(INTERVJU 2.del) “Učitelji so preobremenjeni s stvarmi, ki ne sodijo v šolo” Marija Žabjek in dr. Silvo Šinkovec, Društvo katoliških pedagogov.

Dr. Silvo Šinkovec, duhovni asistent DKPS foto: DKPS

V prvem delu intervjuja smo se s predsednico Društva katoliških pedagogov Slovenije Marijo Žabjek in duhovnim asistentom, jezuitom dr. Silvom Šinkovcem pogovarjali o delovanju društva, ki letos praznuje 30 let, vlogi katoliških pedagogov v javnih in katoliških šolah ter izzivih, s katerimi se srečuje slovenska šola.

V drugem delu pa smo se z njima pogovarjali o konkretnih problemih v šoli. Od preobremenjenosti, ki jo čutijo otroci, starši in učitelji, invazivnega vstopa staršev v šolski prostor, učencih z odločbami o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in vizijami za prihodnost.

V zvezi s šolo se veliko govori o preobremenjenosti otrok, staršev in učiteljev. So učitelji v šoli res preobremenjeni? Kje vidite razloge za to?

Marija Žabjek: Rekla bi, da so preobremenjeni, ampak s stvarmi, ki ne sodijo v šolo. Učitelji z nepotrebno administracijo, in z doslednim spoštovanje pravno-upravnih predpisov. To učitelja obremenjuje. Učitelj je učitelj z dušo in srcem, ne pa administrativni delavec. Ker učitelji ne delajo kar je njihovo osnovno poslanstvo, se čutijo preobremenjeni. Otroci pa so zasuti z mnogimi nepotrebnimi podatki. Veliko pa je snovi, ki jo v njihovi razvojni stopnji niso sposobni razumeti.

Največja obremenjenost pa niso ne zvezki ne knjige ne učbeniki ne podatki, ampak odnosi. Ljudje najbolj trpimo zaradi slabih medčloveških odnosov.

Dr. Silvo Šinkovec: Verjamem, da so v določenih trenutkih preobremenjeni otroci, starši in učitelji. Bodisi zaradi nepotrebne administracije, zaradi prenapihnjenih učnih načrtov, ki bi jih bilo potrebno skrčiti. To ne uspe nobeni reformi, zaradi interesov posameznih strok. Povsod ponavljamo, da naj bi se učenec naučil samostojno razmišljati, ampak tega se težko nauči, ker je ves čas zasut s podatki.

Največja obremenjenost pa niso ne zvezki ne knjige ne učbeniki ne podatki, ampak odnosi. Ljudje najbolj trpimo zaradi slabih medčloveških odnosov. Otroci doma zaradi staršev, ker starši niso kos sami sebi, se ločujejo, so zasvojeni, so preobremenjeni v službah, zato otrokom niso na voljo in to je za otroka največja bolečina. To je težje, bolj kot cela šola. Otroci so obremenjeni tudi zaradi odnosov v šoli, veliko je medvrstniškega nasilja. Zato moramo več delati na socialnih veščinah. Učitelj je preobremenjen, ker je preveč sam in premalo v kolektivu. Šolskih zbornic ni več, kolektivnega duha ni več, učitelji so se umaknili v kabinete in na spletne strani.

Kako tako preobremenjenost z odnosi razreševati?

Dr. Silvo Šinkovec: Opažam veliko pomanjkanje človeškosti. Uvajal sem šolo za starše in še vedno spodbujamo preko raznoraznih načinov, da bi se je starši udeležili. Ne samo kot predavanja, kjer jim nudimo najboljša predavanja o vzgoji.  Šola za starše je prostor, kjer se lahko pogovarjajo o sebi in o svoji starševski izkušnji.

Velikokrat praznino odnosov nadomeščajo s tem, da starši otroke prezaposlijo z raznimi krožki in potem tekajo za njimi, namesto, da bi z njimi preživljali kakovosten čas.

Velikokrat praznino odnosov nadomeščajo s tem, da starši otroke prezaposlijo z raznimi krožki in potem tekajo za njimi, namesto, da bi z njimi preživljali kakovosten čas. To je pa druga obremenjenost, ki ni šolska, ki je pošolska, zaradi raznih ambicij.

