IMPRESUM domovina.je

Izdajatelj: Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, Ljubljana
Naslov uredništva: Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
Direktor: Igor Vovk
Odgovorni urednik Domovina.je: Rok Čakš
Namestnik odgovornega urednika: Martin Nahtigal
Uredništvo Domovina.je:
 Andreja Barat, Primož Veselič, Tadeja Kreč, Veronika Snoj, Eva Gregorc, Blaž Čermelj, Urban Brnot

Kontakt:
TAJNIŠTVO: 0590 20 000
TELEFON ZA DONATORJE: 080 35 15

Elektronska pošta: [email protected]