Interventni zakon v zdravstvu nad velike probleme z majhnimi obliži, nepoštenosti pa ostajajo

Foto: depositphotos.com

Slovensko zdravstvo je že desetletja ujeto v zastarele načine delovanja, ki dandanes omejujejo njegovo učinkovitost in preprečujejo sicer velik potencial za razvoj. Gre za kompleksen sistem, ki se ga ne sme lotevati zlahka.

Z novim ministrom je prišlo upanje, da bo končno zdravstvo v dobrih rokah, a je temu upanju sledilo razočaranje ob spoznanju, da je predlagani interventni zakon zgolj impulzivno pospeševanje v napačno smer.

Čeprav dr. Loredanu priznavam iskreno željo po napredku, je za učinkovito modernizacijo slovenskega zdravstva potrebnega veliko več kot dober namen in pozitivne misli.

Problemi in rešitve

Glavna problema sta dva. Prvi je monopol ZZZS, ki še vedno deluje po principu planskega gospodarstva, kjer vnaprej načrtuje koliko posegov bo vsaka ustanova opravljala in koliko bo za njih plačevala – ne glede na kakršnokoli ekonomsko logiko. Rešitev je v odpiranju trga zavarovalnic. Naj več zavarovalnic ponudi svoja zavarovanja, ljudje naj prosto izbirajo. ZZZS pa naj določi minimalen obseg košarice, s čimer preprečimo, da bi zavarovalnice ponujale luknjaste pakete, npr. brez kemoterapije – košarica oz. pravila morajo biti jasno določena.

S tem ustvarjamo izbiro in konkurenco, da se bodo zavarovalnice z boljšo ponudbo trudile dobiti več zavarovancev. Pri avtomobilih deluje: nikogar nisem srečal, ki bi na popravilo avta čakal dve leti.

Drugi problem je centralno upravljanje bolnišnic, s čimer onemogočajo konkurenco med zdravstvenimi ustanovami. Ta togost omejuje avtonomijo zdravstvenih zavodov, da bi sami odločali o kadrovski politiki, plačah in investicijah. Čakanje na navodila ministrstva ne more prinesti napredka. Rešitev je v decentralizaciji upravljanja zdravstvenih ustanov: naj vsak zavod upravlja s svojim denarjem, samostojno sklepa pogodbe z zavarovalnicami in naj konkurira z drugimi zdravstvenimi ustanovami, kdo bo bolj kvalitetno poskrbel za paciente.

Glede na to, da z obljubljenim interventnim zakonom zamujajo več kot en mesec, bi mislili, da so se ga lotili premišljeno in preudarno. Žal niso, ker so v tem času raje menjavali svete zavodov bolnišnic. Bolj kot ne gre za manjše popravke, ki imajo za posledico poglobitev sedanjih težav. Kot je rekel dr. Muževič, bi bilo boljše, če ne bi naredili ničesar.

Pri interventnem zakonu gre za manjše popravke, ki imajo za posledico poglobitev sedanjih težav. Kot je rekel dr. Muževič, bi bilo boljše, če ne bi naredili ničesar.

Pomanjkanje zdravnikov

V našem sistemu primanjkuje cca. 700 zdravnikov in smo pod evropskim povprečjem. Število medicinskih sester pa je nad povprečjem EU, ampak odhajajo iz zdravstva. Največ primanjkuje specialistov družinske medicine, okrog 400. Je pa tudi res, da so tudi druge specializacije deficitarne.

Pomanjkanje specialistov družinske medicine se najlažje vidi, ker ljudje ostanejo brez osebnega zdravnika. Manj očitno je pomanjkanje zdravnikov na sekundarnem in terciarnem nivoju, kjer se pomanjkanje pokaže s postopnim preobremenjevanjem kadra in daljšanjem čakalnih dob na preglede in posege.

Ampak kaj se zgodi s storitvami, ki ne morejo čakati? Kaj se zgodi s pljučnico, s kapjo, s sepso? Takšni primeri končajo na urgencah, kjer morajo zdravniki oskrbeti vsakega pacienta, ne glede na pomanjkanje kadra. Posledično so ta delovišča izjemno naporna in eden glavnih virov izgorelosti, ki ga javnost ne zaznava, a je ravno tako pereč kot pomanjkanje zdravnikov drugod.