Učitelji se pritožujejo nad starši, ki vedno bolj invazivno vstopajo v šolski prostor. Na šolah uvajajo t.i. črte zaupanja, kjer označujejo, do kam starši smejo in od kod naprej gre otrok lahko sam. Ob koncu šolskega leta pridejo starši v šolo v spremstvu odvetnikov. Je tega res vedno več?

Marija Žabjek: To so posamezni starši. Tisti, ki za svojega otroka niso naredili kar bi morali, iščejo nadomestilo, češ za otroka naredim vse. Dokler ne pride do zapletov, jih ne zanima, kaj se v šoli dogaja. Ko pa se zaplete,  pa pridejo z odvetnikom. Čeprav tega ni veliko, je pa za učitelja obremenjujoče. Iz izkušenj vem, da smo vse probleme z otrokom rešili, če so nas starši v teh prizadevanju podprli. Če pa smo ostali vsak na svojem bregu, se ni dobro končalo. Sodelovanje s šolo je potrebno, nujno in hvaležno, sodelovanje  advokatov pa ne daje želenih rezultatov.

Dr. Silovo Šinkovec: Razen, ko gre za res konkretne primer, ko gre lahko za kazniva dejanja, takrat je to potrebno. Ko je to utemeljeno, je to pravilni postopek. Ko pa gre za ocene, advokati advokati v šoli nimajo kaj delati.

Vesel sem, da imamo v Sloveniji organizacijo povezanih staršev, Zvezo aktivov svetov staršev. Vedno sem zagovarjal, da šola s starši ustvarja čimbolj sodelovalen donos. V sodelovanju se lahko reši večino problemov v dobro otrok. Takoj ko gremo v konflikten model, bo vedno otrok na slabšem. V Zvezi se starši lahko učijo kulture odnosa s šolo. Pomembno je, da so starši med seboj povezani. Kulturo dialoga pa mora gojiti tudi šola.

Dr. Silvo Šinkovec, duhovni asistent DKPS foto: DKPS

Vsako leto je več tudi učencev z odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. So te številke upravičene? Konec devetega razreda ima odločbo skoraj vsak 10 osnovnošolec. Kje vidite razloge za to in kje so rešitve?

Marija Žabjek: To težko ocenjujem, a mislim, da je tega preveč. Nekateri starš iščejo kako bi  otroku olajša delo. S tem pa ga prikrajšajo za dragoceno izkušnjo, da se bori sam in je lahko ponosen, da mu je uspelo.  Če so vzroki pravi, je prav, da jim omogočamo kar se da normalne pogoje za delo in doseganje rezultatov.

Tretji razlog za večje število teh otrok pa so nezdravo ambiciozni starši, ki hočejo s tem, da ima nekdo dodatno pomoč, zagotoviti boljši uspeh. Kot nadomestilo inštrukcij. Ne dvomim, da to počnejo z dobrim namenom. Včasih pa s tem otroka le ožigosajo, mu dajo nalepko z negativnim sporočilom, z dvomom vase.

Dr. Silvo Šinkovec: Vzrokov za to je več. V prvi vrsti je patologija. V vsaki družbi so neka odstopanja in zato imamo tudi posebne organizacije, ki se temu posvečajo. Sodobna pedagogika skuša zmanjšat vlogo posebnih zavodov in čim več otrok vključiti v redno šolo. Integracija in inkluzija sta pomembni. Zgodi pa se, da marsikatere šole niso pripravljene in usposobljene za delo s takimi učenci. To so politične napake, saj so bili sprejeti zakoni, ki včasih niso strokovni, včasih pa ni dovolj časa za implementacijo.

Drug velik problem pa je, da danes družine ne delujejo več. Veliko otrok živi v družini, ki je razbita. Oče in mama sta nekaj časa skupaj, potem eden od njiju izgine. Otrok ostane z enim in to je za otroka stresno, obremenjujoče. Otrok težko deluje v tej čustveni razpetosti. Včasih niti fizično ne ve, kje je njegov dom, kje ima stvari, kdo skrbi za njega, kdo ga zares pozna. Prihajajo novi partnerji, ki vstopajo v njegov svet. Otrok se prilagaja, toda težko dela v šoli z vsemi zahtevami. Tudi zato se množijo otroci, ki potrebujejo dodatno oporo.

