 in 2006 mnogi nasprotovali, predvsem takratno ministrstvo za finance na čelu z Milojko Kolar in Marijo Ferlež.

Če leta 2006 ne bi postal direktor Dursa, informativnega izračuna dohodnine ne bi nikoli uvedli. Takrat smo tudi uvedli, da se informativni izračuni dohodnine, ki so v bistvu odločbe, in odločbe za NUSZ pošiljajo z navadno pošto, spet je bilo veliko nasprotovanj, sedaj pa že trinajst let to poteka brez težav. Seštejte vse ure, ki so jih državljani prej porabili pri pripravi dohodninskih napovedi.

V Sloveniji je velika težava, ker uvedbam in modernizaciji v državni upravi posamezniki nasprotujejo brez utemeljenega razloga. So proti, ker so proti. Tako kot sedaj informacijska pooblaščenka nasprotuje temu, da bi državljani državi prostovoljno dali svoj e-naslov in telefonsko številko ter si na ta način poenostavili vročanje. Kaj pa, ko ne bo več pismonoš? To je že danes težava.

Estonija se hvali, da davke tam plačaš v 5 minutah, ker imajo preprosto enotno davčno stopnjo 20 % za vse davke. Bi Slovenija lahko sledila temu zgledu? Kaj za državo pomeni enotna davčna stopnja?

Lepo je, ko se omenja Estonija. Žal mi ne bomo nikoli Estonija, kar se tiče elektronskega poslovanja, če je že pri osnovnih zadevah elektronskega poslovanja toliko nasprotnikov, istočasno pa vsi držijo mobilne telefone v rokah, v katerih imajo naloženih veliko število aplikacij in na raznih omrežjih o sebi razkrivajo vse možne podatke. Kje je logika? Ne vidim je.

Torej so lahko le politični razlogi, kot na primer, ne boste vi uvedli poenostavitve in s tem olajšali poslovanje državljanov. Veste, kaj mi je najbolj zanimivo? Ko se o teh poenostavitvah pogovarjam z nekaterimi opozicijskimi politiki, jih vsi podpirajo, potem pa berem enotna nasprotovanja njihovih strank poenostavitvam. Zaradi tega ne morem biti politik.

Enotno davčno stopnjo smo želeli uvesti leta 2006, toda takrat smo doživeli neverjetni napad opozicije in sindikatov. To pomeni, da Slovenija ne more slediti zgledu Estonije. Imamo vse možnosti, imamo znanje, toda neznanje zmeraj premaga znanje. Neznanje je glasnejše.

Kakšna davčna politika bi bila »bolj stimulativna« od trenutno uveljavljene? V katero smer želite iti s spremembami v Strateškem svetu vlade za debirokratizacijo?

Znižanje davčnih bremen bi bilo pravilen ukrep. Seveda ob istočasnem znižanju nepotrebnih stroškov države. Strateški svet za debirokratizacijo je 16. septembra lani predstavil predloge, ki so šli v tej smeri, žal pa se ni zgodilo nič. Spet so nasprotovali opozicija in sindikati.

Velik problem za poslovno okolje je tudi, če se zakonodaja pogosto spreminja. Kako doseči večjo predvidljivost zakonodajnega okvirja v državi? Je možnost za kaj takega v Sloveniji realno uresničljiva? Kaj bi se moralo spremeniti?

Morali bi imeti stabilno in stimulativno davčno zakonodajo. Več bi morali razmišljati o davčnih razbremenitvah in ne o davčnih obremenitvah.

Med vašimi predlogi je zaslediti tudi dvig obdavčitve normiranih SP-jev (efektivno s 4 na 8 % prihodkov). Zakaj predlagate ta ukrep?

Moj predlog je šel v smeri ohranitve normiranosti do zneska 50.000,00 evrov prihodkov in ukinitev višje meje, to je do 100.000,00 evrov. Uvedbo normiranih odhodkov oziroma, če se izrazim bolj po domače, uvedbo pavšalne obdavčitve razumem kot nekaj, s čimer se tisti, ki spadajo v to kategorijo državljanov, razbremenijo administrativnih zadev in davek plačujejo na enostaven način.

To pomeni, če imamo pavšaliste do 50.000,00 evrov, kar je tudi meja, da si ali nisi zavezanec za DDV, potem je njihovo poslovanje enostavno. Danes te osebe plačujejo davek na naslednji način. Zakon jim prizna normirane odhodke v višini 80 %. To pomeni, če bi imel 50.000,00 evrov prihodkov, bi normirani odhodki znašali 40.000,00 evrov in davčna osnova za odmero davka (dohodnine) bi znašala 10.000,00 evrov. Stopnja davka znaša 20 %, kar pomeni, da plača 2.000,00 evrov davka, prihodkov pa je imel 50.000,00 evrov. Poenostavljeno povedano to pomeni, da plača 4 % od 50.000,00 evrov.