Izstop iz enotnega sistema plač je zato nujen korak. Zakaj bi kdo vztrajal v sistemu, ki ga vsestransko omejuje in povrh slabo plačuje? Centralno določanje plač je stvar 20. stoletja. Ideja o enotnem sistemu je bila nekoč ustrezna zaradi kaosa na tem področju, ampak zdaj je čas za korak naprej. Če je plača v osnovi dogovor med delodajalcem in delojemalcem glede na dodano vrednost, ki jo delojemalec prinaša organizaciji, zakaj mora mojo plačo določati sestanek raznoraznih sindikatov in vlade? Vsak zavod naj sam upravlja s svojim denarjem, s čimer bodo tekmovali za pridobivanje in nagrajevanje najboljših kadrov.

Izstop iz enotnega sistema plač je nujen korak. Zakaj bi kdo vztrajal v sistemu, ki ga vsestransko omejuje in povrh slabo plačuje?

Dodatno nagrajevanje in prenos zdravniških kompetenc na medicinske sestre

Namesto, da bi opolnomočili organizacije, da sami najdejo način nagrajevanja kot jim najbolj ustreza, se vlada loteva pomanjkanja zdravnikov s poenostavljenimi rešitvami: kjer ni zdravnikov, daj dodatke. To je poskušal že minister Šabeder, pa ni delovalo. Sedaj bodo ponovno poskusili in pričakovali drugačne rezultate.

Nagrajevanje pa je predvideno za zdravnike in tudi za medicinske sestre, katerim so že l. 2018 in l.2020 dvignili plače. Po novem zakonu bi lahko dobile do 2.000eur mesečnih dodatkov. Poklic je plemenit in potreben, vendar se postavlja vprašanje, ali naj medicinska sestra zasluži 1x več kot zdravnik. Hkrati pa napovedujejo prenos zdravniških kompetenc na medicinske sestre, kar je sila občutljiva zadeva.

V krogih ministrstva za Zdravje obstajajo ljudje, ki aktivno lobirajo za predrugačenje poklica medicinske sestre. Isti ljudje, ki so razvrednotili poklic srednje medicinske sestre z odvzemom kompetenc, redno poskušajo, da bi diplomirane medicinske sestre dodatno obremenili z zdravniškim delom. Tako zdravniki kot medicinske sestre bi se morali skupaj upreti raznemu eksperimentiranju z dvema plemenitima poklicema.

Plačevanje po storitvah je novost, ki na primarnem nivoju obstaja od 01.01.2022. Torej nič novega. Lepo, da bodo s tem nadaljevali, čeprav so vgradili nepoštenost, da smejo koncesionarji in zasebniki vstopiti šele kasneje, ko državno zdravstvo ne zmore več. Zakaj? Če ima zasebnik licenco za opravljanje poklica in ga človek izbira, zakaj ima slabše pogoje? Naj zavarovanec, ki čaka več kot obljubljenih 30 dni, opravi poseg kjerkoli hoče in naj mu ZZZS te stroške povrne. Glede na to, da so obljubili 30 dni do specialista, to ne bi smelo biti problem.

Poleg tega zasebne ustanove za skrajševanje čakalnih vrst ne bodo smele zaposlovati zdravnikov iz javnih ustanov, prav tako ne bodo smeli dobivati dodatkov. V javnem zdravstvu konkurenca ne obstaja in ni profita. Vsak pacient, ki opravi storitev drugod kot v javnem sistemu, razbremenjuje javni sistem. Tukaj jasno proseva program Levice, saj ne gre za kakršnokoli praktičnost, ampak za odkrito sovraštvo do deležnikov, ki so uspešni in jih ne morejo kontrolirati. Če bi porabili vsaj pol toliko časa za rešitve, kot ga porabijo za omejevanje sposobnih, bi bil svet lepši in bolj svoboden.

Če bi porabili vsaj pol toliko časa za rešitve, kot ga porabijo za omejevanje sposobnih, bi bil svet lepši in bolj svoboden.

Posledice drugega reda

Vsak ukrep običajno prinaša želene posledice. Ampak te posledice imajo tudi svoje posledice, t.i. posledice drugega reda.