Tretji razlog za večje število teh otrok pa so nezdravo ambiciozni starši, ki hočejo s tem, da ima nekdo dodatno pomoč, zagotoviti boljši uspeh. Kot nadomestilo inštrukcij. Ne dvomim, da to počnejo z dobrim namenom. Včasih pa s tem otroka le ožigosajo, mu dajo nalepko z negativnim sporočilom, z dvomom vase. S tem otroku jemljejo samozavest in zaupanje. Sporočajo mu: Ti sam ne zmoreš. Če hočemo zares videti, koliko je otrok sposoben, se moramo umakniti in ga opazovati, da vidimo kako se znajde. Če ga ne znamo pustiti, ga naredimo hromega. Nikoli ne bo znal sam hoditi, vedno bo rabil pomoč, podporo, smerokaze.

Izzivov za učitelje je tako več kot dovolj. Koliko jih na to pripravijo fakultete? Nekaj so seveda izkušnje, kako pa je z začetniki?

Marija Žabjek: Preveč je teorije, za delo v razredu pa nisi pripravljen dovolj. Pred leti je začetnik lahko na šolah opravljal pripravništvo. Prizadevni mentorji so bili začetniku lahko v veliko pomoč. Zadnja leta pa začetniki teh možnosti nimajo več. Zato bi bilo več prakse med študijem dobrodošle.

Dr. Silvo Šinkovec: Noben študij ne bo nikogar pripravil za to, da bo strokovnjak na svojem področju. Študij ti da osnove znanja. Vsak človek pa mora potem delati naprej. Praksa je potrebna, za pridobivanje veščin. Toda, ne samo praksa, tudi stalno intelektualno delo. Fakulteta bi mora narediti več tudi pri teoriji. Stroka v določenih segmentih spi, to si upam trditi. Imamo vzgojni načrt v osnovnih šolah in če nekdo, ki konča 5 let študija na pedagoški fakulteti ne ve, kaj je vzgojni načrt in kaj z njim narediti, ni pripravljen za šolsko delo. Če nekdo, ki danes končal fakulteto in bo jutri stopil v šolski razred ne ve, kaj pomeni biti razrednik, ni pripravljen na šolsko delo. Tretja pomanjkljivost je, da učitelji niso pripravljeni na odnos s starši. Redno bodo morali komunicirati z njimi, preko telefona, mailov, osebnih pogovorov, sestankov. Za revijo Vzgoja sem se pogovarjal z dekanjo Pedagoške fakultete, ki je povedala, da se zavedajo tega manjka, ampak da v predmetniku ne bodo nič spremenili.

V Sloveniji je okrog 40.000 pedagoških delavcev. Nazadnje smo jih videli na protestih, ki jih je organiziral sindikat. Kako gledate na tako družbeno udejstvovanje? So učitelji še nek steber družbe, družbena kritik?

Dr. Silvo Šinkovec: Takrat smo videli učitelja, ki je bil motiviran s strani sindikata. Če bi rekli, da je sindikat nek strokovni organ, ki motivira učitelje tudi za kaj drugega, bi jih videli še kje drugje, ampak to je vprašanje za sindikaliste. Sicer pa vidimo učitelje v vseh porah družbe: od septembra do junija učitelji organizirajo nešteto proslav, motivirajo otroka, režirajo dramske igre… Aktivni so tudi v svojih župnijah, društvih, saj imajo čut za človeka in znajo delati z ljudmi. Ne vsi, ampak mnogi učitelji so zelo aktivni in take aktivnost v društvu tudi podpiramo.

Marija Žabjek: Mnogokrat smo medijsko prezrti, sindikati pa namenoma medijsko podprti. Zato javnost učitelje spoznava samo skozi sindikalna gibanja.

Je potem tako medijsko poročanje in delovanje sindikata zloraba učiteljev?

Marija Žabjek: Da in zloraba učiteljeve avtoritete.

Dr. Silvo Šinkovec: Medijska podoba je nekaj drugega kot realna podoba, zato se nam zdi, da učiteljev ni nikjer, dejansko pa so. Nekatere sindikalne kampanje,  služijo nekim političnim interesom.

