Ivan Simič: Davčno drobnjakarstvo

Foto: gov.si

Državni zbor Republike Slovenije je v četrtek, 14. 07. 2020 sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP). S tem zakonom, katerega predlog naj bi na 79 straneh pripravil Zavod raziskovalni inštitut 8. marec in ga v Državni zbor Republike Slovenije vložil 25. 04. 2022, to je naslednji dan po volitvah, so se predlagale spremembe v 11 zakonih. Med njimi tudi v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

Ivan Simič, nekdanji šef Finančne uprave RS, s svojem prispevku piše o dvoličnosti sedanje koalicije. Saj je, ko je bila v opoziciji opozarjala, da sprejemanje tako imenovanih omnibus zakonov, to je, ko se z enim zakonom spreminja več zakonov, neprimerno, nezakonito in ne spomnim se, ali so tudi omenjali, da je neustavno.

Po navedbah Vlade kot predlagatelja dvig priznanih stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja funkcijo nadzora, s 50 odstotkov na 60 odstotkov pomeni letno 2,6 milijona evrov nižje prihodke državnega proračuna iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb. Sam jim ne verjamem ničesar. Gre za igro številk, pravi Simič.

Celoten prispevek si lahko preberete na tej povezavi.

Komentiraj