Kaj bo, ko bo specialist imel nižjo plačo kot mentoriranec specializant? Ali zdravnik nižjo plačo kot njegova medicinska sestra, kar se danes že vsakodnevno dogaja?  Če bo npr. kardiolog ugotovil, da mu pošteno in trdo delo prinaša le več utrujenosti in višji davčni razred, medtem ko daljšanje čakalne vrste ustvarja priložnost za dodatke? Če bo bolnišnični specializant videl, da z vpisom družinske medicine dobi enkrat višjo plačo kot v bolnišnici in bo šel tja – kdo bo pokril manjko v bolnišničnih specializacijah, ki jih ravno tako primanjkuje? Kaj naj naredi specializant družinske medicine, ki že 3. leto specializira brez dodatkov, ko vidi mlajšega kolega, ki zasluži tisoč evrov več na mesec?

Rimljani bi rekli, da se vlada gre “divide et impera” s ciljem skrhati odnose med vejami medicine, da bodo razdeljeni lažje in tišje sprejemali program Levice.

Pravilno bi bilo, da bi bila vsaka specializacija dobro plačana in da bi bila vsaka specializacija omogočala urejen delovni proces in ustrezen strokovni razvoj. Te specializacije naj mladi zdravniki izbirajo glede na to, kje so lahko boljši in bolj srčni zdravniki, ne pa glede na to, kam država namenja več dodatkov.

Minus in minus ne dasta plusa

Govorili so o tudi profesionalizaciji nadzora bolnišnic, kar se lepo sliši. V praksi pa je bil nasploh prvi ukrep ministra zamenjava ne-naših z našimi pod očitno izmišljenim izgovorom o slabem poslovanju. Kako naj zavod dobro posluje, če ZZZS plačuje neekonomske cene storitev, ki jih sami določajo? Drugače povedano: to knjigo boste kupili po ceni 10 evrov in jo boste prodali naprej po ceni 5 evrov. Če delate minus, vas zamenjam zaradi nesposobnosti. Zamenjani boste pa z ljudmi, ki imajo veliko izkušenj z minusi, npr. v svet zavoda UKC Maribor in Onkološkega Inštituta prihaja bivši minister Aleš Šabeder, ki je pri vodenju UKC Ljubljana delal več desetmilijonsko izgubo. Morda pa bosta dva minusa tokrat le naredila plus.

Pod črto

V slovenski zdravstveni sistem je vgrajenih veliko nepoštenosti, ki izhajajo iz osnovnega dizajna sistema v komunistični Jugoslaviji. Takrat so stremeli k popolnemu nadzoru vseh sistemov, kar je danes zastarelo, neučinkovito in preprosto nepošteno. Interventni zakon se loteva velikih problemov z majhnimi obliži, njihovih elementarnih nepoštenosti pa ne odpravlja. Predlagani ukrepi bodo ponekod blažili sedanje težave, ponekod pa jih bodo še potencirali, ker vztrajajo na popolnem nadzoru vseh deležnikov. Kjer popolnega nadzora ne morejo imeti, npr. pri zasebnikih, se porabi veliko resursov za to, da se jih onemogoča in jim nagaja.

Če hočemo slovenski zdravstveni sistem prilagoditi 21. stoletju bo treba ljudem pustiti svobodo. Svobodo, da izbirajo zdravnike, različne bolnišnice, različne zavarovalnice in tudi svobodo, da ustvarjajo učinkovitejše alternative državnim opcijam. Zakaj ne bi ena bolnišnica poskušala A, druga pa B, zasebnik pa nekaj tretjega? Ko bi en uspel, bi mu ostali sledili in bi tako tekmovali v iskanju boljših praks.

S centralnim določanjem ne samo, da ne bo nobenega preboja, ampak pasivno čakanje na navodila ljudi poleni in jih na dolgi rok spremeni v sužnje. Takrat pa bo oblast popolna.

11 komentarjev

 1. Dr Bešić se je do sedaj vedno in povsod skregal, tudi v Švici. Mogoče je dober zdravnik, kot manager, kaj šele vodja pa se ni izkazal. In tudi tokrat ne bo nič drugače.
  Po tem eksperimentu bo slovensko zdravstvo samo še bolj sesuto. Edino zdravilo za slovensko zdravstvo je vsaj delna privatizacija po vzoru Avstrije. In do tega bo prej ali slej prišlo. Vprašanje je le koliko pacientov bo do takrat po nepotrebnem umrlo.