Drugo pomembno področje je odnos do domovine. Še vedno smo zelo mačehovski v odnosu do svoje države. Premalo naredimo, da bi mlad človek vzljubil svojo domačo zemljo, zgodovino, svoj jezik itd. To je nekaj kar krepi narodno identiteto. Brez tega v globalnem svetu ne bomo preživeli, zato moramo  narediti mnogo več za lastno identiteto.

Kakšne spremembe bi si za šolski sistem želeli v vašem društvu?

Marija Žabjek: Predvsem bi si želeli boljše medsebojne odnose. V življenju so medsebojni odnosi pomembni, še posebej v šoli. Učne načrte bi morala pripraviti stroka, ne pa lobiji,  ki se borijo za svoj košček kruha.

Dr. Silvo Šinkovec: Vprašanj je veliko. Če smo zelo konkretni. V osnovnih šolah imamo uveden vzgojni načrt, kakovost vzgojnih načrtov pa je vprašljiva. Projekt vzgojnega načrta potrebuje nadgradnjo. Tukaj bi takoj pognal kolo, da se naredi mnogo več. Drugo pomembno področje je odnos do domovine. Še vedno smo zelo mačehovski v odnosu do svoje države. Premalo naredimo, da bi mlad človek vzljubil svojo domačo zemljo, zgodovino, svoj jezik itd. To je nekaj kar krepi narodno identiteto. Brez tega v globalnem svetu ne bomo preživeli, zato moramo  narediti mnogo več za lastno identiteto. Tretje področje je področje vrednot, etike. Če otrok ne bo vedel, da je pomembno, da ne krademo, da smo pošteni, da govorimo resnico… To so temeljne vrednote za preživetje civilizacije.

Pred nami so počitnice. Kaj v teh dveh mesecih naredit s šolo?

Marija Žabjek: Menim, da smo ves čas v šoli, šoli odnosov, spoštovanja, življenja z naravo. Učenje šolske snovi pa naj počaka do jeseni.

Dr. Silvo Šinkovec: Šola mora iti malo počivat, zvezki, torba, morajo počivati v kotu. To pa ne pomeni, da mora otrok izklopiti zvedavost, ko bo plezal na drevo, ko bo šel na morje. Ko bo opazoval, bo razmišljal. Tako šola živi v njem. Biti v naravi, na zraku, gibati se, biti z ljudmi, ki jih imaš rad, vzeti si čas drug za drugega, se povezati z družino, da se družina spet ujame v teh počitniških časih, da potem vse lažje teče. In seveda posvetiti nekaj časa tudi duhovnosti. To velja za učitelje kot tudi za starše in učence.

 

Društvo katoliških pedagogov Slovenije v prihajajočem šolskem letu pripravlja veliko različnih seminarjev za osebno in strokovno rast. Seminarji so namenjeni pedagoškim delavcem, staršem in drugim posameznikom, ki želijo osebno in strokovno rast. V šolskem letu 2019/20 se lahko udeležite seminarjev: Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok, Medvrstniško nasilje, Učitelji, starši, učenci – ustvarjanje spodbudnega odnosa, Inteligentna čustva, Supervizija za pedagoške delavce, Šola za starše in druge. Več o delovanju društva in njihovih programih pa lahko preberete na njihovi spletni strani.

 

38 komentarjev

 1. Oh! Kakšni blagi odgovori! Današnja šola na Slovenskem je pač delo satana, ki skozi učne načrte namenoma dresira otroke za svoje potrebe.

  Samo en primer:
  V šoli se evolucija oziroma darvinizem poučujeta kot znanost, ki negira Boga Stvarnika. Pa evolucija oziroma darvinizem sploh nista znanost in celo v nasprotju s sodobno genetiko.

 2. Spet sprevračaš Kraševkine besede,Igor.
  Kje piše,SAMO Kristjan?
  O teh” Ahacovih častilcih” očitno ne veš nič .Pa tudi o” Titovih častilcih” se motiš,če ne priznaš kako neizmerno so se njih komunistični predniki trudili,da bi spodkopovali vse v zvezi z pravim domoljubjem.
  In glede pokristjanjevanja,(moramo si priznati!),res ni bilo marsikaj tako,kot bi recimo Jezus želel, ki je zagovarjal svobodo(vsak SAM se mora odločiti,ali Mu hoče slediti ali ne),zato so v tisti “vnemi”,nekateri celo zapadli v zlobo in ENAKO KOT MUSLI,zaradi tega morili.