Menim, da je ta znesek prenizek in menim, da bi 4.000,00 evrov to je 8 % od 50.000,00 evrov, bil primernejši. To je moje mnenje, ki temelji na mojih izkušnjah, to je poznavanju zadev v praksi. Poleg tega bi pri teh normirancih ukinil ugotavljanje, ali so s kakšnim pogodbenim partnerjem v odvisnem ali neodvisnem razmerju. Dal bi jim popolno svobodo, kar pomeni, da bi lahko delali tudi za enega partnerja, lahko bi bili tudi v odvisnem razmerju, kar bi se dogovorila s pogodbo. To pa pomeni, da ti normiranci ne bi mogli potem nikoli uveljavljati pravice iz delovnega razmerja. To bi bila poenostavitev.

Poleg rešitev v zakonu, ki je trenutno v obravnavi, katere rešitve še nameravate uveljaviti do konca mandata?

Kot prvo želim izpostaviti, da je moj mandat vezan na mandat predsednika vlade. To je bila moja zahteva, saj je on tisti, ki mi je zaupal to funkcijo, in ko njemu preneha mandat, preneha tudi meni.

V teh dneh smo že začeli delati na naslednjem zakonu o debirokratizaciji, ki bo nadaljevanje obstoječega. Predlagali bomo nove poenostavitve. Zato smo pozvali ministrstva, gospodarstvo in vse ostale, da nam posredujejo svoje predloge poenostavitev. Zadeva gre naprej.

Katere poenostavitve bi vi izpostavili v predlogu zakona, ki je sedaj v obravnavi v državnem zboru?

Izpostavil bi elektronsko vročanje pošiljk, pa da nam ob prevzemu priporočene pošte ne bo potrebno več datuma izpisati z besedo, temveč le s številko, da se v državni upravi ukinja uporaba žiga, saj se akti podpisujejo elektronsko, da nam v trgovinah ne bodo več natisnili računa, če ga ne potrebujemo, da se pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozdov ali kmetije rok za sprejem ponudbe iz 30 dni skrajšuje na 15 dni, in seveda prečiščenje veljavnosti zakonov in uvedba registra uradnih prečiščenih tekstov veljavnih zakonov.

11 komentarjev

   • slovenceljček,ne boj se za,tvojega tovariša Janeza Janšo.
    Tudi po volitvah bodo zdravstveni delavci primerno poskrbeli zanj.
    Če pa ne bo zadovoljen z oskrbo,bo verjetno odšel na svojo kliniko,za katero je pred kratkim izjavil,da jo ima v deželi,TAM SPODAJ.

 1. Ja, v državi kjer je 250.000 psov, ki letno poškodujejo skoraj 3.000 ljudi, je težko kaj normalnega urediti. V smeri kot seveda zelo dobro razmišlja g. Simič. Rabimo veliko takih in podobnih predlogov in vlado ki jo vodi Janša, ki bo stvari želela vpeljati. Seveda pa za to potrebuje mandat na volitvah 2022. Pa mislim , da tega ne bo in se bo število psov povečalo vsaj na 300.000 v dveh letih…To je 15 generacij otrok, od tega je že več kot 10 % otrok priseljenjenih ljudi, ki pa mislim da psov še nimajo tako veliko…Koga človek zjutraj vidi zunaj ? Samo “ljudi s psi”….Kdo sploh še hodi kam na delo ?? Aja, je diktatura, ne morejo…-

 2. Čestitke, gospod Simič.

  Vi, gospod Simič, lahko delujete v okolju, kjer je razumevanje za napredek in rešitve. Tega v prejšnjih vladah, ki jih je obvladoval levi pol, ni bilo. Res pa je, da za razumevanje je potrebna izobrazba. Poglejmo si raje strukturo izobrazbe v DZ. Polovica jih ima srednjo šolo, od trgovca do bolniškega brata. Nimam nič proti, če delujejo v svojem poklicu. Če pa v DZ, sprejemajo zakone, ki jih ne razumejo, že zaradi šibke izobrazbe, je to slabo za vse državljane, ki moramo s takimi slabimi odločitvami potem tudi živeti. Ali pa skrbijo, da se nič ne spremeni.

  Gospod Simič je povedal, da se je odzval na povabilo predsednika JJ in bo svoje delo tudi končal, če se vlada zamenja. Kar pomeni, da v primeru levičarjev, nima sogovornikov, ker ga – preprosto – ne razumejo, kaj hoče izboljšati. Da pa bi se aktiviral kot poslanec ali celo minister, pa ni za pričakovati, ker to, kar se dogaja v DZ, je mukotrpno za tiste, ki morajo te b floskule tudi poslušati. Ker pogosto iz levega pola ne razumejo problema, ne morejo iskati rešitev?

  Glavnina njihovega program sloni na tem, da zrušijo vlado in JJ. Seveda, ker se kaže, da bo njihovih večnih “nadpravic” kmalu konec, ali pa vsaj močno okrnjene. Te štiri kul-bureke vodi samo še histerija proti JJ, ki je kriv za prav vse, na kar se spomnijo. Tudi za lanski sneg.

Komentiraj