 2. Napačno je prepričanje, da so zdravniki najbolj poklicani, da urejajo zdravstveni sistem. Na medicinski fakulteti se učijo zdraviti ljudi, ne učijo se prinicpov organizacije velikih sistemov. Organizacija poslovnih sistemov, kar so v bistvu tudi “tovarne zdravja”, je zapletena znanost, o kateri se medicincem nič ne sanja. To je tako, kot da bi nekdo brez medicinskega znanja skušal zdraviti ljudi. Temu se reče mazaštvo in šarlatanstvo.

  Ob poznavanju teorije in prakse organizacije poslovnih sistemov pa je potrebno za tako velik in neučinkovit sistem, kot je javno zdravstvo, imeti še vizijo delovanja zdravstvnega sistema, ki je doslej še nihče ni podal.
  Govori se le o parcialnih rešitvah, kot je na primer skrajšanje čakalnih dob, pri čemer naj bi to naredili z več denarja, toda to je bolj ali manj demagogija. Problem dolgih čakalnih dob ni problem hardvera, temveč softvera, računalniško rečeno. Zdravstvo ima kapacitete, ki niso izkoriščene, tako v pogledu kadrov kot opreme – zaradi slabe organizacije dela na mikro ravni in zaradi sistemskih pomanjkljivosti na makro ravni.

  Ni videti, da bi novi zdravstveni minister Loredan Bešić imel vizijo reforme zdravstvenega sistema. To je še en pretenciozen minister, ki misli, da bo s svojo voljo in svojim genijem speljal stvari na prave tirnice. Ne bo, ker nima vizije in nima načrta, kako jo uresničiti. Kar mu ostane je rokohitrsko eksperimentiranje in improviziranje, ki bo stvari morda še celo poslabšalo, ne izboljšalo.

 3. Ko sediš na napačnem vlaku, ne moreš pričakovati, da boš dpsegel zaželjeni cilj.
  Slovensko zdravstvo je socialistično, samoupravno zdravstvo. Socilaizem je propadel pred 30.leti in kdor misli, da lahko zdravstvo reformira s socializmom ne samo da se moti,je bedak.
  Socilaistično zdravstvo si želijo ohraniti tisti, ki so lenuhi, ali pa prevaranti, tatovi.
  Socializem je namreč raj za lenuhe in znan je bil rek: nihče me ne more tako malo plačati, koliko malo lahko narediti. Drugi ekstrem pa je kriminal, ki se bohoti v socializmu.Socializem bazira na kontroliranju. Vse je normirano, vse je kontrolirano. Vendar mora kontrolorje nekdo nadzirati, ti nadzirajo druge in tako se vsi nadzirajo in nihče nikogar ne nadzira. No, ni tako.
  so kaznovani vedno le kurji tatovi, če pa pokradeš pol države, si cenjen politik.
  Pa si poglejmo slučaj, ki buri javnost in javnost terja ukrepe.
  Zdravnik v zdravstvenem zavodu je plačan popolnoma enako, kot zdravnik koncesionar, privatnik. Zdravnik v zdravstvenem domu dobi plačo po pravilniku in po lestvici,ki jo določi država.Tam nekje od 2-3.000€. Zdravnik koncesioanar dobi lahko nekaj podobnega, vendar mu za koncesisjko dejavnost država plača toliko, kot plačuje zdravnika v zdravstvenem domu. Koncesionar mnogo racioanalenje ravna z denarjem, zato mu ogromno ostane, zdravnik v zdravstvenem domu pa tega ne more storiti, saj denar porabi administracija in kriminal. Denar v zdravstvenem domu se izgubi, koncesionar pa ga racionalno porabi in mu denar celo ostaja.
  To dobro ve tudi minister, vendar , ker je ujet v socialistično zdravstvo postane namesto ortoped, kozmetičar. S kozmetiko se loteva zdravstva in se smeši.
  Če bo v njem prevladala ambicija , vladati kot minister, si bo sam zlomil hrbtenico in postal mali birokratek, ko bo dopuščal olmastenje po zdravstvu še naprej, ča bo kaj dal na sebe, pa bo zapustil potapljajočo se barko. Menim, da se bo kmalu poslovil od vlade in prepustil drugemu, enakemu, ali podobnemu,ki si bo lomil zobe. Milojk, ki si želijo ministrskega položaja je v Sloveniji dovolj. Tatov, ki ropajo zdravstvo pa je še mnogo več.
  Kozmetika pa je za naivneže.