  A tega je bilo v resnici neprimerno MANJ,kot so si to ,v mnogo razvitejših časih privoščili Nacisti v 2.sv.vojni in komunisti(vseh tistih dežel)PO NJEJ,TOREJ ,KO JE VOJNA URADNO KONČALA!
  Kar niti primerjati ne moreš,če imaš pamet in srce!

  • mala slovenka
   Točno tako piše Kraševka, kot je nekoč rekel Rode:”Si kristjan ali pa nisi človek!” Sv. Ahac pa je bil zavetnik Domobrancev!!
   Pokristjanjevanje je potekalo nasilno med našimi predniki!!! Zločine po 2. sv. vojni javno obsojam, noben pa ne more garantirati, da nasprotna stran ne bi storila enako, če bi imela možnost!!! Si razmišljala kdaj o tem????? Sovraštvo med vojno je bilo le preveliko! In morda bi se tudi ta zmagovita stran bala opozicije in za strah precej utišala!!!
   P.S: Od tebe, Kraševke, Kremenitega še nisem zasledil, da obsojate zločine vaških stražarjev in Domobrancev nad
   slovenskim prebivalstvom med 2. sv. vojno!!

 3. Igor: Pokristjanjevanje je potekalo nasilno med našimi predniki!!
  Bi bilo dobro to trditev opemiti z zgodovinskimi dokumenti. Prešernov Uvod v Krst pri Savici
  pač ni znanstveno delo. Niti njegov vir ne. Preberi dela Alojza Kuharja (brata Lovra Kuharja), ki je
  diplomiral iz zgodovine na Cambridgeu. Ukvarjal se je prav s to tematiko pokristjanjevnja. Dostopno
  tudi v slovenskem prevodu: Pokristjanjevanje Slovencev in nemško-slovanska etnična meja v vzhodnih Alpah.
  Je dostopno, seveda za tistega, ki hoče stvar poznati z različnih zornih kotov.

  • Farkaš
   Ni potrebno nič brati! Karel Veliki je nosil v eni roki križ v drugi pa meč!!! Kaj je katera roka pomenila, vemo vsi! In ko je Karantanija najprej prišla pod Bavarsko in posledično tudi pod Franke, je bilo širjenje krščanstva samo po sebi umevno! Si ga sprejel ali izginil iz zgodovine!!!!

   • Karel Veliki ni svetnik. že njegova osvajalska politika prinaša s seboj nasilje, vsaka, ne le Krala Velikega. Če velja, da se je nasilno pokristjanjevalo, je to v primeru Sasov. Šlo je za politično podreditev z vsemi sredstvi, žal tudi s pokristjanjevanjem. Vendar pa stavri niso vedno take, kot se sliši po vzorcu neke klišejske zgodovine.- Kdor se hoče poučiti, mora veliko prebrati iz raznih, tudi nasprotujočih ali bolje dopolnjujočih se virov. Pri vas g. Igor tega ne opazim. Za vas je vse tako enostavno, je tako, kot ste si vtisnili v podzavest, drugih vidikov ni. Sicer bi tudi vedel, kaj pomenita simbola v rokah Karla Velikega.
    Za Slovence pa tak način pokristjanjevanja ne velja, pa čeprav boste to tisočkrat ponovili. Zato le berilte Alojza Kuharja, ki pojasnuje upor Karantancev kot upor proti bavarski nadoblasti, proti spreminjanju kategorije domačega plemstva, proti vojaškim obveznostim pod Franki … in ne proti krščanstvu. Če bi šlo za upor proti veri, bi se krščanstvo ne bi moglo uveljaviti po zatrtju upora.

   • Ja! Tako se govori: “Ni potrebno nič brati!” To je sad uspešnega dela učiteljev v socialistični šoli Edvarda Kardelja in Slavka Gabra! Poslušen državljan in odličen potrošnik.

 4. Igor, ali ti je jasno zakaj so nastale VAŠKE straže in domobranstvo.

  Ko sem bila mlajša o tem nisem vedela nič, oziroma to, kar so v šoli učili. Vedenje iz učbenikov, je marsikoga pripeljalo do podobnega – tvojega razmišljanja, tudi mene.
  Toda sedaj je dovolj literature in vsak, ki to hoče, lahko razume, da so vaške straže nastale iz nuje, ko so koministi začeli pobijati lastni narod. Tega sicer na Primorskem ni bilo ( le male izjeme), toda v osrednji Sloveniji, je bilo tega veliko.

  Samoobrambo pa zagovarja tudi zakonodaja in celo Bog.
  Potrebno je ločiti samoobrambo od napadalcev in likvidatorjev, po končani vojni.

 5. Igor,saj nisi sam kriv,da so ti možgani oprani,tega pač ne moreš skriti pred očmi ljudi,ki še imajo nekaj vida.

  Najprej sem mislila,da so vam pustili le nekaj več sivih celic,a hudo,hudo je stanje…. vedno bolj me nagiba k sočutju do vas,saj vidim,vedno bolj ,kaj pomeni OPRANI,DEZINFICIRANI,NATO IMPREGNIRANI MOŽGANI Z NIKOLIUNIČLJIVO KARMINSKO RDEČO.

  Opazujem muho,ki se že polovico njenega življenja zaletava v šipo,da bi prišla na svobodo.
  En meter ob njej pa je odprto okno.
  Če je ne bom sunila k sosednjemu odprtemu oknu,bo to počela do konca svojih dni.
  A ker se mi živalca smili gotove smrti,ji bom pomagala,tako bi rada (Igor,neveš kako!)da preživi,saj si to zasluži,ker je nedolžna,nevedna ,le svobodo bi rada ,kakopak!
  Oprani in impregnirani možgani pa so popolnoma ENAKI DUHOVNI TEMI=DUHOVNI SLEPOTI IN DUH.SMRTI
  .
  Še imaš čas in vse razpoložljive vere,da se dokoplješ do resnice.PROBLEM JE,DA TI ŽE DAVNO VSE VEŠ IN,KOT SI ŽE PREJ REKEL:nič ne bom bral.
  Torej so možnosti za spregled strašno majhne.
  A upanje ostaja,nikoli ne veš,DRŽIM PESTI ZA VSE VAS(ki tulite iz teme),a pesti v smislu “navijanja za dober konec”,ne pest rdeče revolucije laži in smrti duha”.
  PA mirno nedeljo vsem

 6. mala slovenka, 23.6. ob 8,27
  Zelo lepo si napisala. Tudi meni se Igor smili, pa mu ni pomoči.
  Titoizem, je kot mamilo in opije ljudi, ki jim literatura ni kaj dosti mar.

  Ni jim pomoči, takim, kot je Igor, dzi… in nevidni…. Vse razlage so v prazno.
  Mi vztrajni pa jim odgovarjamo, z dobrim in “širšim” namenom za Slovenskega človeka, da bi zasijala svetlejša bodočnost.

  • Kraševka
   Katero vejo medicine imaš končano, da postavljaš diagnoze o ljudeh???? Še najmanj potrebujem vašo pomoč!! Če pa si Domovino predstavljate, kot desničarski portal, ste močno zgrešili svojo domovino, če si jo upate tako imenovati, ker desničarji s svojim delovanjem v polpretekli zgodovini niste prispevali niti milimetra ozemlja za obseg današnje Slovenije!! DA, NITI MILIMETRA!!!

 7. Jaz sem podedovala Slovensko zemljo od mojih prednikov SLOVENCEV.

  In po mojem gozdu sprehajajo pse tudi ljudje prišleki iz bivše Juge. Torej kaj govoriš koliko zemlje sem prispevala in trdiš, da niti mm. Pri nas lepo živijo ljudje, ki imajo v Srbiji v lasti zemljo, koristijo pa vse bonitete Slovenije. Igor, ali tem kaj očitaš?
  Igor, RK in Karitas pomagata ljudem, tako kot uradna medicina, posebno pri zasvojenosti. Če bi hotel, bi pomagali tudi tebi. Pomoč je humano dejanje, mar ne?
  Zemlje imam več kot milimeter (o katerem dvomiš) in vsa je v Sloveniji, od katere plačujem davke. Po mojem gozdu pa se sprehajajo lovci in zveri…. Naj ti povem, da prispevam več, kot prejemam. Tako, da tvoj “mm”, ne drži vode.