 4. Levi se stalno sklicujejo na jedrno Evropo, samo v zdravstvu se ne. V jedrni Evropi so osebni zdravniki koncesionarji, nikjer ni zdravstvenih domov, ki bi držali roko nad njimi.
  Zdravstveni sistem se kot vsak sitem gradi na zdravih temeljih, to je na osebnih zdravnikih. Pri nas so osebne zdravnike zreducirali, na uradnike , ki pišejo napotnice za specialiste. Kljub končanemu napornemu študiju so jim v 30 letih vzeli vso kredibilnost, sposobnost diagnostike in zdravljenja ljudi. Ljudje jim enostavno ne zaupajo in zahtevajo samo eno: “Napotnico za specialiste”. Vsi bi delali specialistične preiskave, ki če bi naredili analizo verjetno 80% ne pokažejo nobene anomalije. Tak sistem postane drag, neobvladljiv in predvsem nedosegljiv za resnično bolne.
  Potrebno bo poleg popolne reorganizacije zdravstva , tudi pri ljudeh pridobiti zaupanje, da osebni zdravniki nekaj zanjo. Seveda pa morajo postati samostojni koncesionarji, da odgovarjajo za lastno kavaliteto.

 5. A ni Tanja Fajon pred volitvami govorila o tem, da bomo prišli v 30 dneh do specialista??? Ti dnevi so že davno minili, minister pa menda o tem, da bodo v enem letu skrajšali čakalne dobe na pol. Sej itak bo veliko ljudi do takrat že pomrlo. Kar je seveda tragično, saj je v korona času veliko zadev obstalo in so se zdaj čakalne dobe samo še podaljšale.

 6. Levica dela samo zgago. Vsaj iz odločanja v zdravstvu, bi morali Levico izključiti. Znano je, da je tovariš Kordiš hodil v parlament z majico, na njej je bil pa naslikan Che. Revolucionar Ernesto Che Guevara je bil po poklicu zdravnik. Reševati bi moral človeška življenja, jih je pa lastnoročno tudi ubijal. Poveličevati tako zdravniško pokveko je zločin. Levica torej sploh ne bi smela imeti pravice odločanja v zdravstvu. Pika!

 7. Za razpravo o reformi zdravstvenega sistema nisem niti najmanj kompetenta, zato mi je teźko soditi, kaj se da in kaj se ne da. Verjamem avtorju, da se nov zdravstveni minister reforme sistema ne loteva na pravem koncu in da se bodo ukrepi stekali v kozmetične popravke – tako je bilo pri čisto vseh dosedanjih ministrih in zakaj bi Bešić Loredan z radikalno Levico na grbi bil kaj drugačen od predhodnikov?

  Sem pa danes na sioli prebirala odzive razlicnih v zdravstvo petih deleznikov in me je hudo zmotila lajna, ki se pojavi VSAKIČ, ko kdorkoli napove posege v sistem, ter traja že 30 let: vsi tulijo enotno v rog, kako je nemogoče, kako se nič ne da, kako je vse samo kozmetika, in še kaj.

  Pošteno povedano, po tostem članku na siol se pričenjam spraševati, ali ni za tem poenotenim tuljenjem v isti rog, od zavarovalnic do zdravstvenega zavoda itd., skrit interes, da se ne bi prav nič spremenilo?

  Morda je že zgolj zato Bešić Loredanu treba pustiti, naj poizkusi izpeljati, kar si je zamislil, kajti tudi fail, dasiravno nas bo davkoplačevalce stal, je še vedno boljši od vzdrževanja statusa quo. To je moje laično mnenje.

  Res pa je, da mi je po Bešićevem kadrovanju zaupanje v njegovo iskreno željo po spremembah v korist pacientov povsem izpuhtelo.

  Dr. Erik Brecelj je te dni odkrito popenil nad Levaki, javno jim očita, da se gredo politikanstvo čez trupla in jih pozval, naj iz vlade izstopijo, če nimajo lastnih rešitev. To se mi zdi kar fair izjava.

  Samo upamo lahko, da bo minister bolj prisluhnil mnenjem, kot je prezentirano v tem članstvu, in se lotil socialističnega mastodonta v osrčju zdravstvenega sistema, ki je morda najhijši problem. A kateri minister, ki je naivno dregnil tja, v udbokomunistično “kasico-prasico”, je politično preživel? Kolikor vem, nobeden, zato pa se ostali problema namerno lotevajo na napačnem koncu. Saj se ve že več kot 30 let: v udbokučanistično blagajno se ne sme dregniti….

Komentiraj