 8. Bravo,Kraševka.
  Naj spomnimo Igorja in ostale navijače komunizma(oh,od kje nam to???),koliko žuljavo izgarane,ročno “orane”,s krvjo in potom prednikov prepojene in s srcem negovane zemljice,je HOP,ČEZ NOČ RAZLASTNINJENE.
  Rdeči revolucionarji si niso NASILNO IN Z GOLJUFIJO prevzeli vso oblast (v svojo last),AMPAK SO HOTELI ŠE IN ŠE….tudi zemljo,posesti,hiše,kdorkoli je le imel nekaj več-zaradi velike marljivosti ponavadi,SO MU PREPROSTO UGRABILI,UKRADLI,RAZLASTNILILI,aja NACIONALIZIRALI,to no lepši izraz.
  Pa ne mm,kot pravi g.Igor!
  Hektarji prej žive zemljice,ki je praživljala generacije,so se spremenili,reformirali.
  Kmetu in kmetici so ugrabili srp,kovaču pa kladivo,da so z njimi mahali po zraku in ustahovali svoj narod.
  Izgnali so jih iz svojih njiv,pašnikov,obratov v tovarne….kjer so njih potomci še danes.
  Postali otopeli,celo besede in njih gibi spominjajo na stroje s katerimi sedaj služijo trdi kruh.
  Ljudi so hoteli spremeniti v prav take brezčutne in oglate kot so jih v KIPIH IN PLAKATIH SOCIALISTIČNIH UMETNOSTI.
  Igor,niti mm tiste zemljice ,prednikov NI VEČ!
  No,nekateri so potem več,drugi manj,NEKATERI NIKOLI VEČ NIČ,dobili nazaj,(šele,ko je Janša prišel ),a velika večina vrnjenega ukradenega blaga ni niti spominjala več na prvotno stanje.
  Iz lepo negovanih gozdov,gradov,travnikov,so dobili zaraščene neuporabne džungle,ruševine….
  Kaj šele kraja dojstojanstev,resnice in nenazadje,poglejte okoli sebe:kraja vrednot in zdrave pameti.
  Čas bi bil,Igor,da vsaj poskušaš rahlo pripreti vsaj eno oko.
  Phhhhh,oni pa o milimetrih….

 9. Igor,ti ne razumeš ZASLUG ZA OZEMLJA,ker imaš vse pojme povojne zgodovine ZBLOJENE.
  Ti trobiš o zaslugah Tita in zaničuješ Domobrance.TO POVE O TEBI MNOGO VEČ KOT BI SI ŽELEL VERJETI.
  MOJE SOŽALJE,KER SI BIL ZLO-RABLJEN.RAZUMEM TE IN SOČUSTVUJEM S TEBOJ.TRAVME IN RANE NA DUȘI OSTAJAJO.
  Celo tako zelo dobro! so vas vse tiste,ki bluzite kot Igor,nategovali,da ste po vseh teh letih postali odvisniki od “tovrstnega nategovanja” !
  Pametnemu enkrat prekipi,vi se pa še kar naprej sami nastavljate in kot hipnotizirani hodi zlagat svete kamne na sveti Sabotinski grič.
  Morilcu,lažniku,prevarantu in še posmrtnemu nategovalcu zlo-rabljenih!
  Igor,žal je povojna zgod.tvoja (ne le tvoja,!!!)najšibkejša točka ,zato svetujem,da si jo okrepiš,ali pa jo pusti na miru,ker se vam,na tem portalu cel svet smeji.
  Ne smešite se kaki buhteljni ste!

 10. mala slovenka
  Ti še sama ne veš, kako si zlorabljena s strani desnih! Povej samo en del ozemlja današnje Slovenije za katerega so se borili Domobranci??? Ozemlje Dravske banovine je pri tem izvzeto!!!!! Potem pa kot ponavadi, vse tiho je bilo!!! Znate samo zaničevati ozemeljske pridobitve NOB-ja, to pa preprosto zato, ker svojih nimate in jih ne morete hvaliti!!! Vedno bolj kažete, da je za vas vera nad državo!!!!!

  • Igor, Mala Slovenka in Kraševka sta te tako “povozili”,da se te ne da več “sestaviti”. Dovolita mi reči,dekleti briljantni ste ! Izjemno umno,spretno,argumentirano sta Igorja “podzemljili”(spravili pod zemljo).Saj reveža ni nikjer !
   Igor,papagajsko je ponavljati nekaj,kar ne “pije vode”. Noben dokument ne podpira tvoje teze,da so komunisti, s Titom na čelu, karkoli priborili.Prav obratno,Tito in komunisti so zgubili ! Baje so bili komunisti v Trstu in še kar nekaj “metrov” dalje in kaj se je zgodilo? Leta 1954 smo Trst in še več izgubili ! Če je bil tako močan in imel SZ(Stalina) za seboj,zakaj se ni uprl in zadržal Trst ? Nič izgovorov (tako praviš ti,Igor !)!Enako se je zgodilo na Koroškem, pa v Makedoniji in še kje ! Skratka Tito in komunisti so povzročili ogromno bolečine,gorja,žrtev,zločinov,namernega uničenja. In zelo pomembno : popolnoma zavedli ogromno domoljubov,ki so hoteli dobro svojim domovinam.
   Ne vem od kod tebi pooblastilo,da kogarkoli “teraš” iz Slovenije ? Hudo nerodne manire te popadajo.Morda sanjaš,da si “slovenski krivosodnik” ?
   O Italiji,se ti raje pogovori s tovarišem Nemcem,mislim,da sta si bližje,kot mi desničarji.

   • Štorček
    Dovoli, da ti rečem bedak! Ceni tisto, kar je bilo v danih možnostih možno doseči!! In še enkrat tebi in podobnim! Koliko milimetrov današnjega slovenskega ozemlja so s svojim delovanjem med vojno priborili DOMOBRANCI!! Ko boste znali na to odgovoriti, potem komaj razpredajte kaj je kdo in če je kdo IZGUBIL!!!!! O Koroški pa se je odločilo že leta 1920!!!

 11. Igor(obratno od I-DOL),že ene pol leta ponavljaš isto vprašanje,na katerega si dobil že toliko obrazložitev,da me sedaj skrbi že tudi za tvoje zdravje.
  Nevem,ali so to zgodnji znaki demence,ker IQ ne bo problem(saj hitro misliš ,da lahko sprevračaš besde modrih,recimo S.Štora,Kraševke,Kremenitega,Kugiya….),tudi žleht nisi(ker tko “hudih” le ne streljaš),hm…razmišljam v katero kategorijo “butastikh komentatorjev “spadaš?
  Dzi predlaga primorsko diagnozo:MONA,kar je ,če nisi Primorc težko razložljiva,ker je v njej “ujeta vsa mavrica”.
  Nebi rada bila žaljiva in “sovražnega govora ” se je tudi treba izogibati,a res sem v skušnjavi…
  Če oči NIKAKOR nočejo videt,PAČ ne bojo,zato pač ostajajo SLEPE,
  če nonstop zatiskaš ušesa,ko se ti (DOBRONAMERNO!)hoče nekaj povedati,PAČ ne moreš slišati in ostajaš( GLUH!
  No,če ne drugemu,sem vsaj sebi razložila ,da te LAŽJE RAZMEM.
  ŽELIM SI,DA BI TUDI SAM PRIŠEL DO TEGA.
  Na časniku so ZELO PREPROSTO A IZREDNO LUCIDNO IN RAZUMLJIVO(tudi za take kot sva jaz in ti)OBRAZLOŽILI NEKATERE POJME GLEDE DOMOBRANSTVA. KAJ BI DALA,DA BI SE POTRUDIL PREBRATI!!!
  Bom dala link,a ponavadi teh UREDNIŠTVO DOMOVINE NE OBJAVI(nimam pojma zakaj)
  https://www.casnik.si/domobranci-sobranili-slovenska-zivljenja-domove-in-vrednote-pred-napadi-revolucije/

  • mala slovenka
   Če se že oglasiš, odgovori! Za kateri del današnje Slovenije so zaslužni DOMOBRANCI??? Vsak ima svoje vrednote, tudi domobranci so jih imeli! Sprašujem o zaslugah za ozemlje!!!
   P.S: Tudi ti bi rada kot Kraševka postavljala diagnoze o zdravju! Osredotoči se na vprašano, ne pa ovinkariti!!!

Komentiraj